26 augusti, 2019

Öppet brev till Ungdomsstyrelsen

När nu förbundet Humanisterna* förlorat sin ordförande i Unghum som tillsammans med andra avhoppare bildat nytt förbund ”Förenade Humanister”, undrar vi om Ungdomsstyrelsen kan fundera över den diskussion som pågick för ett knappt år sedan. Vi påpekade då att Förbundet Humanisternas ansökan … [Read more...]