26 november, 2014

Börje Peratt

Börje Peratt (1949-) är en svensk producent, regissör, författare, kompositör och journalist. Karriären inleddes på Sveriges Radio, han kom sedan till Sveriges Television, startade eget bolag och har gjort dokumentärer och TV-serier. Han har också producerat musikal, långfilm och böcker på psykologiska teman.

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Ambivalens

Nej detta handlar inom att behålla eller ta bort sommarskägget. Det handlar om att allt inte går att ändra på med kärlek eller målbilder. Ren skit måste man faktisk ibland rent av förhindra och ta bort. Jo jag har fått ta emot en del skällsord efter att jag lyft fram och beskrivit näthat, dess … [Read more...]

Temple Grandin veterinären som tänkte som en ko

En diskussion på socialt forum (Facebook) som inletts av Elisabeth Lannge om hur vi förhåller oss till djur och livsmedel hamnade i ambivalensen om att övergå till att äta vegetariskt. Jag funderade en del på denna beslutsbakgrund och skrev mina tankegångar under rubriken Äta eller ätas. I … [Read more...]

Det kom ett mail från gymnasister om organdonation från djur

Vi är fyra gymnasiestudenter som går sista året på Sundsvalls gymnasium. Vi läser religionskunskap och arbetar just nu med organdonation av djur. Vi valda att kontakta er för att ta reda på vad humanister tycker om organdonation. Är det rätt eller fel? Så här svarade fem medlemmar: - … [Read more...]

Ovetenskaplig professor vid KTH bestämmer över VoF

I artikeln Sven Ove Hansson KTH pappa till svenska terrormodellen anförs en mängd fakta som klargör att en internationell rörelse haft stor betydelse för bildandet av VoF och Förbundet Humanisterna. Innehållet kan naturligtvis beskyllas för konspirationsteorier om det inte vore noga dokumenterat. … [Read more...]

korsförhör av Stephen Hawking om efterlivet bevis.

Stephen Hawking i korsförhör angående hans tvärsäkra förnekande av "livet efter detta" och hur han utnyttjat sin position som framgångsrik teoretisk fysiker inom kosmologi för att avfärda något som han bevisligen inte vet något om. Stephen Hawking i korsförhör Korsförhör översatt av Börje Peratt … [Read more...]

Har CSI ”skeptikerna” förlorat? #2

Har CSICOP förlorat trettioåriga kriget?, en artikel av Guy Lyon Playfair. Återpublicerad från hemsidan för Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) och översatt av Börje Peratt Utforskare. Del 2 Gauquelin effekten Part 2 – The Gauquelin Effect av Guy Lyon Playfair “De kallar sig … [Read more...]

Har ”skeptikerna” förlorat?

Har CSICOP förlorat trettioåriga kriget? är en artikel av Guy Lyon Playfair. Återpublicerad från hemsidan för Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) och översatt av Börje Peratt Utforskare. Del 1 – Födelse av en motrörelse ”Jag har kommit till slutsatsen att Paul Kurtz inte helt … [Read more...]

Abort och samvetsfrihet

Moralen kring Abort var en artikel jag skrev kring 2010 som publicerades på Newsmill. Den var i opposition mot Sturmarks krav på att man skulle avskeda sjukhuspersonal som av samvetsskäl inte kunde förmå sig till att medverka vid abort. När Newsmill lades ned försvann artikeln. Däremot har jag … [Read more...]

Skeptiker blockerade utvecklingen av radar

Hur [Pseudo]-skeptiker blockerar vetenskapliga framsteg Peratt Utforskaren återpublicerad och översatt artikel från Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) Den framstående italienska fysiologen Lazzaro Spallanzani (1729-1799), en av grundarna av experimentell biologi,  publicerade 1794 … [Read more...]

Skeptisk om Skeptiker

Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) är en sida som drivs av forskare som vill avslöja hur pseudoskeptiker agerar. Jag har översatt deras introduktionssida och kommer att lägga upp översatta artiklar därifrån på min utforskarblogg. Den första är en introduktion och jag lägger in … [Read more...]