4 oktober, 2015

Börje Peratt

Börje Peratt (1949-) är en svensk producent, regissör, författare, kompositör och journalist. Karriären inleddes på Sveriges Radio, han kom sedan till Sveriges Television, startade eget bolag och har gjort dokumentärer och TV-serier. Han har också producerat musikal, långfilm och böcker på psykologiska teman.

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Läkaren som vägrade ge upp – dokumentär på HK initiativ

Filmen om Erik Enby, "Läkaren som vägrade ge upp" är nu halvvägs in i inspelning. Dokumentären är på ett initiativ från HK-gruppen i Göteborg. Göteborgsveckans inspelningar gav många bra intervjuer och tack vare HK-gruppen i Göteborg blev den välplanerad och effektiv. Tack alla som ställde upp! … [Read more...]

Kan vi vända vårdparadigmet?

Artikeln "Kan vårdparadigmet vändas?" är en del av en serie inlägg utifrån aktuella frågeställningar som läggs upp på sidan för dokumentären "Läkaren som vägrade ge upp". Trailer på Youtube. Facebooksida här. TEXT: Börje Peratt Kring 1984 tog jag över En Rökfri Generation kampanjen som då … [Read more...]

Peter Stormare om Gud

Vi träffade Peter Stormare på ett hotell i Stockholm kring 2002 för att diskutera ett filmprojekt. Det som slog mig var hans ödmjukhet och öppenhet. Han var alls inte märkvärdig, en "grabb uppväxt i Bollnästrakten" som gillade spela gitarr på pojkrummet och diggade rock. Några månader efter … [Read more...]

Tänk om …

TV-dokumentären om Erik Enby, Läkaren som vägrade ge upp görs möjlig genom Crowdfunding. Filmen kommer att ta upp hur svårt det kan vara att skapa en förändring inom sjukvården. Mobbing, mediadrev och rättsliga övergrepp är vapen för att skydda andra intressen än patientens. Filmen, nu under … [Read more...]

Agnosticism

Agnosticism innebär att sanningsvärdena för vissa krav - särskilt metafysiska och religiösa påståenden såsom huruvida Gud, det gudomliga eller övernaturliga existerar - är okända och kanske ovetbara eller omöjliga att vetenskapligt säkerställa. Den grundläggande inställningen motsätter sig … [Read more...]

Marcello Truzzi

Marcello Truzzi (September 6, 1935 – 2 februari 2003) var professor i sociologi vid New College of Florida och senare vid Eastern Michigan University. Han var grundare och co-ordförande i Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (Utskottet för vetenskaplig undersökning … [Read more...]

Hoax

Hoax (på svenska: bluff eller skämt) är ett sätt att lura läsare/lyssnare/tittare att tro att något är fel eller osant även om det är rätt och sant eller dess motsats att lura människor att något sant fast det är falskt. Vandringssägner och myter som baseras på påhittade historier kan också … [Read more...]

Peter Olausson blåser Viralgranskaren

Peter Olausson VoF utnyttjar Viralgranskaren för att sprida osanningar Peter Olausson, ordf VoF, Göteborg, webmaster Orust kommun och ökänd debunker. Olausson lyckades via sin sajt Faktoider, påverka tidningen Metros Viralgranskaren så att Metro svartlistade nättidningen Newsvoice. Jag pratade … [Read more...]

Skeptiker

Skeptiker kan härledas till begreppet tvivlare. Det är ett mentalt och emotionellt tillstånd som påverkar både logik och känslor. Det som kännetecknar skeptikern är ett sunt tvivel på sakernas tillstånd eller på fakta som inte är tillräckligt kontrollerade eller substantiellt grundade. Se mer … [Read more...]

Marcello Truzzi

Marcello Truzzi var professor i sociologi vid New College of Florida och senare vid Eastern Michigan University. Han var grundare till CSICOP. Marcello Truzzi finns inte på svenska Wikipedia då han blev en av [pseudo]skeptikernas värsta kritiker och myntade dem just pseudoskeptiker. Se vidare … [Read more...]