1 juli, 2015

Börje Peratt

Börje Peratt (1949-) är en svensk producent, regissör, författare, kompositör och journalist. Karriären inleddes på Sveriges Radio, han kom sedan till Sveriges Television, startade eget bolag och har gjort dokumentärer och TV-serier. Han har också producerat musikal, långfilm och böcker på psykologiska teman.

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Dokumentärfilmprojekt – ”Läkaren som vägrade ge upp”

Erik Enby var för mig en okänd figur fram till att Pia Hellertz föreslog honom till årets HK Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst, (LÄNK). Jag skulle komma att upptäcka att det var mycket i hans historik som berörde. Han hade följt sin upptäckt som stred mot det man fick lära sig, han … [Read more...]

Helandevård söker helhet

Vad är egentligen helandevård? Och erbjuder helandevård något mer än skolmedicin? Man kan säga att sjukvård av idag behandlar symtom medan helandevård har som syfte att förebygga och ta tillvara på den självläkande kapaciteten. En ambition som förs fram här är att skapa förståelse för olika … [Read more...]

Transpersonell medicin

Den transpersonella terapin arbetar utifrån en modell av psyket som omfattar även en andlig dimension som sträcker sig utöver jaggränserna Transpersonell medicin som begrepp och praktik, har återuppstått som ett resultat av två stora trender: Det finns en frustrationen med modellen för … [Read more...]

Erik Enby trollades bort på Wikipedia

Jag har idag försökt lägga upp en artikel om Erik Enby på Wikipedia. Jag hann inte ens skriva den färdig innan pseudonymen Yger (Känd wikipediaguerilla polis) raderade artikeln. Ursprunget till artikeln är Engelsk wikipedia där man anser Enby relevant. Men i svenska Wikipedia som kontrolleras … [Read more...]

Ny studie ger Dr. Erik Enby rätt

Torbjörn Sassersson Newsvoice publicerar idag en studie presenterad i Oxford University Journals som ger stöd för den forskning Dr. Erik Enby bedrivit i många år. Denna helt nya studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet … [Read more...]

Det ligger en styrka i ord!

Biologisk Medicin och biologiska läkemedel kan förväxlas TEXT: Börje Peratt Häromdagen publicerade jag en artikel som handlade om hur Astra Zeneca nu ska satsa miljarder på en ny anläggning i Södertälje för biologiska läkemedel. Man kallade det (Trendbrott inom svensk … [Read more...]

Trendbrott inom svensk läkemedelsindustri

Veckan efter SVENSKT NÄRINGSLIV haft ett seminarium med politiker och representanter för läkemedelsindustrin, om hur illa det går för forskning och arbetstillfällen inom just läkemedelsindustrin slår bomben ned. Man säger sig ändra inriktning och kommer att satsa på biologisk medicin i Sverige. … [Read more...]

Svensk läkemedelsindustri stagnerar öppnar för komplementär

Medan exporten från svensk läkemedelsindustri har stagnerat och antalet anställda halverats på tio år, så har den danska läkemedelsindustrin växt kraftigt. Det största danska bolaget, Novo Nordisk, planerar att anställa ytterligare 6 000 personer i Danmark de kommande åren, säger forskningschefen … [Read more...]

Helandevårdens historik i globalt perspektiv

I denna artikelserie om helandevård går jag nu från tidigare historiskt perspektiv till ett globalt. Denna sammanfattande artikel är på inget sätt fullständig. Den vill bara redogöra för att det finns många olika sätt att se på kroppen och dess samspel med medvetandet och själen,  begrepp som … [Read more...]

Helandevård, historik och framtid

Ortodox sjukvård, holistisk människosyn och integrativa medicinska metoder har samtliga sitt ursprung i skolmedicinen som den definierades under antiken. Under senaste århundraden har denna helhetssyn nästan försvunnit genom att forskning blivit alltmer specialiserad, utbildningen mekaniserats … [Read more...]