12 november, 2018

Barns minnen från tidigare liv – Forskning i livets gränsland

Intresset för reinkarnation är stort. Äntligen har en mycket viktig och gedigen bok kommit ut i ämnet, skriven av leg. psykologen Göran B. Johannesson, som gjort en djupdykning i det stora antal vetenskapligt utforskade fallstudier som gjorts över hela världen under de senaste femtio åren. … [Read more...]

Ny studie ger Dr. Erik Enby rätt

Torbjörn Sassersson Newsvoice publicerar idag en studie presenterad i Oxford University Journals som ger stöd för den forskning Dr. Erik Enby bedrivit i många år. Denna helt nya studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet … [Read more...]

Frågan om (själens) överlevnad

Erlandur Haraldsson, professor emeritus i psykologi vid University of Iceland, höll en föreläsning om folks tro på själen och reinkarnation 6 maj i Stockholm. Ett evenemang i regi av SPF. TEXT och FOTO Börje Peratt Trots en del stök med omlokalisering blev det fullsatt i lokalen. Huvudfrågan … [Read more...]