Frågan om (själens) överlevnad

0
2339
Börje Peratt och Erlendur Haraldsson
Börje Peratt och Erlandur Haraldsson
Börje Peratt och Erleadur Haraldsson

Erlandur Haraldsson, professor emeritus i psykologi vid University of Iceland, höll en föreläsning om folks tro på själen och reinkarnation 6 maj i Stockholm. Ett evenemang i regi av SPF.

TEXT och FOTO Börje Peratt

Trots en del stök med omlokalisering blev det fullsatt i lokalen. Huvudfrågan gällde om människor i allmänhet tror på en själ som överlever då kroppen dör och eventuellt då på en återfödsel i en ny kropp (reinkarnation). Erlandur presenterade både statistik från enkäter och empiri från en del mer eller mindre spektakulära fall.

Frågan om (själens) överlevnad kan formuleras utifrån fyra perspektiv

1) Vi upphör att existera vid Döden, inget liv efteråt
2) Vi kan inte veta om vi lever vidare
3) Vi har ett evigt liv framför oss
4) Vi blir återfödda (reinkarnation)

Den sista frågan omfattas av Buddhism, Hinduism och av förkristen nordisk mytologi. Även Gallerna i Frankrike tycks ha haft en religion som omfattar återfödsel.
Ceasar har i ett uttalande efter svåra strider mot Gallerna menat att de var så excellenta krigare för att de visste att de skulle återfödas.

Hur är då tron eller icketron i Nordiska länder?

Följande uppgifter är hämtade ur den ”Europeiska värdestudien”, som enligt professor Haraldsson använt sig av stickprov av 1000 vuxna och 200 ungdomar i de Väst- och Nordeuropeiska länderna samt Italien under slutet av 70-talet.

tror på reinkarnation – liv efter döden i % ?

ja – nej
Danmark 18 –  36 
Finland    25 –  50 
Island       36 –  71  
Norge        18 –  46 
Sverige      23 – 44 

Så här såg svaren ut i hela Väst- och Nordeuropa (på 70-talet):
45 % tror inte på överlevnad
28 % tror på liv efter döden
20 % vet inte
7 % har inte svarat

Haraldsson nämnde sedan några perspektiv för och emot och han nämnde antikens filsosof Platon vars föreställningsvärld man kan läsa om här. Han nämnde också att själen är omskriven i teologiska heliga skrifter. Bibeln talar om en själ som ska återuppstå vid tiden ände.

Argument mot en själ

Man kan anse att själen måste vara beroende av minnet som då antas finnas i hjärnan och enbart där.
Personlighetens tillstånd och medvetandet finns med detta synsätt också i hjärnan som då dör med hjärnans död.

Romaren Titus Lucretius Carus formulerade någon gång kring år noll +- 100 år, huvudargument mot liv efter döden. Anden utvecklas och blir gammal liksom kroppen. Vin och sjukdom försvagar även anden. Slag och stötar mot huvudet påverkar medvetandet och därmed även anden.

Frågan om hur en själ kan uppträda?

Min kommentar: ett stor antal dokumenterade fall vittnar om att då det fysiska medvetandet skadas kan det oberoende medvetandet ta över och klarsynt uppfatta vad som händer både kroppen och människor i omgivningen. Här kan även apparation uppstå och den drabbade själens uppfattas av närstående på stort avstånd från den människa som drabbats.

Om själen (reinkarnation) vore verklig varför minns vi då inte tidigare liv?

Min kommentar: Detta argument utgår från ett medvetande som är beroende av en fysisk kropp och som inte tillstår ett oberoende medvetande. Men med ett oberoende medvetande, det som också benämns ”ickelokalt medvetande” (Dossey, Chopra, Fenwick mfl) är kroppen oberoende den fysiska kroppen och kan uppfatta verkligheten knivskarpt. Detta tillstånd är dock inte enkelt att frammana. Utan tycks eventuellt ha lättast att uppstå då kroppen av en eller annan anledning lider nöd. Det finns också regressionsterapier som har till syfte att få fram minnen inte bara från egen barndom utan som eventuellt kan frammana bilder från något som man anser vara tidigare liv.

Haraldsson redovisar fallbeskrivning om personer som anser sig ha belägg för att de kan ha upplevt/levt tidigare liv

Thusita Silva född 1982 i Elpitiya påstår att hon drunknande i tidigare liv då hon var gravid och föll från en bro.

Man fann släktingar och dokument om en kvinna i den by som Silva utpekade att hon levt i. Uppgifterna om den äkta man hon sade sig vara gift med då, bostaden, dödsorsak, havandeskapstillstånd mm stämde in på en kvinna som dog 1973, Chandra Nanayakkara som då var gravid, föll från en bro ner i vattnet och drunknade. [1]

17 korrekta fakta av avgörande betydelse.
7 mindre betydelsefulla statements som var inkorrekta. Thusita Silva menade att hon arbetade inom sjukvård i sitt tidigare liv men det var hennes väninna som gjorde det.
Oväsentliga faktafel 4.

Empirisk Argument för ett fortsatt liv (för själen)

Haraldsson nämner följande argument som används för tron på ett fortsatt liv:
Uppenbarelser av avlidna. Apparation av gestalt. Det vill säga avlidnas andar/själar/spöken visar sig för levande människor.

– Visioner vid dödsbäddar. Otal dokumentationer från dylika visioner redovisar att den döende ser avlidna släktingar och vänner som möter dem.
Min kommentar: Kan bortförklaras som hallucination.

– ”Terminal Lucidity”: Fullständigt klarhet före döden även om man varit katatonisk, schizofrenisk eller har Alzhaimer blir man för en stund helt närvarande och klarsynt.
Min kommentar: Ett antagande är att själen då visar sig och demonstrerar sin närvaro.

– Nära Döden Upplevelser.
Min kommentar: Mängden NDU dokumentation anses med råge överträffa vetenskapliga krav för att bevisa både tillståndet som sådant och de fenomen som upplevs. Dvs människor som bevisligen inte har kunna uppfatta något med sina fysiska sinnen kan ändå beskriva vad som föregåtts i exempelvis en operationssal medan de varit nedsövda, i vissa fall med hjärtat avstängt och hjärnan tömd på blod. Om man googlar på fenomenet kommer ofta Aware Study upp. Och den studien anses av många som forskar i NDU (inklusive mig) vara felaktigt designad och har ringa eller ingen chans att leverera resultat. Tyvärr handlar nästan alla definitioner av NDU om spektakulära syner och upplevelser och man tar inte upp den synnerligen logiska ”utanför kroppen” observatör. Jämför Engelska Wikipedia OBE med svenska UKU där man påstår att ”läkarvetenskapen ställer sig avvisande till fenomenet”. Så är inte fallet. Men det finns en grupp (Gerillaskeptiker) som kontrollerar sådana artiklar på Wikipedia och försöker vilseleda genom dylika falska påståenden. Jämför också NDU på svenska Wikipedia med :engelsk Wikipedia

– Medium kommunikation, dvs kontakter med själ ”från andra sidan” via medial clair voyant person.

– Minnen från tidigare liv. Barn eller vuxna som berättar om tidigare liv och kan påvisa kunskaper om dessa liv.

Haraldsson redovisade sedan den europeiska värdeundersökningen som ställde frågan:
Har ni någon gång haft känslan att ni står i kontakt med någon som har dött?
Något överraskande visar sig Italien ha något högre %del än Island med Tyskland Storbritannien inte långt efter. I Norden är däremot tycks sådana upplevelser inte lika vanliga.

It 34, Island 30-41, Ty 28, Storbr 26, Fr 24
Danmark 10, Fi 14, No 9, Sv 14

Om man uppfattat något genom vilka sinnen har det skett?

Sensorisk modalität (uppenbarelse via sinne: syn, hörde, känsel, lukt, smak) vid möten.
För 449 tillfrågade gjordes djupintervjuer för att klargöra hur man uppfatta dessa fenomen.

ett sinne – mer än ett sinne – totalt –  %
Syn        218               85                     303       67
Hörsel     53               74                     127        28
känsel     18                42                      60        13
lukt          18                 3                       21          5

Stark känsla av närvaro 49%

Tidsintervall från dödstillfälle N
INOM EN TIM   18
INOM 24 TIM      9
EN VECKA          23
EN MÅN              24
ETT ÅR                57
1-5 ÅR                  57

Undersökningen uteslöt möten från döda anhöriga i drömmar då man inte anser sig kunna särskilja vanlig dröm från annan eventuell dröm där avliden kan ha uppenbarat sig.

Var sjunde apparation av döda inträffar nära tiden för döden

Exempel från empirisk undersökning från Island och Storbritannien

En engelsk parlamentsledamot mötte en kollega som sa ”du lyckades du gjorde det bra”.
Han förstod inte vad apparationen innebar och varför kollegan uppenbarat sig.
Sedan kom besked om att kollegan dött i stroke, en motsvarande stroke som han själv haft tidigare och klarat sig från.

En man vaknade och såg en uppenbarelse av, Jakob en man han köpt sitt hus av. Jakob var blodig av krossår i ansiktet. Senare fick han reda på att Jakob hade kastats (kastat sig) i vattnet i en grund flod och fått ansiktet krossat.

När har man uppfattat apparationer?

Fysiskt aktiv upptagna 50%
Vilande                            22

Dagsljus                           52
Skymning                        35

Mörker                               9

Sjukdom                       70 % (N 248)
Våldsam död                   30% (N 98)
Fallbeskrivning

”Alkohollukt i Sandgerdi”. Kvinna hemma känner starkt doft av alkohol. Mannen kommer hem och frågar: ”varför så stark lukt av alkohol?”

Nästa dag får han reda på att mannen de köpte huset av återfanns drunknad med stor mängd alkohol i kroppen. (blodet)

FLERA VITTNEN

Fenomen upplevs samtidigt av mer än en person

Gamla Vigga en äldre kvinna i ett mentalsjukhus i Island dör utan att människor som bor i ett hus i närheten vet om det.
En ung man på väg till sjukhuset ser en gammal kvinna komma mot honom han går förbi men hon vänder efter honom.
Han kommer hem och brodern frågar vad gör kvinnan hos honom.

Följande morgon började bröderna prata om detta vid frukostbordet och deras far, som var psykiater vid mentalsjukhuset, frågade hur kvinnan såg ut och sa sedan att det måste ha varit gamla Vigga som dött. Detta visade sig sedan stämma.

25% av europeer säger sig ha känt att de varit i kontakt med en död.

Det anses oftast ske: – då någon dör plötsligt oväntat. Fler än en person kan då dela uppenbarelsen och samtidigt uppfatta samma apparation.


DÖDSBÄDDVISIONER

1) Religiösa och kulturella förväntningar vid dödsbäddsvisioner
2) Medicinska faktorer

Studie i USA och Indien.   USA 442 fall telefonintervjuer med doktorer och systrar. Indien 435 ansikte till ansikte intervjuer.

Just innan döden ser man döda vänner och släktingar
Döende patienter blir villiga och redo att gå
Sådan erfarenheter innehåller inga hallicugena faktorer utan är redovisade av medvetna patienter.

FALL

60 års gammal kvinna såg sin döda man 3 nätter i rad.
Mannen ville att hon skulle komma. Men det ville hon först inte. Sedan beslöt hon följa honom och dog inom kort.

65 år gammal man pratade om ett ljus ”Där står min mor” . Sedan dog han

Indisk man såg Kristus. Den döende sa att nu ”Nu går jag” och han dog inom några minuter.

Ung flicka såg sin döda mor och dog straxt därpå..

Hinduistisk patient som inte förväntade dö. ”Någon kallar mig”. Hon dog inom tio minuter.

Ung flicka säger att hon ser en Ängel som tar hennes hand. Sedan dör hon.

Föreläsningen rapporterad av:

Börje Peratt
Med stöd av Kersti Wistrands noteringar

Referenser

1) Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.