9 december, 2019

Kärlek

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Kärlek i sin mest universella form är villkorslös. Den vill sin nästas bästa och exempelvis en förälder kan vara beredd till stora uppoffringar för att skapa trygghet och välbefinnande för sitt barn. ”Ge barnet kärlek, mera kärlek och ännu … [Read more...]

Gott Nytt År

Hellre än förbanna mörkret - Tänd ett ljus Tavlan är Katrin Öhlins i garn och akryl som hon skänkt till vår förening att fritt använda. Humanism är medmänsklighet, empati, öppenhet, frihet och ansvar Humanism & Kunskap bildades 2011 som motkraft till antihumanismen för att stärka rätten … [Read more...]

Humanism 1. – Människans ansvar för livet och själen

Människan har genom sitt höga intellekt och sin förmåga att påverka och förändra världen ett särskilt ansvar för livet, både sitt eget och alla andras. Med det följer frågor kring ambition för sig själv, vad man vill för andra och effekterna av sina handlingar. I ansvarstagande ingår även … [Read more...]

Kärlek

I forskningsprojekt "Om medvetandets Uppkomst" ingår boken Tolv Sinnen som jag just nu sitter och översätter, ett behov som blev allt tydligare då vi deltog i konferensen Toward a Science of Consciousness (Arizona, April 2014). Nedan en text om Kärlek som ligger i kapitlet om Emotioner. Författare … [Read more...]