27 maj, 2018

Dags för nominering till “Pennan”

Humanism & Kunskap delar årligen ut Utmärkelser se tidigare års mottagare här LÄNK "Pennan" delas ut i juni och "Diplom för livslång insats i humanismens tjänst" i december. Vi önskar nu förslag till mottagare av Pennan som tilldelas skriftställare, författare, journalist som utfört en … [Read more...]

Erland Lagerroth lät oss ana vetandets nya världar

Docent Erland Lagerroth medlem i Humanism & Kunskap har gått ur tiden. Han var en svensk litteraturvetare och författare med omfattande produktion.[1] Han föddes i Lund den 10 januari 1925, och avled 18 september 2016. Erland Lagerroth mottog Gleerupska priset av Vetenskapssocieteten i Lund … [Read more...]

Medvetande och Vetenskap – seminarium nr 1

Ett samarrangemang mellan Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och föreningen Humanism och Kunskap (HK) ägde rum 15 mars på Örebro Universitetssjukhus. Då passar väl bilden av Örebro slott som illustration [källa: Wikimedia Commons]. Även som en slags vägledare för seminariet då det tycks förekomma … [Read more...]