21 november, 2019

Lil Hjerström född i Norrbotten 1932, författare, programmakare för Sveriges Radio, tal och sångpedagog. Sjöng på 1960-talet i Luleås domkyrkokör. Debuterade som författare 2018 med "Solens bok - Jag är den jaget är"

About Lil Hjertström

Lil Hjerström född i Norrbotten 1932, författare, programmakare för Sveriges Radio, tal och sångpedagog. Sjöng på 1960-talet i Luleås domkyrkokör. Debuterade som författare 2018 med "Solens bok - Jag är den jaget är"

Lil Hjertström – debuterade som författare vid 86 års ålder

Lil Hjertström, vår senaste medlem, föddes i Norrbotten 1932. Hon har en levnadshistoria och ett författarskap som torde intressera våra läsare. Som arbetarbarn fick Lil tidigt tjäna som piga men hon sökte sig till sjukvården. Senare skulle hon komma att utbilda sig till talpedagog. Parallellt kom … [Read more...]