18 november, 2019

Seminarium 1 februari: Öppna ditt fönster – för kontakt, kommunikation och förståelse

Välkommen till ett seminarium med Rita Schwarz som presenterar Naomi Feils Validationsmetod, en metod som lär ut hur man kan förhålla sig till, kommunicera med och hjälpa desorienterade och personer med demens (80 +) på deras egna villkor. Rita Schwarz är arbetsterapeut, psykodramatiker, … [Read more...]

Att komma hem – om kommunikation vid demens

Rita håller kurs. Ur filmen ”Att komma hem” av Björn Mathlein Det finns i Sverige idag drygt 180 000 åldringar med demenssjukdomar. Många anses mer eller mindre omöjliga att kommunicera med och drogas därför ofta ned med mediciner. Men det finns sätt att kommunicera med dem och slippa de tyngsta … [Read more...]

“Globalisering, migration och de små ländernas kultur”

Humanistisk Förnyelse tog på 1990-talet över de sommaruniversitet som Timbro och City-universitetet tidigare hållit. Vi vill ge yngre opinionsbildare och akademiker kompletterande etisk-historiska perspektiv på aktuella frågor. Välkommen att söka till Föreningen Humanistisk Förnyelses … [Read more...]

Medevi Brunn – Utflykter och föreläsningar

Carl Johan Ljungberg fortsätter här med sina intryck från vår retreatvecka i Medevi Brunn sommaren 2013 och några av de utflykter, föreläsningar och upplevelser vi fick vara med om. Spännande program och utflykter Vår grupp deltog både i brunnens program och ordnade egna sådana. Vi hörde - i … [Read more...]

Finlandssvenskarna i det finska samhället

Det finlandssvenska kapitalet, den finlandssvenska identiteten och finlandssvenskarna i politiken. TEXT: Kersti Wistrand FOTO: Ritva Peratt (Monica Antikainen tackas av Carl Johan Ljungberg) I Finland har det talats om det ”sociala kapitalet” under de senaste femton åren.  Professor Susan … [Read more...]

Jacob Tengström finlandssvensk renässansmänniska

Resan till Åbo Akademi (25-28 april 2013) innehöll många intressanta föreläsningar. Kersti Wistrand rapporterar här en som gjorde starkt intryck på fler av oss som var där. Med en renässansmänniska menar man en person som har ett brett kunskapsfält och som samtidigt är praktisk lagd. Leonardo da … [Read more...]

Medvetande och Vetenskap – seminarium nr 1

Ett samarrangemang mellan Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och föreningen Humanism och Kunskap (HK) ägde rum 15 mars på Örebro Universitetssjukhus. Då passar väl bilden av Örebro slott som illustration [källa: Wikimedia Commons]. Även som en slags vägledare för seminariet då det tycks förekomma … [Read more...]