P4 Stockholm hur kan ni???

4
2527

Påståendet tog fyr hos Ingela Carlberg. Hon har skrivit ett personligt brev till P4 Stockholm -Sveriges Radio med reportrarna: Mia, Ola, Fredik, Sofia. Deras torgförande av propagandistiska åsikter i samband med Novus ”undersökning” om människors påstådda intresse för att bli vaccinerade. Hon anser P4 Stockholminslaget förvillande och  otydligt presenterat.  Del av programmet.

TEXT INGELA CARLBERG

Hej !
Jag lyssnade just till presentationen av Novus undersökning hos befolkningen om vaccin / Corona. Undersökningen som gav åsikten om att alla obligatoriskt skulle vaccinera sig. Den undersökning ni beställt av dem [Novus undersökningsföretag].

Det som gör mig förtvivlad är att ni låter åsikten stå utan förklaring, som om svaren är enkla.
Att man är solidarisk med andra genom att vaccinera sig.
Den enda man skyddar är sig själv! Man kan fortfarande vara smittbärare och föra vidare till andra trots vaccinering och egna antikroppar.
Det finns ingen forskare, läkare eller sakkunnig som skulle bekräfta att man inte kan vara smittspridare som vaccinerad! Visserligen minskar mängden virus, risken minskar att man blir sjuk och man kommer närmare flockimmunitet. Det krävs förtydligande.

Problemet är alldeles för komplex för att förenkla det till den grad som leder till fördumning, Det är lätt när folk är rädd.

Hur ska vi som har antikroppar göra? Vi har fått det bästa vaccin man kan få och som inte alls finns i nån flaska. Vi har ett eget immunförsvar som är specifikt för existerande virus, dessutom utan en massa skadliga tilläggsämnen. Det bästa man kan få.
Jag som skriver är sjuksköterska och är inte emot vaccin generellt. Men nån måtta på glorifieringen av vaccin får det vara!

Vi är flera i min trappuppgång, familj och vänskapskrets som har bekräftade antikroppar av egen sjukdom. Hos oss alla har den varit väldigt lindring. Jag var sjuk och topstestade mig negativt men har ändå utvecklat antikroppar. Jag är glad åt en stark och fungerande kropp.

Hur många till finns som bär antikroppar och inte vet om det? Där viruset har varit närvarande i sån omfattning att immunförsvaret jobbat men kroppen varit så stark att bara lindriga symtom uppstått.
Ska vi inte få legalitet att resa och gå på konsert? Vi som är bättre skyddade än nån annan? Ska vi som är starka nog att klara detta bli mobbade?

Att man inte kollar antikroppar på alla innan vaccinering är för mig en stort riskabelt experiment och förvånansvärt. Varför vaccinera de som redan har det bästa försvaret?
Vad händer om dessa intelligenta virus som lätt muterar, lär sig att ta sig förbi vaccin och antikroppar? Det blir väldigt starka. Kan de bli resistenta, precis som bakterier mot antibiotika? Jag vet inte men det behövs analys och tålamod. Vi har överlevt som art hittills och kommer att göra det nu också.

De drabbade är inte sjuka av brist på vaccin utan av metabola problem som kvarstår och behöver åtgärdas. De är fortfarande lika svaga för nya virus och andra sjukdomar. De stora dödsorsakerna finns inget vaccin för. Hjärtkärlproblem, cancer, diabetes osv. De svaga är fortfarande lika svaga och utsatta för dessa problem. Det är en pandemi om nåt ! I hela världen!
Men det är en annan diskussion.
Kan bara konstatera att ni har ett trångt perspektiv. Är det så att ni är uppe i en nivå av stress och prestation så hjärnan är avstängd för tanke på orsak och verkan? Hjärnans första reaktion på stress är att stänga av medkänsla. Händer det er?

Att från er sida ( eller tillåta Novus?) ställa frågor och kommentera så dialogen med de tillfrågade blir en fråga om för och emot, är så lågt bemötande. Som om folk är dumma. Dåligt hanterande från er sida. Det är i mina ögon att bidra till att öka konflikten, spänningen och rädslan i coronafrågan.
M.a.o ren uppvigling!
För mig är ni inte bättre än de som gick ut och demonstrerade 2 ggr i stan! Samma brist på konsekvensanalys som de! Kan ni själva se likheten?

Jag trodde att svensk massmedia ska bidra till folkbildning men era bidrag är ren villfarelse och bidrar till fördumning och ökad oro.
Novus undersökning låter väldigt riktad och förutbestämd med hur man ställer frågorna. Eller är det er presentation av den som gör den så enfaldig ?

I ruset av min upprördhet har jag numera lagt till er i gruppen foliehattar! Resistent för reflektion och kunskap !

Så kan det låta när Ingela blir arg på er glättighet i en livsviktig fråga som kan beröra generationer framåt. Kanske tom påverkar framtida generationers genetik och motståndskraft. Ska denna generation sitta i himlen och titta på de framtida barnen som genetiskt har blivit felkodade? Jag vet att det låter drastiskt, kanske ologiskt men funderingen måste göras !

Jag förväntar mig förklaring på vad ni har för tanke bakom ert sätt att presentera undersökningen på och komma med fler förklarande reportage så folk förstår hur det funkar i kroppen!
Bidra till insikt och klarhet! Bidra till folks förmåga att utveckla tänkande och inte fördumma! Sprid kunskap inte villfarelser!
F.ö. gillar jag er!

Med vänlig hälsning,
Ingela Carlberg
Leg sjuksköterska

KOMMENTAR

Börje Peratt sände in en kommentar till redaktionen: Utlovat svar från P4 Stockholm väntar

4 COMMENTS

 1. Tack för det Ingela. Det kommer inte att gå med tvång på vaccinering, att kräva att man potentiellt skadar den egna hälsan utan att ens kolla om man redan är immun eller har resurser för att bemöta och neutralisera viruset på natutrligt sätt.
  Jag har skrivit till FHM att istället för antikroppar som brukar försvinna utan att immuniteten minskar borde test på T-cell-immunitet erbjudas. Dessa celler har immunminnet och gör att kroppen kan bygga antikroppar då de behövs. Som jag har förstått finns nu ett labb i Stockholm som erbjuder dessa test. Och naturligtvis måste sådan immunitet ha minst lika värde som vaccination, dvs att man får inte stängas ut från allt som någon vill ha immunitetsbevis för.
  Personligen tycker jag även att själva immunitetsbevis strider mot mänskliga rättigheterna och leder till en medicinsk apartheit och hygiendiktatur som vi inte vill ha.

 2. Facebook 6 april kl. 09:15 ·
  S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!

  Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband.
  Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser. En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet.
  Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet.
  De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.
  Catarina Rabitsch

 3. Utlovat svar från P4 Stockholm väntar https://humanismkunskap.org/2021/04/11/utlovat-svar-fran-p4-stockholm-vantar-pa-svar/

  Hej Thomas

  Vi pratades vid efter lunch måndag 29 mars.
  Jag har tagit del av Ingelas brevväxling med SR som är kritisk till Public Service rapportering. [ P4 Stockholm hur kan ni???]
  Ingelas perspektiv var medicinsk. Hon är ju leg sjuksköterska.
  Mina frågor gäller fakta utifrån journalistisk hållning. Bifogad text i mail

  Hälsningar
  Börje Peratt
  Kort om mig som journalist
  Medlem Reportrar utan gränser

  Vad är en pandemi?

  Innan 2009 räknade man med att världen utsatts för två allvarliga pandemier. I mitten av 1300-talet gick Digerdöden över Europa, Afrika och Asien och hälften av befolkningen, uppemot 200 miljoner, dog. Nästa allvarliga pandemi kallades Spanska sjukan och kom 1918. Uppemot en halv miljard smittades, nästan en tredjedel av jordens befolkning, och trots osäkra dödstal dog kanske 100 miljoner.

  2009 kom Svininfluensan och det är bevisat av EU-kommissionen att Glaxo Smith Kline hade ett osunt förhållande till Världshälsoorganisationen med anklagelser om korruption. GSK var påtryckande rådgivare och önskade skruva upp en hotbild för att sälja vaccin. Mängden skriverier om detta ledde sedan till att WHO höll på att förlora sin finansiering. (SvD Länk) GSK dömdes för motsvarande mutbrott i Kina. SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva. Länk

  Något som WHO också fått hård kritik för är att de definierat om begreppet pandemi till att i praktiken gälla varje säsonginfluensa. Och därmed vattnades betydelsen ur. Tidigare gällde att en ansenlig del av befolkningen skulle drabbas. Länk

  Nu under corona har pandemi blivit slagord i en propagandakampanj
  Om vi utgår från ursprunglig definition så är en pandemi – en smitta som drabbar en ansenlig del av befolkningen -. Vad kan då betraktas som en ansenlig del? Vad är en ansenlig del av hundra kronor? Är det en större del eller hälften, är det en krona eller nån stans där emellan. Låt oss säga 20 kronor eller mer. Då är vi upp i minst 20%. Det är i alla fall vad vetenskapen har utgått från i analyser av i sina beräkningar och omdömen. Även om det inte är en överenskommen regel så säger sunda förnuftet att 20% kan anses vara ett minimum av en ansenlig del. Nå om vi då tar Sveriges befolkning och rundar av den till 10 miljoner så skulle en ansenlig del innebära att 2 miljoner under 2020. Det har inte skett. Låt oss som en tanke sänka det till en miljon. Det skulle innebära 10 procent. Så blev det inte heller. Nästa steg 100 000, skulle vara en procent men det blev det inte heller. Den officiella statistiken påstår 10 tusen avlidna. Det är noll komma en procent (0,1) av befolkningen. Av dessa har 7000 äldre dött av vad då? Tusentals gamlingar sattes in på palliativ vård utan läkarundersökning och dog således av vanvård och missvård. Vad skrevs på dödsattesten? Covid19! Utan obduktion. Utan bevis! Och utifrån detta, hur rimligt är det att stänga ned samhället?

  Överdödligheten på äldreboenden – i fem grafer | SVT Nyheter.

  I Sverige uppvisades hög dödlighet under april månad då äldre människor dog som flugor under vårdens beskydd. Nå vad hände? Jo gamlingar lämnades ensamma utan vård och ofta utan läkarundersökning. Motsvarande hände i norra Sverige under hösten förvintern. Länk

  Hur säkra är vi på diagnoserna?

  PCRtestet har underkänts som diagnosmetod av Kary Mullis som fick Nobelpriset för denna upptäckt. Vill man avslöja hur det gått till med Drostens PCR test så blir det pinsamt för alla inblandade. Historien om KI forskaren Macchiarinis dödliga struprörsoperationer framstår som avsevärt blekare jämfört med vad denna Drosten orsakat. Länk

  Mot bakgrunden av att dessa opålitliga Drostentest inte ger säkra resultat blir begreppet pandemi direkt vilseledande. Ändå upprepas det till outhärdlighet i Public Service sändningar med ständiga rapporter om smittade och döda. Som således är rena falsarier. Tidigare i år angav Läkemedelsverket rapporterade döda av vaccin som biverkningar men dessa siffror har nu försvunnit. Varför gör inte Public Service en granskning?

  Några andra frågeställningar

  Låt oss göra en jämförelse med tidigare års orsaker till höga dödstal i Sverige. Tobaksrökning dödar varje år ca 12 000 och siffran stiger. Hälften av dödsorsakerna dvs mer än 50 000 som avlider gör det enligt socialstyrelsen av cirkulations och tumörsjukdomar.

  Vad händer nu? Sjuka människor får under covidkrisen inte sin inplanerade operation då covid dominerat sjukvården. En kirurg som tagit sig an långt gångna tumörer kallar dem covidcancer. Ett stort antal sjuka av andra orsaker har inte undersökts. Konsekvenserna av detta är att tiotusentals svårt sjuka inte har upptäckts och inte heller kommer att behandlas förrän det är för sent. /BP 20210329

  Börje Peratt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.