Smarta elmätare och EMF – ett hot mot folkhälsan

2
2112

Det damp ned ett kort i min brevlåda i centrala Stockholm: ”Snart byter vi ut din elmätare! Du ska få en smart elmätare – bra och hållbar för både hem och klimat.” Ja, hunden sover djupt på bilden. Men gör den det på grund av en naturlig god sömn eller är den utslagen och ur balans på grund av Ellevios smarta elmätare och 5 G- nätets frekvenser?

TEXT: KERSTI WISTRAND

Under den närmaste tiden kommer elnätsföretaget Ellevio att installera nästan en miljon ”smarta elmätare”, dvs nya elmätare kopplade till 5G-nätet [1], i det svenska samhället. Kunderna finns förutom i Stockholmsområdet även i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän och Halland, där Ellevio äger och sköter elverken. [2] Så småningom kommer Eon och Vattenfall att göra detsamma.

I sin reklam säger Ellevio att dessa smarta elmätare är en viktig pusselbit i det framtida smarta elnätet och elektrifieringen av samhället eftersom det skapar förutsättningar för dig att styra elanvändningen och koppla på egna solpaneler. De påstår att det är bra både för hem och klimat! Ingenting sägs dock om en negativ påverkan på folkhälsan.

Jag bor på Södermalm i Stockholm och har sedan ett antal år tillbaka en pacemaker inopererad i mitt hjärta. Den går alltså på batteri som måste bytas ungefär vart sjunde år. Innan pacemakern opererades in akut slog mitt hjärta 35 slag i minuten. Utan denna lilla tingest skulle mitt hjärta sluta att slå överhuvudtaget.

Pacemaker. Foto: Steven Fruitsmaak, CC BY 3.0 Wikimedia.commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Jude_Medical_pacemaker_in_hand.jpg

Pacemakern är känslig för yttre elektrisk påverkan. T.ex. måste man snabbt gå igenom dörrarna som leder in i affärer och som öppnas automatiskt av en bruten stråle. Vid ett åsknedslag i min närhet gick en elektrisk stöt in genom min vänstra hand men stannade som tur var vid armbågen. Jag fick uppsöka sjukhuset för kontroll av apparaturen.

På grund av denna överkänslighet känner jag möjligen av strålning snabbare än många andra. Någon gång i juli 2020 började jag lägga märke till snabb puls och hjärtarytmi, vilket var ett helt nytt fenomen. Ungefär samtidigt hade flera 5G-master satts upp i min närhet: tre på Södermalm, en på Hötorget och en vid Djurgårdsbron.

Sedan tidigare finns här 4 G sedan flera år tillbaka och jag sitter som skribent upp till åtta timmar dagligen vid datorn med en router påslagen i rummet, men hade tidigare inte märkt något. Jag hade sedan ett par år skaffat mig en apparat av märket Vivobase med uppgift att skydda mig från strålningen. Men kunde det trots allt vara denna extra påverkan från 5G- masterna eller … ?

När inte besvären avtog uppsökte jag sjukhuset angående pacemakern och mina arytmier vilket har påverkat mitt hälsotillstånd med stor trötthet. Jag trodde att det var början på hjärtflimmer. Men nej, sade man på pacemakermottagningen efter att ha undersökt mig. Det var ingen fara! När jag lättad frågade vad det då kunde bero på, svarade de att de inte visste. ”Det kan hända så mycket med ett gammalt hjärta”, fick jag till svar. På min fråga om 5G kunde ligga bakom, fick jag beskedet att det var en omöjlighet.

Nyligen upptäckte jag emellertid att det parallellt med mastuppsättningen bedrivs  försöksverksamhet med 5G-testning (med en räckvidd på två kilometer) på Medborgarplatsen, mindre än en kilometer från min lägenhet. Detta har beviljats av PTS, Post- och Telestyrelsen, men ingen information har gått ut till allmänheten. Dessa tester har inget som helst syfte att undersöka hälsorisker utan tjänar rent kommersiella syften. [3] Är det denna försöksverksamhet som påverkar min pacemaker?

Ovanpå detta kommer nu beskedet om att smarta elmätare ska installeras i alla lägenheter på Södermalm. Ett kort genom dörrspringan med reklam för bättre klimat. Inga som helst uppgifter om hälsopåverkan eller besked om valmöjligheter eller frivillighet. Ungefär: ”Det är vi, Ellevio, som bestämmer. Vi är experter och proffs och vet ert eget bästa. Luta er bara tillbaka, ta emot den goda nyheten och var tacksamma!”

Ja, det är lättast att ha en allmänhet som inte är informerad och därför inte kan protestera. Men vad händer sedan efter några år? För strålningseffekterna kommer sakta smygande precis som lungcancern som dök upp ett par decennier efter all cigarettreklam på 50-60-talen.

Till sommaren sätts 5G- nätet igång över hela Stockholm. Varenda kubikcentimeter av innerstan kommer att genomsyras av dess strålning. Den 19 januari 2021 meddelade nämligen Post- och Telestyrelsen att man auktionerat bort alla 5G-frekvenser till Telia, Net4Mobility (Telia och Telenor), Hi3G Access (3) och Teracom [4], så nu var det fritt fram att köra igång.

5G-cell på tak i tysk stad. Foto IToms. Wikimedia.commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5G_Standort_Deutsche_Telekom.jpg

Vad är EMF?

EMF står för elektromagnetiskt fält och definieras som ett elektriskt och magnetiskt kraftfält. Det kallas ibland elektromagnetisk strålning eller EMR. Elektromagnetiska fält har olika våglängder och frekvenser och beräknas i Hertz (Hz).

4 G står för fjärde generationens mobiltelefoner och 5 G för femte generationens. Ett 5 G-nätverk utlovar en surfinghastighet som är 20 gånger snabbare än 4 G-nätverket och har en kapacitet för 1 000 gånger mer enheter.

För att förstå kan vi se hur lång tid det tar att ladda ned filmen ”Star Wars”. För 4 G är nedladdningstiden 30 sekunder och för 5 G: 1, 5 sekunder. Som jämförelse kan nämnas den första mobilen, G 1, från 1981 vilken hade en nedladdningstid på 4 månader och 7 dagar.

De osynliga och snabba vågorna kommer att genomsyra hela Stockholms innerstad. När de smarta elmätarna kopplas in kommer dessa att blixtsnabbt och hela tiden ta emot vågor och impulser från alla elektriska enheter i hemmet, dag som natt, och hela tiden utsätta dig för EMR. Osynligt men ständigt pågående!

Målet för marknadskrafterna bakom 5 G är att bygga ut systemet så att det täcker hela jordklotet. Idag har vi cirka 12 000 satelliter som cirkulerar runt jorden. Nu vill man skicka ut ytterligare 42 000 för att kunna täcka in med 5 G, förmodligen ett led i utbyggnaden av bl.a. artificiell intelligens och transhumanism.

EMF, smarta elmätare och hälsan

Du bör också veta att även du är en elektromagnetisk varelse och därför påverkas. Vår kropp består till stor del av vatten och styrs av bioelektriska impulser från bl.a. hjärtat och nervsystemet. Olika personer är olika känsliga mot elektrosmogen (benämning på strålningen från mobilmaster, mobiltelefoner och Wifi). Djupt mediala personer tillhör den mest känsliga gruppen för energier överhuvudtaget. Det var därför “de kloke” ofta bodde långt inne i skogarna förr i världen – långt innan elektrosmogens tid. Ursprungsbefolkningarnas shamaner hade sina speciella ceremonier och örter för att skydda sig mot skadliga energier.

Här är bara några av de symtom som den internationell forskningen anser att EMF ger upphov till (eller påverkar) på sikt:

Strålskyddsstiftelsen, en ideell och icke statlig organisation, nämner också allmänna tillstånd som huvudvärk, sömnstörningar, generell svaghet, yrsel, andningsproblem, minnesproblem, psykisk ohälsa, sköldkörtelrubbningar, stram hud, håravfall, försämrat immunförsvar men också hjärtproblem, tryck över bröstet och oregelbunden hjärtverksamhet. [5]

Marknadskrafterna är emellertid starka i Västvärlden och Sverige är inget undantag. Hälsofarorna med 4 – 5 G och elöverkänslighet har tystats ned. Ass. professor Olle Johansson innehade t.ex. en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi vid K.I. i Stockholm och forskade under flera decennier kring just elöverkänslighet, men tvingades upphöra ”på grund av brist på ekonomiska anslag”, vilket i själva verket var ett snyggt sätt att sätta stopp för kunskap och upplysning. Sedan dess har Olle Johansson samarbetat internationellt och skrivit många vetenskapliga artiklar. Han har hela tiden varnat för hälsofarorna med 5G och en gång sagt: “När jag en dag står framför Sankte Per så vill jag kunna säga att jag har gjort allt det jag kunnat för att varna”.

Det är för mig en omöjlighet att tidsmässigt tränga in i materialet. Den intresserade får själv leta på nätet. Det börjar även komma fram diverse uppfinningar för att i viss mån kunna skydda sig mot strålningen. Många av dem är gjorda i Tyskland och i Asien. Det är viktigt att noga ta reda på vetenskapliga testningar av dessa eftersom detta område kan komma att bli en gycklarnas marknad.

Läkare och forskare från olika länder gick samman och protesterade inom EU mot 5 G. I januari förra året uppgick dessa till 414 personer. [6] Marknadskrafterna hade dock övertaget och avgick med segern. Däremot har flera länder stränga restriktioner, men svenska politiker har inte lyssnat. “Sverige ska ju vara i framkanten och en förebild för andra länder”. Javisst, såväl på ont som på gott och kanske med extra stor slant i fickan?

Vad händer med hjärtat vid 5G-strålning?

Jag började gräva efter information, vilket känns extra angeläget eftersom det gäller min hälsa och jag när en önskan att skriva en lång rad artiklar och böcker innan det är dags “att lämna in”.

Jag fann inte så mycket forskning på nätet om mikro-och millimetervågors (4 – 5 G) inverkan på hjärtat och hjärtarytmier. Under hela 1970- och 80-talet har man dock bedrivit forskning i Ryssland på levande celler (djurförsök) och där sett på långtidseffekter som klart visar all strålnings farlighet för hjärtat. Denna forskning är översatt till engelska av den amerikanska militärmyndigheten och offentliggjordes i USA i början av 2 000-talet där forskare kan få tillgång till militärens databas.

Att lågfrekvent strålning har en negativ effekt på hjärtverksamheten och blodcirkulationen råder det alltså ingen tvekan om. Eventuellt återkommer jag kring detta i en senare artikel.

Vad kan man göra för att stoppa de nya smarta elmätarna?

I flera länder har man organiserat sig för att stoppa smarta elmätare: Storbritannien: LÄNK  och USA LÄNK  På dessa länkar kan du finna både rapporter om sjukdomstillstånd som skapats genom smarta elmätare och kunskaper om att elmätarna spionerar och för samman våra data som sedan säljs vidare till tredje part.

I Kalifornien, USA, installerades smarta elmätare för cirka tio år sedan. Ovan kan du se en amerikansk video om Smart meters, smarta elmätare. LÄNK  (Vill du se videon från början så kan du klicka dig in på youtube). Smarta elmätare är tänkta att täcka in hela världen och påstås i videon ingå i en större plan om världsherravälde.

I Sverige finns information på hur man ska gå till väga för att stoppa den smarta elmätaren om man inte vill ha den. Det är den icke-statliga, ideella organisationen Strålskyddsstiftelsen som står bakom råden. LÄNK

Råden lyder

· Vägra byta ut den gamla analoga elmätaren. Begär att slippa den nya smarta typen. Du får ha kvar den analoga fram till utgången av 2024 då lagen träder i kraft. Under tiden fram till dess kan kanske mindre skadlig teknik ha uppfunnits.
· Kräv att bästa möjliga teknik används enligt MB (Miljöbalken) kap. 2 för att undvika att människor utsätts för olägenheter.
· Tala med och informera grannar och gå ihop!
· Om du redan fått din mätare utbytt: försök få tillbaka den gamla. Du kan själv läsa av den en gång i månaden och rapportera in. Försök finna ett specialgjort skydd att sätta över mätaren. I USA säljs sådana av Amazon.

Kersti Wistrand

Referenser:
1) https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2019/april/telia-kopplar-upp-ellevios-framtida-elmatare-med-nylanserat-nat-/
2)https://www.ellevio.se/privat/lattlast/vad-ar-ellevio/
3)https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/06/07/tillstand-for-experiment-med-5g-har-ar-listan-over-adresserna/
4)https://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/auktionerna-i-35-ghz–och-23-ghz-banden-ar-avslutade/
5)https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2020/12/kant1969.pdf 6)https://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

;

2 COMMENTS

  1. Stort tack för tipsen, Robert!

    Jag kände inte till dessa länkar. Jag har också diabetes. Har suttit med dator och mobil framför mig i nio års tid. Får ofta lätta brännande känslor i fingrarna när jag håller i mobilen.
    Även routern är mycket farlig för alla människor. Den måste vara på samma avstånd som du nämner för mobilen, dvs ca 1, 9 meter.

    95 MHz, 5 G är frekvenser som militären använder. Finns rysk långtidsforskning kring strålning som visar på bl.a. hjärtarytmier.

    Har haft produkten Vivobase (www.vivobase.se) installerad. Den sägs skydda även mot 5G, men jag har märkt att den inte är fullgod. Jag har utmattning som sakta tycks förvärras. Endast hjärnan och tankesystemet har fungerat som det ska. Sedan några dagar har jag haft en annan produkt stående bakom mig. Det är en tysk uppfinning, ser ut som en ca två dm stor trådrulle i trä virad med tunn koppartråd, benämns Qi Shield (www.synergyscience.com). Efter två dygn märkte jag effekten i kroppen: mer initiativ och handlingskraft. Men det är klart: allt detta kostar pengar som inte vilken pensionär som helst har råd med.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.