Sanning som befriar…

0
1289


Jens Jerndal har skickat ett mail: “This Truth shall set us free”. Han har dragit slutsatser som han vill förmedla till allmänheten. Alla kanske inte håller med och Jens är nog tacksam för synpunkter och kommentarer./BP

TEXT: Jens Jerndal

Den sedan ett sekel planerade globala militärdiktatur som kallas THE NEW WORLD ORDER och som lanserades offentligt av USA:s dåvarande president George W. Bush Sr. den 11 september 1990 (på dagen 11 år före 9/11), tar nu form inför våra ögon.

Ännu kan vi sätta stopp för den, men bara om tillräckligt många samfällt vägrar lyda order och organiserar ett effektivt passivt motstånd mot Makten.

Det finns effektiva, snabba och billiga botemedel mot Covid-19, som den globala plandemi-ledningen i WHO:s skepnad, finansierad av Bill Gates, på allt sätt vill hålla oss ovetande om.

Till omkring 1990 kunde jag få artiklar med avvikande åsikter och kontroversiella debattinlägg publicerade i stora svenska tidningar och tidskrifter, de som idag kallas Mainstream Media. Och mina inlägg kunde ge upphov till en fri debatt. Då fanns förstås inget internet, inga smarta telefoner, och följaktligen heller inga alternativa media av det slag vi idag ser som yttrandefrihetens och sanningens enda andningshål.

Andningshål, som det sista året börjat allt mer täppas till genom informationscensur på FaceBook, YouTube, Google, Twitter etc. Analogt med hur Covid-19 kväver sina offer till döds genom oförmåga hos blodet att ta upp syre.

Idag kan vi sedan länge kallt räkna med att så gott som allt vi hör från myndigheter och mainstream media är noggrant sållat och censurerat av en osynlig överstatlig makt, så att det skall hålla sig inom klart definierade ”åsiktskorridorer”. Med andra ord är det allra mesta vi får i oss genom etablerade officiella kanaler vad som numera kallas ”fake news”. Eller för att tala klarspråk: lögn och åsiktsmanipulation. Och de har fångat upp den bollen och kastat den tillbaka till oberoende alternativa media med samma beskyllning.

Att ta upp något för befolkningen angeläget missförhållande i t.ex. Riksdagen, har länge varit uteslutet. Och utesluten ur sitt parti blir varje folkvald som vill satsa på att lösa sina väljares problem, i stället för att blint lyda direktiv från partiledningen, som i sin tur med största sannolikhet får sina direktiv från Bilderberggruppen, CIA, Big Pharma, eller möjligen EU.

Väljarnas åsikter eller behov frågar man inte efter. Våra politiska partier ställs ju aldrig till svars för sina brutna vallöften.

Tag 5G, som redan har börjat allvarligt förgifta vårt folk, våra städer och våra skolor, utan att vi fått veta vilka konsekvenser denna teknologi kommer att få för vår hälsa, våra liv, och vår framtid. Och utan att vi fått möjlighet ta ställning till om vi vill acceptera dess oerhörda risker, som ju var och en av oss, man, kvinna och barn, utsätts för utan att ha blivit tillfrågade.

CIA och de ryska myndigheterna har genom grundlig rysk forskning sedan över 40 år känt till de synnerligen grava skadeverkningarna på allt liv som 5G-teknologin kan orsaka. Och den informationen är sedan 2012 inte längre hemligstämplad.

5G och ”Internet of Things (IoT) är visserligen även ett sätt för industriella intressen att kortsiktigt tjäna enorma pengar, men dess verkliga, hemlighållna motiv är absolut kontroll över varenda människa, och ett sätt att selektivt eliminera stora delar av mänskligheten som inte längre behövs och bara upplevs som en belastning i robotarnas, datorernas och den artificiella intelligensens (AI) framtida samhälle.

Vi står inför kulminationen av det gigantiska allomfattande sociala ingenjörsprojekt, som igångsattes redan före första världskriget med hjälp av Rockefeller Foundation och familjerna Carnegies och Mellons likaledes skattefria ”välgörenhets”stiftelser, och som lyckats planenligt omforma så gott som hela världssamhällets utbildning, sociala strukturer, finansväsende, hälsovård, media osv. i storfinansens intresse. Det tycks nu vara Bill Gates som axlat den bortgångne David Rockefellers roll som projektets synligt drivande galjonsfigur.

Planen går bl.a. ut på en radikal minskning av världens befolkning, något som redan pågått i hundra år genom två världskrig, kontinuerliga regionala krig därefter (Korea, Vietnam, Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Yemen etc.), genom sjukdomar (AIDS, Ebola, West Nile, SARS, MERS, m.fl.), kemikalier, genmanipulering av maten, dödliga mediciner, vaccineringar mm. Men det går inte tillräckligt fort.

Entré på scenen 5G, som är intimt konfigurerat och koordinerat med planerna på “vaccinering” av varenda människa på planeten, en vaccinering som i själva verket är en genmanipulation med avsikt att förändra mänsklighetens arvsmassa och programmera oss till totalt beroende. Till slavar eller till och med levande robotar. Den deklarerade avsikten är att ändra vår arvsmassa, dvs DNA, som ett sätt att immunisera oss mot Covid-19. Detta är en falsk förevändning för att kunna sticka sprutor i oss.

Vad dessa ”vaccin” sedan faktiskt kommer att innehålla, och vad de kan orsaka, kan vi bara gissa.  Det finns många möjligheter, varav en är att injicera nano-chips, som både sänder och tar emot signaler som lämnar information och kan användas till att påverka oss på olika sätt. T.ex. orsaka dödliga sjukdomar. Eller med hjälp av mikrovågsfrekvensen hos 5G direkt hindra vårt blod från att ta upp syre. Vilket är exakt det som Covid-19 patienter rapporteras ha dött av. Men det finns enkla och billiga sätt att motverka detta och rädda patienterna. Som det inte är meningen att vi skall bli medvetna om, och än mindre få tillgång till. Mer härom i det följande.

Att vaccinera mot snabbt muterande Covid-19, som ensamt i sig inte är dödligare än våra vanliga årliga influensor, trots medias överdrivna och lögnaktiga skrämselpropaganda, är meningslöst och i praktiken omöjligt. Nej, vaccineringen är bara en förevändning, där det gäller att skrämma upp befolkningen tillräckligt för att den skall tigga och be om att bli vaccinerad för att slippa dö. Och, visst, samtidigt är vaccineringen ett sätt att tjäna miljardtals dollars på att avliva människor, en väl inarbetad affärsmodell.

Så, om livet är dig kärt, ja då är det sista du skall göra att låta dig vaccineras! Ingen myndighet kan ha rätt att injicera något i oss utan vårt uttryckliga medgivande, hur många lagar de än hittar på för att ”legitimera” ett sådant kriminellt våldsövergrepp. Om vi inte äger något annat i denna värld, så äger vi åtminstone våra egna kroppar.

Den artificiellt skapade Covid-19 ”plandemin” lanserades som förevändning för att införa absurda undantagstillstånd som kraschar samhällets normala funktioner och ekonomi, samt att kontrollera och programmera oss genom vår skräck för att dö. Men den har också en specifik relation till 5G.

Bland sådant den nya informationskontrollen inte tillåter någon att bli medveten om, är att det finns flera sätt att behandla sjukdomen alla talar om idag, sätt som faktiskt fungerar. Läkare och sjukhus har t.ex. förbjudits att använda de allmänt kända C och D-vitamin, samt Chloroquin, den gamla beprövade malariamedicinen som rapporterats ha god effekt på sjuka i Covid-19. Och de har förbjudits att ge syrgas.

Men den i särklass mest effektiva behandlingen av kritiska Covid-19 fall, är med Chlorine Dioxide, som utvecklats och testats av den lika sympatiske som geniale schweiziske forskaren Andreas Kalcker. I video-intervjun jag länkar till nedan beskrivs detta botemedel mot Covid-19.  Det sväljs och syresätter blodet direkt inom en minut utan lungornas hjälp.

Man kan säga att Chlorine Dioxide är besläktat med ozonterapi och med väteperoxid, som båda släpper ifrån sig extra syreatomer och därmed både stärker den mänskliga organismens energi och motståndskraft, och tar död på virus, bakterier och parasiter.

Denna mirakulösa metod rensar alltså kroppen från alla virus, bakterier, parasiter etc. genom ett slags oxidation. Den botar akut Covid-19 helt på 2 dagar enligt erfarenheter med akuta Covid-19 fall i Ecuador. Likaså malaria och enligt uppgift även Lyme disease, som visat sig så svår att få bukt med. En amerikansk terapeut vid namn Kerri Rivera har vidare använt samma medel på autistiska barn och fått otroliga resultat.

Vi har inte mycket tid på oss. Det gäller nu att bli medvetna och agera snabbt, om vi vill att mänskligheten och planeten skall överleva, as we know it!

Jens Jerndal, 4 juni 2020

LÄNKAR

Mike Adams´ intervju med Andreas Kalcker: https://www.brighteon.com/8bbdf94d-1473-4732-9570-f7b6f785b42a

Kalckers egen websida:https://andreaskalcker.com/en/

Intervju med Kerry Rivera som använt Chlorine Dioxide på autistiska barn: https://www.youtube.com/watch?v=mkVGJ1FeeHo

Inledande  video-länken:
[Klicka på bilden ovan så kommer du också till länken]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.