Evangelium och epistlar. Andlig diktning och bibelparodi i Carl Michael Bellmans författarskap

0
2130

C.M. Bellman målad av Per Krafft, 1789. Wikipedia.

Då vi hör Carl Michael Bellmans namn nämnas tänker vi i första hand inte på honom som författare av kristen poesi. Litteraturvetaren fil. dr. Jennie Nell och vissångaren Karl Håkan Essmar visade emellertid åhörarna i Swedenborgs Forum ytterligare en sida av vår store mångsidige poet.

TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND

Vacker ljus naturlyrik som ”Fjäril vingad syns på Haga” och ”Solen lyser blank och trind”. Dryckesvisor där vinguden Bacchus och andra mytologiska gestalter ofta uppträder i herdeidyller tillsammans med prostituerade Ulla Winblad. Den sinnliga kärleken och döden. Parodier på präster och annat folk. De gammaltestamentliga männen och patriarkerna neddragna till lägre nivå som t.ex. i ”Joakim uti Babylon” och ”Gubben Noa” från 1767. Det höga blandat med det låga i utbroderade musikaliska drillar. Det är så vi mestadels känner till Carl Michael Bellman, kontrasternas poet. Men hur kommer då religiösa dikter och psalmer in i sammanhanget?


Jennie Nell. Foto: K. Wistrand

Carl Michel Bellman (1740 – 95) kom från en s.k. bättre familj i mellanskiktet, men slösade tidigt bort sina pengar och blev beroende av kung Gustav III:s gunster. Föräldrarna var religiösa och omhuldade pietismen och på moderns sida fanns flera präster. Som ung fick Bellman en omfattande utbildning inom humaniora och teologi. Troligen var avsikten att han skulle bli präst. Till hans säregna begåvning hörde att han talade minst sex språk flytande. Av de nästan 3 000 verk som C. M. Bellman skrivit finns flera hundra kristet religiösa, men detta är emellertid en ganska okänd sida av hans författarskap även om Lars Lönnroth skrivit om det och Sven Thorén framlagt en doktorsavhandling 1986 (Zions tempel), berättar litteraturvetaren fil.dr. Jennie Nell. Speciellt skrev Bellman många psalmer i sin ungdom efter det att han vid femton års ålder började översätta tysk och fransk andaktslitteratur.


Bellmanstrubaduren Carl Håkan Essmar. Foto: K. Wistrand

En av Bellmans psalmer som kom med i den dåtida svenska provpsalmboken, berättar Jennie Nell, var ”Fader, omsorg haf om mig”. Så får vi höra den sjungas kraftfullt och välklingande av barytonsångaren Carl Håkan Essmar som ackompanjerar sig själv på en cister, en kopia av Bellmans eget instrument:

”Fader, omsorg haf om mig,
Hjelp mig i min jämmer,
Jesu omsorg wise sig,
När mig sorgen klämmer,
Sörj för mig i allan tid.
Jag ju dig tillhörer.
Skänk för mig din ljufwa frid,
Som all oro störer.”

I efterföljande sex strofer varieras sedan omsorgen om Guds barn i alla skeden i människans liv ända in i döden. Texten vittnar om innerlighet och förtröstan. Motivet ”Guds blod utgivet för våra synder” saknas helt. I övrigt ses Gud på pietistiskt vis som den store, trygge människofadern. Vi är mer eller mindre syndfulla, men livets väg går från mörker till ljus. Psalmen ströks ur 1819 års psalmbok.

Under 1700-talet sjöngs psalmerna ofta långsamt Orglarna var ofta i ett bedrövligt skick, ostämda och trasiga och det var inte ens säkert att klockaren sjöng rent. Psalmerna färgades av individuella sångares utsmyckningar. Ibland förekom t.o.m. inlagda brumljud.

Bellman skrev både psalmdikter och betraktelsedikter. 1758–63 skrev han betraktelser över passionsdramat och Kristi korsfästelse. Hans ambitioner var att alla hans kristna dikter och psalmer skulle användas i rikets kyrkor, men trots Gustav III:s stöd satte prästeståndet stopp för detta. Bellman var visserligen traditionalist, men även rebell och detta senare tilltalade inte prästerna. Troligen var de tämligen ovetande om att detta sätt att parodiera var vanligt och helt acceptabelt nere på kontinenten.

Under 1700-talet framförde Bellman oftast sina sånger i salonger, dvs. hemma hos bättre bemedlade familjer. Här nedan sjunger Carl Håkan Essmer ”Träd fram du nattens gud…” i en mer nutida salong.

Ett tack till Susanna Åkerman som gång på gång lyckas ordna så fina kulturföreläsningar i Swedenborgs Forum! Och ett stort varmt tack även till Jennie Nell och Carl Håkan Essmar för ett framträdande som värmde i själen!

Kersti Wistrand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.