18 november, 2019

Kort rapport från höstens uppstartsmöte 2019

HK medlemmar höstsamling 2019, Hellasgården. Foto Börje Peratt

Höstens uppstartsmöte ägde traditionsenligt rum ute på Hellasgården i dess sköna natur intill Källtorpssjön. Det var ett kärt återseende och medlemmar kom så långt ifrån som Göteborg och Västerås.

Vi samlades vid en lunch inne i restaurangen för att sedan förflytta oss ut till cafeterian vid sjön. Vädret var perfekt soligt och lagom varmt med en fläktande vind.
Samtalen kretsade kring nedläggningen av Vidarkliniken och den rigida och restriktiva politiken som alldeles uppenbarligen skär allt djupare in i hälsofriheten och förutsättningarna för så kallad alternativ medicin (som är mer skolmedicin än industrimedicinen som ska prackas på patienten i allt större doser, en personlig kommentar från pennan).

Det är uppenbart en väloljad politisk strategi att skala bort hälsohem och snart är det sannolikt hälsokostbutikernas tur. Ja vi ser strategierna i hur medier som Public Service fått uppdrag att göra kritiska reportage mot hälsokost.

HK medlemmar på höstens första möte vid Källtorpssjön. Foto Ritva Peratt

Vi flyttade oss ut i naturen och fick mer av ett runda bordssamtal. Några protesterade mot att EU skulle ha en roll i inskränkningarna av alternativ medicin men det är klarlagt att EU har en central roll och är en del av eller rent av en utgångspunkt för hoten mot alternativa läkemedel och mediciner, exempelvis har man förbjudit ayurvedisk medicin. Dvs medicin som har mångtusenårig empiri baserad på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Homeopati är ju ett rött skynke och antagligen en anledning till nedläggningen av Vidarkliniken som tillhandahöll även sådan medicin. Mats Reimer angrep i Dagens medicin redan 2015 Vidarkliniken och dess användning av homeopati: Kommer SLL agera mot Vidarklinikens homeopati?

Vi förundrades över hur den svenska befolkningen nästan stillatigande åser förfallet. Svensk sjukvård hinner inte med och har inte resurser att ta hand om alla sjuka och samtidigt pågår en nedmontering av hälsovården och en möjlighet till en holistisk sjukvård.

Vi diskuterade även demokrati och jämställdhet och i det senare kom frågan upp om kvinnans förutsättningar att behandlas rättvist vid sexualbrottsfrågor.
Frågan om nedstängningen av Swebb-TV kom också upp och några ansåg att det är ett exempel på ett angrepp på yttrandefriheten. Några representanter för S och Mp sades ha vänt sig till Youtube p g av Swebb-TV;s annorlunda syn på klimatfrågan och under några dagar var denna kanal avstängd.

Jag tog också upp min kommande bok “MÖRKRETS FURSTAR – Från Machiavelli till Trump” och nämnde här något om hur Trump med Assanges hjälp kunde vinna valet. Lisbet hade sett en TV-dokumentär och menade att Trump där framställdes som en synnerligen kriminell person. Min research på Trump motsätter sig inte det.

En uppdatering på dokumentärerna om Enby är att första filmen Läkaren som vägrade ge upp fått en mycket professionell engelsk subtitling och nu sprids internationellt via festivaler. Utvald till Luleå Filmfestival och vinnare vid Around Film Festival Berlin. Uppföljaren “Sista Striden” är mitt uppe i redigering.

I takt med att alltfler medier får svårigheter att bära sig är det angeläget att upprätthålla möjligheterna till en mångfald. Koncentrationen av ägandet talar mot en sådan utveckling.

Vid pennan
Börje Peratt

Spread the love
About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.