Läromedel för att skapa psykisk hälsa hos barn

0
582

Våra barn blir alltmer fångna av sina mobiler med spel, filmer och facebook medan fantasin och det egna skapandet är satta i bakgrunden. Många barn växer därför upp fjärmade från sig själva och naturen, vilket bidrar till psykisk ohälsa. Skådespelerskan Lisbet Gemzell, en av Sveriges mest erfarna röst- och talpedagoger, har arbetat fram ett pedagogiskt hjälpmedel för att locka fram barnens fantasi och skapande.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Datoriseringen har växt sig allt starkare i vårt samhälle. Det är inte ovanligt att se ettåringar hantera läsplattor med spel, en artificiell barnvakt medan föräldrarna sysslar med annat och kanske t.o.m. hinner sitta med sina egna mobiluppkopplingar med samtal eller facebook. Familjerna lever på det hela taget ett mer artificiellt liv än tidigare generationer som hade större förankring i vår natur och mänskliga relationer.

Risken med datoriseringen är att vi lever i en fiktiv värld istället för att fungera i den verklighet på den jord vi är födda till. Vi fjärmar oss från vårt inre, från våra förmågor att interagera med andra, att fantisera, att skapa och att längta efter att förverkliga våra kreativa idéer. Vårt välbefinnande blir lidande och psykisk ohälsa kan bli följden.

En annan följd av att leva i en fiktiv värld är att förmågan att analysera och kämpa för sina ideal tonas ned. Maktmissbruk kan lättare uppstå i samhället. Narcissistiska politiska ledare som främst tänker till sitt eget bästa kan lättare ta makten och diktatoriska regimer kan därigenom uppstå.

Lisbet Gemzell har en skådespelarutbildning på Max Reinhardts Seminar (motsvarande Dramatens elevskola) i Wien samt utbildning som bl.a. röst- och talpedagog i Sverige. Som sådan har hon undervisat på lärarhögskolan och röstutbildat programledare och reportrar i radio och TV. Hon har också haft två serier om vardera tio veckor i TV:s UR, ”Tala med Lisbet” och ”Tala- gör mer av dig själv”. Hon är dessutom sångerska och kompositör.

Lisbet Gemzells viktigaste projekt är emellertid enligt henne själv att frigöra barnens fantasi och skapande och att få dem att känna trygghet och att de duger som de är. Hon har arbetat med barn under flera decennier och tidigare skapat läromedel som ”Leka med rösten”, ”Leka med språket” och kursen”Tala”. Under den senaste tioårsperioden har Lisbet Gemzell i samarbete med skolbarn jobbat fram en interaktiv saga,”Landet låångt bort och nära”, som nu blivit till ett pedagogiskt läromedel att använda i undervisningen för barn i åldrarna 6 – 11 år. I detta arbetar man med andning, röst, visualisering, kroppsspråk, sång, målning och kommunikation.


Foto från Good learning

Långt bort och nära – en dramatiserad ljudsaga

I landet ”Låångt borta och nära”, där allt är kliniskt rent och välfungerande, härskar Datarus i sin borg. Tekniskt har detta land gått mycket långt men på bekostnad av det mänskliga. Invånarna lever ett ganska behagligt och bekvämt liv – så länge de lyder och sköter sig.

I detta land finns ingen tystnad. Man kan aldrig lyssna till vindens sus i trädens grenar eller regndropparnas fall. Alla naturliga ljud försvinner till förmån från ljuden från TV- och datorskärmar och mobiler. Från högtalarna strömmar hög musik eller tal från härskaren Datarus. Till sin hjälp har denne robotar och datorer, kameror och avlyssningsapparater. I sitt arbetsrum har han massor av TV-skärmar med vars hjälp han kan koppla upp sig på alla platser, såväl arbeten som hem, och kontrollera alla människor.

Datarus vet vad alla människor säger och alla människor måste lyda honom. Någon fri tanke, känsla eller vilja existerar inte. Den person som kan tänka självständigt eller fantisera bestraffas genom att föras till ett torn i Datarus borg och bevakas av robotiserade drakar:

– Äntligen har jag fått pli på folket! Se bara: här jobbar de på och pratar inte med varandra. De gör precis som jag vill! De oroar sig inte och tänker inte självständigt. Det är bara vissa barn som fortfarande är ett bekymmer. De är för nyfikna och hittar på nya saker hela tiden!

Skolflickan Vendela växer upp i ett kärleksfullt hem där hon delgetts sånger från äldre generationer, bl.a. ”Kärlekens sång”. När hon sjunger en egen sång om längtan på skolgården råkar hon bli avlyssnad av Datarus och förs som straff av drakarna till fångenskap i tornet.

Skolbarnens lärarinna lär emellertid ut konsten att fantisera med hjälp av de fyra elementen luft, jord, eld och vatten. Med dessa och med en magisk kikare och en flygande matta kan fyra elever så småningom ta sig till Datarus land, ”Låångt bort och nära”, för att försöka befria Vendela. Genom Luftens element lär de sig tankens frihet och tankens förmåga att ta sig fram i vilken tid som helst och vart de vill.

En eftermiddag smyger de sig i hemlighet upp på skolvinden och finner den flygande mattan. Med tankens hjälp och mattan hamnar de först hos Moder Jord, som står för jordens element. Moder Jord sitter ensam i ett berg och är mycket dyster. Hon berättar att Datarus förstört mänskligheten och naturen. Han har förbjudit sagor, lekar, fantasi och längtan. Det finns inga skogar, ängar och hagar och många djur är utrotade. Jorden förstörs och barnen sitter bara med sina datorer utan att någonsin uppleva naturen.

Barnen kommer in i jordens mitt där de känner kraften samlad. De känner sig trygga och stärkta och Moder Jord visar diamanten som finns i hennes inre. De får veta att alla människor har en diamant inom sig även om de glömt bort det. Så sänder hon barnen vidare till Eldens element, genom vilket de får viljestyrka och handlingskraft. Sedan hamnar de hos Vattnets element, där de får uppleva känslor som mod och kärlek.

Med de fyra elementens och den flygande mattans hjälp hamnar barnen i Datarus borg, sedan de oskadliggjort robotdrakarna med hjälp av Eldens element. Datarus vredgas, men när barnen sjunger kärlekssången veknar hans hjärta:

Kärlekens visa (Text: Lisbet Gemzell, musik: Per-Olof Sahl) med Lisbet Gemzell finns att lyssna till i intervjun nedan.

Datarus minns hur hans mor sjöng just den sången när han var mycket liten. Mamman dog när han var fyra år och sedan blev han fostrad till härskare utan att känna känslor, men när han påminns om sången smälter plötsligt alla försvar och han blir åter en hel och inkännande människa.

Nu går allt så fort som det bara gör i sagans värld: Datarus befriar Vendela, tar barnen med till en stor fest där alla får sjunga kärlekssången och han leder en långdans där. Alla människor befrias. Moder Jord kommer upp från sin grotta och gläds. Naturen börjar blomstra.

Barnen har genom sin fantasi, längtan, skapande och kärlek, befriat och räddat jorden, naturen och mänskligheten från att gå under: ”Tack elementen! Ni (människor) är fria! Allt finns inom er!” Här kan du lyssna till en intervju med Lisbet Gemzell:

Lisbet Gemzell avslutar intervjun med orden:

– Barn av idag översköljs av så många intryck. Det är aldrig tid till eftertanke. Med det här materialet vill jag att barnen ska lära känna sig själva. Att de har en kropp som duger. Att de har en vilja. Att de har en tankeförmåga som räcker till och att de har känslor så att de kan känna gemenskap med varandra.

Om läromedlet

Sagan bygger på välkända myter och teman som också kan kopplas till klassiska sagor som behandlar kampen mellan gott och ont. Genren Fantasy är mycket populär hos dagens barn.

Läromedlet följer LGR11 och baseras på kursplanerna i svenska, musik och bild för årskurs 1 – 3. Det består av en dramatiserad ljudsaga på 58 minuter, lärarhandledning, sångtexter och nothäfte samt fyra videofilmer med övningar. Fyra ljudfiler berättar sagan, fyra ljudfiler innehåller övningar, sex ljudfiler finns med sånger och sex ljudfiler med pianoackompanjemang. Läromedlet är även granskat och godkänt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Övningarna består bl.a. av gestaltning, andning och kroppsspråk. Genom dessa lär sig eleverna känna sig själva bättre och upptäcker sina resurser. De hjälper till att bygga en god självkänsla och att skilja på barnets eget jag och omvärldens förväntningar på dess personlighet. Du kan läsa mer på LÄNK

Läromedlet hyrs ut under ett år för en mycket låg summa under tusenlappen, vilket gynnar även skolor med begränsad budget. Som gammal erfaren lärare i svenska kan artikelförfattaren själv varmt rekommendera detta läromedel.

Kersti Wistrand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.