Från diktatur till demokrati på pacifisters nattduksbord

0
2901

”Från diktatur till demokrati” ligger på pacifisters nattduksbord. Miljontals boktitlar publiceras årligen men de som förändrar livet för miljontals människor är lätt räknade. Professor Gene Sharps bok är en sådan. Han har kallats ”icke-våldets Machiavelli”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Den florentinske filosofen, politikern och adelsmannen Niccolò Machiavelli skrev 1532 boken Fursten. Den handlade om hur en furste ska agera för att behålla sin makt över folket, en slags manual för envåldshärskare. LÄNK
1993 kom motsvarande manual ut skriven för folket som envåldshärskaren (det totalitära systemet) har lagt under sig. I den ges bl.a. 198 förslag på hur man tar bort en diktator utan att använda våld. Boken heter ”From Dictatorship to Democracy” (”Från diktatur till demokrati”) och är skriven av den amerikanske statsvetaren och professorn Gene Sharp (1928 – januari 2018). Hans forskning och böcker ledde till att han tilldelades det alternativa Nobelpriset, Right Livelihood Award, 7 december 2012. Sharp var då 84 år gammal.

Gene Sharp

Anledningen till bokens tillkomst var att några dissidenter från det diktatoriska Burma bad honom skriva en analys av hur man omvandlar en diktatur till en demokratisk stat. Han hade aldrig varit i Burma och måste därför skriva en allmänt hållen bok. Han samlade ihop de 198 förslagen från sin stora bok till en mindre manual. Därmed blev den möjlig att använda i många olika länder och användes för första gången i Burma. Den har översatts till minst 31 språk och ligger gratis och nedladdningsbar på nätet.

Den arabiska våren

Låt oss minnas ”den arabiska våren” och hur den kom till uttryck i olika länder. Det började med att en arbetslös akademiker i förtvivlan tände eld på sig själv i protest mot sina levnadsvillkor. Det hände 17 december 2010 i Sidi Bouzid i Tunisien efter det polisen beslagtagit hans grönsaksvagn. Genom hjälp av mobiler och datorer mejlades det inträffade runt. Många tunisiska ungdomar kände igen sig i den arbetslösa akademikerns situation. Detta blev upptakten till demonstrationer och uppror som sedan spred sig till flera arabiska länder som Algeriet, Egypten och Bahrain. Många dödades i Tunisien men det var ändå ett fredligt förlopp, medan det ledde till krig i Libyen. Demonstrationer förekom i tolv andra arabiska länder, däribland Saudiarabien, men hejdades av dessa länders regimer. Syrien och Jemen lider ännu av följderna av den arabiska våren. Tunisien var det enda land där diktaturen nästan genast ersattes av ett visst mått av demokrati.

”Arabiska våren”, karta Wikicommons
  • Svart: Regeringen avsatt
  • Mörkblått: Långvariga upplopp och regeringsförändringar
  • Ljusblått: Protester och regeringsförändringar
  • Rött/orange: Större protester
  • Gult: Mindre protester
  • Brunt: Inbördeskrig

Erfarenheterna av den arabiska våren visar att steget från diktatur till demokrati är långt. Under de stora demonstrationerna på Tahirtorget i Kairo 2011 cirkulerade Gene Sharps skrifter bland aktivisterna och bidrog till att president Mubarak störtades. Tidigare hade de på samma sätt spritts under frigörelseprocesserna i Burma, Serbien och Ukraina.

Gene Sharp – How to Start a Revolution Yout

Gene Sharp

Gene Sharp som beskrivs som något av nutidens och västerlandets Mahatma Gandhi, stod aldrig själv på barrikaderna utan levde ett ganska tillbakadraget liv. Han var en vänlig och timid man, son till en protestantisk präst i Ohio, men kom istället att predika icke-våldsmotstånd bl.a. för sina studenter vid University of Massachusetts Dartmouth i USA, där han blev professor i statsvetenskap 1972. På sin fritid odlade han orkidéer.

Sharp har forskat kring totalitära system, folkligt motstånd och icke-våld sedan 1940-talet och gav ut omfattande skrifter om hur folk skulle göra civilt motstånd med oblodiga icke – våldsmetoder och hur de på detta sätt skulle kunna avsätta tyranner och bygga en demokrati. Under 1953–54 avtjänade han nio månader i fängelse. Orsaken var att han protesterat mot rekryteringen av soldater till Koreakriget. Han var som pacifist emot våld och krig.

1968 blev Sharp filosofie doktor i politisk teori vid Oxford University och blev alltså professor 1972. Han grundade bl.a. Albert Einstein Institution, en allmännyttig institution som ägnas åt studier och främjande av användningen av icke våldsamma metoder i konflikter världen över.

Hur man startar en revolution – några av Sharps tankar

Den tidigare forskningen kring icke-våldsmotstånd influerades av Mahatma Gandhi och Martin Luther King Jr, som såg på icke-våld genom ett filter av teologi, filosofi och etik. Det handlade om ett förhållningssätt som innebar en stor gemenskap till andra människor och som bröt igenom all fiendskap och rädsla. Motståndaren skulle fås att ändra inställning genom att komma till insikt och förstå ett mönster av förtryck och våld som båda parter satt fast i och som skadade alla.

Gene Sharp bröt i sin forskning loss ickevåldet från den religiösa kontexten, och analyserade det som en metod; från moral till politik, från etik till strategi. Att ta till våld för att störta en diktatur är att utmana motståndaren där den är som starkast, menar Sharp. Väpnad kamp riskerar att stärka både systemets makt och legitimitet. Risken blir också att det våldsamma och förtryckande systemet ersätts med ett annat, eftersom civilsamhället utvecklat ett sådant för att störta makteliten. Målet är ju att de ska utveckla sin demokrati.

Med sina tankar skapade Gene Sharp ett paradigmskifte i ickevåldsforskningen. För Sharp blev det alltså inte nödvändigt att motståndaren skulle komma till insikt och ändra sig. Motståndaren kan tvingas fram till förändring eller tvingas bort från makten genom fredligt tvång. En serie frågeställningar dök upp i strategin: att identifiera de viktigaste stöttepelarna som bär upp makten, planering, alliansbyggande och val av de mest effektiva metoderna beroende på situation och motståndare.

Sharp menar att all makt bygger på acceptans och diktatorn har bara makt om folket samarbetar och lyder. Genom att fler och fler människor blir olydiga och vägrar samarbeta kan denna makt undermineras. Vapnen kan vara psykologiska, sociala eller ekonomiska.

Motståndet kan vara passivt eller aktivt. Medborgarna kan t.ex. låta bli att göra vad som efterfrågas då det gäller illegitima uppdrag eller sprida flygblad, gå ut på gatorna och protestera, ockupera viktiga byggnader eller upprätta en parallell regering. I boken listas 198 olika konkreta sätt att göra motstånd, men det som fungerar i ett land kanske inte fungerar i ett annat och kan därför vara farligt där. [1]

En icke-våldsrevolution kräver strategiskt tänkande och planering. En klok motståndsrörelse börjar med att bygga ett starkt civilsamhälle där demokratiskt sinnade organisationer kommunicerar och samarbetar. (Mobiltelefonerna och datorerna underlättade t.ex. i de länder som under den arabiska våren hade tillgång till dessa, främst Tunisien och Egypten.) För att stärka självförtroende och motståndslust börjar man sedan med små enkla handlingar som att t.ex. bära en viss färg på kläderna. Så småningom kan man övergå till mer krävande och riskfyllda insatser. Merparten av alla stora förändringar, sker enligt Sharp, i små steg.

Alla totalitära system har en svag punkt, en akilleshäl, och det är den man bör rikta sig emot. Det kan finnas rivalitet mellan högt uppsatta makthavare, konflikter mellan olika departement eller andra interna svagheter. Olika diktaturer kräver olika motstånd.

Men vad kan utomstående länder göra för att stödja demokratirörelser i andra länder? Här får frihetskämpar en varning för att lita till interventioner från andra stater, som oftast har egna agendor. Press utifrån i form av bojkotter, embargon, uteslutande ur internationella organisationer och FN-resolutioner är däremot ofta ett bra stöd.

Mina reflektioner

I den värld av konflikter vi lever i idag är Gene Sharps budskap om politiska lösningar på fredlig väg mycket viktiga. Genom översättningen till många språk och dagens globala användning av internet har hans skrifter spritts till många länder. I Saudiarabien ser vi hur kungahuset tvingas börja tänka om i och med att många av världens länder börjar säga ifrån och bojkotta Saudiarabien. Tyskland har fryst all vapenexport och på konferensen ”The Future Investment Initiative” 23 – 25 oktober hade ett 40-tal deltagare hoppat av, vilket utgör en kraftig protest och markering: Länk SVT

I Amerika följer vi just nu den flyktingkaravan på 5 000 personer från Guatemala som tågar mot USA:s gräns. På nätet florerar allehanda konspirationsteorier. Trumps favoritkanal Fox News låter påtala att folkströmmen finansieras av för Trump fientliga krafter och att muslimska terrorister döljer sig i folkhavet. Till de svenska läsare som lätt anammar dessa konspirationsteorier och som börjat läsa mina artiklar ger jag ett råd att tänka självständigt. -Kan det helt enkelt vara så att de har det så svårt som de säger i sitt hemland och flyr för sina liv och med amerikanen Gene Sharps lilla bok om en fredlig revolution i bagaget?

Kersti Wistrand

Not[1] Ett exempel på icke-våldstaktik ger den latinamerikanske civila rättsaktivisten Cesar Chavez som fick starkt stöd av den amerikanska arbetarrörelsen genom att han lärde lantarbetarna på vinodlingarna i Kalifornien få igenom bättre arbetsmöjligheter på vinplantagen i Kalifornien, se LÄNK Vetamera

Källor:
I sin artikel ”Gene Sharp (1928–2018) – ickevåld en strategi” har Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning skrivit en initierad artikel om Gene Sharps metod: LÄNK .
Mycket läsvärd är även Eva-Lottas Hulténs artikel LÄNK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.