Sverige – humanitär supermakt och vapenexportör?

0
1123
https://pixabay.com/sv/bakgrund-beach-kust-fred-ocean-2361/
Flygplan försett med radarsystemet Erieye. Foto: Gnolam. Wikipedia

Saudiarabien är en diktatur som använder sig av svenska krigsmateriel för att förtrycka sitt folk och bedriva krig i Jemen. Förra året sålde Sverige vapensystem för 156 miljoner kronor till Saudiarabien samtidigt som det i år ger humanitärt stöd för 328 miljoner till Jemen. Fredsorganisationerna protesterar mot exporten.

TEXT: KERSTI WISTRAND
FOTO: Wikicommons, Pixaby

Den 6 mars 2012 avslöjade Dagens Eko ett hemligt militärt projekt som gick ut på export av vapen till Saudiarabien trots lagen om krigsmateriel som säger att Sverige inte bör exportera vapen till länder som grovt förbryter sig mot mänskliga rättigheter. Projektet kallades Simoon, efter den brännheta ökenvinden simoon, eller Saudiaffären och gick ut på ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Saudiarabien. Syftet var att tillsammans bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Projektet hade startats redan 2007 och både försvarsdepartementet och alliansregeringen hade varit fullt införstådda. [1] När projektet upptäcktes väckte det bestörtning och upprördhet.
Vapenindustrins intäkter, arbetstillfällen, kontaktskapande samarbete mellan vapenindustri och näringsliv i mottagande land lyftes fram som argument för vapenhandeln. Försvarsministern fick avgå 2012 på grund av avslöjandet medan utrikesminister Carl Bildt (M) ville fortsätta sälja vapen till ”familjeföretaget” Saudiarabien. [2]

Gulfkriget. Wikimedia

Historik

Sveriges militära engagemang i Saudiarabien började under Kuwaitkriget (2 aug 1990 – 28 februari 1991) eller Gulfkriget som det också kallades. Dess syfte var att befria Kuwait från Irak. Detta var ett fullskaligt krig mellan Irak och de allierade, ledda av USA. LÄNK

Basen låg i Saudiarabien och Sverige bidrog med ett fältsjukhus i de USA-ledda FN-truppernas regi, där 525 FN-svenskar arbetade mellan 4 februari till 21 mars 1991. De tog hand om ca 150 sårade irakiska krigsfångar.

I början av 2000-talet levererade Sverige pansarvärnsroboten Bill för att öka saudiernas möjligheter att stå emot Irak. Detta var början på svenska regeringens vapenhandel med landet.

2005 tecknade den socialdemokratiska regeringen Persson ett 10-årigt långtgående avtal (MOU – memorandum of understanding) om samarbete kring främst signalflygning, system för stridsledning och skydd mot massförstörelsevapen. Beslutet kantades av protester, där försvarsminister Leni Björklund (s) anmäldes till konstitutionsutskottet.

I avtalet 15 november 2005 ingick att FOI skulle lära Saudiarabien att tillverka och utveckla vapenteknik mot att Saudiarabien köpte luftburna radarsystemet Erieye, ett radarsystem som ligger i bakgrunden och används på flera typer av flygplan. Det hjälper till att leda stridsflygplan till sina mål.
Det är med andra ord en del av det stora militära systemet som Saudiarabien använder för att föra krig. Sveriges vapenexport till landet ökade sedan successivt.

Mellan 2008 – 12 rankades Saudiarabien som världens tionde största vapenimportör. idag ligger det på tredje plats. Sverige var det EU-land som låg på plats nummer fyra då det gällde mängden vapen som exporterades till Saudiarabien 2013. 2013 tillhörde Saudiarbien de fyra största mottagarländerna för svensk vapenexport.

I mars 2015 sades det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien upp av regeringen Löfven efter en hård strid med Miljöpartiet som hotade lämna regeringen. [1] [3] Man fortsatte dock sända reservdelar till redan exporterade vapen.

Margot Wallström, FN:s kvinnokommission 2012. Foto: ukhomeoffice. Wikipedia

Vapenexporten efter 2015

Våren 2015 gick utrikesminister Margot Wallström (S) ut med ett uttalande där hon kallade Saudiarabien för en diktatur och fördömde landets kränkningar av mänskliga rättigheter och spöstraffet av bloggaren Raif Badawiav och menade att Sverige därför inte förlängde avtalet. Saudiarabien reagerade hårt, kallade hem sin ambassadör från Sverige och avstängde henne från landet. Trettio svenska näringstoppar gick ut i en offentlig protest mot henne. Situationen löstes med två brev från Stefan Löfven och ett brev från svenske kungen riktade till det saudiska kungahuset.

I oktober 2016 besökte statsminister Stefan Löfven (S) Saudiarabiens huvudstad Riyadh för att möta landets kung och kronprins Mohammed bin Salman och lappa ihop relationerna. Kritiken mot detta var stark, inte minst från det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Birgitta Ohlsson anmälde Löfven till KU för att han inte kallat Saudiarabien för diktatur. Utrikesdepartementet visade sitt missnöje med att Marcus Wallenberg, styrelseordförande för Saab, rest med Löfven på resan. [4]

Beslutet att inte förlänga vapenavtalet kan ses som ett steg i rätt riktning, men trots detta har den svenska vapenexporten till stater som befinner sig i väpnad konflikt och till icke-demokratiska stater fortsatt. Under 2016 uppskattades 51 % av den svenska vapenexporten ha gått till länder som befinner sig i väpnad konflikt. Vapenexporter till diktaturer i Mellanöstern, där Saudiarabien toppar, uppgick till ett värde av 160 miljoner kronor. Under 2016 exporterade Sverige fortfarande vapenmateriel till Saudiarabien. Denna export bestod mest av reservdelar till redan befintliga svenska vapen. [5]

2017 öppnade Saab Group ett kontor i Abu Dhabi, huvudstaden i Förenade Arabemiraten, vilket väcker onda aningar. [6]

Saudiarabien, Wikicommons

Kriget i Jemen

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bedriver ett angreppskrig mot Jemen. Med stöd av president Trump har de sexdubblat sina bombningar. Det påstås att de shia-muslimska houthi-rebellerna i Jemen stöds av Iran och är orsak till kriget, men ingen har påvisat iranska militärer i Jemen. I förlängningen skulle det kunna innebära att kriget i Jemen egentligen handlar om kriget mellan de två stormakterna Saudiarabien och Iran. Iran förnekar emellertid bestämt detta och stödjer den FN-ledda fredskommissionen i Jemen.

Saudiarabien bombar skoningslöst sitt fattiga grannland sedan 26 februari 2015. Var tionde minut dör ett barn under fem år i Jemen. Här kan du läsa om bakgrunden: LÄNK

En hel del av de svenska vapensystemen har utan tvivel använts i kriget mot Jemen, som betecknas som världens absolut största humanitära kris. Kriget är inne på sitt fjärde år. Över 22 miljoner människor, 80 % av befolkningen, är i akut behov av humanitär hjälp och skydd. Miljontals människor saknar tillgång till rent dricksvatten vilket har skapat en koleraepidemi. Många barn drabbas. [6] Här kan du läsa en FN-rapport: LÄNK

Samtidigt som Sverige sålt och säljer vapensystem till Saudiarabien, som troligen används i kriget i Jemen, för 156 miljoner kronor förra året planerade man att under 2018 ge 220 miljoner kronor som humanitärt stöd till Jemen. Detta med fokus på näring, vatten, hälsa och sanitet!

I februari 2018 röstades ett nytt regelverk för svensk vapenexport igenom i riksdagen. Det trädde i kraft i mitten av april och syftar till att begränsa vapenexporten till länder som inskränker på demokrati och mänskliga rättigheter. Ännu finns en del oklarheter i regelverket. Svenska Freds- och Skiljedomstolen har länge arbetat för att få igenom regelverket.

Den svenska vapenindustrin

Nedanstående sifferuppgifter är hämtade från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, världens äldsta fredsförening, grundad 1883. Föreningens grundare fick Nobels fredspris 1908. [7]

2017 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Sverige är ett av de länder i världen som säljer mest vapen om man räknar per person. 2011 toppade vi listan. Om man ser till det totala värdet var Sverige den 14:e största vapenexportören i världen mellan åren 2013 – 2017.

Här kan du se utvecklingen av svensk krigsmaterielexport från 2000:

Det finns totalt ca 185 företag som tillverkar krigsmaterial i Sverige. Ca 60 av dem är aktiva exportörer. De största företagen är Saab AB, som är Sveriges allra ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel och står för 40 %. Wallenbergsfären är delägare. Några andra stora företag är BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, Aimpoint och Nammo. Här kan du läsa mer om företagen: LÄNK

En tydlig trend är vapenexport till allt fler länder: 1990 till 33 länder, 2013 till 66 länder.

De största köparna 2017 var: 1.Brasilien 2.Indien 3.USA 4.Norge 5.Tyskland 6.Nederländerna 7.Kanada 8. Frankrike 9. Storbritannien 10.Sydafrika

I snitt 17 % av den svenska krigsmaterielexporten har under de senaste fem åren gått till icke-demokratier; 2017 till Thailand, Förenade Arabemiraten, Brunei, Qatar, Turkiet, Indonesien, Saudiarabien, Pakistan, Singapore och Algeriet.

I april 2018 trädde en ny krigsmateriellag i kraft som ska försvåra export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Fortfarande saknas, enligt Svenska Freds ett kriterium som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel till ofria länder och diktaturer.

Att bevilja en diktatur att köpa krigsmateriel är det samma som att välkomna den in i det internationella finrummet. Regimen ges legitimitet att fortsätta istället för att vidta demokratiska reformer. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har meddelat att all tysk vapenexport till Saudiarabien ska frysas. Sveriges likgiltighet inför det lidande som pågår i Jemen underminerar Sveriges framtida roll att skapa fred i världen. Svenska Freds mål är att vapenexporten från Sverige helt avslutas. LÄNK

Kersti Wistrand

Referenser:
[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Saudiaffären
[2]https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/676248-bildt-vill-fortsatta-salja-vapen-till-saudiarabien [3]https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/nyhetsarkiv/inget-forlangt-militart-avtal-med-saudiarabien/
[4] https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/zLkm9O/kritik-inifran-ud-mot-lofvens-saudiresa
[5] https://fuf.se/almedalen/hur-gar-sveriges-roll-som-humanitar-supermakt-ihop-med-var-vapenexport/ [6]https://saabgroup.com/media/news.press/news/2017-12/saab-starts-development-and-production-in-the-united-arab-emirates
[7] https://www.svenskafreds.se/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.