Kungliga Vetenskapsakademin bryter mot vetenskaplig objektivitet

3
1694

Då Kungliga vetenskapsakademin anordnar en föreläsning om ett vetenskapligt ämne, som vi anser att homeopati är, bör man hålla sig till de spelregler som vetenskapsmän själva uppställt. Länk

Kungliga vetenskapsakademin är en mycket anrik institution och skall, som namnet anger, även sprida kunskap om vetenskapen och då menar man forskning som publiceras i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikations-kriterier innefattar då att arbetet granskas av oberoende referenter eller av en opponent. Granskaren skall kontrollera om argumentationen är saklig.

Vetenskapen skall även vara objektiv!

Den 23/10 2017 inbjöd Kungliga vetenskapsakademin till ett seminarium om homeopati där man mycket påtagligt åsidosätter reglerna för ett vetenskapligt seminarium.

Då de flesta inom den medicinska kretsen vet att Dan Larhammar är en stark motståndare till allt vad alternativmedicin heter och framför allt mot homeopatin är det synnerligen oetiskt att inte inbjuda någon försvarare av den homeopatiska läkemetoden.

Skall Kungliga vetenskapsakademin ha ett seminarium i ett ämne, i detta fall homeopati, bör/skall man rimligtvis låta en i ämnet kunnig person, föreläsa.

Dan Larhammar har inte, oss veterligen, studerat vid någon homeopatisk skola och kan därför inte uppvisa examen i homeopati. Han har heller inte, såvitt vi vet, behandlat någon patient, vare sig med allopati eller homeopati.

Dan Larhammar har sedan många år hävdat att homeopatisk medicin saknar effekt. Han har kallat homeopati för bluffmedicin.

Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus, har gjort en mycket noggrann metaanalys av 230 vetenskapliga undersökningar av homeopatin och funnit att resultatet är dubbelt så bra som placebo.
Menar Kungliga vetenskapsakademin att Robert Hahns metaanalys är fel? Om så är fallet ber vi vänligen att ni låter någon granska hans arbete och påtala vad som är fel!

Oavsett vad en sådan granskning kommer fram till, hävdar vi att genom att inte inbjuda en företrädare för homeopatin så är inte Kungliga vetenskapsakademin objektiv och handlingen anser vi även vara oetisk.
Vi vill även påpeka att edert val av nobelpristagaren år 2008, Luc Montagnier, säger: ”Jag kan inte säga att homeopatin har rätt i allt. Vad jag kan säga nu är att de kraftigt utspädda lösningarna, som används i homeopatin, är rätt. Kraftiga utspädningar av någonting är inte ingenting. De är vattenstrukturer som imiterar originalmolekylerna.”

Vi ser fram mot edert svar angående Robert Hahns metaanalys och vi vill även ha en förklaring till edert, i vårt tycke, mycket oetiska handlande.

Marina Szöges
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, SFVH

Margot Granvik
Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY

Gunnar Jansson
Nordiska Akademin för klassisk homeopati, NAKH

Ingegerd Berggren
Nordiska Homeopatförbundet, NHF

Irén Svensson-Nylén
Svenska Homeopaters Riksförbund, SHR

Jessica Kann Wallin
KAM – Kommittén för Alternativ Medicin

3 COMMENTS

 1. Deltagarna /Föreläsarna vid detta KVA event var:
  Dan Larhammar, KVA
  Sven Ove Hansson, professor i filosofi, KTH
  Sonny Larsson, Farm dr, Sektionen för farmakognosi, Apotekarsocieteten
  Lars Wallentin, KVA

  Har någon av dem utfört behandlingar med homeopatisk medicin?
  Vilka studier har de utfört på Homeopatisk medicin
  Vad har Sven Ove Hansson för kompetens på Homeopatisk medicin?

  Jag kan väldigt lite om homeopati men jag förutsätter att de som är bäst skickade, dvs har både utbildning och erfarenhet i ett ämne står för att förmedla kunskapen. Särskilt när det rör KVA. Här tycks dessa förutsättningar komma på skam.

 2. Låt homeopatin fortsätta att ta hand om alla de tusen och åter tusentals patienter som de hjälp till bot och läkning UTAN biverkningar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.