Ginkgo biloba – hoppets och fredens träd

2
1776

Människan har alltid fascinerats av träd. Påsken är förknippad med grönskade björkris, midsommaren med björklövad stång och julen med granen. Men nyåret? Humanism och Kunskap önskar Gott Nytt År 2018 och föreslår Ginkgo biloba, vår planets mest unika träd och överlevare av atombomben i Hiroshima och därtill utsett till fredsträd av FN.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Klockan 8.15 den 6 augusti 1945 reducerades Hiroshima i Japan till aska av en enda amerikansk atombomb. Vid slutet av året hade 140 000 människor dött till följd av detta. När träd och växtlighet nära epicentrum undersöktes en månad senare fann man en del träd, som tycktes ha klarat sig. Dit hörde sex Ginkgo bilobaträd. Den kommande våren sköt de nya skott och knoppar från de svedda grenarna och stadens invånare gladdes i sina hjärtan. Dessa träd kom att symbolisera hopp och livsmod samt en önskan om avveckling av alla kärnvapen och en evig fred i vår värld. Ginkgo biloba kom att betraktas som ett ”hoppets och fredens träd”. (1)

Ett av de sex överlevande ginkgoträden i Hiroshima kallas Hosen-ji, eftersom allt som överlevde atombomben fick ett smeknamn. Trädet växer på en plats endast 1,370 km kilometer från nedslaget. (Dessa träd kallas även tempelträd eftersom de anses heliga inom buddhismen och konfucianismen och ofta planteras vid templen. I Kina finns träd som anses vara 1 500 år gamla.) Buddhisttemplet vid vilket Hosen-ji hade planterats, klarade sig däremot inte utan låg i ruiner och dess präst hade dödats. När templet långt senare återuppfördes 1994, byggdes det runt trädet för att vörda det. Just detta träd har blivit en internationell symbol runt vilket människor samlas för att be om fred (1).

Ginkgo bilobaträdens unika historia

Det unika med Ginkgo bilobas överlevnad stannar emellertid inte här. Det har inga nära släktingar bland andra träd och klassificeras i en helt egen grupp av botanikerna. Charles Darwin kallade det för en levande fossil (2). Ett team paleontologer har funnit 270 miljoner år gamla (Permperioden) fossiler av en nu utdöd släkting till Ginkgo biloba på stäppen i Mongoliet (3). Fossil från nutidens Ginkgoträd dök också upp och härstammar från den mellersta juraperioden för 170 miljoner år sedan (4).

Stannar vi upp här en stund, finner vi att ginkgosläktingen existerade 40 miljoner år innan dinosaurierna dök upp för 230 miljoner sedan. Inte nog med detta. 160 miljoner år senare slog en stor meteor ned på jorden och dödade dinosaurierna och nästan allt annat liv. Men Ginkgoträdet klarade sig och levde vidare. Så dessa träd har under tidernas gång kunnat överleva fler katastrofer än atombomben!

Fossiler visar att ginkgoträdet en gång funnits över stora delar av världen för att sedan försvinna. Enda platsen där det överlevde var i sydöstra Kina, vilket berodde på munkarna som höll trädet för heligt, bl.a. för dess läkande egenskaper, och vårdade träden nära sina tempel. Från Kina spreds trädet till Koreas och Japans tempel. På så vis blev det staden Seouls heliga träd. Det äldsta ginkgoträdet där är 750 år och 31 m högt. På grund av trädartens härdighet mot miljögifter har den under senare tid inplanterats som gatuträd i många huvudstäder i Europa och Amerika.

Ginkgo Biloba som FN:s fredsträd

Ginkgoträdet symboliserar såväl hopp, fred och återhämtningsförmåga som generositet och skönhet. Organisationen ”Green Legacy Hiroshima” grundades 2011 och ingår i UNITAR, The United Nations Institute for Training and Research (5). Dess syfte är att skydda de bombade och överlevande träden i Hiroshima och minnet av vad som hänt dem. Organisationen har sänt frön och skott från de överlevande Ginkgoträden i Hiroshima till ett trettiotal länder i världen för att ge dess medborgare en vision av en kärnvapenfri och mer ekologisk planet:

Atombombade träd är symboler för förstörelse och återhämtning. Att överlämna  ”ett barn” från ett atombombat träd innebär att ge liv. Våra partner erhåller liv att vårda och låta växa upp. Vi tror att mottagarna förstår detta viktiga budskap. Vi kan berätta vår historia genom träden och alla förstår (6).

Den 3 oktober 2016 planterade Ban-Ki-moon, FN:s dåvarande generalsekreterare, ett skott från det atombombade moderträdet Hosen-ji utanför FN:s högkvarter i Genève (7).

I samband med utdelningen av Nobels fredspris till ICAN i Oslo 2017 överlämnades bl.a. ett ”andra generationens Ginkgoträd” för plantering i Oslos Botaniska trädgård.

Dessutom kan nämnas att ginkgoträd planterats av Arnold Schwarzenegger, Kaliforniens guvernör, på Jordens dag 22 april 2009 (6).

Mina reflektioner och erfarenheter

Jag har allt sedan barnsben fascinerats av växter och träd. I tioårsåldern lärde jag känna mitt första Ginkgo bilobaträd. Det var under femtiotalet under läroverkstiden i Västerås. Till min skola hörde en gammal botanisk trädgård, dit vår biologilärare tog oss höst och vår. Han berättade om detta unika och långväga ifrån komna träd, som då var ett av de få och det nordligaste av sitt slag i Sverige. Med tiden såg jag allt fler träd planteras i Sverige, nu senast 2010 då ginkgoträd grävdes ned på ömse sidor av Hornsgatan, från Hornstull till Mariatorget. Träden skänker glädje och förbättrar luften vid en av våra värst förgiftade gator och klarar sig mot avgaser och andra miljöföroreningar.

Under en kortare period på 70-talet levde jag under stor stress med medföljande koncentrationssvårigheter och dåligt minne. En natt hade jag en annorlunda dröm där en arkaisk månghundraårig man med brunt rynkigt ansikte, men klar blick samt med knotig och seg, men spänstig kropp, kom emot mig och gav mig en gåva: ett löv från Ginkgo Bilobaträdet. Jag kände igen dess speciella utseende, liksom uppdelat i två hjärnlober. När jag senare följde upp drömmen och letade reda på trädets medicinska egenskaper fann jag den nutida västerländska användningen. Bladen hos ginkgo innehåller flera aktiva substanser, t.ex. ginkgoloider, bilobaloider och flera flavonoider. Några av användningsområdena var förbättring av koncentration och minne samt motverkan av yrsel vid nedsatt genomblödning i hjärnan(4). – Jag log.

Ett Gott Nytt 2018 tillönskas slutligen alla läsare med denna meditation i en japansk trädgård: LÄNK:

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Länk1
2. Länk2
3. Jiang, Z. et al, A Jurassic wood providing insights into the earliest step in Ginkgo wood evolution. Sci.Rep.6, 38191; doi:10.1038/srep38191 (2016) i Nature.com: LÄNK3
4. Länk4
5. Länk5
6. Unitar Länk6
7. UN Länk 7
8. Länk8

2 COMMENTS

  1. Är själv beundrare av Ginko Biloba. Har tre st. planterade i min trädgård i norra Skåne. Fortfarande ganska små. Vi torkar blad och använder som te.

  2. Tack vi har ett bilbaträd på 2 meter i vår trädgård på södra Öland som vi inhandlade för 2år sedan. Vi vårdar det med stor glädje o respekt för den energi o skönhet trädet utstrålar.
    Gerd Olsson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.