Återta vår rätt till naturlig medicin!

6
1548


Hur länge ska svenska medborgare förnekas rätten till naturliga mediciner?

INSÄNDARE: Lena Mellström

Den här frågan är uppenbarligen ett svårt ämne att nå ut med till allmänheten, för att få till en förändring.
Jag menar att våra svenska lagar kontra EU:s lagar (och vi tillhör ju EU, eller hur?) går stick i stäv med varandra.

Så jag har valt att ur ett juridiskt perspektiv titta vidare på dessa lagar och förordningar, samt även mailat till Annika Strandhäll, vår socialminister, men givetvis inte erhållit något svar. [Raderad felaktig uppgift om Glaxosmithkline. SE kommentar nedan]

Det är dessutom ganska ironiskt att läsa hennes egen presentation på Socialdepartementet:

“Vår välfärd är ryggraden i den svenska modellen och spelar en avgörande roll för tryggheten genom hela livet. Med smarta och starka gemensamma system för sjukvård, omsorg, omfördelning och ekonomisk trygghet i livets olika skeden bygger vi inte bara ett samhälle som håller ihop – vi bygger ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Jag vill stärka den tryggheten och investera i välfärden och i människor.”
Annika Strandhäll

Här följer några mycket intressanta juridiska texter, helt motsägelsefulla från bl.a. Lagen om särskilt stöd (LSS) och Socialtjänstlagen

1. Grund i det sv. välfärdssystemet i vård o omsorg vilar inte på ngn rättighetslag för medborgare. Endast i vissa specialfall Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, (LSS) har man rätt att utkräva tjänster.

Några särskilda svenska rättighetslagar som gäller hälso- och sjukvård finns inte. 2010 förändrades hälso- och sjukvårdslagarna i Sverige för att förstärka patientens ställning. Förändringarna innebar att:
När det finns flera alternativ till behandling som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som patienten föredrar:

2. Socialtjänstlagen:
Verksamhetschefens ansvar för att tillgodose patientens behov av säkerhet, trygghet, kontinuitet och samordningen utökades. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov eller om patienten begär det ska en fast vårdkontakt utses till patienten (7 §3 hälso- och sjukvårdslagen)

Patientens rätt till individuellt anpassad information utökades till att även omfatta information om rätten att välja vårdgivare och information om vårdgarantin (2 b § hälso- sjukvårdslagen).

LSS säger mao att patienten INTE har ngn rättighet att välja vårdform, utom i vissa specialfall. Samtidigt säger LSS att OM det finns behandling m.beprövad erfarenhet SKA Landstinget ge patienten möjlighet att VÄLJA det alternativ som PATIENTEN FÖREDRAR!

Socialtjänstlagen å sin sida ansvarar för patientens BEHOV av bl.a. trygghet och “om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov ska en fast vårdkontakt utses till patienten.

Sammanfattning: LSS och Socialtjänstlagen är totalt motsägelsefulla i sina lagtexter. För på vilka sätt skall man å ena sidan förstärka patientens ställning, men inte ge patienten några rättigheter? (Se LSS) men enligt Socialtjänstlagen ska en patient äga rätt till val att välja vårdgivare?

Eftersom svensk sjukvård tycks bygga på två ben, vetenskap och beprövad erfarenhet? kan vi för det första konstatera att detta är en ren skär lögn! Eller är det så att exempelvis Tyskland använder sig av ett flertal alternativa behandlingsformer (te.x.homeopati) och har så gjort i årtionden, så är deras alternativa behandlingsformer och alternativa medicinare bara humbug? För det är PRECIS det som våra SVENSKA LAGAR säger och framförallt hur VÅRDEN fungerar i samhället idag, år 2017!

Svensk sjuk vård vilar bara på ett enda ben, den kallas vetenskap! Ben nummer 2, beprövad erfarenhet borde omgående tas bort ur lagstiftningen, eftersom lagstiftarna ljuger i denna text! Se lagtext enligt ovan ur LSS.

Tänk vilken lycka det skulle vara att låta media, framförallt tysk media få veta att deras alternativa behandlingsformer och alternativa mediciner bara är humbug! Att låta de få veta att den svenska sjukvården är den enda rätta! Som bara (i alla fall när vi pratar sjukvård genom våra skattade pengar) tillåter och högaktar den svenska VETENSKAPLIGA skolmedicinen!

Så varför inte stänga Vidarkliniken direkt? Vidarkliniken som i realiteten BOTAT cancersjuka människor, där den svenska skolmedicinen istället gett dessa människor “inte-så-lång-tid -kvar-att-leva-diagnoser”.

I mitt enskilda fall har jag inte cancer, utan diagnoserna Sjögrens Syndrom, fibromyalgi samt RA (Reumatisk artrit). Min diagnos (mycket uppmuntrande från skolsjukvårdens reumatologiska proffs) var att RA är en obotlig sjukdom, att jag resten av mitt liv enbart skulle kunna stävja den genom att ta cellgifter, och s.k. biologiska mediciner, men jag valde att lyssna på min “magkänsla”, den sa nej!

Efter inte bara min vistelse och tillfrisknande på Vidarkliniken, har jag även studerat just RA, Sjögrens samt fibromylagi och kommit fram till att RA är INTE en obotlig sjukdom! Det finns inte en enda systemsjukdom som är obotlig.

Nu för tiden (och långt innan jag fick möjligheten att komma till Vidarkliniken) har jag bl.a. helt lagt om min kost, uttrycket “du är vad du äter” skriver jag helt under på. Men framförallt, att få en reumatisk sjukdom, diagnos och samtidigt få höra av sin reumatolog att den är obotlig, är inte speciellt upplyftande.

Men, det absolut värsta av allt inom den svenska sjukvården, (eller vår sjuka-vård) är att det som människan känt till i tusentals år fortfarande inte trängt in i den svenska vården, att se människan som en helhet!

Mvh
Lena Mellström

6 COMMENTS

  1. Skicka artikeln till vår sjukvårdsminister – var min första tanke, men med lite eftertänksamhet blev slutsatsen – gör det inte! – Det kommer aldrig att leda till någonting alls! Våra politiker gör ingenting som leder till bättring – bara krångel och nya kostnader i sin omsorg att framstå som den enda och allena lösningen för alla problem – innan graven grävs

  2. Självklart ska människor få välja din vård och jag tycker det är förfärligt att den traditionella västerländska medicinen är norm.
    Vill bara förtydliga att hälso-sjukvårdslagen, HSL, är det lagstiftning som styr då sjukvården inom kommun och landsting medans LSS och SoL är den lagstiftning kommunen nyttjar för att tillgodose kommuninvånares behov av stöd/insatser som inte handlar om sjukvård. Man kan dock ha insatser från alla lagrum men ex SOL går inte att applicera på en HSL-situation. Tyckte inte det var helt tydligt i texten ovan. Annars bra!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.