Pionjären Hans Berger: EEG och hjärnans elektriska aktivitet

2
1505

Den mänskliga hjärnans elektriska frekvenser upptäcktes av den tyske läkaren Hans Berger i samband med att han uppfann EEG 1924. Upprinnelsen till hans forskning var ett telepatiskt uppfattat budskap.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Otto von Bismarck enade Tyskland 1871 och rustade upp landet militärt. Kavalleriet hade sedan lång tid tillbaka varit en viktig del av försvaret. Det kunde röra sig fort och var bra för snabba och överraskande attacker. Anfall med tungt kavalleri var särskilt effektiva. Tyska armén var därför bra utrustad och vältränad då den unge matematikern Hans Berger gjorde sin ett-åriga militärtjänstgöring i kavalleriet i början av 1890-talet. Efter denna hade han planer på att utbilda sig till astronom.

Just den där ödesdigra dagen strömmar kavalleriet fram i en övning över slätten. Det är tidig morgon och solen står fortfarande lågt i ett mjölklikt dimljus, men det är redan varmt. Hans rider sin häst iförd uniform och vapen. Ett dånande ljud av hovar hörs runt omkring honom och de arbetande hästarnas kroppar visar pärlor av svett. Sanden virvlar i luften. Det som ska kunna avgöra kavalleriets chockeffekt är truppens fart, dess täthet och sammanhållning. Både ryttarnas och hästarnas nerver är viktiga faktorer att räkna med i händelse av ett riktigt krig. Det gäller att träna.

Hans Berger rider sist i linjen och bakom honom är ett glapp på cirka femtio meter. Så kommer ett hästdraget ekipage med artilleripjäser. Det rör sig inte lika fort som kavalleristerna till häst utan har sackat efter.

Plötsligt händer det som inte får hända. Hans Bergers häst stegrar sig och han kastas av. Bakom honom där han ligger avkastad på marken, närmar sig ryttare till häst med en hästdragen kanon.

Hästartilleri 1850-talet. Foto: Peter Isotala. Wikipedia

Är det så här jag ska dö, här och nu? Kommer jag att krossas? hinner Hans tänka. Han upplever en väldig dödsångest i det han tänker på sina föräldrar och sin kära syster, som han aldrig mer ska få se.

Den vanliga tiden upphör för Hans. Han upplever hela sitt liv passera revy. – Men han överlever!

Alldeles framför Hans hinner ryttarna med den hästdragna kanonen få stopp på sina hästar och Hans klarar sig med mindre blessyrer och en svår chock.

Några mil bort ligger Hans Bergers föräldrahem och där har hans syster reagerat intensivt ungefär samtidigt. Hon känner stor ångest och upplever att brodern är i dödsfara, ja, t.o.m. att han kan vara död. Hon rusar in till fadern och får denne att sända ett telegram till kavalleriet och höra sig för om något hänt hennes bror.

Telepatiskt budskap

Den redan chockade Hans Berger mottar telegrammet och reagerar bestört:

– Detta är ett fall med spontan telepati. I ett tillstånd av dödlig fara och med min starka övertygelse och känsla att dö, har mina tankar överförts till min syster som står mig särskilt nära, och hon har agerat som mottagare!

Från och med nu ändrar Hans Berger sina framtida planer. Han avslutar sin militärtjänst och återvänder till universitetet i Jena, men besatt av tanken på det telepatiska budskapet vill han förstå vad som ligger bakom. Därför börjar han studera medicin med målet att upptäcka det fysiologiska sätet för psykisk energi. Han ville finna en korrelation mellan den objektiva aktiviteten i hjärnan och de subjektiva psykiska fenomenen.

Hans Bergers forskning

Hans Berger erhöll sin medicinska examen 1897 och började sedan sin forskning i psykiatri och neurologi i Jena. Under första världskriget var han armépsykiater vid Västfronten. 1919 utnämndes han till professor och forskade sedan tillsammans med framstående läkare och vetenskapsmän. 1927 blev han rektor för universitetet i Jena.

Berger forskade bl.a. i neurologi. Han studerade cirkulationen i hjärnan och dess temperatur samt psykofysiologi. Hans viktigaste bidrag till eftervärlden är studiet av den elektriska aktiviteten i hjärnan och utvecklandet av det mänskliga elektroencefalogrammet (EEG).

EEG

I England hade en forskare1875 undersökt hjärnaktivitet på försöksdjur. Hans Berger utvecklade metoden och överförde experimenten på människor. Till att börja med införde han två silverkablar under försökspersonens skalp, en från pannan och en på huvudets baksida. Tekniken utvecklades och förändrades under de närmaste åren och han började använda silverelektroder som fästes utanpå huvudet på ett bandage av gummi. Han satte till en galvanometer som kunde registrera elektrisk aktivitet ned till en tiotusendels volt. Berger fann att hjärncellerna i likhet med nervcellerna kommunicerade med varandra via elektriska strömmar. Vågorna fotograferades av en assistent:

Hans Berger, Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. Archives für Psychiatrie.1929; 87:527–70. Wikipedia. 

1924 lyckades Hans Berger få fram det första mänskliga elektroencefalogrammet, EEG. Hans teknik var alltså att registrera den mänskliga hjärnans aktiviteter genom att fästa elektroder på huvudets yta. Fem år senare kungjorde han sin upptäckt skriftligt för första gången. Hans upptäckt mottogs till en början med stor misstro. Först 1938 erkändes hans arbete fullt ut av framstående forskare, vilket ledde till att EEG snabbt spreds över världen. Samma år gick han i pension och tillägnades då även titeln ”professor emeritus i psykologi”.

Hjärnvågor

Hjärnvågorna avspeglar hjärnans olika elektriska aktiviteter. Hans Berger blev den förste att beskriva de olika rytmiska hjärnvågor som han fann i både normala och avvikande hjärnor:

– Vi ser I elektroencefalogrammet ett åtföljande fenomen i den fortlöpande/ pågående nervprocessen som äger rum i hjärnan, exakt som elektrokardiogrammet framställer ett pågående fenomen av hjärtats individuella segment. LÄNK

Berger upptäckte den s.k. alfa-vågsrytmen (7,812–13,28 Hz), som råder i hjärnan då människan sitter djupt avspänd och vilande i en paus under dagen. I detta tillstånd uppkommer ofta dagdrömmar. Alfa-vågorna benämndes från början ”Bergers vågor”. Han beskrev också beta-vågfrekvensen, som var snabbare än alfa-rytmen och förekommer i det vakna, aktiva vardagslivet. Dessutom studerade och beskrev han EEG hos personer med hjärnsjukdomar, bl.a. epilepsi och tumörer.

Senare forskning om hjärnvågor

Med början från 1944 och ett par decennier framåt i tiden forskade José Silva fram en egen metod för mental träning, den s.k. Silvametoden, som bygger på inlärning under det hjärnan fungerar på alfa-nivå, se LÄNK  . Mer om denna metod kommer i följande artikel, där jag också kommer att presentera den forskning som under senare år har utförts på Dalai Lama och tibetanska munkar, vars hjärnvågor mätts medan de mediterar.

Kersti Wistrand

Källor:  Engelska wikipedia, som gett faktainnehållet till Hans Bergers liv och gärning LÄNK. Egen dramatisering av Bergers olycka under militärövningen byggd på wikipedia med eget tillägg av att ”livet passerar revy”. Detta är nämligen vanligt förekommande vid snabba olyckor som den ovan beskrivna.

2 COMMENTS

  1. BRA JOBBAT, Kersti !
    – ett till synes klockrent fall med säker uppbackning (till skillnad mot Emanuel Swedenborgs ”drömsyn” där hela havet synes gunga – läser nu DARRA av Ernst Brunner).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.