Vart är vi på väg? Del II: Kim Jong-Un

2
2074

Vem är Kim Jong-Un som person? En galen vettvilling eller en rationell ledare? Kersti Wistrand gör ytterligare research och rapporterar.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Vad beträffar informationen då det gäller situationen i Nordkorea är det mycket svårt att avgöra sanningshalten i de påståenden som ges då det är ett så slutet system. Informationen är beroende av de nordkoreaner som sägs ha flytt över gränsfloden in i Kina och sedan vidare. 20 000 av dem lever idag i Sydkorea. Många av dem vittnar om situationer med fängelse, arbetsläger, tortyr och avrättningar, något som Amnesty International kan ge belägg för.

Informationen är också beroende av läckor inom landet. Nordkoreanska flyktingar menar att en person av tre kan vara angivare, obekant vem. Informatörer straffas med avrättning om de upptäcks.

”En galen grabb och vettvilling”?

Enligt amerikanska fredsaktivister färgar konflikten mellan Nordkorea och USA ofta den amerikanska ”mainstream media” som tillsammans med USA:s militär-industriella komplex gärna utmålar Nordkoreas ledare på ett avskräckande eller förlöjligande sätt. Kim Jong-Uns ledarskap beskrivs ofta som galet och irrationellt, detta då endast sett ur västerländskt perspektiv. Flera amerikanska youtubeklipp driver med och förlöjligar Kim Jong-Un, där han beskrivs som en narcissistisk, nyckfull och matglad playboy med dyra vanor, tillsynes styrd av impulser och som dessutom kräver underkastelse från sin omvärld. I annat fall väntar arkebusering. Ett exempel kan ses här:

Kim Jong-Un har låtit sätta in cyberattacker mot bl.a. filmbolaget Sony som hämnd för en film (2014) där man driver med honom. (1)

I april 2017 twittrade Donald Trump i samband med Nordkoreas kärnvapentest att landet beter sig ”badly” och att de ”lekt i flera år”, men: ”Vi (dvs Trump och Kim-Jong-Un) kan ta oss en hamburgare och reda ut det hela.” LÄNK Nyhetsmorgon  `Bad´ är ett ord som används om barn som inte kan uppföra sig.

Under 2017 har dock flera seriösa dokumentärer gjorts som ligger på you tube, varav ett par översatts och visats i svensk TV, bl.a. i Dokument utifrån LÄNK
Dess engelskspråkiga förebild finns på:

TV-programmet ”Världens konflikter” har även gett en bild av nuläget: LÄNK


Propagandabild av fadern, Kim Yong-Il (1942- 2011)
FOTO: Mark Fahey, Wikipedia.

Vad vi tror oss veta om Kim Jong-Un

Familjen Kim har i tre generationer styrt Nordkorea med järnhand under mer än sextio år. De omger sig med en stark stalininspirerad personkult och behandlas i det närmaste som gudar. Det sägs vara påtvingat och med straff i arbetsläger om folket inte visar vördnad. Medan övriga kommunistländer för länge sedan lämnat stalinepoken bakom sig för ett bredare folkstyre, har Nordkorea vägrat detta och dessutom infört en egen konstitution och ett eget ekonomiskt system, jushe, se LÄNK

Farfadern Kim Il-Sung (1912–1994) var en man av folket som utmärkt sig som gerillaledare under den japanska ockupationen på 1930-talet. Han flydde till Sovjet där han fick militär utbildning inom Röda armén. Vid Japans kapitulation vid andra världskrigets slut upphörde dess ockupation av Korea, som delades i Nord- och Sydkorea. Kim Il-Sung utsågs av Sovjet till regent i Folkrepubliken Nordkorea.

USA ansågs bära skulden till Koreas delning 1948 och målas än idag ut som huvudfiende. Kim el-Sung började genast rusta upp landet militärt som försvar mot USA som både detonerat bomber i Japan och senare stridit mot dem i Koreakriget 1950–53. Senare kom han att på stalinistiskt manér göra stora utrensningar inom partiet och bli envåldshärskare.

Under 70-talet märktes ett uppsving i landet, inte minst på grund av ekonomiskt stöd från Sovjet. Enligt propagandan umgicks farfadern med folket och uppträdde som landsfader. Det är tydligt att Kim Jung-Un försöker efterlikna farfaderns sätt att vara gentemot befolkningen. I propagandafilmer går han med ett stort leende runt i varuhus och bland bönder, skakar hand samt lyfter på varor och livsmedel under intresserat samspråk. Han kan också besöka bostäder, där han slår sig ned på golvet och umgås med de där boende.

Kim Jung-Un, född 1984, är tredje och yngste sonen till Kim Jong-Il (1942–2011, tog över makten 1980). Fadern, som hade stora stamningsproblem, höll sig mer i bakgrunden utan att tala till folket. Istället rustade han upp landet militärt. Utvecklandet av kärnvapen blev hans passion. Generalerna hade högsta status efter regenten. Under faderns regeringstid under 90-talet kollapsade Sovjet och det ekonomiska stödet uteblev. Detta tillsammans med missväxt och hungersnöd gjorde att runt en miljon nordkoreaner, varav många barn, dog av svält; något som inte märktes i huvudstaden och som tystades ned av myndigheterna. Dessa barn tillhörde samma generation som Kim Jong-Un. Idag sägs svälten vara borta, men skillnaden vara stor mellan rika och fattiga.

Utbildning

Högst troligt är att Kim Jong-Un tillsammans med sina tre bröder under taget namn gick tre år i skola i Schweiz med början 1992. Han var en genomsnittselev med stort intresse för basketboll. Troligtvis har han även ett halvt års utbildning i en militärhögskola i sitt hemland. Ett år före faderns död i stroke, utnämndes han till general. Vid faderns plötsliga bortgång stod Kim Jong-Un som tronarvinge, oerfaren och endast 26 år gammal. Propagandamaskineriet sattes igång. Han tillskrevs stor vishet och stora militära kunskaper trots ringa ålder. Myten om den store krigaren tog form.

Propagandaaffisch i Primary School 2008, Nordkorea. Wikipedia.

Kim Jong-Un – Nordkoreas ledare

I sitt installationstal som landets nya ledare märks en vilja hos Kim Jong-Un att övertyga sitt eget folk och omvärlden att ett nytt Nordkorea ska ta form:

Folkmilisens mål är att hjälpa folket. Vårt folk är det bästa i världen. Det har stöttat partiet trots svåra prövningar. Partiets bestämda föresats är att folket ska slippa dra åt svångremmen.”

Som ledare för sitt land visar Kim Jong-Un upp två helt olika sidor: den till synes folkkäre landsfadern med farfadern som förebild samt den aggressive, hårdföre och maktfullkomlige tyrannen, som avrättar underlydande om han inte får sin vilja fram.

En maktfullkomlig diktator

Alla måste vara lojala mot ledaren för att kunna överleva. Nära släktingar som den ingifte farbrodern, Jang Sung-Taek, en välkänd och omtyckt reformist som suttit i regeringsställning i 30 år, arkebuserades två år efter Kim Jong-Uns tillträde, eftersom han ansågs stå i vägen för Kim Jong-Uns politik. Han anklagades för en påtänkt maktkupp och korruption, vilket visar att en maktkamp pågick i ledningen. I själva verket var han en påtänkt ledare och i varje fall en tänkt mentor för Kim Jong-Un, som saknade erfarenheter. Farbroderns död innebar en stor förlust för landet.

Kim Jong-Un har synnerligen effektivt byggt ett helt nytt maktcentrum med betydligt yngre personer och med ett annat fokus än tidigare. Han valde att införa ett skräckvälde för att kuva de gamla ledarna. Ganska snart hade hälften av generalerna försvunnit och ersatts med personer nära Kim Jong-Un, oftast ur hans egen generation. Minst tre ministrar sägs ha avrättats under de senaste tre åren. Frågan är hur pass mycket han lyssnar till råd från den äldre generationen.

Även närstående har fått sätta livet till. Hans halvbror giftmördades medan han väntade på ett flyg i Malaysia 13 februari 2017. En ung dansös, som var hans tidigare fästmö sägs ha arkebuserats sedan sydkoreanska DVD, som påstod att hon deltagit i pornografiska videos, smugglats in och spridits i Nordkorea. Men som sagt var, vad är sanning och vad är sydkoreansk propaganda? Idag är Kim Jong-Un familjefar med fru och tre barn.

En rationell ledare

Försöker man se på Kim Jong-Un utifrån ett nordkoreanskt perspektiv får man en annan bild av honom än den som en del av amerikansk media sprider. Man kan säga att han är rationell utifrån Nordkoreas perspektiv, menar Niklas Swanström, forskare på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, som varit i Nordkorea 30 gånger. LÄNK Nyhetsmorgon

Nordkoreanerna känner stort hot från omvärlden och lever i stor skräck för USA och deras bomber. För dem är det logiskt. Regimen har som försvarsåtgärd sett till att isolera landet likt tidigare i historien. De ser utbyggnaden av långdistansrobotar och kärnvapen som enda utvägen. De vill förmodligen även sätta sig i respekt, bemötas med respekt och bli erkända som nation. Att trappa ned vill man inte, eftersom man inte litar på amerikansk politik: ”När Libyen tog bort sina kärnvapen, attackerades de – se hur det gick för dem!”. Trumps hot om konsekvenser tycks endast ge ny glöd till konflikten. Med den historiska bakgrunden och med tanke på folkets lidande och skräck kan Kim Jong-Uns handlande och plan för sitt land ses som rationellt. Frågan är om han impulsivt kan ”trycka på knappen” och sända iväg kärnvapenladdade långdistansrobotar mot amerikanska mål. Niklas Rådström tror inte det. Både Nordkorea och USA förstår mycket väl de farliga följderna. Samtidigt varnar han för en upptrappning av ordkriget länderna emellan.

Nordkoreanerna har visat sig skickliga i sin forskning både vad det gäller kärnvapenindustrin och elektronisk kommunikation. De använder sig bl.a. av cyberattacker.

Dessutom har Kim Jong-Un börjat intressera sig för att livsmedelsproduktionen inom Korea ska öka. Jordbruket reformeras i mindre skala för att få ökade skördar. Enligt uppgifter tillåts vissa studier utomlands vilket är en tämligen ny öppning mot omvärlden. Speciellt utvalda studenter sänds iväg för att lära sig internationell ekonomi och grunderna för internationell handel. Det är svårt att överblicka följderna men analytiker menar att det är en balansgång. Om medelklassen växer, ställer det ökade krav på politisk insyn, något som knappast ligger i linje med ledarens målsättningar.

Kersti Wistrand

Källor: 1. Wikipedia

I övrigt har jag sett på flera youtubefilmer, bl.a. länkarna givna ovan.

2 COMMENTS

  1. Det låter bra, det där. Att Trump och Kim äter hamburgare och reder ut det hela. Ju förr, desto bättre!

  2. Hej Kersti. Jag uppskattar dina krönikor som alltid är intressanta att läsa. Var nyligen inbjuden till Noors slott på fest dagar tre. På varje rum fans en bok skriven av Tommy Iseskog som beskrev Karl den XI samt Karl den XIIs förehavande på Noors Slott. Denna svenska dynasti (Karolinerna) påminner mycket om familjendynastin Kim. Makten är sig lik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.