Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar

4
1074
Collage: Johan Thybergs versus Dan, “Darth Vader” Larhammar /BP

Kritiken mot att Dan Larhammar fick uppdraget att leda Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) utredning av forskningsfusk är omfattande även från akademiskt håll.

TEXT: BÖRJE PERATT
Originalartikel Länk

Professor Johan Thyberg har mångåriga erfarenheter av Larhammars oredliga handlingssätt och hans kritik baserar sig på fakta.

Hur presenterar då Kungliga Vetenskapsakademien sitt val och sin strategi?

“Vetenskapsakademien tillsatte [hösten 2016]… en utredning som under våren [2017] kommer att lägga fram förslag till en bättre och mer rättssäker handläggning av dessa viktiga ärenden. Utredningen leds av professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, och samarbetar med den expert regeringen tillsatt för att utreda hantering av forskningsfusk.”

Med en ofullständig information om “expert” kopplad till Larhammar som gjort sig känd som inkompetent pseudoskeptiker vill KVA visa att man sätter ned foten och har en plan. I själva verket sätter man en pyroman att släcka elden. Länk
Denna metafor kan jämföras med Docent Ola Stenqvists mail till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien:

Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Johan Thyberg som kritiserat KVA och dess beslut att ge Larhammar detta ansvar, är internationellt erkänd forskare tidigare vid Karolinska Institutet och professor i cell- och molekylärbiologi. Han har på senare år skrivit böcker och artiklar om hur forskningsfusk och forskares kommersialisering av sina resultat har brett ut sig. Hans väl underbyggda kritik av Macchiarinis metod och tillvägagångssätt gav en SVT journalist all tänkbar info för att kunna göra sin prisbelönta dokumentär som sedan ledde till att många på KI fick lämna sina poster.

Johan Thyberg har redan tidigare i samband med en redogörelse för som han menar orättfärdiga anklagelser mot kollegan Lundeberg, visat pondus i sin kritik mot KI´s ledarskap:

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet,

Thyberg har i bokform och i artiklar offentliggjort sina synpunkter av det som han anser vara felaktigheter både när det gäller forskares metoder såväl som felaktigheter rörande KIs granskning av forskare. Dan Larhammar får i dessa publikationer svår kritik om jäv, oredlighet och framtonar som en oärlig och pseudosvetenskaplig professor som fått alltför stor makt.

Så flyttas skattemedel till privata bolag

I samband med Macchiariniskandalen uppmärksammade Thyberg på Macchiarinis­ intima samarbete med Harvard Bioscience, ett företag registrerat på Nasdaqbörsen i USA. Samt dotterbolaget­ HART.
Dan Larharmmars kommersiella intressen med läkemedelsbolag går via Larhammar Consulting.

Parallellerna till Dan Larhammar och Martin Ingvar är slående. Båda har starka kopplingar till läkemedelsbolag och yrkesmässiga kommersiella intressen.
Karolinska Institutet har nyligen brutit samarbetet med USAbaserade ICHOM där en av grundarna är Martin Ingvar men där trots denna brytning ICHOMs hemsida fortfarande pryds av KI´s logga.

Jämförelser med pyroman, predator, diktator som ignorerar mänskliga rättigheter.

I boken Uppdateringen av en Rättsskandal redogör Thyberg för Larhammars bristande etiska karaktär och uppenbara jävssituation när Larhammar har fått en central roll att utreda en kollega (Lundeberg) som anklagats för forskningsfusk.

Motivet till Larhammars attack är sannolikt färgat av Lundebergs intresse för alternativ metod i detta fall akupunktur.

– ”Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI [Karolinska Institutet] eller VR [Vetenskapsrådet] uppmärksammat den jävssituation som föreligger …. ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expertgruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg (båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behandlingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ramen för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (artikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina meningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet eller omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg måste anses högst sannolikt.”

– ”Larhammar är sålunda känd som en stark motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin medan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publicerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ medicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publikationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning (VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrörelsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand och avslutar sin text med orden ‘allmänheten varnas’.”

Min reflektion över Thybergs omfattande utredning av Dan Larhammars förehavande och motiv är att jag kommit fram till i princip motsvarande resultat utan att ha känt till Thybergs granskning. Jag har förutom det undrat över vilka det är som lyfter fram och försvarar Larhammar, som satt sig till att vara inkvisitionens högsta höns, trots att det är uppenbart att han saknar kompetens.

Jag har kommit fram till två slutsatser. Den enklare av dem är att läkemedelsindustrin vinner på att avfärda allt som handlar om alternativ medicin som de inte kan tjäna pengar på. Den mer magstarka slutsatsen är att Socialdemokraterna ligger bakom försvaret av den heliga kon Dan Larhammar. Vad motivet till det skulle vara är inte helt solklart men det var Socialdemokrater som tog initiativ till Vetenskap och Folkbildning.

Mer om detta kommer att utvecklas i uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp under projektnamnet Justitiemordet – Vittnet som försvann. Det handlar om – Slutstriden. Facebook

Jag bad Thyberg kolla så att det inte fanns några sakfel i denna artikel och han delade med sig av följande mailväxling från Ola Stenqvist till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien:

“Så denne Larhammar igen: Jag hade tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Medicin om Lundebergfallet, där jag påpekat att fuskutredarna (bl. a. Larhammar), i strid mot grundläggande rättssäkerhet, där man betraktar den anklagade oskyldig tills motsatsen bevisats, utgick från att den anklagade var skyldig och måste bevisa sin oskuld. Larhammar hade retat sig på denna min kritik och i en mailkorrespondens förklarade han att när det gällde forskning måste den anklagade kunna bevisa att dennes forskning genomförts i enlighet med god vetenskaplig sed. När VR [Vetenskapsrådet] drog tillbaka sin utredning kring SH så blev hela utredningsgruppen ursinnig och skrev en artikel i DN där SH kallades den fuskande professorn, trots att hon just friats av VR genom tillbakadragandet av utredningen. Det innebar att Larhammar, som en av undertecknarna, inte förstod att man inte kan beskriva den just friade, som om hon var fälld. Det är lika orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, som Göran Lambertz, medlem i KI:s etiska råd, inställning i Quickaffären. Om man är friad så är man, och kan inte hanteras på annat sätt än som frikänd. Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd förmänskliga rättigheter. Hu!”

Vad som kan förefalla ytterligt märkligt är att Larhammar trots all denna kritik får stöd av den Socialdemokratiska regeringen och Kungliga Vetenskapsakademien. Och nu har S startat runda-bord-samtal för att brygga över mellan olika synsätt. Hur går det med trovärdigheten?

Börje Peratt

Referenser i huvudartikeln

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.