21 april, 2018

permanent-representative-to-the-united-nations-nikki-haley-speaks-to-picture-id658339410

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera