Holistisk medicin – Kontrollen över vår hälsa

2
2071

Hk_sol

Denna ganska omfattande artikel handlar om folkets önskan om en holistisk medicin som försvåras av fientliga krafter. Motåtgärder förutsätter att alltfler engagerar sig för att bredda vägen för ett samförstånd mellan holistisk medicin och skolmedicin där naturmedicin ingår som naturliga och självklara i vården av patienter och även i förebyggande mot sjukdom. Det är efter filmen om Dr Enby som jag blivit alltmer insatt i problematiken. Fientligheten har ett kommersiellt upphov pådrivet av Big Pharma men också av myndighetspersoner. Antingen är fienden till naturmedicin djupt inrotad i en vanföreställning om Big Pharmas förträfflighet eller så är man rädd för bestraffning eller helt enkelt korrupt.

Delvis återpublicerad artikel från:
Börje Peratt Debatt: Kontrollen över vår hälsa

Hälsa är väl det vi anser viktigast av allt. Därför är också allt som påverkar hälsan angelägna områden.

Det finns olika sätt att se på hur och varför sjukdom utvecklas och hur den sedan ska behandlas. I många länder i världen finns fortfarande ett öppet synsätt på olika behandlingsmetoder och det finns i Sverige inskrivet rätten till en “second opinion” och att få pröva olika vägar.

I början av 2000-talet fanns ett omvittnat stort intresse för att bygga en holistisk vårdapparat.

Landstingen öppna för alternativa metoder (Dagens medicin, 2002-04-04)
Vården släpper in naturmedicin (SvD 2004)

Massage, akupunktur, naturläkemedel och kiropraktik är olika former av behandlingar som blir allt vanligare. Intresset för komplementär medicin, även kallad alternativ medicin, har ökat de senaste åren.
… 49 procent av alla stockholmare … använde alternativ medicin. Cirka 77 procent tyckte att det var viktigt med ökad samverkan mellan traditionell och alternativ medicin.

Ett exempel på det är Vidarkliniken som arbetar holistiskt för att hjälpa människan att återfå sin hälsa. Dagens Samhälle publicerade 2015 en artikel, “Växande stöd för antroposofisk vård”. Men man är utsatt för en fiende som gör allt för att släcka kliniken.

Vilka motverkar denna holistiska ambition?

Holistisk medicin kan uppfattas som ett hot mot läkemedelsindustrin. Det står nu klart att Big Pharma länge drivit kampanj för att förstöra ryktet på dem som vill utveckla holistisk vård. Myndigheter, vars uppgift är att bistå vår hälsa, har istället blivit agenter som verkar mot folkhälsan. Exempel på det är Smittskyddsinstitutets (Annika Linde) och Socialstyrelsens (Anders Tegnell) som kraftfullt har promotat svininfluensavaccinet där också Sveriges Radio deltagit i det elaka spelet. Med kännedom om hur läkemedelsindustrin mutar sig fram är det ingen långsökt tanke.

Forskningssabotage riktat mot alternativen
I strategin mot alternativen ingår att attackera enskilda forskare och att utnyttja kontakter på myndigheter och institutioner som Karolinska Institutet, KI  där man lyckats hindra och mörka forskning. Ett exempel är hur Osherdonationen försnillades. Ett annat är att KI mörkade statistiskt säkerställd forskning.

Den korrupta läkemedelsindustrin

Boken “Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare” [“Dödlig medicin och organiserad brottslighet, hur läkemedelsindustrin har korrumperat hälsovården”] av Peter C Gøtzsche recenserades i Läkartidningen 2015, “Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder”. Mycket starka namn ger en trovärdig skildring av hur illa det står till. Se källor längst ned.

GlaxoSmithKline (GSK), dömdes 2014 till 3 900 miljarder kr i böter i Kina för mutbrott. Man fördömdes av en internationell opinion för hur man drev svininfluensakampanjen genom att lura WHO och placera ut sina egna förvillande rådgivare. Vi vet alla konsekvenserna med omfattande neurologiska skador av ett oprövat vaccin. Vi fortsätter på vårt stora Men, att människor skadas, gynnar också industrin då tvingas dessa patienter till livslång medicinering med industrins produkter. Så hur Big Pharma än gör tjänar de pengar.

Mediaterror

Mediaterror är ett nytt begrepp som kan definieras som att man använder alla slags mediakanaler och nätet för att undergräva och sänka den utsedda fienden.

Det är en inkvisition av djävulsk art. Vi måste också vara klara över hur svensk media agerar här. Expressen och DN har under lång tid bedrivit en uppseendeväckande förföljelse av alternativ vars artiklar sedan sprids ned i andra media såsom ETC och Metro. Fram till helt nyligen kunde man undra över motiven till detta. Det visar sig att Bonnierkoncernen som äger dessa tidningar har satsat på läkemedelsindustrin.(Vem eller vad styr DN?)

Karin Pihl demoraliserad Expressenmedarbetare raljerar om Vidarkliniken iFår det vara ett glas moraljuice? Replik här: Karin Pihl, lydig papegoja i hexprocess mot Vidarkliniken.

Att Public Service, SR, SVT, Kunskapskanalen har varit en öppen dörr för denna mediaterrorism är mycket besvärande. Jag har beskrivit infiltration från VoF här: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning.

Föreningen “Vetenskap & Folkbildning” (VoF) utgör idag en särskild mediaterrorism till stöd för läkemedelsindustrin och mot alternativen. Kännetecknande är den militärisk liknande strategin och försvaret för vaccinindustrin och det rabiata hatet mot särskilt homeopati men också en utstuderad fientlighet mot allt som benämns naturmedicin.

VoF har förgreningar inom Vetenskapsakademin, media, myndigheter och institutioner och utgör en synnerligen destruktiv kraft mot alla alternativa hälsobefrämjande vägar och sådan forskning.

Dan Larhammar (VoF) kom att bli en av de centrala ledarna i personförföljelser av enskilda individer i en ambition att förstöra deras liv och karriär bland dem Sanna Ehdin (Den självläkande människan) och kostdoktorn Annika Dahlqvist som slog larm om svininfluensavaccinet.

hexprocessen-brinn

Tidningen Expressen har blivit Larhammars mest extrema vapen. Nättidningen hEXPRocESSEN är en replik som publicerar en slags antiversion av EXPRESSEN.

Dan Larhammar har drivit en kampanj för att svensk riksdag ska rösta på ett sätt som kan ta knäcken på Vidarkliniken. Larhammar har också arrangerat en föreläsning inför riksdagens folkvalda för att attackera alternativ, i detta fall homeopati ett område som han inte har praktisk kunskap om. Larhammar har inte vårdat en enda patient vare sig med skolmedicin eller alternativ ändå tar han sig ständigt plats i media för att uttala sig i sådana frågor. I bakgrunden applåderar Bonnierkoncernens ledning. Larhammar och bihang flydde dock riksdagsevenemanget efter att ha blivit utsatt för motstånd av allt för svåra frågor.

Samtidigt pågår ett undergrävande av alternativen genom kraftigt förhöjda avgifter för att få tillstånd att sälja naturmedicin. Se PDF

Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning

2005 initierade Dan Larhammar (VoF) ett organiserat mediedrev mot läkaren Erik Enby där  myndigheter, media och polis gaddades samman för att bestraffa Enby och se till att han blev av med sin läkarlegitimation.

Larhammar har under 10 år lyckats bedriva en ren häxprocess som resulterat i att Enby förlorat sin läkarlegitimation och när Enby bad om att återfå legitimationen 2013 orsakade Larhammar genom denna sammansvärjning ytterligare en attack mot Enby för att få honom åtalad och kastad i fängelse. Fakta visar att Enby utsatts för ett omfattande justitiemord. Detta är åskådliggjort i långfilmsdokumentären “Läkaren som vägrade ge upp”. (Facebook).

Dr. Enby har behandlat ca 35 000 patienter där flertalet har fått hjälp, även patienter som sjukvården gett upp hoppet om och där samma sjukvård ansett att patienten inte har många månader kvar att leva. Flera sådana patienter har fått ett långt friskt liv efter Enbys behandling.

Miljarder satsas för att påverka svenska läkare

Ovanstående länk till faktaspäckade artikel i SvD visar hur läkemedelsindustrin bedriver en intensiv påverkan på sjukvården och dess personal för att de ska inta ett begränsande synsätt.

De internationella läkemedelsbolagen lägger varje år ned miljarder kronor på att påverka läkare och säkra lanseringen av nyare och dyrare mediciner. SvD granskar i en artikelserie det dolda nätverket mellan läkemedelsindustrin, läkarna, forskarna och patientorganisationerna. Läkemedelsföretagen satsar numera mer på marknadsföring och administration än på forskning.

Läkare är således utsatta för en aggressiv marknadsföring för att bli lojala med läkemedelsindustrins produkter. Patienters sjukdomar behandlas sedan med dyra läkemedel istället för genom andra möjliga insatser med naturmedel och alternativa metoder. När sjukvården inte anser sig kunna göra mer för en patient ger man upp och den sjuke blir ett “hopplöst fall”. Det som kan återstå är smärtlindringstabletter som kan vara destruktiva för kroppens förmåga att hela sig själv. Så läkemedelsindustrin tjänar pengar på att du är sjuk och att du lider. Därför utgör personer som Enby ett besvärligt hot.

En holistisk vård

Det finns många vetenskapliga studier som bekräftar intresset för och en önskan om holistisk och patientcentrerad vård.

Politiskt nytänkande

Solveig Zander C skrev 2012 en motion om att Uppdra till landstingen att arbeta mer holistisk.

Licensierade komplementärmedicinskt utbildade terapeuter har idag minst lika omfattande och i vissa fall t.o.m. mer kunskap än legitimerade sköterskor eller sjukgymnaster. Därför bör deras kompetens tas tillvara och deras rättigheter likställas med legitimerad personal inom vården.

Vi behöver en holistisk vård är en artikel i HelaHälsingland (2014) undertecknad av KD politiker.

Tankarna finns uttryckta även i flera nybildade partier men frågan är hur det samordnas så att det blir en verklig kraft. Vi har många läkare och forskare med denna inriktning. Ledande inom Läkare för integrativ medicin har tagit ställning mot homeopati och det tror jag kan vara ett problem i denna fråga. Själv tar jag inte ställning för eller mot något som jag inte har kunskap om saknar bara toleransen och öppenheten som är humanismens bärande etik.

Börje Peratt

1) Är alternativ medicin i fara? LÄNK
2) Tidningen ETC i maskopi med VoF mot alternativmedicin LÄNK
3) ETC avslöjat – bad om att få debattartikeln mot alternativmedicin från VoF LÄNK
4) ETC refuserade denna replik till Vetenskap & Folkbildning som angrep alternativmedicinen LÄNK
5) Studie: 18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet Newsvoice LÄNK
6) Läkemedelsbolag lurade till sig över en halv miljard i Sverige NewsDesk LÄNK
7) Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva Peratt Debatt LÄNK
8) Lyxfestar – för miljoner, Skattebetalarna får stå för läkarnas resor Aftonbladet LÄNK
9) Efter 30 år i Big Pharma fick han nog – berättar allt om bedrägerierna. John Virapen LÄNK
10) Osher Centrum misstänks försnilla donation på 43 miljoner LÄNK
11) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI LÄNK
12) Osher Centrum Vetapedia
13) Codex Alimentarius – Ian R Crane
14) http://blogg.karinbjorkegrenjones.se/tag/borje-peratt/
15) https://fethalsa.wordpress.com/tag/borje-peratt/

2 COMMENTS

 1. HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE – ELLER ?

  Så det är mer än lite märkligt att inget av de befintliga riksdagspartierna har god folkhälsa överst på sina agendor. Inget parti utanför Riksdagen har det heller – vad jag vet.

  Men undantag bekräftar principen – och nu finns Hälsopartiet – som bildades ca en månad före valet 2014. Jag gillar deras agenda – som även innefattar att överföra rätten att nyproducera pengar från affärsbankerna till Riksdagen via Riksbanken.
  .

  Näst efter god hälsa – så är vem som står för nyproduktionen av pengar det viktigaste av allt – för att Wi i Sverige skall kunna få uppleva en renässans av den svenska välfärden.

  Pengar = makt – och om hur att för gott bryta den i dags dato hart när enväldiga makten för affärsbankerna att nyproducera pengar – i mitt blogginlägg: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

 2. Jag tror att människor tjuvas på mycken kunskap om naturligt läkande, dels på grund av korruption, dels okunskap, dels tidsbrist. Prevention måste vara målet, inte att pumpa folk fulla med läkemedel.

  En vän till mig gick häromdagen till läkaren med diverse symptom som tyder på insulinresistens: ständig hunger, trötthet, värk i benen, övervikt, bristande koncentration, hudbesvär. Och några till.

  Hon gick därifrån med cortisonsalva och lyckopiller… När hon givetvis bara måste lägga om kosten i stället.

  Jag har ändrat vad och när jag äter. Ett mål om dagen fullspäckat med näring. Noll raffinerat socker, noll spannmål. Noll snabba kolhydrater.

  Jag har kurerat följande: Övervikt, depression, blödande tandkött, panikångest, dåligt mörkerseende, kliande utslag, värk i knän och höfter, trötthet, svullna ben, dåligt minne, risigt hår, trasiga naglar, sura uppstötningar. Ska jag fortsätta? Det finns mer.

  Kunskap om näring och föda är det viktigaste vi kan lära oss själva och våra barn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.