Fredsrörelsens amazoner

3
2119
Amazon. Skulptur av Andrea Malfatti (1850 - 1900) Wikicommons
Amazon. Skulptur av Andrea Malfatti (1850 - 1900) Wikicommons
Amazon. Skulptur av Andrea Malfatti (1850 – 1900) Wikicommons

Smygindoktrineringen har gett planenlig effekt för alliansen och den 25 maj kommer riksdagen att rösta för eller emot värdlandsavtalet med Nato. Ledamöter – mobilisera er likt amazonerna och visselblåsarna och gå emot strömmen! Här kommer en påminnelse genom stärkande historik.

TEXT av KERSTI WISTRAND

Militanta fredsivrare – hör de ihop med fred? Bör inte kvinnor ha frid och fred i sinnet och medla fred vid förhandlingsborden snarare än att vara aktivister? Vilken nytta gör ”fredsrörelsens amazoner” i samhället?

Berättelserna om amazoner, duktiga kvinnokrigare och döttrar till krigsguden Ares, hör hemma i den grekiska mytologin. I vilken utsträckning myterna har en historisk kärna är oklar. Ett nomadiskt hästfolk längre österut, sarmaterna, hade troligen ogifta kvinnliga krigare, som begravdes med bågar. Möjligen levde dessa i matriarkat.

I den nordiska mytologin finner vi valkyriorna, Odens stridsjungfrur och ett slags kvinnoandar, till häst. De förde de fallna krigarna till Valhall.

Amazonerna besatt mod och handlingskraft – samma egenskaper som dagens kvinnliga fredsaktivister. Därmed är likheten avklarad. Fredsaktivisten av idag strider med fredliga medel och för att påkalla omvärldens uppmärksamhet.

Det har funnits många pacifistmetoder för kvinnors fredsarbete: kunskapshöjande aktiviteter i ”samhällsfostrande syfte”, information, opinionsbildning, kommunikation och samverkan med politiker samt konstnärlig verksamhet via teater, musik och konst. Att ordna dialoger och samarbete mellan Öst och Väst har varit ett annat inslag samt aktioner och mobilisering, både inom Sverige och i större internationella sammanhang. Exempel på sådana är ”Kvinnornas fredssöndag”, en landsomfattande aktion i Sverige 1915 samt ”Ursviksmarschen mot atomvapen” mellan Södertälje och Stockholm 1962. Från slutet av 1970-talet och hela 80-talet har stora demonstrationer mot utplacering av kärnvapen ägt rum i såväl Sverige som i andra europeiska länder.
Under slutet av 80-talet cyklade fyra kvinnor varje fredag på en fyrtandem mellan USA:s och Sovjets ambassader i Stockholm för att överlämna ett brev om nedrustning i Väst och Öst. Bojkott av franska viner gjordes för att uppmärksamma de franska provsprängningarna under 1980-talet. Svenska affärsmän uppmanades att sluta sälja krigsleksaker.

De ovan nämnda metoderna med kvinnors demonstrationer och protester räknas som fredliga, men så har vi då enskilda modiga och handlingskraftiga aktivister, både kvinnor och män; de som velat göra mer och utsatt sig för fara och bestraffning. Jag liknar dessa kvinnor med de grekiska amazonerna, även om de aldrig skulle döda. Jag vill i denna artikel påminna om dem och ge några exempel.

Den skadade amazonen i Capitolium, Rom. Foto: Jean-Pol Grandmont. Wikicommons
Den skadade amazonen i Capitolium, Rom. Foto: Jean-Pol Grandmont. Wikicommons

Fredsaktivisterna – dagens amazoner

December 1982 höll 30 000 kvinnor varandra i handen runt det 9,7 km långa stängslet. Foto: Ceridwen
December 1982 höll 30 000 kvinnor varandra i handen runt det 9,7 km långa stängslet. Foto: Ceridwen

Två fredsläger i England

1981 låg USA-basen Greenham Common, utanför London. Den 5 september marscherade en grupp kvinnor, ”Women for Life on Earth”, dit från Cardiff i sydvästra England (1). De hade fått höra att USA skulle placera 96 kärnvapenladdade kryssningsrobotar på basen. Dessa var avsedda att kunna nå Moskva på kort tid. Kvinnorna försökte på fredlig väg protestera inför kommendanten: ”Vi lever i skräck för framtiden för våra barn och för jordens framtid. Stoppa detta!” Men då de inte blev mottagna, slog de sig överraskande ned utanför basens stängsel och ett fredsläger växte upp runt omkring. Tusentals kvinnor kom från hela världen, däribland flera från Sverige. Nyårsaftonen 1982 omringades basen av 30 000 kvinnor som bildade en 9,7 km lång kedja runt basens stängsel.

När kärnvapenkonvojer skulle ut ur basen för att träna, lade sig kvinnorna helt sonika på marken framför och blockerade vägen. Arresteringar och rättegångar följde, men dessa amazoners handlingar bidrog till stora offentliga diskussioner under 1980- och 1990-talet. Basen lades slutligen ned och idag betar får fredligt på denna plats. Trots det finns det uppskattningsvis 57 militära anläggningar av militär karaktär på Storbritanniens mark. En sådan är USA:s största avlyssningsbas, Menwith Hall, med kapacitet att avlyssna både Mellanöstern och f.d. Sovjet. Även här anlade kvinnorna ett stort fredsläger, vilket dock förstördes av bulldozers. Idag pågår endast demonstrationer utanför stängslet.

Robot 70 (Wikicommons)
Robot 70 (Wikicommons)

Boforsaffärerna

Vapensmugglingen
Den 24 maj 1984 for en syster till mig upp till värmländska vapenindustrin i Bofors med en grupp aktivister från Göteborgs Freds- och Skiljedomsförening. Massmedia var ditkallad och på plats. Aktivisterna tog sig in över de höga stängslen till vapenindustrins område, satte upp vita träkors och hällde ut grisblod. Träkorsen symboliserade de länder som Bofors, ofta i hemlighet, sände vapen till. Dessa vapen skickades också till krigförande länder och blodet symboliserade därför de döda invånarnas blodspillan.
Polisen kom och förde bort aktivisterna. Den 29 maj, fem dagar senare, polisanmäler Svenska Freds Bofors för smuggling av vapen till krigförande länder, vilket var i strid mot svensk lag.

Aktionen fick stort genomslag. Aktivisterna blev ställda inför rätta och fick dryga böter, men bötesbeloppen samlades in genom insamlingsbössor och skänkta slantar från sympatisörer. Min systers agerande sågs inte med helt blida ögon av släkten: så här fick man inte bara bete sig! Sägas kan att hon är en ytterst medkännande konstnärssjäl, en idealist som inte kunde finna sig i de orättvisor hon fått insyn i.

Boforsaffären blev en av de mest uppmärksammade politiska skandalerna i modern tid. Det svenska dubbelspelet, där regeringen var indragen, avslöjades för första gången. Äran för avslöjandet tillfaller dåvarande ingenjören och visselblåsaren (”whistleblower”) Ingvar Bratt, anställd vid Bofors, som läckt ut interna industrihemligheter till Svenska Freds, efter det att en kvinnlig journalist övertalat honom. Av honom kopierade dokument visade att Bofors smugglade vapen. Tre boforsdirektörer blev så småningom fällda för vapensmuggling i Stockholms tingsrätt. Från Bofors sida hade det börjat med en olaglig leverans av 302 boforsrobotar till Dubai och Bahrein, men härvan växte till 19 misstänkta smuggelaffärer. SvT har listat Sveriges största skandaler och där kommer boforssmugglingen på tredje plats. Se en intervju med Ingvar Bratt här

Mutskandalen
I april 1987 avslöjade en annan visselblåsare, kriminalkommissarien och ekobrottsutredaren Sten Lindström – hans roll i sammanhanget avslöjades först 2012 – att Bofors med regeringens vetskap betalat ut 326 miljoner i mutor till mellanhänder i Indien. Detta för att klara av en jätteaffär med 410 haubitsar för över 8 miljarder kronor. Till detta kunde läggas misstankar att Nobel Kemi smugglat krut och sprängämnen till Iran, Syrien och Egypten.

Locket lades från början på då det gällde Bofors´ mutskandal och regeringen hjälpte till att tysta ned det hela. Sten Lindström hade emellertid kopierat handlingar i hemlighet och samarbetade likaså i hemlighet med en indisk kvinnlig journalist, vilket ledde till den indiske premiärministern Gandhis fall i samband med valet i oktober 1989. Banderoller med texten ”Gud välsigne Bofors som gav mig 100 miljoner kronor” påvisade indiernas missnöje med hans korruption. Ingen rättegång kom att äga rum vare sig i Sverige eller i Indien. Här kan du lyssna till ett TV-program med en intervju med Sten Lindström.

Agneta Norberg – en modern fredsamazon

Agneta Norberg är bl.a. vice ordförande i Sveriges Fredsråd och aktiv i Kvinnor för fred. Hon är uppvuxen med sex syskon i en liten by vid Umeälvens strand i Norrbotten. Idag är hon pensionär, tidigare en fredlig småskolelärarinna. Hon är en viljans och handlingens kvinna och som sådan aktivist i högsta grad. På 70-talet bodde hon i Lycksele, där hon tillsammans med Kvinnor för fred tillverkade sina första banderoller med protesttexter. Hon har mycket att säga om situationen i norra Sverige, där NATO utför militära övningar, vilket redan beskrivits i tidigare artiklar.

Agneta Norberg berättar också om att Sverige 2007 exporterat en Boforstillverkad GPS-styrd artillerigranat till USA. Dessa granater användes flitigt i Irakkriget. Idag styrs praktiskt taget alla vapensystem via satelliter, vilket innebär ett paradigmskifte i hur krig förs. Sverige ligger långt fram då det gäller rymdstyrda vapen (2). Stora radaranläggningar i t.ex. Fauske i Norge, Esrange i Kiruna och SvalSat på Svalbard laddar ned satellitbilder och information. Libyenkriget fördes i princip via Svalbard. Agneta har varit ledare för flera kampanjer mot drönare, där även den samiska organisationen Same Ätnan deltagit (3).

Agneta Norberg har flera gånger arresterats. I samband med detta har hennes agerande spridit viktig information till omvärlden. Under seminarieserien ”Kvinnors kamp för fred” berättar hon (3):

”1996 arresterades jag i Nevada, USA, och sattes i arrest i sex timmar. Jag var där tillsammans med en kompis och demonstrerade mot att ingen tidning i hela Västvärlden skrev om USA:s pågående underjordiska kärnvapenprov trots att USA hade skrivit under provstoppsavtalet.
2001 var jag vid USA:s avlyssningsbas i Menwith Hall i England. Där blev jag också arresterad, men vårt budskap spreds.
I samband med Irakkriget 2005 var jag inne i riksdagshuset i Stockholm och vecklade på läktaren ut en banderoll med orden ’Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!’. Detta krig hade nämligen inget som helst stöd av FN utan var ett helt olagligt krig. Jag blev ställd inför rätta i Sverige och dömdes till 5 000 kronor i böter, eftersom det är olagligt för allmänheten att demonstrera inne i riksdagshuset. Jag fick hjälp av sympatisörer med bötesbeloppet.”

2012 var Agneta Norberg vid USA:s kärnvapenbas på Jeju-ön, Sydkorea.

Agneta Norberg gör inte allt detta för nöjes skull. Nej, hon är en modern amazon, som ser det nödvändigt att agera för att uppmärksamma världen på militära övergrepp.

Såväl amazoner som visselblåsare i fredens tjänst är viktiga! Den 25 maj röstar riksdagen om värdlandsavtalet med Nato, vilket tycks vila på försvarsindustrins ekonomi, arbetstillfällen och säljande av tekniskt kunnande i samarbete med amerikanska intressen snarare än en realistisk bedömning av förhållandet till Ryssland.

Runtom i Sverige sker nu demonstrationer mot värdlandsavtalet. Den 21 maj kl. 15.00 äger en stor demonstration rum på Sergels torg i Stockholm. Facebook

Kersti Wistrand

Källor
1, 4: information hämtad ur häftet ”Kvinnors kamp för fred”, där Agneta Norberg berättat under seminarieserien Kvinnors kamp för fred 2014. Kan erhållas från http://
2. http://www.miljomagasinet.se/artiklar/130712-elda-under-din-vrede-med-maktens-nyheter.html 3.
http://www.space4peace.org/actions/ksfpw_actions_11.htm#17

3 COMMENTS

  1. Kersti Wistrands artikel inför Riksdagens omröstning om Nato. Alliansen försöker driva in Sverige i en uttalad fiendskap gentemot Ryssland och ett försvagande av Nordiskt försvarssamarbete med Finland. Kvinnliga hökar i KDS, M och C driver tesen att Sverige behöver Nato. Kan fredsamazoner rädda oss från denna katastrof.

  2. Vi som tror på neutralitet, samverkan och nedrustning anses vara ”naiva” (VLT-ledare 19/5) … !
    De rationella NATO-fantasterna tror på terror-hot.
    Stig Henriksson (V/försvarsutskottet, VLT 19/5) klär av värdlandsavtalet … obegripligt snårigt. Först ett harmlöst ramavtal sedan en massa HEMLIGA tillägg (i Finland har man torskat på 57 HEMLIGA tillägg).

    • Du menar de IRRationella hökarna som hoppar och dansar då krig bryter ut. De som driver mot polarisering och antagonism istället för dialog och fred. Jo det är alltid en stor risk då de krafterna väger över. Låt oss inte glömma att FP idag L önskade att Sverige skulle bygga en atombomb. Nu är vi där igen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.