23 oktober, 2019

Fredsrörelsens amazoner

Smygindoktrineringen har gett planenlig effekt för alliansen och den 25 maj kommer riksdagen att rösta för eller emot värdlandsavtalet med Nato. Ledamöter – mobilisera er likt amazonerna och visselblåsarna och gå emot strömmen! Här kommer en påminnelse genom stärkande historik. TEXT av KERSTI … [Read more...]

Vad innebär värdlandsavtalet?

Till försommaren 2016 är tanken den att värdlandsavtalet med Nato ska godkännas av riksdagen. Svenska medborgare har i allmänhet ingen aning om vad ”värdlandsavtalet” innebär. Vid en Natodebatt i Stockholms Kulturhus anordnad av Svenska Freds debatterades riskerna med en sådan anslutning. LÄNK … [Read more...]