Bushmännens IV: männens medicindanser

2
835
Botswana Bushmen medicinedance
Botswana Bushmen medicinedance

Bushmännen utför N/om Tchai eller medicindanser en till två gånger i veckan för att hela de sjuka eller få påfyllnad av energi och ungdom. (LÄNK YOUTUBE)

I denna artikel presenteras en sådan dans och ett par medicinmän berättar om sina inre upplevelser under den.

TEXT: av Kersti Wistrand

I artikeln Bushmannen II beskrev Laurens van der Post detaljerat trancedansen sedd utifrån, där den manliga medicinmannen för fram väldiga universella energier för att med dess hjälp utföra sin helandekonst. När européerna först kom till Sanfolken och såg dessa danser, ansåg de att det rörde sig om samhällen på stenåldersnivå där man utövade underliga, primitiva riter. Folket borde därför tvångsinföras in i den moderna civilisationen för att leva ett värdigt liv. Dagens afrikanska regering i Botswana är ett resultat av en påtvingad kolonisation och uppvisar samma maktfullkomliga och nedlåtande attityder som de första vita immigranterna. Från och med slutet av 1990-talet, då diamantfyndigheter hittades på bushmännens områden i Botswana, har tvångsförflyttningar till reservat ägt rum, vilket visas på videon ovan.

Healingdansen

Healingdanserna anses främst tillhöra männens göromål och äger rum två gånger i veckan. De dansar i cirkel runt elden, medan kvinnorna sitter utanför och ackompanjerar med sång och handklappning. Ingen trumma används.

Männen har i allmänhet svårare att falla i trance än kvinnorna. Kvinnorna använder sig av trummans ljud, förbinder sig med moder jord och tycks mig ha det lättare att komma i trance genom att kunna öppna och använda sina hjärtchakran medan de män som når längst i trancedansen i intervjuer säger sig få fysiskt smärtsamma upplevelser med både kramper och värk innan de når de djupare medvetandetillstånden (1). Ofta behöver de ha långvarig ledning av en erfaren healer. Endast en liten del av alla dansande når de djupaste trancestadierna, däribland medicinmannen/ helaren. Det finns dessutom olika grader av helarnas förmågor. Liksom kvinnorna kommer männen i vibration, även om inte i samma utsträckning när man jämför danserna på video. Ph.D Keeney kallar fenomenet ”shaking medicine”. Under helandet tänker sig medicinmannen dra ut små pilar av negativ energi, som han sedan kastar iväg och sänder tillbaka till Kauna, en lägre gudom, från vilka dessa energier anses härröra. I samband med att han gör detta utstöter han ibland djurläten, associerade med energierna.

Följande video är gjord av arkeologen Dean Liprini som arbetar för Sacred Site Foundation, en organisation som representerar åtta olika ursprungsbefolkningar i olika länder i södra Afrika och som strävar att bevara sin kultur. Den visar hur en medicinman som redan befinner sig i trance arbetar tillsammans med en medarbetare. YOUTUBE

Botswana San Medicine Dance
Botswana San Medicine Dance

Den kraftfulla energin n/om

Bushmännen kallar den kraftfulla energi, som de får del av under transdansen, för n/om. Den tycks ha likheter med indianernas wakan och orenda, termer som brukar översättas som ”medicin” eller ”andlig kraft”. Emellertid är n/om mycket konkret för bushmännen. Intervjuade bushmän har berättat om den och upplever den som ”en kraftfull helig vibration” eller ”en slags andlig elektricitet” som stiger från svanskotan och uppåt inuti ryggraden. De beskriver det hela som att Gud skickar ned ett rep som de klättrar uppför. För att kunna inträda i trancen måste man ha ett öppet hjärta och vara beredd på att dö och inte kunna återvända.

Normalt vilar denna kraft n/om längst ned i ryggraden. Vad som händer när medicinmannen går in i trance under medicindanserna, som kan pågå upp till sju timmar, är att n/om-energin börjar ”koka” längst ned i svanskotan, vilket är extremt smärtsamt. När den slumrande energin väcks till liv och stiger uppåt genom ryggraden, kan dansaren plötsligt bli stel i kroppen. Hans muskler drar ihop sig i spasmer och han krampar och faller ihop i smärtor. Några av de andra männen måste då hjälpa till genom att sjunga och stryka på hans kropp, speciellt över leverområdet, på armarna och på ryggen i motsatt riktning mot kundalini-energins flöde. Så småningom släpper spänningarna och medicinmannen reser sig och kommer vidare i sin inre resa.

Energin reser sig längst ryggraden upp mot hjässan, släcker andningen och ger en ut-ur-kroppen-upplevelse vid fullständig trance. Döden inträffar, enligt de dansare som når så långt. Deras medvetande går därefter in i en annan dimension där de får kunskaper och upplevelser, som de sedan för med sig tillbaka. Medicinmannen, som har speciell fallenhet för det hela och går djupast in i trancen av dem alla, får även med sig helande energetisk kraft tillbaka, kan för sin inre syn se sjukdomar och skador i patienternas kroppar och behandlar med energierna i sina händer.

Här kan du se en video från Keeneyinstitutet, som visar både trancens förlopp och en äkta healingdans, männens Giraffsdans: YOUTUBE

Medicindans isnpelning Keeneys institut
Medicindans isnpelning Keeneys institut

Några helare berättar

Den traditionelle helaren i videon ovan berättar om sin kallelse och sin verksamhet:

”En natt kom en vit skepnad till mig och lärde mig en sång. Sången ger mig krafter. Jag fick en sträckning i nacken. Jag kunde inte röra mig. — Nästa dag kom en känd helare till lägret och sa till mina farföräldrar: `Den här pojken hade i natt en besökare, som gav honom krafter att utföra healingdansen i framtiden, så stör honom inte.´ Sen tog han mig till sin plats och behandlade mig. Jag blev mycket varm. Han utförde en healingdans och återställde nacken. Så gick det till när jag fick mina healinggåvor. Gud gav mig gåvan. Därför är det väldigt viktigt att jag använder den. Om jag slösar bort den kan det bli farligt. Gud sa: ´Slösa inte bort gåvan. Håll den i båda händerna och använd den.´ Det är detta som gör mig till en traditionell healer.

Jag helar människor genom att dansa healingdansen. När vi dansar under natten börjar vi så småningom förändras. Om du fokuserar på dansen börjar du förändras. Du måste följa sången och vad den säger. När jag dansat länge kommer krafterna till mig och jag faller till marken. Sen kan jag resa mig efter ett tag. Healingdansen är viktig. Jag kan känna om någon är sjuk, göra en diagnos och börjar röra vid människor, massera och hela dem.
När jag är i trance kan jag också förvandla mig till andra djur, t.ex. en fågel och färdas långt bort och se andra människor i andra delar av världen.”

Så här beskriver en annan helare sin upplevelse under trancen:

”Man känner en stickande känsla i basen av ryggraden. Man får stora smärtor i magen. Ibland gör det så ont att man måste sätta sig ned en stund. Magen och ryggraden dallrar. Ditt synsinne förändras. Man känner sig lätt i kroppen och måste försöka hålla balansen. Du vet att du kan förlora kontrollen över kroppen och falla; det är som jag inte hade några ben inuti kroppen. Man kan inte längre tänka i huvudet och man andas med svårighet. N/om exploderar och hjärtat stannar. Du ser saker, ”N/om saker”. Sedan börjar du hela, du drar ut sjukdomar ur människorna runt omkring. Du helar, helar, helar. Sedan vaknar du till liv när de gnider på mig med varma händer.”

Kundalienergin

De dansande männens beskrivningar stämmer väl överens med kundalinifenomenet, om vilket jag skrivit tidigare, LÄNK. Många kvinnor som föder barn har känt av denna energi i ryggraden. Den förekommer hos en del nära dödenupplevare liksom hos en del personer som har ut-ur-kroppenupplevelser. I min ungdom då jag varje dag ägnade ett långt allsidigt morgonpass åt hathayoga, började jag efter drygt ett år känna av denna energi som med ett brus aktiverades och spontant började stiga uppåt inne i ryggraden. Vid ett par tillfällen, då jag var nyfiken lät jag energin fortgå. Hjärtat började slå som en stångjärnshammare och jag förstod den ”död” som shamanerna talade om och hejdade förloppet. I min rädsla för vad som skulle kunde hända, ”stängde jag av” vissa övningar och fick stopp på det hela, som varade av och till under ett års tid. Jag nämner detta eftersom många ungdomar i dag sysslar med yoga, men kanske inte känner till att detta kan hända.

Vad säger naturvetenskapen idag?

PhD Bradford Keeney är amerikansk professor i medicinsk antropologi och har specialiserat sig på healingtraditioner inom olika kulturer, däribland bushmännens. Han säger (2):

” N/om-kxosi, dvs. medicinmannen/shamanen hos bushmännen känner väl till det ”kollektiva medvetandet” och man kan säga att enhetsupplevelsen (jfr van der Posts uttryck ”alla blir som samma kropp”) är hjärtat och själen i deras healingarbete. Den starkaste upplevelsen är den då ens medvetande tycks glida in i andra djupare medvetandetillstånd och in i ett område av tillvaron där man får kontakt med bl.a. förfädernas kunskaper. Ibland kallar bushmännen själva denna domän för ”ett klassrum”, där du erhåller kunskap. Det är visionärt och absorberas direkt som bleve det nedladdat. Här finns sånger, danser, information om växter, pärlarbeten och annat. Bushmännen träder under trancen in i det kollektiva undermedvetna och laddar ner kunskaperna genom en upplevelse som känns i hjärtat.”

Naturvetenskapen av idag har inte funnit någon förklaring på dessa fenomen och har för övrigt mestadels ignorerat dem. Dess vetenskapsmän har begränsat synen på hur vetenskaplig forskning ska gå till, objektifierar naturen och kräver upprepbara experiment med kontrollgrupper, statistik, analyser och ställer upp teorier utifrån allt detta. Hjärna och hjärta; intellekt och intutition/inkännande har skilts åt. Och inte bara det. I vårt västerländska samhälle prioriteras inom den naturvetenskapliga forksningen ett intellekt, som t.o.m. slår mot hjärtats intelligens och fördömer denna som vidskeplighet. De flesta moderna nutidsmänniskor, och i synnerhet männen, har i allmänhet förlorat kontakten med helheten och blivit främlingar inför sitt eget väsen.

”Merparten av alla kulturer har en acceptabel metod att förändra medvetandetillstånd genom t.ex. trummande, dans, gemensamma riter eller meditation och bön, men i Västerlandet har vi avskärmat oss och prioriterar intellektet”, menar PhD Stanley Krippner (3), expert på naturfolkens förändrade mevetandetillstånd. ”Många av dagens ungdomar söker istället nå utlopp för sitt inre behov genom droger och olika musikarter som rap och rockmusik, där de genom utestängandet av omvärlden genom den höga ljudnivån och de repetativa slagen eftersträvar ickevardagliga medvetandetillstånd.

Vi saknar acceptabla metoder att nå förändrade medvetandetillstånd i vårt industriella samhälle. Jag tror att förmågan att nå dessa ger insikter, vishet, kreativitet och djup samhörighet. Dessa processer är också värdefulla i termer av kulturellt och individuellt välmående. Vi har missat ett helande verktyg.”

Kersti Wistrand

Referenser:

1. All information om de manliga bushmännens inre upplevelser har jag hämtat från artklar av den engelska antroplogiske neurovetenskapsmannen PhD och MSc Charles Whitehead, vilken jag lyssnat till på internationella medvetandekonferenser. Intervjuerna av bushmännens upplevelser är tagna från

Whitehead, C (2004) `Religious experience in animistic societies´ MA programme in Religious Experience, University of Wales, Lampeter, UK. 31 May – 4 June.

2. Combs, A & Krippner, S. Googla på noosphere.princeton.edu/…/Collective.Consciousness and the Social Brain.

3. Intervju med PhD Stanley Krippner s 103 i Transpersonal Medicine – A New Approach to Healing Body-Mind-Spirit. Red. G. Frank Lawlis, PhD. 1996. Shambala Boston & London.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.