Vad vi vet om klimatförändringar

15
2502

Climate Change
Det finns bara två alternativ. Antingen pågår det en global uppvärmning – i någon grad, katastrofal eller minimal. Eller också gör det inte det. Pia har läst:

”What We Know About Climate Change”
Kerry Emanuel (2012) BostonReview

TEXT: Pia Hellertz – januari 2015

Kerry Emanuel tillhör dem som är övertygad om att en global uppvärmning är på gång, även om han ytligt sett verkar ha en något mer nyanserad syn än ”alarmisterna” som ”skriker högt” om klimatkatastrofer. Hans lilla bok på 95 sidor syftar till att ge ett vetenskapligt underlag för teorin om den globala uppvärmningen.

case climate För en tid sedan läste jag David Keiths bok ”A Case for Climate Engineering” och skrev en artikel om den.[1]
Jag fick då tips av en [2] att kontakta Keith och ställa två frågor till honom:

”Be honom 1. redovisa de robusta vetenskapliga bevisen på att människans utsläpp av CO2 påverkar klimatet, och 2. be honom förklara hur det kommer sig att det inte har blivit varmare sedan 1998 trots utsläpp av 400 miljarder ton CO2.”

Vilket jag gjorde… och fick mailsvar med rekommendation att läsa Kerry Emanuels bok. I hopp om att få svar på frågorna beställde jag boken. Jag återkommer till detta, men måste först berätta om min reaktion när jag läst slutet på boken.

Kritiker måste tystas

Emanuel avslutar sin bok med orden i min översättning:

”Så länge vi fortsätter att välja vetenskapliga analfabeter som James Inhofe, som tror att den globala uppvärmningen är en bluff, kommer vi att avskräckas från att delta i en intelligent debatt på politisk nivå.

Det positiva är att regeringarna i många länder, däribland USA, fortsätter att finansiera klimatforskningen, och antalet av de som är kritiska och osäkra om klimatförändringarna har långsamt reducerats. Extremisterna förvisas därmed till sidlinjen, och om medierna slutar förstärka deras åsikter, kommer deras politiska motsvarigheter att inte ha någonting kvar att stå på. När detta händer, kan vi börja ägna oss åt att mer seriöst hantera de mest komplexa och kanske mest betydande problem som mänskligheten någonsin konfronterats med. Gilla det eller inte, vi har fått ta ansvaret för Phaeton’s tömmar, och vi kommer att behöva lära oss att använda dem om vi ska undvika hans öde.” (min kursiv.)

Så dels fick jag Googla på ”James Inhofe” och dels på Phaeton´s tömmar. James Inhofe är en republikansk politiker i Iowa. Han är skeptiskt till teorin om den globala uppvärmningen. Han har till och med skrivit en bok: “The Greatest Hoax: How the Global Warming Conspiracy Threatens Your Future”. [3] Jag har beställt den. Helios och Klymenes son Phaeton hade en enda önskan, att få köra sin fars vagn över himlavalvet. Trots att Helios visste att ingen utom han kunde köra dem, så gick han med på sin sons önskan efter ett förhastat beslut. Phaeton kunde naturligtvis inte styra vagnen och katastrofen var ett faktum. Han förbrändes i ett inferno av glöd och eld. [4]

Vill Kerry Emanuel att vi ska associera till de upphettade katastrofer som väntar oss, om vi inte gör något åt uppvärmningen? Det mest skrämmande i citatet ovan är dock att Emanuel bekräftar det jag börjat misstänka, att man helst på olika sätt vill tysta alla som ifrågasätter teorin om den globala uppvärmningen. Dels genom att vädja till massmedia att inte kritikernas röster ska få komma fram, och dels välja bort ”obekväma” politiker. Det som tidigare skrämt mig och som antyds i citatet är att “alarmisterna”, d.v.s. de som skrämmer med den globala uppvärmningens katastrofala konsekvenser, vill ha en global samordning av “planeträddningen”, med en central beslutsordning, eftersom nationerna inte kan lösa detta “katastrofala problem” ensamma. Och då är vi på väg mot en slags “global diktatur” och “en ny världs-ordning”, New World Order, som den dolda “makteliten” kämpat för i många decennier. Det som Kerry Emanuel dessutom verkar vara omedveten om, är att allt fler av världens klimatforskare börjat ta avstånd från IPCC:s rapporter. Mer än 1 000 vetenskapsmän från hela världen redovisar nu, enligt en artikel på Climate Depot, [5] officiellt en avvikande mening när det gäller påståendena om den katastrofala människoskapade, antropogena, globala uppvärmningen (CAGW) och har därigenom nu utmanat påståendena från FN:s klimatpanel, IPCC, samt den tidigare vicepresidenten Al Gore, som med sin film ”En obekväm sanning”, från år 2006, intensifierade ”klimathysterin”.

Den globala världsordningen En liten utvikare om ”globalisternas” dröm om en ny världsordning.

Zbigniew Brzezinski var säkerhetsrådgivare åt Jimmy Carter från år 1977-1981, professor i amerikansk utrikespolitik, samt även rådgivare åt många andra amerikanska presidenter. Zbigniew Brzezinski är en av de personer som styr och ställer i bak-grunden, men är en mycket viktig och central figur inom den globala makteliten. Han har skrivit en mycket omskakande bok ”The Grand Chessboard”, som är en geostrategisk vision och detaljplan för herravälde över jordens tillgångar med Pentagon och den amerikanska krigsmakten som verktyg för sin maktutbredning under det kommande århundradet. Brzezinski har i en annan bok, ”Between Two Ages” bland annat skrivit att ”… människor, ekonomier och regeringar i alla nationer måste tjäna de multinationella bankernas och bolagens behov”.[6]

Det är många författare som varnar för globaliseringen av olika skäl. Dit hör exempelvis författarna Hans-Peter Martin och Harald Schumann, som skrivit den tänkvärda och skrämmande boken ”Globaliseringsfällen – Angreppet på demokrati och välfärd”. [7] De varnar för att denna nya världsordning kommer att innebära att bland annat de arbetslösas skaror kommer att bli allt mer omfattande i hela världen. På 80-talet varnades det för två-tredjedelssamhället, men enligt författarna innebär framtiden istället formeln 20 till 80. Jobben flyttar till länder där arbetskraften är billig och förutsättningarna förmånligare. Dessutom robotiseras en hel del arbeten. Högteknologisk kommunikation, låga transportkostnader och gränslös frihandel innebär att världen blir en enda marknad, menar författarna. I samma process skärs välfärdssystemen ner, sjukersättningar, arbetslöshetsersättningar, barnbidrag, socialbidrag med mera minskar. Lars Bern som är en aktiv debattör när det gäller klimatfrågor skriver på sin innehållsrika blogg Anthropocene [8] följande:

”FN hade ett starkt egenintresse av att blåsa upp klimatlarmen maximalt, de var en möjlighet för FN att hitta en ny överstatlig roll. Med IPCC som instrument satsade FN-byråkratin för fullt på att binda upp världens länder i en global överenskommelse under FN på klimatområdet. Man fick med sig forskningsadministratörer och gammelmedia över hela västvärlden. … Forskarna byggde modeller som baserades på data från den snabba uppvärmningen under 80- och 90-talen. När man sedan använde modellerna för att försöka beräkna hur den globala temperaturen skulle utvecklas framgent, fick man fram alarmerande höga temperaturstegringar. … När andra forskare började granska klimatmodellerna blev det allt mer uppenbart att de inte stämde med den historiska utvecklingen av temperaturen om man gick bakåt i tiden.”

Jag börjar långsamt förstå att det s.k. klimathotet kan vara ett argument för globalisering, ett argument som även de klokaste kan gå på, eftersom vi ju alla naturligtvis vill ”rädda planeten”.
Men behöver planeten räddas? Kerry Emanuel presenterar argument som han menar visar att den s.k. växthus-effekten med stor sannolikhet är skapad av människor. Ett sätt att få reda på det är enligt författaren att undersöka klimatet före och efter industrialiseringens ankomst. Eftersom det inte är möjligt så får man använda ”proxies”. Det handlar om studier av träringar, om plankton från hav och sjöar samt mängden och typen av pollen, skriver han. Dessa undersökningar tusen år bakåt i tiden avslöjar, enligt Emanuel, att temperaturen följer den s.k. ”hockeyklubban” (the ”Mann stick”) som enligt författaren är ett starkt bevis för pågående uppvärmning (s.42)
Forskaren Michael Mann tog fram denna historiska temperaturkurva, som såg ut som en hockeyklubba och som FN lade till grund för sin klimatkonferens år 1997 i Kyoto. Senare visade sig Manns beräkningar vara ett rent falsarium. [9] Bland annat saknades data för medeltidens varma klimat, samt data som visade den ”lilla istiden”. Men vetenskapen hade vid detta stadium tappat kontroll över utvecklingen och larmandet blev allt mer politiskt styrt. Pehr Björnbom, som arbetat som universitetslektor och professor i kemi-teknik vid KTH och numera är professor emeritus, har i en artikel diskuterat Manns försvar för att använda hockeyklubban som argument för att det sker en uppvärmning på Klimatupplysningens hemsida. Den svenske paleoklimatologen och glaciologen Wibjörn Karlén hade i en artikel kritiserat Manns data och Mann hade då i sin tur gått till motangrepp som inkluderade personkritik. Det skulle ta för mycket utrymme att sammanfatta diskussionen här, så jag hänvisar till artikeln i fotnoten. [10]
Datormodeller Ytterligare ett sätt som Emanuel nämner är att göra datormodeller. Författaren berättar att det nu finns ett antal såna modeller och att de inte är helt oberoende av varandra, eftersom de delar vissa koder m.m. Enligt information av Per Welander på Klimatupplysningen har Karsten Steinhaeuser och Anastasios Tsonis undersökt 23 olika klimatmodeller med varandra och hur bra de är att förutsäga verkligheten. Kort kan jag sammanfatta att ingen av modellerna kom i närheten av de aktuella observationer som gjordes.[11]

Klimatdebatten innehåller mängder med siffror, diagram, modeller och grafer och en ”lekkvinna” på området som jag är, har svårt att tolka och förstå allt detta. Jag är utlämnad till teoretiska argument från olika experter och till mina egna sannolikhetsbedömningar.

IPCC Kerry Emanuel lutar sig mot FN:s klimatpanel IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporter. Även om de enligt hans uppfattning är ”långt ifrån perfekta” (s.67) så involverar IPCC klimatforskare från många länder och de gör ett ”trovärdigt arbete genom att de kontinuerligt förmedlar uppdaterade kun-skaper om klimatet”(s.67). Författaren menar att IPCC-rapporterna är ”tämligen” uppriktiga när det gäller vilka oklarheter som finns i dagsläget. Han menar att vissa resultat är odiskutabla, och presenterar resultat som även ”skeptikerna” kan hålla med om. Det handlar bland annat om den atmosfäriska koncentrationen av ”växthus-gaser”, koldioxid, metan, ozon och ”nitrous oxide” (lustgas). Koldioxiden har ökat lavinartat efter industrialiseringen. Från studier av iskärnor är koldioxiden högre än de har varit under de senaste 650 000 åren enligt författaren. Dessutom menar han att Jordens medeltemperatur har ökat med omkring 1,2o F. Författaren menar att den mesta ökningen var från omkring 1920 till omkring 1950 och sen en ny period som börjar 1975. År 2005 var det varmast, tätt följt av 2010 och 1998. Andra fakta som författaren menar att ”alla är eniga om” är att havsytan höjts, omkring ”four inches” på de senaste 60 åren. Om en inch är 2.54 cm skulle det innebära en höjning på 10.16 cm. En av de främsta experterna när det gäller havsvattennivåerna, Nils-Axel Mörner, som citeras av Svenolof Karlsson i ”Domedagsklockan” (s.57), menar att ”Det är ett fullständigt ogrundat påstående att havsytan stiger med en accelerande hastighet.”[12]  Mörner redovisar vilka fakta han baserar sig påstående på. Jag hänvisar till artikeln. Den arktiska isen har enligt Emanuel minskat med 15-20 procent sen satelliter började mäta år 1978. Ett inlägg på Klimatsans av Åke Ortmark och Sture Åström, som länge studerat klimatdebatten skriver:

”År 2007 spåddes att havsisen i Arktis skulle vara borta sommaren 2013. När dess utbredning 2012 var den minsta på 30 år sågs det som en bekräftelse. Men isen frös till snabbt och är nu större än de senaste fyra åren. Polarisarna varierar i faser om cirka 30 år. När den minskar i norr, växer den i söder – och omvänt. Isen runt Antarktis slog rekord i år. IPCC visar inte att denna rytm har brutits, men hävdar ändå att Arktis blir isfritt 2040.”

Till sist menar Emanuel att försurningen av haven har ökat med omkring 30 procent. Detta är alla eniga om enligt författaren. Lars Jonsson redogör i artikeln ”Ocean Acidification och Lubchencos kemilåda” på Klimatupplysningens sida om de komplexa faktorer som styr surhetsgraden i haven. Jag kan inte kort sammanfatta här, utan hänvisar till sidan.[13]

Jag konstaterar dock att alla inte är eniga om försurningshypotesen. Och inte om en hel del andra hypoteser, som Kerry Emanuel för fram, heller.

”Climategate”

Inte heller nämner Emanuel om ”Climategate”, d.v.s. de avslöjanden som en visselblåsare gjorde år 2009, när en maildokumentation mellan framträdande ”alarmister” publicerades. Avslöjandena kom att försvaga förtroendet för IPCC. Den ende i Sverige som tog upp detta var DN:s dåvarande chefredaktör Hans Bergström, som dessutom skrivit ett intressant inledande kapitel i ”Domedagsklockan”, där han diskuterar massmedias roll. Han skriver:

”Dokumenten visade att forskarna hade manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse. De hade hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Kvalificerade forskare hade nekats tillgång till IPCC:s data för att kunna jämföra med sina egna. Forskarna hade systematiskt agerat för att vetenskapliga tidskrifter inte skulle publicera manus från forskare med andra data eller slutsatser.”

(”Domedagsklockan”, kapitel 1, underrubriken ”Climategate” s.48) [14]

”Nästan alla är eniga om…”

Dessutom är det ett antal fakta som ”nästan alla” – men inte alla – klimat-forskare är eniga om, enligt Kerry Emanuel: Den globala genomsnittstemperaturen är nu högre än någonsin under de senaste 500 åren. Den mesta av temperaturökningen beror på solaktiviteter, vulkanutbrott och människoskapade sulfater och växthusgaser. [15]

Den dramatiska ökningen av den globala temperaturen under de senaste 30 åren beror på den ökade koncentrationen av växthusgaser. Om och om igen i texten använder författaren begrepp som ”temperaturökningen” och ”den dramatiska ökningen”, som om detta är faktorer som är helt fastställda. Men det är de således inte. Om inget görs kommer ökningen enligt Emanuel att innebära temperaturer på omkring 2.5-9o F under det kommande århundradet. Och havet kommer att höjas mellan 7-23 inches, d.v.s. cirka 18-23 cm, under det kommande århundradet. Emanuel är inte den ende ”alarmisten” som använder överdrivna siffror för att varna och larma för att försöka övertyga. De överdrivna siffrorna varnar för översvämningar och katastrofer för framförallt kustnära bebyggelse. Ett ”problem” är ju att städer ofta råkar ligga nära kuster, floder och stränder. För att gå vidare i Emanuels lista över katastrofer på grund av de ökande växthusgaserna och den globala uppvärmningen, så nämner han att det kommer att bli värre, mer omfattande regn, översvämningar, torka, orkaner samt försurning av haven. Det är ingen ende på eländet. Men, säger han, till min förvåning, ”även om vi skulle tro att det framtida klimatet i huvudsak blir välgörande, så bör vi vara öppna för att göra uppoffringar som en garanti mot potentiellt skadliga överraskningar” (s. 71).

Jag har just börjat läsa ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” av Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki. Det är en mycket optimistisk, klargörande och vederhäftig presentation av teorier och fakta och den visar att Kerry Emanuels domedagslarm inte vilar på vetenskaplig grund. Eftersom forskningen inte kan säga med bestämdhet om det som händer är välgörande eller katastrofiskt, så måste vi ha en katastrofberedskap, menar Emanuel. Å andra sidan kan insatserna visa sig vara onödiga. Men om vi väntar för länge kan problemen bli ändå värre, menar han. Jag erinrar mig ett citat av Per-Olof Eriksson i förordet till ”Domedagsklockan” (s.6):

”När politikerna griper tag i domedagsprofeternas budskap sker de dyrbaraste misstagen. Som när drevet går om att den livsnödvändiga koldioxiden är smutsig och måste bekämpas (koldioxid är osynlig, luktfri och inte giftig). Den menings-lösa kampen mot koldioxid har slukat resurser som skulle behövas för åtgärder [15]   mot framför allt fattigdomen. … Och låt oss inte skrämmas till att tro att en ’världsregering’ behövs för att utveckla vår jord på ett förnuftigt sätt.”

Det tar tusentals år för koldioxiden att återgå till en normal utsläppsnivå, menar Emanuel. Om vi väntar för länge kommer det nästan säkert att bli för sent för att göra något åt de stora problemen. Emanuel och andra ”alarmistiska” författare påstår, som nämnts, att den globala uppvärmningen skulle medföra mer extremväder. Men för detta påstående saknas det vetenskaplig underbyggnad. Tvärtom visar den ena studien efter den andra att extremväder var minst lika vanligt, kanske vanligare, vid svalare klimat, exempelvis under den s.k. lilla istiden under 1600-1800-talen. Exempelvis beskriver Ingemar Nordin i ett inlägg på Klimatupplysningen att studier visar att klimatet och därmed vädret var mer extremt under lilla istiden än det är nu. För siffror och diagram och debatt vill jag hänvisa till Klimatupplysningens hemsida.[16] I det här sammanhanget kan jag nämna att ”alarmisterna” också har en hemsida där de tar upp kritik mot Klimatupplysningen i sina inlägg. De kallar sig ”Uppsalainitiativet” och har som logga ”Tar klimatvetenskapen på allvar”.[17] Det kan nämnas att flera av Uppsalainitiativets ledande personligheter också har kopplingar till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF.

Metoder att hantera problemen

Kerry Emanuel nämner tre metoder för att ta itu med problemen. För det första att minska utsläppen, för det andra att anpassa oss till konsekvenserna eller att använda geoengineering. Att minska utsläppen har den mest direkta effekten på klimatet, menar författaren. Han nämner dessutom metoden att koldioxidavskiljning och lagring av koldioxiden, CCS, vilket i framtiden skulle kunna göras av industrin själv, menar han. Jag tänker naturligtvis på David Keiths ”jätte-dammsugare” vilket han beskriver i sin bok ”A Case for Climate Engineering”. [18]

Den tredje metoden, geoengineering, pågår redan enligt författaren. Det innebär att man ”injicerar” svavel i stratosfären, vilket resulterar i sulfataero-soler, som reflekterar solljuset och därför kyler ner klimatet. Författaren menar dock att geoengineering inte påverkar koldioxidens försurning av haven, vilket han menar är en nackdel med metoden. De ”lärde” är dock oeniga om ifall svavelsprayningen redan pågår eller om den bara är på planeringsstadiet. Många forskare världen över menar att sprayningen i allra högsta grad pågår. Den kallas ”chemtrails”, eftersom man funnit att det som sprutas ut innehåller olika kemi-kalier, som exempelvis aluminium, barium, strontium och mycket mera. Även bakterier och virus. Detta är naturligtvis inte begripligt om det bara skulle handla om att hantera koldioxidutsläppen. Men det är en annan historia.

Svar på frågorna?

Fick jag då svar på de frågor jag sände till David Keith? Kort kan jag säga att det fick jag inte. Jag fick inga som helst trovärdiga, vetenskapliga fakta som förklarar hur och om CO2, d.v.s. koldioxidutsläppen påverkar klimatet, bara att de gör det. Han förklarade inte heller hur det kommer sig att det inte blivit varmare sedan 1998, trots utsläpp av 400 miljarder ton CO2. Trots att till och med IPCC menar att det inte skett någon ökning alls på de senaste 18 åren. Han nämner över huvud taget inte att det inte blivit varmare, tvärtom så använder han ”hockeyklubban” för att bevisa att det blivit varmare, trots att den visat sig vara byggt på falska data. Alla fakta Emanuel presenterades kunde motsägas av trovärdiga data från skeptiker och kritiker av teorin om den människoskapade globala uppvärmningen.

Anledning till oro?

Massor med människor över hela världen är rädda och oroliga för vad som ska hända i framtiden. Mitt barnbarn, 10 år, berättade häromdagen att hennes fröken hade sagt, att om vi inte gör något åt klimatet, så kommer vi kanske att få så hett att vi inte kan leva här. Och jag blir så djupt sorgsen. Vilka tjänar på att barn skräms upp på detta sätt? Vilka tjänar på att vi alla är rädda för allt möjligt? Vad är sant och vad är falskt? Texterna är också laddade med begrepp som ger destruktiva associationer, exempelvis ”klimatförnekare”. Hur kan man förneka klimatet? Jag antar att man vill skapa associationer till begreppet ”förintelse-förnekelse”, som handlade om förintelsen under nazisterna. Läsningen av Kerry Emanuels bok var långt ifrån övertygande, men det var intressant att ta del av argumenten. Jag fortsätter mina studier.

Pia Hellertz

Noter och referenser

1) Den finns att läsa på PDF
2) Tack Fred Goldberg – som skrivit flera intressanta inlägg om klimatet i DSM.
3) Han verkar få allt fler människor med sig, LÄNK
4) Berättelsen finns bland annat i Den Klassiska Fornålderns Hjeltesagor, av Gustaf Schwab (1839) som skannats in på nätet.
5) More Than 1000 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims – Challenge UN IPCC & Gore, LÄNK
6) ”Between Two Ages”
7) En artikel om boken finns att läsa på Globaliseringsfallan
8) http://antropocene.se/
9) Kritik mot hockeyklubb-teorin kan läsas på ”Nytt och gammalt om hockeyklubban”, Klimatupplysningen
10) Vem hade rätt, Karlén eller Mann?
11) Welander Per, 23 klimatmodeller kan inte ha fel – eller kan de?
12) Citatet är hämtat ur Svenolof Karlssons kapitel ”När fakta blir tabu” i ”Domedagsklockan” av Karlsson, Nordangård och Radetzki (2013)
13) Lars Jonsson, Ocean Acidification och Lubchencos kemilåda, (2011) LÄNK
14) Se också Climate analysis, av John P. Costella, där e-mailen redovisas – LÄNK
15) Jag har nyss läst Tege Tornvalls intressanta bok ”Solen driver vårt klimat” (2014) där författaren kullkastar teorin om att den ”människoskapade globala uppvärmningen” beror på koldioxidökningen.
16) Stockholmsinitiativet och Klimatupplysningen,
17) Uppsalainitiativet
18) Se min artikel om hans idéer i ”A Case for Climate Engineerng”. Den finns att läsa på min sida LÄNK

Previous articleGlöm aldrig Auschwitz!
Next articleFrank Fools Crow och hans erfarenheter att försätta sig i djurhamn
Pia Hellertz
Pia Hellertz (fil.dr., socionom) har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år och gick formellt i pension år 2008, men fortsatte handleda och leda seminarier ytterligare några år. År 1999 publicerade hon doktors-avhandlingen: ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?”. Efter en hypnos- och psykoterapiutbildning ledd av fil.dr. Lars-Eric Uneståhl på 70-talet började hon samarbeta med Lars-Eric bla genom kursen ”Personlig Utveckling genom Mental Träning” (www.slh.nu). År 1978 kom Pia i kontakt med den danske författaren Martinus. Pia var innan övertygad ateist och aktiv kommunist i flera år, men efter kritiska studier har hon accepterat Martinus kosmologi som sitt grundläggande paradigm för förståelsen av världen i det här livet.

15 COMMENTS

 1. Det finns tre huvudalternativ: 1) Det pågår ingen global uppvärmning (GU). 2) Det pågår en GU orsakad av människan. 3) Det pågår möjligen en GU, men den är orsakad av naturens krafter.

  Jag har följt med lite i den vetenskapliga diskussionen om detta, bland annat i tidskriften Journal of Scientific Exploration. Där diskuteras bl.a. fakta som lätt förträngs av alarmisterna, eftersom de talar för alternativ 3. T.ex. den medeltida värmeperioden, från ca år 1000 till slutet på 1300-talet, som möjliggjorde kolonisationen av Grönland. . Jag har inte sett någon påstå att den var orsakad av människans aktivitet. Den negligeras av alarmisterna, eftersom den stör den ”liggande bandyklubban” som ju är en populär bild av klimatutvecklingen.

  Den medeltida värmeperioden efterföljdes av ”lilla istiden” – tänk på tåget över Bält 1658. Lilla istiden varade ända till ca 1880. Vår nuvarande värmeperid kan alltså ses som en återhämtning efter lilla istiden.

  Går vi längre tillbaka, så läste jag nyligen i vår lokaltidning om spåren efter ca 10000 år gamla bosättningar på havsbotten utanför kusten kring södra Östersjön. Det noteras att det var landförbindelse mellan Skånes sydkust och Tyskland, och det kommenteras att ”somrarna var mycket varmare än nu.”

  Och sedan kom den största värmeperioden i historien, som gjorde att inlandsisen smälte, och vattnet strömmade ner och fyllde svackan så det blev södra Östersjön. Jag har inte sett någon påstå att detta orsakades av människan.

  Enligt Bonniers Uppslagsbok 2007 lever vi i ”en värmeperiod mellan två istider”. Så varför inte njuta av den så länge vi kan? Det finns alarmister som påstår att rent statistiskt kan föraningarna inför nästa istid väntas börja om 300-400 år, och om 800 år ligger åter ett kilometertjockt istäcke över norra Europa…. Brrr ! Låt oss hoppas att våra efterkommande kan utveckla någon teknik att förhindra det…

  Huttrande,
  Nils-Olof Jacobson

  • Tack för ditt inlägg Nils-Olof. Ditt inlägg stämmer med det jag också läst mig till. Men ”alarmisterna” hävdar punkt 2, d.v.s. att GU är skapad av människan, d.v.s. antropogen, AGW, som det så fint heter.

 2. Jag lade upp Pias artikel på en Facebook grupp om klimat administrerad av Miljöpartister och kommenterad av MP debattörer.

  Det blev en debatt som jag bett om att få återge här: Hej Kenneth är det ok att lägga upp trådkommentarerna på HK under Pias artikel?

  Hej! Inlägg i gruppen är läsbara för alla som har ett Facebookkonto, även den som inte är medlem i gruppen. Därmed finns inget hinder att återpublicera inlägg, om du följer vanliga citeringsregler.

  TRÅDEN:
  Roger Bydler: Jag måste säga att jag blir förundrad när jag läser detta. Nu känner jag inte till vad Humanism & Kunskap står för, men det som skrivs verkar vara ett sätt att föra fram alla – eller rättare sagt de få – som tillhör de s.k. förnekarna. Lars Bern och co. tillhör Stockholmsinitiativet som är en liten grupp som tagit till sin livsgärning att ifrågasätta allt som har med den globala uppvärmningen att göra. Det är så mycket tokigheter i skrivningen så det är inte möjligt att kommentera allt, men trist att sådant förs fram, om nu Humanism & Kunskap är en seriös tidskrift.
  1 tim · Gilla · 2

  Börje Peratt :Roger Bydler, Humanism är en öppen pluralistisk förening. Pia Hellertz har så vitt jag förstår försökt belysa olika perspektiv. Och att det finns flera teorier. Samtidigt förordar hon ingen utan säger sig vilja fortsätta studera ämnet. Om du tycker något perspektiv sats på undantag är du välkommen med en artikel. Ju mindre propagandistisk och ju mer öppen desto bättre.
  1 tim · Gilla

  Roger Bydler: Jag håller i Miljöpartiets Klimatnätverk och följer vad som skrivs om klimatförändringen både i Sverige och internationellt. Här har man tydligen letat rätt på alla – de är inte så många – svenska klimatförnekare som går ut i media med sina propåer om att IPCC inte har forskares stöd osv. Pia Hellertz borde tala med sådana som Rockström för att få insikt i var vetenskapen står idag.
  1 tim · Har redigerats · Gilla

  Per Ribbing: @Börje Peratt
  Det finns också många teorier om huruvida Förintelsen har skett. Är det skäl nog för att föra fram alla dessa teorier?
  Den vetenskapliga teorin om att höjda halter av Växthusgaser förändrar strålningsbalansen och därmed tvingar upp medeltemperaturen till ett nytt jämviktsläge är känd och utvecklad sen mitten på 1800-talet. John Tyndall förklarade teorin redan 1859. Sen dess har kunskapsmassan ökat och ökat genom akademisk forskning. 1896 publicerade Svante Arrhenius en artikel om hur medeltemperaturen stiger med 4 grader C vid en fördubblad halt CO2. Klimatrevisionism har inget med vetenskap att göra.
  1 tim · Gilla · 1

  Börje Peratt: Per Ribbing du sänker diskussionsnivån till förintelseförnekare. Därmed har du diskvalificerat dig med en oförskämdhet i din retorik. Men ändå så kan jag Off topic lägga ut min artikel från 27 januari här http://humanismkunskap.org/2015/01/27/glom-aldrig-auschwitz/

  Per Ribbing: Det är verkligen INTE off topic. Att ditt argument inte håller: ”det finns flera teorier om klimatet” är precis lika felaktig som jag påvisat med mitt exempel.
  Det är inte oförskämt att klä av revisionister även om de kallar sig humanister.
  1 tim · Gilla

  Börje Peratt: Roger, när det gäller klimatet och uppvärmningen finns olika teorier och även förslag till lösningar som riskerar att förvärra problematiken. Sedan är din kommentar klippt så jag vet inte vad du vill säga.
  1 tim · Gilla

  Per Ribbing: Börje: det finns en (1) vetenskaplig teori.
  Sen finns det en massa vilda gissningar. Att kalla dem för ”teorier” och därmed jämställa dem med vetenskapliga teorier är djupt vilseledande. Det är där du går fel. Missbruk av ordet ”teori”.
  1 tim · Gilla

  Börje Peratt: Per, jag ser att du kallar dig Je suis Charlie. Det handlar om yttrandefrihet som du nu uppenbart vill förbjuda. Här kommer min replik på det i Je suis Charlieanda. https://borjeperattdebate.wordpress.com/…/nordfront-ar…/

  Nordfront är ett intelligensbefriat lågtryck
  Just denna dag har ett anhang nollor skräpat ned kring…
  borjeperattdebate.wordpress.com
  1 tim · Gilla · Ta bort förhandsvisning

  Roger Bydler: Tacksam att få veta vilka teorier du syftar på. Håller med om att det finns förslag till lösningar som riskerar att förvärra problematiken.
  1 tim · Gilla

  Börje Peratt: Roger, Det är inte jag som skrivit artikeln, jag administrerar och sprider för att få till en diskussion. Ber dig kommentera på HK så kan Pia svara dig.
  1 tim · Gilla

  Per Ribbing: Varför tycker du att jag vill förbjuda yttrandefrihet @Börje Peratt?
  Klarar du inte av att bli tillsagd: du vilseleder med ditt sätt att blanda ihop vilda gissningar och vetenskapliga teorier?
  1 tim · Gilla

  Börje Peratt: Per, jag har märkt att läsförståelse kan vara ett problem. Du påstår att jag vilseleder i en artikel som jag inte har skrivit. Mitt uppdrag på HK är att föra fram olika synpunkter och främst sökanden. Pia har skrivit artikeln utifrån sin efterforskning. Mitt uppdrag är inte att censurera utan att uppmuntra olika bitar av ”sanningen”. Ibland är vetenskapliga teorier byggda på ”vilda gissningar” som man i vetenskapliga sammanhang formulerar i hypoteser.
  1 tim · Har redigerats · Gilla

  Roger Bydler: Om ni nu är intresserade av att få veta var forskningen står vad gäller klimatförändringen så låt någon seriös person skriva en artikel. Om inte Rockström duger kan man även låta en sådan som Laestadius eller Wijkman beskriva hur vi ska klara de utmaningar vi står inför.
  53 min · Gilla

  Per Ribbing: Ser som du Roger, vid en snabb skumning, att flera kända klimatförnekare nämns parallellt med riktiga klimatforskare och den fullständigt grundlösa anklagelsen mot professor Mann står som en sanning. @Börje Peratt: en domstol i USA har klargjort att Michael Manns forskning och resultat är korrekta och hans belackare har dömts till skadestånd. Mann har publicerat en bok i ämnet.
  Själv har jag svarat Wibjörn Karlén två ggr. Du får gärna läsa mina artiklar och komma med dina svar.
  Du vilseleder genom att använda ordet ”teorier”. Läs vad du själv skriver. Tack.
  http://mobil.unt.se/start/vander-pa-vetenskapen-3245099.aspx
  49 min · Gilla

  Börje Peratt: Roger Bydler och Per Ribbing, jag märker av en auktoritär och demokratifientlig hållning hos er båda som går stick i stäv med den öppenhet och tolerans som HK har poängterat som humanismens värdegrund. Jag tror ni båda behöver se över vad vetenskap handlar om. Det är inte inkvisition och rigiditet och att förbjuda människor att uttrycka sina tankar och sina sökanden så länge det görs med ödmjukhet över att man inte vet mer. Pia har verkligen inte skrivit att hon har sanningen tvärtom.
  48 min · Gilla

  Per Ribbing: Ser fram emot dina kommentarer efter du läst mina artiklar @Börje Peratt.
  http://mobil.unt.se/…/lyssna-pa-en-omvand…
  Lyssna på en omvänd klimatskeptiker
  Klimatvetenskapen slår fast att det ÄR en pågående klimatförändring vi ser, och att den ÄR skapad av…
  unt.se
  48 min · Gilla

  Börje Peratt Per, jag föreslår att du vänder dig till Pia.
  46 min · Gilla

  Per Ribbing: Jag vänder mig till dig @Börje Peratt. Du har just anklagat mig för att vilja förbjuda yttrandefriheten. En ful och osann anklagelse. Tar du dig själv på minsta allvar så läser du mina artiklar – och ser på ditt sätt att felaktigt använda ordet ”teori” i dina inlägg här.
  43 min · Gilla

  Per Ribbing: Du anklagar mig också för att vara ”auktoritär och demokratifientlig” @Börje Peratt. Finns det ingen möjlighet att jag påpekar att du felaktigt använder ordet teori UTAN att jag får skopor av ovett östa över mig från dig? Är det så svårt för dig att ta kritik att du måste beskylla dem som kritiserar dig för än det ena än det andra?
  39 min · Har redigerats · Gilla

  Per Ribbing: Du får gärna ge mina artiklar i UNT till Pia, @Börje Peratt.
  37 min · Har redigerats · Gilla

  Börje Peratt: Per Ribbing, skopor av ovett? Vad jag vet har jag försökt få dig att förstå skillnaden på skribent och den som publicerar. Jag förmedlar inte dina artiklar det får du göra själv i en kommentar på HK.
  34 min · Gilla

  Bosse Grönqvist: En teori är en gissning att det förhåller sig på ett visst sätt. En bevisad teori är fakta. Att den globala uppvärmning beror på människans utsläpp av koldioxid är väl nu en bevisad teori, alltså fakta.
  30 min · Gilla · 1

  Börje Peratt: Per Ribbing, kritik mot dig som demokratifientlig härstammar från din uppfattning om att det finns bara 1 en vetenskaplig teori. Talibaner och dogmatiker förenas i att de hävdar bara en sanning.
  30 min · Gilla

  Per Ribbing: Först hade jag ”diskvalificerat mig” ”med oförskämdhet i retorik”.
  Sen ville jag ”förbjuda yttrandefrihet” sen är jag ”auktoritär och demokratifientlig”.
  Det kallar jag skopor av ovett. Vad kallar du det @Börje Peratt?
  Att du inte förstår skillnaden mellan en vetenskaplig teori (en kunskapsmassa under utveckling sedan en längre tid utsatt för kontinuerlig vetenskaplig prövning och forskning) och det vardagliga användandet av ordet teori som är som vilken gissning som helst, är det jag tydligt kritiserar Dig för. Inte Pia. För att jag uttalar denna kritik blir jag nu också kallad taliban och dogmatiker.
  Lite självkritik vore klädsamt. Ett bra första steg i den processen vore att läsa mina artiklar ovan. Att komma med dessa vilda beskyllningar mot mig utan att läsa något jag skrivit hedrar dig inte och visar ingen vidare värst humanistisk sida hos dig Börje.
  Du väljer om du läser mina artiklar. Det är ditt fria val.
  23 min · Gilla

  Börje Peratt: Bosse Grönqvist, såvitt jag förstår är det ett stort antal vetenskapsmän som är oeniga om dessa teorier. Din förståelse för vetenskap och fakta vittnar om okunnighet. Vetenskap innebär en ödmjukhet inför stora komplicerade sammanhang. Att MP här vädrar en inskränkt och dogmatisk hållning är inte vetenskap utan pseudoskepticism. Min personliga eventuella uppfattning i sakfrågan kan luta åt er uppfattning men det är inte det denna debatt handlar om utan just att få formulera sitt sökande och kunna diskutera olika linjer.
  22 min · Gilla

  Kennet Öhlund: Hej Börje, Per och Roger. Jag är moderator i denna gruppen. Nu har jag läst Pias artikel och jag skulle rekommendera henne att fortsätta läsa på (helst riktigt länge) innan hon skriver något nytt i denna fråga. Att sida vid sida ställa teorier mot varandra som om de hade samma stöd i vetenskap och empiri kallas falsk opartiskhet.

  Pias artikel är full av falsk opartiskhet och direkta felaktigheter. Jag kan inte räkna upp allt utan att skriva en uppsats, men för att nämna något: Det finns (lätt tillgängligt via nätet) utmärkta genomgångar av det av skeptiker troligen oftast upprepade mantrat: att temperaturen inte skulle ha ökat sedan 1998. Tips Börje – googla på följande ord och läs: debunking warming since 1998

  Helst skulle jag vilja radera hela denna tråden eftersom den artikel du länkar till, Börje, inte håller sig inom de ramar som denna grupps grundare Ragnar Jönsson har satt upp. Det skulle inte vara censur, det skulle inte vara ett ingrepp mot yttrandefriheten att radera. Den som äger ett forum bestämmer nämligen vad som ska publiceras. Internet är stort och den som inte får plats på ett visst forum får sprida sina åsikter och teorier någon annanstans.

  Men jag väljer ändå – tills vidare – att låta denna tråd ligga kvar därför att den skulle kunna vara lärorik för den läsare som vill skaffa sig ytterligare insikter i vad falsk opartiskhet kan innebära och leda till.

  Ragnar och jag kommer att hålla ett öga på diskussionen och spårar den ur ytterligare kan vi komma att ändra oss när som helst utan föregående varning.
  22 min · Gilla · 2

  Börje Peratt: Per Ribbing ointresserad av en dialog med dig du håller inte måttet.
  22 min · Gilla

  Bosse Grönqvist: Börje Peratt, Man får tycka och tro vad man vill, som tur är
  13 min · Gilla

  Börje Peratt: Kenneth Öhlund, då jag skrev radiomusikalen ”Gräset Gror” på 70 talet om hur maskrosor bildade en ny underjordisk gräsrotsrörelse, baserade det sig på möten med Die Grünen i Tyskland. Det som skilde den diskussionen från kommunismen var att de ville eftersträva en i alla avseenden bättre värld, miljö, kultur, samhälle, människa. Jag tror att MP eftersträvar det också. Men att så rabiat angripa ett sökande skrämmer. Lite om ”Gräset gror” nedan. Maskrosen som jag använde som symbol för denna rörelse kom tre år senare att antas av MP då man bildade just MP.
  11 min · Har redigerats · Gilla

  Börje Peratt: https://borjeperattmusic.wordpress.com/…/graset-gror…/

  Gräset Gror – radiomusikal
  Sommaren 1978 var jag ställföreträdande redaktionschef på Ungdomsredaktionen vid Sveriges Radio och…
  borjeperattmusic.wordpress.com
  13 min · Gilla · Ta bort förhandsvisning

  Kennet Öhlund: Angripa sökandet? Dumheter – jag uppmuntrade vidare sökande.

  Det jag ägnar mig åt nu har inget att göra med att vara rabiat. Nej, det kallas moderering. Eller redaktörskap. Sökandet är fritt för vem som vill. Var det ska publiceras bestämmer moderatorn och denna grupp har följande policy:

  ”’Klimatnyheter’ är en grupp på Facebook, som skall publicera nyheter och forskning m.m. som rör den globala uppvärmningen, hur den kan förhindras och hur man kan skydda sig mot dess effekter m.m. På så sätt kan en ”faktabank” byggas upp, där man kan gå tillbaka och se vad som har publicerats i media, böcker, utredningar, rapporter, dagspress, radio, tv, m.m.

  Grunden för gruppen är den vetenskapliga grunden, d.v.s. det som är mer eller mindre vetenskapligt accepterat och som lägger en bas eller ”miniminivå”, som exempelvis IPCC-rapporterna, t.ex. den rapport som kom hösten 2013, från IPCC.

  Sedan kan givetvis viss forskning, i vissa delar avvika från IPCC-rapporterna, eller gå längre än vad IPCC har funnit vara konsensus. Det är helt naturligt i ett forskningsområde som detta.

  Dessutom skall denna grupp vara en plats för en seriös diskussion om klimatfrågor. Personer som inte delar gruppens värderingar och syn på klimatfrågor undanbedes att deltaga i gruppen. I möjligaste mån kommer kommentarer och inlägg från ”klimatförnekare” att tas bort.”
  6 min · Har redigerats · Gilla · 1

  Börje Peratt: Oj Kenneth, klimatförnekare! Varken jag eller Pia är förnekare. Jag har inte ens redogjort för min uppfattning annat än antytt den. Pia har läst en bok och vill ta del av mer kunskap som hon vill redovisa. Varför inte kommentera det. Varför skulle hennes sökande vara mindre seriöst än dogmatiskt förnekande?

  Per Ribbing: Tack för ditt modererande Kennet. Jag hoppas du låter tråden ligga kvar. Det finns då en chans att Börje ändå tar till sig av vår kritik. Om tråden raderas kommer han att få sin dogmatiker-bild förstärkt.
  Det här är en fråga om vetenskap mot pseudovetenskap Börje. Min kritik av dina formuleringar är fullt korrekt om än hård. Du tar inte kritiken till dig och du vägrar läsa, läsa för att öka din kunskap. Det leder väl varken H eller K framåt?
  (Humanism & Kunskap)
  10 min · Gilla

  Per Ribbing: Myten om ”avstannad uppvärmning” krossas effektivt i mina artiklar – mest av detta diagram.
  Per Ribbings foto.
  3 min · Gilla

  Börje Peratt: Per Ribbing, du har fortfarande inte förstått skillnaden på vem som skriver och som i detta fall forskar i frågan. Pia Hellertz som är akademiskt forskarutbildad fil dr och socionom med stor sökartörst. Mina kommentarer här handlar om att försvara ett kvalificerat och seriöst sökande inte bemöta eventuella slutsatser varken från Pia eller andra. Och jag tycker också tråden bör ligga kvar den är en lärotråd i lomhördhet.

  Per Ribbing: Att 2014 är det varmaste året någonsin uppmätt stoppar inte pseudovetenskaparna från att fortsätta sprida okunskap. Och vi som ser klimatförändringarna som ett reellt hot får epitetet ”alarmister” av förnekarna. Det är som att bli kallad sionist för att man uppmanar folk att aldrig glömma Förintelsen.
  Per Ribbings foto.
  5 min · Gilla

  Börje Peratt: Pseudovetenskap är forskning som inte följer någon av de etablerade vetenskapliga metoder som erkänns inom vetenskaplig tradition. Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

  Per Ribbing: Börje, återigen, kritiken är riktad mot DIG, mot ditt sätt att använda ordet teori. Jag har skrivit det tre ggr nu.
  Jag arrangerar varje månad en miljöpub – MILJÖL – i Stockholm. Du och Pia och alla som vill är hjärtligt välkomna på MILJÖL. Dit är alla…Visa mer
  7 min · Gilla

  Börje Peratt :Per, mitt sätt att använda ordet teori? Jag har inledningsvis skrivit att Pia redovisar olika perspektiv. Och att det finns flera teorier. Naturligtvis kan man som du förneka alla andra teorier utom den man själv anser vara den enda sanningen.
  1 min · Gilla

  Per Ribbing: Du gör det igen.
  Läs ovan.

  Kennet Öhlund: Denna grupp bygger alltså, som jag redan har skrivit, på följande:

  Det finns ett omfattande stöd i teori, empiri och modeller för att av mänskligheten orsakade utsläpp av växthusgaser påverkar den globala temperaturen, dvs orsakar global uppvärmning.

  Därifrån ska resonemang i denna grupp utgå. Det gör inte denna tråd. Den som vill föra en diskussion liknande denna utifrån en länk som den ovan delade får göra det på någon annan plats. Starta en egen grupp med egna regler på Facebook, blogga, skriv en insändare. Möjligheterna är närmast oändliga.

  Vi sätter streck nu, Börje och Per. Så att jag slipper radera hela tråden.

  /
  Tråd avslutad

 3. Oj vad svårt det här var. För mig är det glasklart att Pia blandat ihop saker i onödan – kanske för att boken hon recenserade gjorde det.

  Det handlar inte enbart om det som Per påpekat, att blanda ihop två olika sorters teorier (de vetenskapliga och de godtyckliga resp partiska) utan även att låta ev konsekvenser av insikter påverka insikterna: d v s ’OM jag kommer till insikt om att globalklimatförändring är ett oönskat faktum, DÅ finns det risk för en totalitarisk samhällsutveckling’.

  Nu kanske jag hårddrar. Men det är ju lätt så med oss människor, eller hur? Om jag blundar, går det kanske över; om jag öppnar ögonen måste jag antagligen ta itu med det. Men här finns (enligt min uppfattning) inga sådana konflikter: vi kan välja demokrati och solidaritet oavsett klimatutvecklingen. Fast det är med det som med så mycket annat: ju tidigare desto bättre.

  När det gäller ’sanningen’ om klimatutvecklingen så tror jag mycket mer på Pers källor än på Pias. Jag inser också att det finns stora värden och mycket makt på spel – att vi manipuleras medvetet och tyvärr ofta framgångsrikt av människor och grupper som ser endast till sina egna (kortsiktiga?) intressen. På en webbplats som denna känns det extra viktigt att synliggöra sådana krafter.

  • Marilyn, jag har som journalist forskat i och avslöjat ett stort antal case där kommersiella krafter ligger bakom verklighetsförvrängningar, därvidlag finns inget problem. Denna inställning att fritt från kommersiella krafter undersöka och göra sig en bild driver även andra verksamma inom Humanism & Kunskap.

   Däremot vänder jag mig mot den Per Ribbing konfrontativa lågvattennivå som diskvalificerar sig med respektlösa associationer till förintelseförnekelse. Det spelar sedan ingen roll om han har något av värde att säga. Budskapet ligger i hur det framförs. Stockholms initiativet var en opposition mot Uppsalainitiativets bombastiska enögdhet, den som också Per Ribbing representerar och som har Vetenskap och Folkbildning som plattform. Redan där förlorar man i trovärdighet då denna grupp är propagandister för kommersiella krafter såsom läkemedelsindustri.

   Jag vill lägga till att vi kanske borde oroa oss mer för hur luften påverkar miljön och hotar livet genom just kvaliteten på luften som vi inandas. Det är således olika frågor som man lätt kan blanda samman. Luftförorening är inte nödvändigtvis detsamma som klimatförändring.

   • Jag avstår från alla kommentarer om hur budskap framförs, även om jag håller med dig om att det är en viktig fråga. Jag delar Pias förvåning över tonläget.

    Jag har följt klimatdebatten sedan 70-talet och känner en del som forskat och inte minst sammanställt forskningen. På den tiden var det ingen tvekan om att en stor klimatförändring är på g (inte heller nu för den delen), däremot väldigt delade åsikter om huruvida det var värmning eller kylning vi stod inför.

    Nu verkar pendeln har stannat åt uppvärmningshållet – även om jag själv undrar om vi verkligen överskådat konsekvenserna för vår del av världen av en försvagning av golfströmmen. Och häri ligger kruxet: systemen är alldeles för komplexa (och för oss dolda) för att vi med säkerhet ska kunna överblicka dem.

    Jag har själv skrivit ett blogginlägg med ingressen ”It appears that all this man-made global warming could be counteracting the onset of the next major ice age.” – kom gärna med synpunkter! http://marilynmehlmann.net/too-soon-too-hard/

    Rockström tycker jag har gjort oss en stor förtjänst i arbetet med ’Planetary Boundaries’ som ju handlar om mycket annat än klimat. Han skulle nog – som jag – hålla med dig om att det finns gott om andra saker att oroa sig för. Men det får bli en annan fråga!

 4. För mig är hela den här diskussionen helt obegriplig. Varför så hetsig? Varför så intolerant? Varför så snävsynt?
  Jag har valt att stå utanför och bara läsa och reflektera – och mina studier fortsätter. Det gäller både forskning av dem som menar att det sker en människoskapad global uppvärmning och av dem som menar att den pyttelilla uppvärmning, 0,7 grader enligt IPCC m.fl., bara är en återgång från Lilla istidens (cirka 1300-1800) kyla och att det inte skett någon som helst uppvärmning under de senaste 18 åren.

  Jag kan inte för liv förstå varför ämnet är så laddat? Jag håller med dem som menar att lite mer uppvärmning och lite mer koldioxid bara skulle vara bra för mänskligheten och för naturen. Koldioxid är varken giftigt eller synlig. Det är växternas näring. Det har funnits perioder före industrialiseringen som har haft högre andel koldioxid i atmosfären.

  Om det istället är så att vi kan vara på väg in i en ny kallperiod som vissa forskare menar, så förbereder vi oss för fel framtid med de åtgärder som nu föreslås. Jag har nyss läst en bok om danska forskare som har funnit bevis för att det är den kosmiska strålningen som påverkar molnbildningen på jorden och att solen skyddar oss från strålningen. Men om solen är mindre aktiv så släpper den igenom strålning, vilket kan ge oss ett lite varmare klimat. Men 0.7 grader???

  Klimatgurun Rockström larmar om att vi går mot en uppvärmning på 5-6 grader. De siffrorna är gamla. Det var kemisten och fysikern Svante Arrhenius, som fick Nobelpris i kemi år 1903 (och som dessutom var styrelsemedlem i Statens Rasbiologiska Institut – som grundades 1922 och upphörde 1958) som lanserade teorin om att en ”fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle leda till en global temperaturstegring på 5 till 6 grader”.
  Det är siffror som inte ens IPCC nämner längre.
  Men som sagt – mina studier fortsätter. Jag har två intressanta böcker liggande:
  Larry Bells ”Climate of Corruption – Politics and Power Behind the Global Warming Hoax” samt
  U.S. Senator James Inhofes ”The Greatest Hoax – How The Global Warming Conspiracy Threatens Your Future”.
  Dessutom väntar jag på Ylva Ugglas ”Global uppvärmning och lokal politik”. Jag känner några av författarna i antologin så det ska bli intressant att se hur de tacklar frågan.

  Kan nån föreslå litteratur som förklarar uppvärmningsteorin med bevisbara fakta? Isåfall tar jag tacksamt emot tips.

 5. Pia, jag tror att du har ett väldigt vällovligt syfte, nämligen att sätta dig in i klimatfrågan på ett förutsättningslöst sätt, och låta alla olika röster komma till tals. Men det finns ett mycket allvarligt problem med hur du presenterar de olika källorna som om de vore likvärdiga i tyngd och trovärdighet. Här blir det tyvärr förtvivlat fel.

  För på de s k ”alarmisternas” sida står en fullständigt förkrossande majoritet av världens klimatforskare, människor som ägnat hela sitt yrkesliv åt att förstå mekanismerna bakom jordens klimat förr och nu, och som i de allra flesta fall gett sig in i denna karriär utan en tanke på att bli samhällsdebattörer eller -påverkare. De bygger på en kunskap om jordens energibalans, och hur den regleras, som har tvåhundra år på nacken. Vartenda påstående från detta läger redovisar underliggande teorier, observationer och slutsatser och har publicerats i vetenskapliga tidskrifter som noggrant granskar alla data, påpekar svagheter och förkastar undermåliga studier. Tro mig: naturvetenskapliga forskare älskar att kritisera varandra, så om 97% av dem är överens om en sak så finns det all anledning att lyssna.

  På den andra sidan finns ingenting av denna underbyggnad. Mest är det självutnämnda ”sanningssägare” som kanske finner en (iofs inte obegriplig) tillfredsställelse i att gå mot strömmen och vara rebellisk. Det är förstås också ett tacksamt sätt att få uppmärksamhet, att göra ett braskande uttalande i en brännande fråga som många människor oroar sig för. Och dessutom: hur underbart skulle det inte vara om de hade rätt! Själv önskar jag verkligen att vi kunde vakna upp en morgon och uptäcka att alltsammans bara var en ond dröm. Den uppmärksamhet klimatskeptikerna får bygger nog i stor utsträckning på detta.

  Men önskningar är en sak och verkligheten är en annan. Verkligheten är att vi sitter i sjunkande skepp – tillsammans. Det är ohyggligt bråttom att försöka rädda skutan och vi är långt förbi den punkt där vi kan kosta på oss att skjuta på åtgärderna tills vi vet mer. Vi vet redan mer än tillräckligt för att agera. Framtida drastiska klimatförändringar är en så gott som säker konsekvens fortsatta utsläpp av växthusgaser. Och även om det funnes en gnutta tvivel så är det fullständigt perverst hur mycket detta påstådda tvivel får styra debatten. Hur säkra behöver vi vara på en kommande katastrof för att se oss tvungna att agera? Vem skulle kliva ombord på ett flygplan som ens hade några procents risk att störta? Och här det snarare chansen att *inte* störta som – högst – är någon procent.

  Du efterfrågar ”litteratur som förklarar uppvärmningsteorin med bevisbara fakta”. Eftersom du verkar ha sökt efter litteratur ganska grundligt trodde jag att skulle vara svårt att undgå att hitta sådan läsning. Men låna ”Meteorologernas nya väderbok” av Claes Bernes och Per Holmgren, den borde ge en lättfattlig blid av grunderna. Annars finns det mycket bra fakta som bemöter skeptikernas argument på skepticalscience.com – med möjlighet att välja mellan olika svårighetsgrad på förklaringarna, *och* rikligt med hänvisningar till originallitteratur. Lycka till!

  Och om du inte tror att IPCC har med en 5-6 ° ökning i sina scenarion rekommenderar jag att kastar ett öga på figur 12.5, sidan 12-129 i del 12 (”Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility”) av IPCC:s arbetsgrupp I:s senaste rapport, fritt nerladdningsbar från http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ . Bara denna del av rapporten har 28 tättskrivna sidor med referenser till originalpublikationer som innehållet stöder sig på. Bevisbara fakta i parti och minut. Håll tillgodo.

  Du började med att undra varför folk blir så upprörda. Det viktigaste skälet är nog att vi är många som ser hur förtvivlat bråttom det är med åtgärder och hur svårt det är att få gehör för dem. Så: gärna diskussion, men inte istället för aktion. Och det finns ingen rimlig tvekan om hur vi bör agera.

  • Utmärkt. Håller helt med dig! Förvisso är sanning inte en enkel fråga om majoritet i forskar världen vilket t.ex frågan om jorden eller solen var centrum för vårt system.
   Men frågan som väcks är vilka i hela världen kan vi lita på?
   Det jag är kritisk till i Pias granskning är varför hon har så lätt att lita på de som är kritiska till FN:s klimatkommitte.
   Om forskare i FN:s klimatkommitte kan vilseleda kan ju även skeptiska forskare göra det så hur kan man veta vad som är trovärdigast? Den ”vetenskapliga processen” som Dan beskriver är det som ofta leder till en sannare bild även om den etablerade vetenskapen ibland kan vara generande dogmatisk utan grund, (t.ex i frågan om hjärnan och medvetandet) Men det som gör att jag utan att själv kunna granska och värdera alla forskning i klimatfrågan mer litar på FN:s klimatkommitte är dels för om de har rätt ,vilket jag tror, måste vi agera nu och dels för att de åtgärder som krävs för att motverka uppvärmningen enligt min menig är åtgärder som stödjer en rättvis solidarisk världsekonomi baserad på människors behov.

   • Hej Jan,
    Jag vet ju att du tror att IPCC är en organisation att lita på. Det gör jag inte längre som du vet. Och jag är inte ensam om det.

    Jag väljer här bara att göra ett utdrag ur en kommande artikel om boken ”Domedagsklockan” som jag nyligen läst:

    En annan imponerande person som Karlsson berättar om är Donna Laframboise. Hon har granskat IPCC, FN:s klimatpanel, och skrivit en bok om det hon fann, The Delinquent Teenager – who was mistaken for the worlds top climate expert (2011). IPCC, som fått Nobels fredspris, påstår att man samlat de mest kvalificerade vetenskapsmännen i världen. Donna Laframboise avslöjar att en rad personer som fått tunga uppdrag inom IPCC är mycket juniora och har dessutom saknat relevanta akademiska examina. Många med ledande positioner inom IPCC har också kommit från aktivistorganisationer, exempelvis Greenpeace. För ett halvår sen skulle jag ha konstaterat: ”Så bra, då får IPCC vettig information”. Nu förstår jag att den tidigare så trovärdiga aktivistorganisationen har blivit kapad av klimatalarmister.
    IPCC har hela tiden påstått att alla artiklar de lutar sig mot har varit peer reviewade, d.v.s. kritiskt granskade av andra vetenskapliga experter. Donna Laframboise och ett 40-tal granskare undersökte de 18 531 fotnoterna i IPCC-rapporten 2007 och fann att 5 587 inte varit peer reviewade utan istället var tidnings- och tidskriftsartiklar, opublicerade akademiska arbeten, referat från diskussioner, dokument sammanställda av Greenpeace m.m. (s. 204). Laframboise skriver:

    Hundratals – kanske tusentals – av alla dem som arbetat med IPCC-rapporten visste mycket väl att (Rajendra) Pachauri (IPCC:s ordförande, min anm.) vilseledde regerings-tjänstemän, politiker och allmänheten varje gång han framförde påståendet om att IPCC bara använde peer review-källor. Men ingen reagerade. (s 204)

    Det finns väldigt mycket kritik mot IPCC:s arbetssätt. De är mer politiska än vetenskapligt orienterade enligt mer kunniga än jag. Men jag fortsätter mina studier.

 6. Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), utser varje år Årets folkbildare och Årets förvillare. I ett pressmeddelande och på hemsidan meddelas:

  ”Till Årets förvillare 2010 utses lobbyorganisationen Stockholmsinitiativet, vilken driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.”

  Med anledning av detta skriver professor Germund Hesslow, en av VoF:s kontaktpersoner i vetenskapliga frågor, ett öppet brev till styrelseledamoten i VoF, professor Dan Larhammar. http://vetenskap-folkbildning.nu/2011/01/vetenskap-och-folkbildning-har-trampat-klaveret-oppet-brev-fran-en-professor/

 7. Nästa presidentvalskampanj i USA kan handla om Klimatförändring. Most Republicans Say They Back Climate Action, Poll Finds

  Jag har ännu inte sett någon som håller isär luftförorening och klimatförändring. Med det menar jag att det finns en luftförorening som direkt och akut påverkar vår hälsa och miljön och det finns möjligen en process som påverkar klimatet. Och då är det förändringar i stratosfären som också påverkar Ozonskiktet. Här har diskuterats olika industrier och produkter som kan ha sådan påverkan inte minst dagens flyg som uppehåller sig i gränstrakten av där stratosfären börjar 10 km från jorden yta. Om detta har en allvarligt negativ effekt på klimatet så är det angeläget att människan vidtar åtgärder där vi minimerar effekten av all livsstil som kan ha negativa konsekvenser. Men om man därvidlag tar in växthusgaser så är det frågan om vilka som genererar mest av denna vara. Och vad har de för effekt i stratosfären?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.