GIRL SUMMIT 2014 – Världskonferens om könsstympning av flickor

4
1517

s465_GirlSummit_GOVUK

Enligt FN har cirka 130 miljoner flickor blivit utsatta för könsstympning och man räknar med att 86 miljoner fler kommer att könsstympas fram till 2030 om dagens trend håller i sig. Den 22 juli i år hölls i London en världskonferens, Girl Summit 2014, med målet att utrota denna könsstympning samt barnäktenskap helt till nästa generation.[1]

Text: Kersti Wistrand

Könsstympningen av flickor har gamla traditioner i stora delar av mellersta-norra Afrika samt i muslimska delarna av Asien.

I Somalia har 98 % av alla flickor genomgått denna rit in i vuxenvärlden i tron att det endast rör sig om festligheter och presenter. Vid 4-8 års ålder förs de till en plats med bara kvinnor, där de blir fasthållna och tvingas genomgå omskärelse utan bedövning.

I vissa områden utförs ingreppet på babystadiet. Beroende på vilken könsstympning som är aktuell används odesinficerade knivar, saxar, glasbitar eller taggar från akacieträdet. En vanlig och utbredd form av könsstympning är infibulationen.

Utan bedövning och under tortyrliknande förhållanden skärs clitoris och  yttre blygdläpparna bort. Flickans underlivs sys ihop så att endast ett litet hål för urin och senare mensblod  kan komma ut. Benen binds samman så att detta ska läka ihop.

För de flickor som överlever ger stympningen förutom livslånga smärtor även stora svårigheter vid senare samlag och ökad dödlighet vid barnafödande. De kan även förskjutas från sina familjer om läckage från tarm eller blåsa uppstår till följd av stympningen.

Varför genomförs denna könsstympning?


Könsstympning utförs för att kontrollera kvinnans sexualitet.
En icke könsstympad kvinna anses oren och tros få en okontrollerad sexlust vilket kan öka risken för otrohet.

I Somalia kan en icke omskuren kvinna inte bli bortgift. Naturligtvis är detta ett synsätt påkommet av män. Om 130 miljoner män blivit könsstympade och aldrig hade kunna uppleva ett normalt sexualliv, skulle denna sedvänja upphört för länge sedan.

De män som tror att det har med islam att göra, har aldrig läst Koranen, som den sjuttonåriga pakistanska Malala Yousafzai sade vid konferensen Girl Summit 2014 den 22 juli [3].

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai

Malala Yousafzai menar att Koranen uppmanar flickor att få undervisning och att undervisning är det bästa sättet att komma till rätta med omskärelsen. [4]

– Traditionen är inte sänd från Gud eller från himlen. Den har uppstått genom män och kan förändras!

Malala vet vad hon talar om. 2012 satt hon i en skolbuss och sköts då i huvudet i av talibanerna . Hon överlevde tack vare sjukvård i England dit hon fördes. Hon hade i sitt hemland talat offentligt om flickors rätt till undervisning och vissa män där ville tysta henne för alltid.

Girl Summit-konferensen i London 2014

British PM David Cameron meets activists at 'Girl Summit 2014' at Walworth Academy on July 22, 2014 in London, England.
British PM David Cameron meets activists at ’Girl Summit 2014’ at Walworth Academy on July 22, 2014 in London, England.

Konferensen Girl Summit 2014 samlade deltagare från 50 länder. Den anordnades av den brittiska regeringen tillsammans med UNICEF i syfte att försöka stoppa kvinnlig könsstympning samt barn- och tvångsäktenskap. [1]

Det var en stark uppslutning av politiker från olika regeringar, premiärministrar, ungdomar som själva blivit stympade och vittnade samt aktivister.

Idag tillåts könsstympning i 29 länder
, medan det är förbjudet i 160 länder. Problemen kvarstår i vissa områden där det är förbjudet. Där sker könsstympningen fortfarande ibland i byar på landsbygden.

Sedvänjan drabbar inte bara flickornas/kvinnornas mänskliga rättigheter utan hela samhällen. Den förnedrar och håller nere kvinnan och därmed familjen i fattigdom och sjukdom och är på sätt och vis en ekonomisk fråga om tillväxt. 

Flickor måste få rätt till utbildning lika väl som pojkarna. Det är viktigt att samhället har starka flickor och kvinnor. Genom undervisning, inte minst för vuxna, måste attityderna förändras. Och lagstiftning måste till på regeringsnivå.

Konferensens mål är att utrota all könsstympning i världen fram till nästa generation.

Svenskt bistånd

På plats i London var även biståndsminister Hillevi Engström (M). Under konferensen tillkännagav hon ett svenskt bistånd på 48 miljoner kronor för att bidra till ett projekt med syfte att utrota all kvinnlig könsstympning.[2]

 Man måste påverka på gräsrotsnivå för att komma åt könsstympningen och genom det här projektet har man hittills fått byråd och andra lokala politiska församlingar i 12 000 samhällen i 15 afrikanska länder att officiellt fördöma könsstympning och barnäktenskap. Tio miljoner människor är därmed berörda,

säger biståndsminister Hillevi Engström. I TV1:s Gomorron Sverige  24 juli berättar hon att hon ser mycket ljust på framtiden. Konferensen uppvisade stor politisk handlingskraft. UNICEF satsar i år 1 miljard på befolkningsfördelning och jämställdhetsfrågor. Det viktigaste är satsningen på att stärka flickor/kvinnor. [3]

Enligt Hillevi Engström är ämnet extra angeläget nu eftersom det råder tilltagande motvind på många håll i världen när det gäller kvinnors rättigheter. Här i Europa flyttas kvinnans rättigheter tillbaka. I Spanien vill man t.ex. förbjuda kvinnor att göra abort. Något liknande sker i Polen,  Irland och på Malta.

Könsstympade flickor i Sverige

Fastän europeiska lagar förbjuder könsstympning finns många invandrade kvinnor och flickor som har genomgått detta i sina hemländer, ofta precis innan de rest till Europa. Det förekommer även att flickorna sänds till sina ursprungsländer på sommarlovet för att de ska omskäras.

Sverige har sedan tidigt 80-tal i lag förbjudit kvinnlig könsstympning. Under sommaren har regeringen även kraftigt stärkt det juridiska skyddet för att motverka barn- och tvångsäktenskap, säger biståndsminister Hillevi Engström.

Anissa Mohammed Hassan
Anissa Mohammed Hassan

En kvinna som själv varit med om infibulation vid knappt åtta års ålder är etiopiskan Anissa Mohammed Hassan, som kom till Sverige för sju år sedan. Hon är sakkunnig hos länsstyrelsen Östergötland och föreläser för polis, sjukvårds- och skolpersonal samt socialstyrelsen om detta och har uppmärksammat att problematiken med de könsstympade flickorna finns runt omkring oss i vårt samhälle. [6]

I våra skolor finns många omskurna flickor, som är ihopsydda och som tror att det är normalt för en flicka att ha ständiga smärtor. De kan på kirurgisk väg få sina underliv ”öppnade”, men i de fall där operation är aktuell måste föräldrarna kopplas in. Då är det viktigt att läkaren förklarar att en flicka inte får leva som könsstympad i Sverige och att varför det är farligt. Man får inte acceptera att en flicka är ihopsydd och låta henne lida, menar Anissa Mohammed Hassan.

I Norrköpings kommun pågår sedan ett år ett pilotprojekt inom skolornas elevhälsa. Skolsköterskor, kuratorer och lärare utbildas i hur de ska möta flickor som kan vara könsstympade. Det hela är ett uppdrag från regeringen och ska så småningom spridas över landet. I de fall föräldrarna är öppna, bör deras döttrar erbjudas hjälp. I de fall där föräldrarna nekar vård, kan en anmälan bli aktuell. [7]

Kersti Wistrand

Källor:

1) Girl Summit 2014
2) 48 miljoner mot könsstympning Länk
3) Gomorron Sverige 24 juli 2014, TV 1. Länk
4) Malaladagen 12 juli, alla barns rätt till utbildning, Börje Peratt, 13 juli, 2013 HK. Länk
5) Malala kämpar för humanism, Pia Hellertz 16 oktober, 2012, HK Länk
6) Flickor könsstympas trots förbudet. 27 november 2013. SVT Länk
7) Pilotprojekt inom skolornas elevhälsa Länk

4 COMMENTS

  1. Tensta och Rinkeby besöks/besöktes varje år av en ”läkare” från Somalia som utför könsstympningar i hemmen. Det går knappast för en svensk att övertyga föräldrarna om att det är förbjudet i Sverige. Skolsköterskorna borde undersöka alla flickor årligen för att ta reda på om könsstympningen har utförts. Sedan ska föräldrarna straffas enl. svensk lag. Redan i farongravar hittade man könsstympade slavinnor. Om någon kan ha framgång så är det kvinnoorganisationer i de berörda länderna. Jag har jobbat med frågeställningen sedan 80-talet men det går för sakta. Under tiden har en helt ny generation vuxit upp.

  2. Jihadrörelsen Isis, som enligt DN anses vara världens bäst rustade terrorgrupp, rycker fram genom Syrien och Irak och har nu intagit kurdiska oljefält och efterlämnade amerikanska vapen för hundratals miljoner dollar kvar. Vad Västvärlden ännu inte skrivit om är att alla kvinnor mellan 9 och 46 års ålder nu också tvingats till omskärelse! (Detta enligt mina ryska källor.)

    Att även manlig omskärelse äger rum i stora mått, skall inte förglömmas. Också dessa påtvingade riter och detta lidande är ovärdiga i ett demokratiskt samhälle, även om de inte har samma stora konsekvenser som den kvinnliga könsstympningen. Den som är intresserad kan läsa den fylliga redogörelsen om manlig omskärelse på http://sv.wikipedia.org/wiki/Manlig_omsk%C3%A4relse
    .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.