Human Brain Project – trollkarlens lärling

3
2297
Morten Traavik norsk konstnär konstinstallation Body Armour.

Morten Traavik norsk konstnär konstinstallation Body Armour.
Morten Traavik norsk konstnär konstinstallation Body Armour.

Människan och hjärnan som en maskin är ett betraktelsesätt inom den behavioristiska vetenskapen. Synsättet har avgörande betydelse för hur människan, djur och liv värderas och hur samhället planeras för allt liv. EU finansierar sådan forskning med en miljard Euro (Nästan tio tusen miljoner kronor).

Åke Blomdahl har skrivit artiklar på temat för tidningen Nya Tider och erbjudit HK att återpublicera två. Den första är HumanBrainProject – 2014. Admin2 har valt illustration. Länk till mer information om bilden ovan.

TEXT Åke Blomdahl

Med EU-kommissionen som uppdragsgivare rullar två stora forsknings- och utvecklingsprojekt ”Future and Emerging Thechnologies Flagship projects” (FET). Det ena handlar om grafén, det nya supermaterialet som är en atom tunt, segare än stål, leder ström bättre än koppar och som man tror kommer att finnas i allt från elektronik och maskiner till enkla vardagsföremål inom bara något tiotal år.

Det andra FET-projektet handlar om att i datorer härma människohjärnans sätt att arbeta – ”the Human Brain Project” (HBP). Egendomligt nog skrivs det mycket lite i massmedia om detta ”flaggskepp”.

Vår tids Manhattanprojekt

Det senare ”the Human Brain Project” kan mycket väl liknas vid ett Manhattanprojekt. Under Andra Världskriget pågick en ingenjörsvetenskaplig kapplöpning om att tillverka en atombomb. Att det skulle bli en sjuhelvetes smäll om man kunde starta en kärnklyvning hade fysikerna redan i teorin räknat ut. Att verkligen få ihop en fungerande bomb som skulle explodera vid rätt tidpunkt krävde däremot en gemensam beslutsam ansträngning av en stor grupp experter.

Vetenskapen vet idag en hel del om hur människans och däggdjurens hjärnor fungerar, men det är fortfarande fragment och den stora övergripande teorin saknas eller är oprövad. Genom att samla neuro- och datorvetenskapens starkaste forskare, och ge dem obegränsat med resurser, i en stor gemensam multinationell kraftansträngning har man tänkt sig att människohjärnans hemligheter äntligen ska kunna avslöjas. Den samlande teorin som man hoppas kunna skapa kan sedan testas genom att man bygger en datormodell som en fungerande avbildning av en arbetande människohjärna.

”… att om vi nu lyckas simulera den mänskliga hjärnan i en superdator, då finns det ingen anledning att tro att denna dator inte skulle bli medveten.”

Neurologen prof Sten Grillner om HBP i ett radioprogram ”Kropp och själ” 2013.

Artificiell Intelligens

”En möjlig väg till framtidens människolika artificiell inteligens är att härma hur människohjärnan är byggd och fungerar. Denna utveckling stimuleras av framsteg inom neurovetenskap och hjärnforskning lika väl som framsteg inom informationsteknologi. Den pågående utvecklingen av massivt parallella processorerkonstruktioner gör våra datorer alltmer lika hjärnan.”

Anders Lansner, Professor vid Department of Computational Biology på KTH/CSC

Mer skrämmande än atombomben

De kulturella följderna av att man skulle lyckas med att skapa en människoliknande generell artificiell intelligens (AGI), kan väl mäta sig med följderna av atombomben, 0m inte ännu mer genomgripande.

När man kan efterbilda det mänskliga sinnet i en dator är dörren öppen för att också ”förbättra” detta sinne. När grundkoden väl är erövrad behöver inte varje senare ändring inte vara så otroligt krävande. Tänk dig en ”open source”-människohjärna du kan tanka ner till din hemdator och själv börja hacka i! Öka farten här – lägg till mer minne där etc. Snart är det programmet själv som förbättrar sig självt.

Människan kommer inte längre vara den självklart dominerande livsformen på Jorden. Tvärtom! Det är tveksamt om det ens skulle gå att hindra att en sådan AGI från att förbättra sig själva till att bli oss överlägsna på alla områden.

Vad som händer sedan är helt omöjligt att förutse. Människosläktets fortsatta öde kommer att vara helt i händerna på vår frambesvurna övermänniska.

Ställ politikerna till svars!

Det är väldigt hög tid att tänka efter om vi verkligen vill ta den risken. Vill vi överhuvudtaget verkligen veta i detalj hur hjärnan och själen fungerar? Det är oroande att man från politiskt håll inte ens förstå att det finns ett problem.

Nu är det snart val till EU-parlamentet. Alla politiker som ställer upp måste förstå att det här är en ödesfråga. Vi har rätt att veta om våra kandidater är med eller mot genomförandet av Human Brain Project, och hur de resonerat för att komma fram till sitt ställningstagande.

Humanculus, Golem och Frankensteins monster

Sedan de civilisationernas barndom har vissa människor drömt om att förstå, förklara och behärska andra människor. I maktens korridorer har det alltid funnits trollkarlar, alkemister och vetenskapsmän som intalat tidens härskare att de är gåtan på spåret. Det enda som fattas är ett generöst anslag och några års arbetsro. I gengäld garanteras mecenaten att bli den förste att få utnyttja teknikens möjligheter antingen det handlar om att skapa guld, stampa fram militära arméer av bastarder eller robotar eller elixir för ungdom och evigt liv.

Ett av magikernas avgörande prov skulle vara i att skapa en modell av en människa. I judisk mytologi drömde man om att skapa en mekanisk hämnare och beskyddare. Denne judiske Golem hade sin motsvarighet hos kristna alkemisterna som försökte härma Guds skapelse. Det ryktades om att än den ene än den andre som med de rätta ingredienserna lyckats skapa inte bara guld utan också en eller ett par minimänniskor, humanculus, inne i en flaska. Fantasier om framtiden blandades med myter om forna storhetstider.

Kanske är det genom EU finansierade ”Human Brain Project” (HBP) bara ett i raden av sådana fantastiska projekt som uppstår i symbiosen mellan en makttörstande elit och fantasifulla entreprenörer i universitetsvärlden. Psykologiskt är det säkert så men idag finns det betydligt mer vetenskaplig substans bakom löftena. Det är värt att se upp!

Hjärnan är en dator

You are nothing but a pack of neurons”

Francis Crick, molekylärbiolog och neurolog, nobellpris 1962

Medicinare vet sedan det tidiga 1900-talet att nervsystemet arbetar med elektricitet. När de första datorerna utvecklades ur andra världskrigets kodknäckande räknemaskiner, var tanken given att man snart skulle kunna ha en maskin som skulle kunna härma människohjärnan – en elektronhjärna.

Turingtestet

En av pionjärerna, engelsmannen Alan Turing, lade redan på 1940- och 50-talen den teoretiska grunden för maskintänkande och formulerade även problemen kring artificiellt människoliknande tänkande.

Filosofer menar att det är omöjligt att bevisa utifrån observerat beteende om ett djur eller en människa faktiskt är medveten om sin egen existens eller om hon är en sofistikerad automat. Hur mycket svårare är det då inte att avgöra om en maskin hade medvetande. Alan Turing menade, i linje med den behaviouristiska tidsandan, att man får nöja sig med ett test. Om en person i samtal med dels en maskin och dels en människa, via en textterminal i båda fallen, inte kan avgöra vilken som är maskin och vilken som är människa då har maskinen klarat ”Turingtestet” och kan betraktas som en person.

Än har ingen maskin klarat ett sådant test.

Hjärntvätt och fjärrstyrning

Hjärnforskare engagerades av militären i både Sovjetunionen och USA under det kalla kriget. Med hjälp av EEG men också med elektroder och radiosändande implanterade i hjärnvävnaden försökte man avlyssna försökspersonernas hjärnaktivitet. Med hjälp av elektrisk stimulans kunde man åstadkomma olika sensationer. Underrättelsetjänsterna drömde om förhörsmetoder som innebar direkt avlyssning av hjärnan. Militära forskare prövade bestraffning och belöning med direkt elektrisk stimulering av den fångnes smärt- och belöningscenter. Mycket av denna forskning har senare klassats som etiskt vidriga kränkningar av människor, men de erfarenheter man samlade på det sättet utgör likväl grunden för forskning som fortfarande pågår.

Etiskt tvivelaktiga experiment

Som lekman undrar jag hur man bedriver hjärnforskning idag. Inte sker det bara med mätningar utanpå huvudet med EEG, MEG och fMRI?

Man passar på att göra vissa experiment i samband med operationer, och man har med viss framgång opererat in permaneta implantat för att hjälpa blinda och rörelsehindrade.

Det finns ändå all anledning att fråga hur vår tids dr Mengele arbetar. Ju större fråga som ställs desto lägre lär tröskeln vara för de som tycker att vetenskapen är viktigare än några enstaka människors liv och hälsa. För att inte tala om försöksdjuren!

Det finns gott om människor som påstår att de ofrivilligt blivit utsatta för hjärnforskarnas ingrepp. I samband med operationer eller psykiatrisk behandling säger man sig ha fått aktiva elektroniska implantat placerade i hjärnan. (Se t ex http://www.mindcontrol.se/) Det är emellertid svårt att utifrån skilja sådana vittnesmål från psykotiska fenomen av typen röster i huvudet. Säkert är emellertid att man i USA på 1950-60-talet helt olagligt bedrev omfattande forskning på människor utan deras samtycke (sök på ”MK ULTRA”).

Säkert är också att Google på sitt håll arbetar på att utveckla ett ”googlechip” inopererat i hjärnan som ska gör det möjligt att söka information på Internet direkt med en riktad tanke. Hur skulle man kunna utveckla något sådant utan experiment?

Den etiska nivån och kontrollen är åtminstone enligt lag och regel betydligt strängare idag än på 1960-talet. Frågan är om de också efterlevs.

”the Human Brain Project” (HBP)

För ett år sedan beviljade alltså EU-kommissionen ett forskningsanslag om 1 miljard euro fördelat över en tioårsperiod med målsättningen att i detalj avslöja hur människans hjärna arbetar. Man ska samla in vetenskapliga resultat från pågående forskning från olika universitet och institutioner runtom i Europa (och säkert även resten av världen), syntetisera detta till en sammanhängande teori och slutligen testa teorin genom att bygga en fungerande datormodell av en arbetande människohjärna. Den kommer i så fall antagligen att uppvisa ett sorts medvetet beteende som man kan tala med och fråga om ”hur det känns”.

Självklart motiveras projektet med hänvisning till fläckfria filantropiska avsikter. Genom simulering av psykiska sjukdomar hoppas man hitta nya sätt att bota dessa. Kunskaperna kommer också att kunna användas för att skapa avancerade proteser så att döva ska kunna höra, blinda se och förlamade röra sig. Senildementa ska kunna få minnet tillbaka och det finns ingen gräns för hur bra det ska kunna bli.

Ett avgörande mål är att kunna göra realistiska simuleringar av den mänskliga hjärnan – vilket kräver information på molekyl- och cellnivå av vad vi vet om biologiska medicinska processer. Sedan kommer vi kunna använda dessa kunskaper till att konstruera nya typer av datorer och robotar.”

Prof. Seth Grant, University of Edinburgh

I ett pressmeddelande daterat 20/3-2014 meddelar HBP att projektets första fas har genomförts, institutioner och forskare har engagerats och börjat arbeta. Flera viktiga nyckelpersoner i HBP är svenskar: Anders Lansner (KTH) och Anders Sandberg (Oxford University) jobbar med den matematiska teorin och datorsimuleringar av nervceller och vävnader. Kathinka Evers (Uppsala Univ) är filosof och huvudansvarig för HBP:s etiska komplikationer.

Ett av de närmaste delmålen är nu att som en förövning göra en modell av en mushjärna. Vi vågar inte fråga hur många möss som skall tvingas leva med elektronik i sina öppnade huvuden innan de dödas och skivas och sedan beskrivs i minutiös detalj.

Snart får vi veta vad en mus drömmer!

Åke Blomdahl

3 COMMENTS

 1. Nej Åke, även om jag förstår ironin med mus och dröm så du kan aldrig finna drömmen i hjärnan då detta medvetande inte kan spåras vare sig kemiskt eller biologiskt. Detta medvetande skiljer också livet från maskinen. Dock är den syn som avspeglas i din artikel skräckinjagande. Och EU supportar denna syn på människan.

 2. Tänk på hur man idag letar inte bara i all epost, som t ex FaceBookdokument efter vilka som är farliga för makten. Minns vad kontentan av ”Animal Farm” (George Orwell) och ”Processen” (Frantz Kafka) när vi kommit fram till vad NSA och FRA numera ägnar sig åt. Hur Julian Assange nu med alla medel jagas av både USA och svenska åklagare.

  När det gäller Sveriges ”rättssäkra” system vet vi av den rapportering som kommit fram bl a på News Voice att ingen av kvinnorna ville driva ”sak” mot honom.

  När man läser hur svenska domare ser på ”den nya tidens sexuella beteenden” så kan man undra hur det kommer sig att just i Julian Assanges fall man ägnar sig så stor möda att få honom fälld.

  Ingen normalt funtad människa kan förstå att det han skall tas fast för är att han avslöjat hur makten faktiskt arbetar i det fördolda. Man drar sig inte för att i minsta detalj avslöja vad Angela Merkel tycker och tänker …

  Hade vi fått veta detta om inte Julian Assange var måltavlan som till varje pris skulle sättas fast och dömas för förräderi mot det egna landet. – Kanske blir det livstidsfängelse – som varning till alla andra som skulle komma på tanken att på ett liknande sätt avslöja den korruption som pågår i maktens korridorer (det gäller givetvis inte bara myndigheter och de s k riskkapitalisterna (med sina kontakter hos den politiska klassen).

  Den som granskar våra svenska myndigheter och den mäktiga försäkringsindustrin finner många exempel på hur lagar tycks skrivas för att gardera sig mot att svårt skadade skulle kunna få ersättningar som utlovats i betalda premier.

  Tänk tanken att man skulle finna ut vilka medborgare som skulle kunna ha rätt förutsättningar för att tålmodigt noga studera och avslöja vad som sker bland maktens folk.

  Hur det ser ut för ”verklighetens folk”, när de avslöjar dem som representerar dem i riksdag och regering?

  De möts av en juridisk advokatyr utan like.

  Att skriva debattartiklar till våra stora tidningsdrakar eller informera ”Uppdrag Granskning” båtar föga. Där vill ingen se eller höra vad det är som sker i det egna samhället!

  Summering och likheter med rådande system:

  Den som drabbats av ”åkervinda” i sin trädgård men inte i tid upptäckt dess invasion – märker snart hur allt har vävts samman till ett enda sammelsurium!

  Att försöka avslöja makten och dess tendens att fungera som juridisk ”åkervinda” blir i praktiken ett Sisyfosarbete.

  Tänk vad skönt för makten om den redan från början vet vilka medborgare den behöver eliminera på lämpligt sätt – med den nya teknologi, som skulle bli följden av EUs stora satsning på att styra medborgarna att tänka ”rätt tankar”!

 3. Om forskare får forska ostört tillräckligt länge så kommer dom att kunna skapa sin egen bubbla av makt. För pengar säger dom. Tänk om Kina kommer före EU med artificiell intelligens, tänk om USA tar hela nästa dator paradigm också. Vi behöver bara 1 miljard till så tror vi under kommande 20 år ska kunna bygga en artificiell intelligens. Vem kollar vetenskapen? Är hjärnforskarna med en AI våra nya Gudar?

  I denna länk med ett textutdrag ur Vetenskapsrådets bok om nanorevolutionen ”Där Guld Glimmar Blått” har i alla fall Vetenskapsrådet legaliserat forskning på människor med mikroimplantat. http://www.bionicgate.com/vetenskapsradet-ut-en-bok-”dar-guld-glimmar-blatt”-om-nanorevolutionen/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.