Försök igen!

1
2354

Tryagain_Utsnitt
I över 40 år har jag vid sidan om författarskap och filmarbete arbetat med coaching och ledarskapsutbildning. Nästan i alla uppdrag har det handlat om att försöka åsidosätta Jantelagen. Jag har upplevt att även mycket kompetenta och kloka människor lätt kan hamna under denna destruktiva klack.

Jag upptäckte också tidigt att det inte räckte med en Jantelag. Det fanns också andra lagar i omlopp. Motkraften krävde medvetenhet om de som var konstruktiva och en förmåga att använda dem medvetet. All utveckling går ut på att Försöka igen.

Deepak Chopra har givit ut boken ”Livets 7 andliga lagar”. Denna lilla bok har haft stor betydelse för många och den har även inspirerat mig. Jantelagen kan sägas vara dess motsats. Den är ett skavsår och den är lätt att projicera på andra.

Mitt eget arbete går ut på att påvisa, beskriva och undanröja det nedbrytande och ersätta med uppbyggande. Jag har bedrivit sådan utbildning i många år och haft ledare från hela Sverige minst en gång i månaden på kurser som bedrivs i flera steg.

Genom detta arbete, med stöd av instrumentet Livskompassen har jag funnit att Jantelagen bara är en av fyra olika riktningar. Vi har också en Lagomlag och minst två andra formulerade regleringar som nedvärderar och förstör initiativ och kraft. De verkar således på olika sätt i den Livskompass som finns inom var och en av oss. Om alla dessa fyra destruktiva lagar samverkar krossar de individen.

Naturligtvis finns det också fyra konstruktiva frisläppande och energigivande lagar i Livskompassen. När man har stöd i dessa kan man åstadkomma i stort sett vad som helst.

Just nu skriver jag på tredje boken ”Försök igen” i mitt protovetenskapliga projekt Om ”Medvetandets Uppkomst”. Andra delen i denna bok heter ”Succébo-Fröet till framgång” (utgiven 2011). I den beskrivs Succébo som ursprungsdrivkraften till evolutionen och all utveckling. Dess motsats är Fiaskobo som inte enbart ska betraktas negativt.Fiaskobo behövs för att livet ska får reda på vad det inte vill ha.

Chopra tar i ”7 andliga lagar” upp individens behov av att alltid ha rätt.

”Försvarsfrihet betyder att medvetandet är förankrat i en frihet från att försvara din situation. Det innebär att släppa behovet av att övertyga eller överbevisa andra om sin ståndpunkt. Om vi iakttar människor runt omkring finner vi att några av oss ägnar mycket kraft och tid åt att försvara tro och synpunkter. Att släppa behovet av att försvara sin uppfattning kommer, när man avstår från detta, att ge tillgång till mer glädje och energi. Ingen behöver rättfärdiga sig.
Försök att bara förklara vad du vill, önskar och drömmer och din avsikt med det. Då kan du komma att uppleva fullkomning, njutning, frihet och självständighet.” (Chopra)

7 andliga lagar

1) Lagen om oändliga möjligheter
2) Lagen om att ge
3) Lagen om karma eller orsak och verkan
4) Lagen om minsta ansträngning
5) Lagen om avsikt och önskan
6) Lagen om oberoende
7) Lagen om dharma eller livets syfte

Chopras diskussion om ”Självrefererande”, och det inre jagets referenspunkt gör således detta jag oavhängigt de föremål eller omständigheter som omger. Motsatsen är att vara ”objektrefererande” vilket innebär att vi istället påverkas av det som sker utanför Självet som situationer, omständigheter, människor och saker. I ett objektrefererande beteende söker vi bekräftelse och godkännande från andra. Många gånger grundat på rädsla över att misslyckas. Att ge sig in i nedbrytande sammanhang är att ge Jantelagen rätt.

Den ”makt” som bygger på objektrefererande beteende är grundat på egot och är därför enligt Chopra ”falsk makt”. (Jämför med Adlers ”Falsk status”). Chopra förklarar det så här:

”Om du har en viss titel – om du är president i ett land eller chef i ett företag – eller om du har mycket pengar, så följer den makt du har med titeln, arbetet eller pengarna. Ego-baserad makt varar bara så länge som de sakerna varar. Så snart titeln, arbetet eller pengarna är borta är makten borta.”

Lagen om att ge fungerar som ett dynamiskt utbyte, av att ge och att få. Det är olika aspekter av universums energiflöde. Genom vår vilja att ge det vi söker, håller vi universums överflöd cirkulerande i våra liv.

Lagen om karma eller orsak och verkan. Varje handling skapar en energi som återvänder till oss. Som vi sår får vi skörda.

Lagen om minsta ansträngning. När jag varken dömer andra, eller försvarar mig själv skapar jag; -Minsta ansträngning.

Inbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. När vi önskar något sätter vi denna organiserande kraft i arbete för oss.
För att uppnå något måste du släppa ditt beroende till det. Det är en illusion att söka efter trygghet. Den är flyktig och förgänglig. Se istället varje problem du har i ditt liv som ett tillfälle att lära för något större och bättre. Var öppen för ovisshetens visdom.

Dharma (sanskrit) betyder ”syfte i livet” innebär att människans själ har tagit fysisk form för att fullgöra ett syfte. Oavsett man tror på själ så har du har en unik talang och ett unikt sätt att uttrycka den. Det finns någonting som du kan göra på ett sätt som ingen annan. För varje unik talang och varje unikt uttryck för den talangen finns det också unika behov. När de här behoven kombineras med det kreativa uttrycket för din talang, blir detta gnistan som tillför oanade möjligheter.

En tanke är att lägga ut delar av arbetet med Försök Igen på vårt nya HK forum och gärna få respons där. Förhoppningen är att forumet kan bli en mötesplats, en think tank och ett diskussionsforum för många frågor.
Hoppas på en ambition att vårda språket.

När boken ska bli klar? Ja jag vet inte. Kommer att försöka igen många gånger …

Börje Peratt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.