20 januari, 2017

Kalendarium 2017

Kalendariet uppdateras vid förändring och nya aktiviteter. Senast uppdatering 20170109

Kalendarium 2017

14 jan
Filmvisning ”Läkaren som vägrade ge upp” Ledet Ale kommun

16 jan
Filmvisning ”Läkaren som vägrade ge upp” Östersund

28 Jan
HK-möte i Stockholm

18 feb
HK-möte i Stockholm

6 mars
Filmvisning ”Läkaren som vägrade ge upp” Västerås

18 mars (alternativt 25 mars)
Årsmöte

22 april
HK-möte i Stockholm

13 maj
HK-möte i Stockholm

23-29 maj
HK-resa

10 juni
Våravslutning utdelning av Pennan

HÖSTUPPSTART 2017
ej bestämd

Kalendarium 2016

Kommande filmvisningar ”läkaren som vägrade ge upp” Länk

30 Jan
Vernissage Sören Brynielsson Galleri Bellman Stockholm
Därefter Buffé. LÄNK TILL EVENEMANG

10 Feb
Föreläsning i Göteborg 10 februari: Lisbet Gemzell – 50 år med rösten en Kraft- och Glädjekälla!

20 Feb
Träff i Stockholm

6 Mars  (Ändrat från 13 mars)
Årsmöte (Endast för medlemmar deltagande kan anmälas till )

9 April
Mingelmöte

7 Maj
Arbetsmöte prel alternativt 21 maj

8 Maj
Uppvaktning vinnare av ”Pennan”

24 Maj
Läkaren som vägrade ge upp. Premiär Bio Victor, Filmhuset, Stockholm

2 Juni
Läkaren som vägrade ge upp. Bio Rio, Göteborg

4 Juni
Läkaren som vägrade ge upp. Kulturhuset Anders, Höör (Skåne)

16 Juni
Läkaren som vägrade ge upp. Bio Rio, Göteborg

11 Juni
Våravslutning Stockholm

30 aug
Läkaren som vägrade ge upp. Bio Roxy, Örebro Biljett här

2-3 September
Seminarium ”Globalisering, migration och de små ländernas kultur”
Regi av Humanistisk Förnyelse

4 September
Höstsamling Stockholm

17 September
Läkaren som vägrade ge upp. HÖÖR: Kulturhuset Anders 17 sept kl 19. Arrangör Ulla Premmert 073-064 30 99 Facebookevenemang

21 September
Läkaren som vägrade ge upp. Karlstad: Arenan  kl 19.  Biljettförsäljning kassan: 054-540 23 60
Facebookevenemang

22 September
Läkaren som vägrade ge upp. Bio Mauritz, Filmhuset Stockholm kl 16.30.  Biljett här
Facebookevenemang
Läkaren som vägrade ge upp. Bio Mauritz, Filmhuset Stockholm kl 19.00.  Nästan utsålt
Facebookevenemang

27 September
Läkaren som vägrade ge upp. 27 sept Slottsbiografen Uppsala kl 18.00. Samarrangemang med AlternativAkademin. Deras artikel här. Artikel på Filmsidan här: ”Läkaren som vägrade ge upp” i Uppsala. Utsålt, knökfullt, succé!

1 Oktober
HK möte i restaurang i Stockholm. Kort HKrapport

8 Oktober
Läkaren som vägrade ge upp. 8 okt kl 15. Karlsborg: Bio Casablanca,
Biljett kommer att kunna bokas här.
Facebookevenemang

11 Oktober
Läkaren som vägrade ge upp. 11 okt k. 18.30 ÖSTERSUND Folkets Bio Regina
Biljett-försäljning via Tickster.
Facebookevenemang Östersund

29 Oktober
HK möte i restaurang i Stockholm

Falun filmvisning av Läkaren som vägrade ge upp

19-20 November
Konstutställning Marianne Hjort av Ornäs LÄNK
Deltar i konstrundan i Zinkensdamm (Söder Stockholm)
Plats: Café Ett Skafferi, Tegelbruksv. 4

26 November
HK möte i restaurang i Stockholm

29 November FULLSATT EXTRAINSATT 6 dec
Seminarium 18.00-20.30 : Kommunikation Validationsmetoden med Rita Schwarz. Se artikel och annons i HK
Plats: Norrtullsgatan 12 Stockholm. Boka på Studiefrämjandet inträde 80 kr. Evenemang på Facebook:Länk

1 December
”Läkaren som vägrade ge upp”,Filmvisning i Partille Göteborg
Biograf: Kulturum Stora Scenen
Filmvisning börjar 19.00
Erik Enby deltar för utfrågning
Se Evenemang

6 December EXTRAINSATT
Seminarium 18.00-20.30 : Kommunikation Validationsmetoden med Rita Schwarz. Se artikel och annons i HK
Plats: Norrtullsgatan 12 Stockholm. Boka på Studiefrämjandet inträde 80 kr. Evenemang på Facebook:Länk

10 December
Jul-lunch i Stockholm. Utdelning av HK’s diplom för livslång gärning i humanismens tjänst.

Kalendarium 2015

14 Feb
Filmvisning Danderydsgården ”Guide kärleken till en häst”

14-15 Mars
Skandinaviska Ledarhögskolans Vårträff i Örebro

21 Mars
Årsmöte

20 April
Peter Fenwick om nära döden-upplevelser
SPF Anordnar HK Länk
SPF Länk

25 April
Möte med litet föredrag om pyramider i Bosnien
Ingela Dahlberg

26 April
Jens Jerndal föreläsning LÄNK (sist av Fyra Fantastiska Föreläsare För Förändring)
Allégården, Södra Allégatan 4, Göteborg
kl. 16.00 – 18.00 Inträde: 250 kr

10 Maj
Heldagskurs i Röst och ”De fyra elementen”
Lisbeth Gemzell Västerås. LÄNK

23 Maj
Möte och planering för Medeviveckan i juni.
Utveckling av projektet Helandevård

13 Juni
Vid vackert väder: Hellasgården
Möte och vandring under ledning av Kersti Wistrand

23-28 Juni
Medevi-vecka för medlemmar. LÄNK
Aktiviteter, seminarier, exkursioner

29 aug
Hellasgården Stockholm höstplanering.
Kort styrmöte

26 sept
Seminarium: Det nya ”Kalla kriget” LÄNK
Vart är Nato och Ryssland på väg och hur påverkas Sverige och Europa?
C-J Ljungberg supportad av K Wistrand

17 okt
Höstträff

24 okt
Seminarium: Röstens påverkan på kropp och sinne LÄNK
L Gemzell

14 nov
Seminarium: Annorlunda upplevelser hos barnafödande kvinnor (LÄNK)
Brygghuset Stockholm
Kersti Wistrand

5 dec
Julavslutning med utdelning av HK-diplom

PLAN FÖR 2016

Jan/feb
”Att kommunicera och bekräfta – mötet med den mycket gamla desorienterade personen”
Rita Schwarz

Med reservation för ändrat datum, tid, plats. Inbjudan går ut till medlemmar.

Kalendarium 2014

8 feb
Mingelträff

13 mars
Årsmöte

29 mars
Mingelträff

21 – 26 April
Towards a Science of Consciousness. Tuscon Arizona
Artikel: Vi deltar på Toward a Science of Consciousness 2014

3 maj
Mingelträff

13 maj
Arbetsmöte

7 juni (prel)
Mingelträff

Sommarevent (Tid och plats ej bokat)

Höst uppstart

HK medlemmar planerad resa till Findhorn i Skottland (artikel i Hälsa),
Findhorn foundation Blev ej av

23 aug
Styrelse/arbetsmöte

29 augusti
Inspirationsträff i Eskilstuna Mölntorps Går värd Pia Haxner Tre medlemmar från HK deltog

2 sep
Prel arbetsmöte 19.00-21.00

13 sept
Arbetsmöte kl 13-15 00

17 sept
Föredrag ”Om medvetandets Uppkomst” och TSC konferensen i arrangemang av SPF.

20 sept
Mingelträff

27 – 30 september – 5 oktober
XVI. EUROTAS CONFERENCE: ”METAMORPHOSIS – Disintegration, Integration, Conscious Living”. Kreta

6 medlemmar från HK deltog

18 ok
Mingelträff Stipendietdiskussion

24-25 oktober
Universal Health Soultions – Konferens i Grand Rapids USA. Möte Larry Dossey

6 nov Mingelträff Ullmans Torbjörn och Börje

15 nov
Mingelträff HK möte söder hos Kersti

3 dec
Föredrag Kersti Wistrand SPF

6 dec
jullunch

Kalendarium 2013

12 januari
Arbetsmöte (medlemmar)

19 januari
Mingelträff (alla)

Februari

2 februari
Arbetsmöte (medlemmar)

8 februari
Upprop mot näthat (alla)

16 februari
Mingelträff (alla)

Mars

7 mars
Arbetsmöte (medlemmar)

15 mars
Akademin seminarium Örebro Universitetssjukhus ”Medvetande och Vetenskap” (Allmänhet)

24 mars
Ordinarie årsmöte (medlemmar)

30 mars
Release av HK forum ”Fristad” (minst stödmedlem)

April

6 april
Mingelträff Örtagården

15 april
Arbetsmöte (medlemmar)

(21 april)
preliminärt mingelträff flyttat till 4 maj.

26-27 April
Åbo Akademi seminarium för akademiker och skribenter/opinionsbildare om aktuell finlandssvensk forskning i humaniora, religionsvetenskap och sociologi. Sex medlemmar från HK deltar.

Maj

4 maj
Mingelträff (alla)

Juni

8 juni
Berättelse om Åboresan (alla)

Juli

7 juli
Katarina kyrka i Stockholm presentation de tretton Grandmothers

8-12 Juli
Sommar retreat vid Vättern
Fyra fullmatade dagar. Program diskuteras och utvecklas i Forumet

Augusti

17 aug
Öppen träff för medlemmar och intresserade (inbjudan av medlem krävs)

September

14 september
Introduktion till ”Healingh Touch”
Plats Studio ”Ester och Adele” St Paulsg 22

16 september
SIDA Stockholm Jämställdhetskonferens

21 September
Höstmingel, Inbjudan via bokat

Oktober

7 oktober
Transpersonella upplevelser vid barnafödande. 18.00-2015. Folkuniversitetet Stockholm. Inträde 200 kr.

November

10 November
Inval av hedersmedlem Sören Brynielsson.

December

14 Dec
Jullunch

 

Kalendarium 2012

HK möte Humanism. Örtagården   

schemalagd 18 februari 2012 mellan 13.00 och 17.00

Humanism & Kunskap – möte Örtagården

schemalagd 17 mars 2012 mellan 13.00 och 17.00

 

ARBETSMÖTEN

schemalagd 23 mars 2012 mellan 13.15 och 14.15

schemalagd 30 mars 2012 mellan 13.15 och 14.45

schemalagd 5 april 2012 mellan 13.00 och 14.00

 

HK Projekt & Finansieringsgrupp. 

schemalagd 6 april 2012 mellan 13.15 och 16.30

schemalagd 13 april 2012 mellan 13.00 och 14.15

 

HK Örtagården

schemalagd 21 april 2012 mellan 13.00 och 16.00

 

HK projektgrupp arbetsmöte

schemalagd 4 maj 2012 mellan 13.15 och 16.15

 

HK arbetsmöte

schemalagd 9 maj 2012 mellan 11.00 och 14.00

 

HK möte Örtagården 

schemalagd 19 maj 2012 mellan 13.00 och 16.30

 

HK örtagården

schemalagd 9 juni 2012 mellan 12.30 och 15.30

 

Möte styrgrupp HK  

schemalagd 15 juni 2012 mellan 11.00 och 14.00

 

HK-möte Örtagården

schemalagd 25 augusti 2012 mellan 13.00 och 16.00

 

HK-möte  

schemalagd 22 september 2012 mellan 13.30 och 16.00

 

Örtagården HK-möte

schemalagd 25 oktober 2012 mellan 08.30 och 11.30

 

HK ÅRSMÖTE  

schemalagd 20 oktober 2012 mellan 13.30 och 16.30

 

HK möte söndag 25 november på Örtagården kl 13.00

schemalagd 25 november 2012 mellan 13.00 och 16.00

 

HK  julmiddag  

schemalagd 15 december 2012 mellan 13.30 och 15.30

 

HK arbetsmöte uppstart 2013

schemalagd 12 januari 2013 mellan 14.00 och 17.00

 

Örtagården HK

schemalagd 19 januari 2013 mellan 13.30 och 16.00

 

HK arbetsmöte seminarier 

schemalagd 26 januari 2013 mellan 14.00 och 17.00

%d bloggare gillar detta: