18 september, 2019

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Skeptisk om skeptiker - Skeptical about Skeptics är en webbsida organiserad av The Association for Skeptical Investigation (Föreningen för skeptisk undersökning) för att främja äkta skepticism - i en anda av utredning och tvivel - inom … [Read more...]

Skeptisk om skeptiker

Skeptisk om skeptiker artikel på Vetapedia Skeptical about skeptics bildades i slutet av 2014 som efterföljare till ”Skeptical Investigations” på skepticalinvestigations.org som löpte 2004-2014. Skeptisk om skeptiker är en internationell gruppering av forskare som har som syfte att motverka … [Read more...]

Skeptiker

Skeptiker kan härledas till begreppet tvivlare. Det är ett mentalt och emotionellt tillstånd som påverkar både logik och känslor. Det som kännetecknar skeptikern är ett sunt tvivel på sakernas tillstånd eller på fakta som inte är tillräckligt kontrollerade eller substantiellt grundade. Se mer … [Read more...]

Marcello Truzzi

Marcello Truzzi var professor i sociologi vid New College of Florida och senare vid Eastern Michigan University. Han var grundare till CSICOP. Marcello Truzzi finns inte på svenska Wikipedia då han blev en av [pseudo]skeptikernas värsta kritiker och myntade dem just pseudoskeptiker. Se vidare … [Read more...]

Skeptisk om Skeptiker

Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) är en sida som drivs av forskare som vill avslöja hur pseudoskeptiker agerar. Jag har översatt deras introduktionssida och kommer att lägga upp översatta artiklar därifrån på min utforskarblogg. Den första är en introduktion och jag lägger in … [Read more...]

Humanismens återupprättelse

Jag levde länge i förvissningen om att humanism innebär medkännande, respekt och förståelse. Var och en får tro vad man vill och bilda sig sin egen uppfattning om världen. Därför kom det som en smärre chock då några gav sig ut för att vara humanister med en ateistisk agenda och med avsikt att … [Read more...]