Humanismens återupprättelse

1
807

freedom-10038840
Jag levde länge i förvissningen om att humanism innebär medkännande, respekt och förståelse. Var och en får tro vad man vill och bilda sig sin egen uppfattning om världen. Därför kom det som en smärre chock då några gav sig ut för att vara humanister med en ateistisk agenda och med avsikt att förfölja oliktänkande.

Text: Börje Peratt

Det kom ett mail: “.. läser till religionslärare .. Jag skall skriva en C-uppsats och vill komma i kontakt med Er som har varit troende inom healing, .. medium eller liknande som har lämnat den tron eller lämnat området av olika skäl och nu blivit humanister.”
Detta mail uppvisar hur begreppet humanist har förvanskats till ateism. Jag har skrivit om detta i Finns det några avhoppare här? I den artikeln utlovades en fortsättning som kommer här.

Jag skall erkänna att jag själv har varit tveksam till allt vad vidskepelse innebär och jag har fortsatt en skeptisk attityd. Men omständigheter har tvingat in mig i ett omtänkande.

Ett hårt och kännbart uppvaknande

Efter en svår bilolycka då märkliga saker inträffade som ruskade om min föreställningsvärld ville jag pröva om det kunde vara fantasier. Då på den tiden fanns inte google. För att ta reda på mer beslöt jag mig för att träffa ett antal kända representanter för paranormal kommunikation. Men mer utifrån ett fortsatt ihärdigt skeptiskt förhållningssätt. Jag gav mig ut på avslöjaruppdrag.

Flera gånger kom jag tillbaka ännu mer omruskad. Trots en kritisk inställning var jag tvungen att böja mig för en del nya fakta. Så inleddes min egen diskreta forskning på paranormala upplevelser.

Kampen mot intoleransen

Insåg att detta kunde man inte prata öppet om. Upptäckte antihumanisterna som kallade sig humanister och som hade försökt stoppa TV-program som diskuterade paranormala ämnen. Insåg att de hade starkt stöd någonstans ifrån, vilket inte gav mod för att redovisa egna fynd. Jag fortsatte forska i skymundan, i flera år, mycket kritisk till mina egna upplevelser vilket t.o.m retade personer i min närhet eller som jag träffade på kurser.

“Hur kan du förhindra mänskligheten din gåva!?”

Jag såg det inte enbart som en gåva snarare emellanåt som en förbannelse. Vissa upplevelser kan vara mycket påfrestande.
Men jag ruttnade till slut på de okunnigas framfart. Upprinnelsen var några antihumanisters övergrepp på människors rätt till sin egen livsåskådning och sin rätt att välja bort arbetsuppgifter som stred mot egen övertygelse.

När jag inledde denna kamp för humanismens återerövrande hade jag inte blivit personligen utsatt för antihumanisternas hatkampanjer. Det skulle naturligtvis komma att ändra sig. Vilket jag var medveten om och tidigt lade upp strategier för. Så den tid det gått åt att hantera sådana angrepp har egentligen bara givit mer kunskap om dem.
Jag har också förstått varför olika esoteriska grupper dragit sig undan och föredrar att forska och diskutera under mer säkra former.

HK_Fram

Bildande av Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap (HK) bildades december 2011 för att återupprätta humanismens innehåll och värderingar. Mänskliga rättigheter hade under många år satts ur spel av en högljudd grupp som kapat begreppet humanism och ersatt det med nyateismens intolerans.

De kallar sig humanister [1][2] men förföljer människor. De förnekar till och med sjuka människors sjukdomar och trakasserar dem hänsynslöst. [3]

Förnekelsebeteendets motiv

Innan jag går in på nyateismens roll vill jag jämföra med två andra branscher. Detta för att ge en bild av motiven till och agerandet bakom förnekelser. Det rör å ena sidan tobaksbolagen med sina årtionden av förnekelser av sambandet mellan cancer och rökning [4] och å andra sidan amerikanska fotbollens förbund NFL och deras förnekelse av sambandet mellan av sporten orsakad hjärnskakning och livshotande skador. Motiven handlar om att försvara miljardintäkter. [5]

Men vilka motiv har då de så kallade “skeptikerna”? (Korrekt benämning är pseudoskeptiker.) Och varför skapar de olika föreningar med samma medlemmar? [6]

Så här skriver Per-Anders Forstorp forskare vi KTH i ur ”Makten över folkvettet (s 93):

”De amerikanska skeptikerna [precis som de svenska] talar om ”deadly misinformation” som det som måste bekämpas. I sin väktarroll är de inte så mycket revolutionärer som försvarare av den befintliga ordningen.”

Deras kampanjer [7] går läkemedelsindustrins ärende och de är också sponsrade av läkemedelsbolag [8].

Människans självläkande förmåga ger inte läkemedelsindustrin pengar. Därför belönas antihumanisterna för att motarbeta teorier som talar för metoder att helas på annat sätt än via deras preparat.

http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2000/
http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2000/

Kriget mot människan och miljön

“Dan Larhammar, professor vid Uppsala universitet och ledande inom VoF, bidrog till att författaren Sanna Ehdin (Den självläkande människan) fick förvillarpriset (2000), förtalade henne i vetenskapliga publikationer och angav henne på ett ljudinspelat seminarium som VoFs värsta fiende.”
Hur kommer det sig att en vetenskapsman riktar sådan vrede mot en enskild författare?

“Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.”

(Per-Anders Forstorp)

De är också motståndare till mentala/andliga förmågor av motsvarande skäl. Man eftersträvar mental kontroll med nyateism som den nya religionen.[9]

En militant strategi
Förnekelsestrategin går ut på att, för varje bevis som åsidosätter deras ståndpunkt, flytta bevisbördan ett steg till. De låtsas vara fler än de är, så kan de till synes angripa från flera håll men med samma överenskomna agerande.
Man har på detta sätt aktivt verkat till stöd för svininfluensa-vaccinkampanjen och en oreparerbar skada på folkhälsan. [10]

Nyateismens uttryck
Man pratar om “God utan Gud” men missar att vara god utan gud. De uppvisar inte någon förståelse för vare sig dialog eller medkänsla så därför blir konceptet “God utan gud” falskt.

Här bör klargöras att man kan vara ateist eller tvivlare och ändå omfatta humanismen såsom vi ser den med grund i empati och medmänsklighet, tolerans och försoning. HK´s styrelse är ett uttryck för denna vidsyn och består idag av en ateist, agnostiker, troende och en Martinusanhängare.

Bristen på vidsyn kan ha sitt upphov i emotionella blockeringar. Det utesluter visioner som erbjuder alla en möjlighet. Beteendet, som också kan ha ett sadistiskt uttryck, kan bero på en avund över att andra har upplevelser man själv inte får och paniken över den egna tomheten blir då så provocerande att man tvingas projicerar sin ilska på andra som tycks ha ett rikare liv.[11]

Metoder som påminner om medeltida religionsförföljelser.
De försöker förhindra forskare och föreläsare att få till möten genom att kontakta lokaluthyrare, kommuner och organisationer. Detta är odemokratiskt och ett hot mot våra mänskliga rättigheter. [12] NewsVoice kommer att beskriva flera konkreta exempel.

Behöver vi verkligen föreningar vars medlemmar tar på sig uppgiften att patrullera vetenskapen och vara kunskapspoliser,

frågar sig Per-Anders Forstorp i sin kritiska granskning av VoF. Naturligtvis har de rätt till sina åsikter och att kritiskt uttala sig om andras. Den stora skillnaden blir när de igångsätter en medveten mobbning och förtryckarkampanj.

Det vi har velat åstadkomma inom HK är rätten till vars och ens sätt att leva och att söka sin kunskap.

woman-with-arms-outstretched-100234517

Framgångar för Humanismens återupprättelse

  • Tack vare föreningen HK har en värdegrund tagits fram som utmanar den förföljelse som kommer från Vof och deras associerade. [13]
  • På senare år har VoF tappat både trovärdighet och experter. [14]
  • Tillfälligtvis tycks nyateisterna ha sansat sig och sänkt ljudnivån. Men striden är på inget sätt över. Det ligger ett stort värde i att avslöja vad samhället utsatts för och fortsättningsvis utsätts för, varje dag.

Vi har alla olika fokus
Jag är väl medveten om oviljan till debatt och konflikt hos många men utan den sker inga förändringar.
Några av de drivande krafterna inom HK har initialt haft ett fokus att avslöja antihumanisternas agerande och minska effekten av deras destruktivitet.
Under nu snart 5 år har jag granskat dess bakgrund, dess föreningar, strategier och följare. Huvuddelen av artiklar om detta har publicerats på andra forum än på HK. Newsmill (tills vidare nedlagt), Svenska Dagbladet [15], Newsvoice och min egen blogg Utforskaren.

Andra i föreningen HK har haft ett fokus att sprida kunskap om humanismens historia och forskning. Så det har blivit en mix av kunskapsbildning och debatt.

Denna kombination har sannolikt medverkat till några av de positiva förändringar vi nu ser. Så här säger Torbjörn Sassersson:

Förföljelsen har generellt minskat i öppna forum. Det har skrivits färre skeptikerdebattartiklar. Januari 2014 var första året som inget media speglade VoFs Åretsförvillarpris. Flera webbaktiva personer rapporterar om att skeptikerna lugnat ned sig.
Skeptikerna har istället lagt ned mer energi på att arbeta bakom kulisserna. Det finns flera exempel på hur VoF och Humanisterna ringer upp, mailar arrangörer (tex ABF), kommuner etc för att stoppa arrangemang och föredrag.

Vår syn på humanism tar plats på Google

Inom några år har vi tillfört våra perspektiv och antihumanisternas dogmer är inte längre ensamma i media och på google. Tidigare dominerade nyateismens perspektiv till näst intill 100%.
Våra medlemmar har också utvecklat Vetapedia som ett alternativ till Wikipedias ofta ideologiskt styrda artiklar då antihumanisterna bestämt sig för att kontrollera för dem angelägna artiklar där.

Google sök "Humanism" 9 febr 2014
Google sök “Humanism” 9 febr 2014

Vi har också tagit kampen
Det är här man behöver hålla huvudet kallt och inse vad den handlar om. Det kan innebära att utsätta både sig själv och motståndarna och att avslöja svagheter. [16]

Att sticka ut hakan såsom flera av oss har gjort har sitt pris men också sin belöning.

Vad jag önskar är att, med ett allt starkare HK, ge plats för rätten till vars och ens liv i ett alltmer generöst och öppet samhälle.
Ditt stöd och ditt medlemskap är därför viktigt.

Börje Peratt

Facebook

Referenser

1) Ska nyateismen få hindra människans naturliga sökande? (Länk) “Nyateismen diskvalificerar sig själv” /Per Ewert och Mats Selander SvD 20 mars 2012, refererad på HK, Börje Peratt, 20 mars 2012, Humanism & Kunskap
2) Nyateism definition Vetapedia (länk)
3) “Postdoktor Cajsa Lisa Anderson vill tvångsmata borreliasjuka och polisanmäler debattör.” (Länk), Börje Peratt 27 aug 2013 Newsvoice
4) Tobaksbolag krävs på miljarder i skadestånd (länk) Tobaksfakta 9 mars 2013, Källa: The Montreal Gazette, 8 och 9 mars 2012.
5) FRONTLINE: League of Denial – The NFL Concussion Crisis (länk) CET (länk Wikipedia)
6) Skeptikernas organisationer länk
7) “Näthat – Ta konflikten eller fly” (Länk), Börje Peratt, 4 mars, 2013, Humanism & Kunskap
8) Anställd på Takeda: ”Jag vill döda 20 barn i Afrika” – skänkte vaccin via Unicef i VoF-kampanj (länk) 10 Feb, 2012, Torbjörn Sassersson, Newsvoice
9)Förstucken andlighet (länk) Sven-Ove Hansson, Folkvett nr 2-3/1998, Vetenskap och Folkbildning
10)Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva (länk) B. Peratt 15 juli 2013 Debatt
11) Antihumanisternas fientliga profil (länk) 20 dec 2011, Börje Peratt, Newsvoice
12) Löst folk går lös på yttrandefrihet (länk), Börje Peratt, 6 nov 2013, Utforskare
13) Humanismens Värdegrund – (länk) Humanism & Kunskap
14) Vetenskap och Folkbildning förlorade 18 st nyckelpersoner ur sitt entourage (länk) 28 Sep, 2011 Torbjörn Sassersson, Newsvoice
15) Fullt möjligt förena tro och vetenskap (länk), Börje Peratt, 23 mars 2012 Svenska Dagbladet
16) Humanism och vetenskap i nytt sken (länk), Robert Hahn 11 mars, 2012
17) Länk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.