14 oktober, 2019

Brexit – Panik!

REMAIN ELLER BREXIT Skillnaden mellan stanna och lämna EU i Englandsvalet var liten – 1,3 miljoner väljare av totalt ca 35 miljoner. TEXT: Lars-Olof (LO) Landin De som röstade ”stanna” bor i stora städer, är yngre och ”modernare” dvs representerande en ohållbar livsstil, som döms ut av … [Read more...]

Tillbaka till friheten

Som sjuåring blev jag klar över hur det kunde gå om en övermakt förgrep sig på människor som sökte frihet. Jag minns än idag då radion i oktober 1956 rapporterade om tanks som rullade in på gatorna i Budapest och krossade det ungerska upproret mot kommunismens tyranni. Bilderna i DN var … [Read more...]

Marika Formgren föreslagen till HK-diplom 2015

Marika Formgren föreslagen till HK-diplom 2015 av Carl Johan Ljungberg Marika Formgren är JMK-utbildad journalist [1] som bl a tjänstgjort på Östgöta-Correspondenten, Barometern och Svenska Nyhetsbyrån SNB. Numera är hon oberoende skribent med egen blogg där hon inriktar sig på frågor om … [Read more...]

Från den fria dialogen till pöbelns inkvisition

I den bästa av världar kan vi diskutera olika perspektiv och visa varandra respekt. En sådan tolerans är viktig för ett humanistiskt samhälle, för kunskapsbildning och inte minst för vetenskapen. När jag 1984 av LO fick uppdraget att producera en fredsfilm (Producera för fred) klargjorde jag att … [Read more...]

Inkvisitionens märkliga samband

Från min blogg Utforskaren: Vår tids inkvisition På medeltiden drevs den religiösa inkvisitionen av katolska kyrkan som använde sig av tortyr och häxjakt. Den politiska inkvisitionen finns i alla diktaturer men kan också uppstå i en demokrati. McCarthyismen i USA under 1950-talet möjliggjordes … [Read more...]

Den Svenska Mediacensuren

"DeSaMek Publishing AB" har nu i höst utkommit med en antologi med förord av Jan Gillberg (2013). Den innehåller 40 artiklar om diverse ämnen, som de olika författarna skickat in till våra dagstidningar, DN, SvD, AB och Expressen, genom åren, men som av olika anledningar blivit refuserade, oftast … [Read more...]