24 augusti, 2019

Lagförslag mot Terrorism – Presskonferens med Morgan Johansson (s)

Sista dagen i februari den 28, 2019 överlämnades en lagrådsremiss till Lagrådet där regeringen föreslår att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. TEXT BÖRJE PERATT Originalartikel: Strategi mot Terrorism - Presskonferens med Morgan Johansson (s) "Det … [Read more...]

Uppståndelsemysteriet

För en vecka sedan inföll påsken – navet i den kristna tron med mysteriet Kristi död, nedstigning i dödsriket, seger över döden och återuppståndelse. Kersti Wistrand visar här exempel på erfarenheter hos några personer i dödens gränsland. EN BETRAKTELSE AV KERSTI WISTRAND Den finlandssvenska … [Read more...]

Ett sandkorn i öknen?

Ondskan ett sandkorn i öknen? Återpublicerad från Börje Peratt - Funderingar och intryck Godhet, kärlek, empati och respekt för livet präglar en överväldigande majoritet av mänskligheten. Med Eben Alexanders ord; ondskan är som ett sandkorn i en öken, så varför låta den styra. Jo det räcker … [Read more...]