I kraft av tidigare analyser och slutsatser från vetenskapliga data som har visat sig korrekta och ”profetior” som har slagit in använder jag här mina erfarenheter från 2009 för att påstå att corona är en bedräglig uppföljare.

TEXT och BILD: BÖRJE PERATT

2009 drabbades världen av ett influensa/virusbedrägeri som upprepades nu 10 år senare. Det som förvånar är historielösheten. Förtroendekris skakar WHO (SvD 2011). Minns verkligen inte människor att WHO avslöjats för omfattande korruption då man 2009 underordnade sig läkemedelsindustrins intressen, orsakade global rädsla och en masspsykos för ett virus som var kraftfullt uppblåst. Samma gäller idag:  The WHO: Sick with the UN’s corruption virus (TJP 2020). Sverige struntar i FN-korruption (SvD 2019).

En fullständigt normal tillvaro där säsonginfluensor är en del av vardagen har nu 2020 förbytts till polisstatens ingrepp i den privata sfären och absurda hot om man inte följer direktiv mot smittspridning. I själva verket orsakar dessa direktiv mer död och elände än någonsin denna uppblåsta covid19. Att ledande företagare och politiker inte vågar protestera är för att de vill inte riskera att bli oskyldigt anklagade för smittspridning med statistik som är rena fabrikationerna.

Jag uppmanar alla ledare att gå emot polisstatsdirektiven och öppna dörren till en normal värld där vi bygger upp vårt immunförsvar också genom att umgås och låta oss smittas av vänskapen, kärleken och en och annan bakterie. Så släpp in all publik utan avståndskrav och följ rörelsen i USA och kasta alla munskydd.

Vilseledande coronastatistik

När nu nya siffror om påstådd smitta kablas ut så ska vi veta att detta ingår i den plan som tidigt togs fram för att rättfärdiga nya inskränkningar och normalisera brott mot mänskliga rättigheter. Jag vågar påstå att det är ytterst få som smittats och ingen behöver dö om man använder rätt vård för de som fått svårare förkylning, virus, influensa eller luftrörsproblem, ja för sannolikt är det inte covid 19. Det visar sig att över 90% av alla test är felaktigt positiva. Och vid en obduktion av sju påstådda covidpatienter fann man inget virus. Skrämselrapporter om covid19 är således lögn och förbannad dikt.

Under slutfasen på svininfluensan 2010 skrev jag ett utkast till en film/bok om vad jag uppfattade låg bakom den. Konceptet fick arbetsnamnet ”Följ svinet”.

Det var under denna svininfluensakampanj ganska många som reagerade på de märkligheter som kom fram. Insatta forskare ansåg att H1N1 var tillverkat i ett labb och inte naturligt utvecklat. Insatta betraktare ansåg att dess första spridning i en liten by i norra Mexico var planterad som ett guinea-pig-projekt bland fattiga bybor som utsågs till försökskaniner.

Grävande journalister fann att Världshälsoorganisationen WHO var djupt korrupt av läkemedelsindustrins ”konsulter” som drev på en masspsykos av hot och rädsla. När det sedan avslöjades förlorade WHO sin finansiering.

Inger Atterstam skriver under ANALYS i Svenska Dagbladet att det är omöjligt att förstå WHO:s hemlighetsmakeri. Hon skriver vidare att flera av de experter som hjälpte WHO att nå fram till beslutet att uppgradera svininfluensan till pandemi har kopplingar till läkemedelsindustrin. ”Viktiga beslut ska redovisas öppet och kunna granskas” skriver hon vidare.

”En beslutar om massvaccinering

18 hemliga män och kvinnor ger råd i dolda möten och en enda person, WHO:s generaldirektör Margaret Chan, bestämmer om den största samlade internationella folkhälsopolitiska satsningen någonsin: massvaccinering mot svininfluensan. Aldrig tidigare har ländernas hälsovårdsmyndigheter, läkemedelsverk, regeringar och människor mobiliserats mot en enda sjukdom till enorma kostnader, aldrig tidigare har vaccinindustrin kunnat tjäna så mycket pengar.”

En kommitté har sammankallats men vilka som är medlemmar i denna kommitté är hemligt och på en fråga till WHO:s generaldirektör varför medlemmarnas namn är hemligt så vill hon inte gå in på detta.

I spetsen för svininfluensapropagandan i USA fann vi Dr Anthony Fauci som menade att miljontals människor speciellt i USA skull dö en plågsam död om man inte vaccinerade sig. I själva verket blev fulvaccinet en svår attack mot folkhälsan och i USA har drabbade stämt den amerikanska staten på miljontals dollar för de neurologiska skador som fulvaccinet orsakat. I Sverige kom också skadestånd att riktas mot staten: Idag debatterar Riksdagen ersättningen till offren för svininfluensavaccinet

I Österrike försökte en domare omyndigförklara och tysta whistleblower Jane Burgermeister genom att sätta henne under domstolsbevakning! Länk1, Länk2.
Jane Burgermiester har skrivit för Nature, The Scientist, the British Medical Journal såväl som för the Guardian, the Observer, American Prospect och European Voice. Hennes påståenden att svininfluensapandemin var skapad för profit har förstärkts genom en rapport som 2009 har publicerats av Council of Europé Parliamentary Assembly.

Vi kunde i Sverige ta del av hur över 500 främst unga människor fick livslånga skador av fulvaccinet och hela familjers liv har krossats med självmord som följd. I Sverige var det  föreningen Vetenskap och Folkbildning som hetsade till vaccinering och här blev det tydligt hur denna antihumanistiska rörelse finansierades och av vilka. En norsk marknadsförare som insåg vad som pågick myntade begreppet ”mediepandemi” för att illustrera den masspsykos som medierna drev fram genom att skapa hysteri och rädsla för svininfluensan.

Sveriges Radio fortsätter propagera om svininfluensan

Den då hårt kritiserade Anders Tegnell vid Socialstyrelsen sa att om något liknande hände skulle han göra om samma sak igen. Dvs arrangera massvaccinering av hela befolkningen. Detta trots att så många blev sjuka och dog i Sverige av vaccinet inte av ”smittan”. Vid Smittskyddsinstitutet satt Annika Linde och fabricerade statistik som SVT lydigt noterade i sina nyhetssändningar. Hon fick också ett sommarpratarprogram som belöning och jag skrev att i år skulle det nog bli Tegnells tur. Så för att förstå masshysterin med Coronapaniken kan man backa till 2010 och se hur propagandan för svininfluensan lades upp. Trots den då svåra kritiken så är vi där igen. Men minnet är kort, WHO är ”upprättat” och Bill Gates stordelägare då USA drog bort sin medfinansiering. Bill Gates den stora opportunisten gjorde miljarder på vaccin och skröt om att hans investering återbetalades 20 gånger insatsen.

Antihumanism har intagit WHO

WHO ingår i en internationell kampanjapparat finansierad enligt ett mönster som har sitt ursprung i Rockefellerkoncernen och National Oil. Backstage: the relationship between the Rockefeller Foundation and the World Health Organization, Part I: 1940s-1960s (pub Med)

Fil Dr. Jacob Nordangård har 2019/20 skrivit boken Rockefeller: en klimatsmart historia. som ger en saklig bakgrund till hur Rockefeller byggt upp sin makt. Det jag 2010 fann om Rockefeller var hur han skapade en monopolställning i gruvfälten i Oklahoma som avslöjades av Ida Tarbell erkänd som den första ”grävande journalisten”.  Hennes artikelserie om Rockefeller fick så stor uppmärksamhet i USA att man stiftade nya lagar mot monopol. Ja inte bara det, Rockefellers namn blev ju kraftfullt nedsmutsat då det visade sig att han gått in i strejkande kolarbetarnas tältläger med sin privata vaktstyrka och mejat ned kvinnor och barn. Rockefellers reaktion på Tarbells avslöjanden blev att plöja ned en förmögenhet på att köpa upp medier för att få kontroll på vad som spreds där samtidigt startade han välgörenhetsorganisationen Rockefeller Foundation för att återställa sitt skamfilade rykte. Hans medarbetare hade kommit på att den olja som Rockefeller pumpade upp kunde användas som läkande medicin givet en viss preparering som ursprungsbefolkningen kommit på och använt sig av. Med Rockefeller Foundation i ryggen skedde fyra saker. Ett, han gick in i läkemedelsbranschen och startade kemisk tillverkning av medicin. Två, han donerade till sjukvårdens utbildning för att implementera industrimedicinen i läkarkåren vilket märkligt nog fick namnet ”skolmedicin”. Tre, han donerade till sjukhus för att de skulle använda sig av industrimedicin. Och fyra, han förbjöd naturmedicin trots att han själv använde homeopatisk medicin. Men han inledde således en klappjakt på allt som hotade vinsterna för hans industrimedicin. Läkare som avvek från hans regler förlorade sina licenser och sparkades ut från sjukhusen eller sattes i fängelse. Med detta kan vi förstå krafterna bakom förföljelserna sv Dr Erik Enby. Hans nya bok kommer i höst. Då får vi en djupare inblick i hans ambitioner och kamp mot överheten.

Coronabedrägeriet, dags att sätta stopp och att normalisera vardagen!

Apropå bok så ger Karnevals förlag denna höst ut Falsklarm om corona? : coronaviruspandemin 2020 – fakta och analyser av de två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss.

– SARS-CoV-2 är inte farligare än andra ­luft­vägs­virus som vi har lärt oss att leva med.

– Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.

– Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.

– Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

”Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt.”

Homeopati har också blivit ett rött skynke för antihumanisterna och Dan Larhammar är i Sverige Rockefellers lydiga redskap. Här har Stefan Whilde lyckats reta gallfeber på Larhammar med sina böcker om homeopati så till den milda grad att VoF med sina tentaklar har förbjudit hans böcker på bibliotek. Ett allvarligt ingrepp i yttrandefriheten som ju är det biblioteken ska försvara.

2009 börjar kritikerna mot föreningen Vetenskap och Folkbildnings inse att denna antihumanistiska inriktning måste ha stöd av starka särintressen såsom läkemedelsindustrin och en makt som äger eller bestämmer innehållet i medierna. Det som nu flera aktörer har konstaterat och skriver om. I Sverige kanske främst Lars Bern, Jacob Nordangård, Torbjörn Sassersson och undertecknad.

Men att avslöja läkemedelsindustrin är ingen ofarlig business vilket LCHF doktorn Annika Dahlqvist fick känna på då VoF dömde henne till ”årets förvillare” trots att hon på sakliga grunder larmat om svininfluensavaccinet och istället borde föräras en medalj.

Tidigare riksdagsledamoten Margareta Larsson numer Gunsdotter har också uppmärksammat problemet i en Interpellation 2017/18:400 till till Socialminister Annika Strandhäll (S): Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen.

Det stod också klart att läkemedelsindustrin måste ha en internationell inre cirkel för att säkerställa sina intressen. Även detta har beskrivits av svenska visselblåsare från läkemedelsindustrins egna korridorer såsom: John Virapen, tidigare vd för Eli Lilly i Sverige, som i sin självbiografi ”Piller & profiter” avslöjade vad som hände bakom kulisserna när Prozac skulle godkännas.

Modiga forskare och läkare som Peter C Gøtzsche har publicerat Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården.

Professor Johan Thyberg var också den som tog tag i Macchiarinis livsfarliga struprörsoperationer och gav all information till SVT som sedan tog äran åt sig för att ha avslöjat skandalen. En internationell studie av Jason Fung visar hur omfattande korruptionen inom medicinen är och där obekväma studier helt enkelt försvinner och studier som är falska sprids: The Corruption of Evidence Based Medicine – Killing for Profit

I dessa Rockefellerinspirerade ”falskstudier” har ingått att utplåna naturmedicin och hälsofrihetens val. Vinsterna låg i att hålla mänskligheten tillräckligt sjuk för att kunna massmedicinera dem. Här krävdes underdåniga läkare som pumpar patienter fulla med medicin och forskare som ägnar sig åt att bibehålla sjukdom med metoder för att så länge som möjligt kunna behandla patienter med dyr medicin. Om barn dör så utnyttjas de i propagandan för att få befolkningen att donera till cancerforskningen något som dess tidigare vice ordförande Lars Bern kraftfullt reagerat mot. ”Inte en krona till C.” Lars Bern har istället skrivit om Den Metabola Pandemin en bibel för många som vill ändra kosthållning och bygga upp immunförsvaret.

Journalister och medier som övergett moralen och svikit sin uppgift

De som idag driver corona-”skammdemin” är således inte för hälsovård och deras propaganda undviker hur immunförsvaret byggs upp. Industrimedicinen tjänar helt enkelt inga pengar på friska människor.

Medier vilseleder om corona

I Sverige är främst Bonnierkoncernen (Expressen, DN mm) ett lydigt redskap i denna propaganda. Men i själva verket så styrs alla etablerade medier i denna riktning ägda av intressen i industrimedicinen. Med ett korrupt media är det inte konstigt att reportrar och programledare lyckas i var och varannan mening trumma in ordet ”pandemi” tills befolkningen tror på det.

Visselblåsare tas bort från FB, Youtube och Google men de kan ändå inte tystas. Med risk för att förlora sina jobb fortsätter de avslöja oegentligheter och vi har ännu inte sett det värsta. Det planerade fulvaxet som enligt läkare och forskare kommer att sprida sjukdom, ta död på människor och skada andra för livet. Hur långt ska detta gå innan människor inser bedrägeriet?

Börje Peratt

5 COMMENTS

  1. Härligt att det finns en förening som gräver fram ruttenheten i jakten på profit,där ingen
    humanism förekommer.Människor vilseleds att tro på samhällets omsorg och välvilja.
    I slutändan tillåts roffandet på våra skattepengar fritt få härja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.