piller över hela världen
Foto: jnittymaa0. Pixabay.com.

Här berättar Kersti Wistrand om hur Rockefellerkoncernen fortsätter att bygga ut läkemedelsindustri och vaccinationsprogram till att omfatta en stor världsmarknad. De går till väga på samma sätt som tidigare genom att steg för steg dela ut rikliga donationer ur välgörenhetsfonder samt inrätta stiftelser genom vilka de verkställer sina planer. En av dessa organisationer som de hjälper till att bygga upp är WHO.

TEXT: KERSTI WISTRAND

I Skolmedicinens historia II framgick hur den noggranna planeringen och uppbyggandet av John D. Rockefellers läkemedelsimperium i USA gick till steg för steg LÄNK. En del av kapitalet från Standard Oil placerades – allt efter behov- i nyinstiftade och skattebefriade stiftelser och fonder. Därifrån donerades pengar till nyckelpersoner och samhälleliga instanser för genomförandet av de egna planerna och därmed nå ytterligare expansion och makt.

I denna artikel fortsätter jag att beskriva expansionen ut i världen, där samma strategi används.

Redan vid förra seklets början såg många människor faran i Rockefellerkoncernens makt att med investeringar kunna styra marknaden, politikerna och sin omvärld. Nedan visas en satirteckning från 1904. Idag är dess makt och hot än större, omfattande hela världen.

Rockefeller äldet
Rockefellerväldet. Kopia av U. Kepplers satirteckning 1904. /Teckning och foto: K.W.

1913 var ett viktigt år för John D. Rockefeller. Det är då han grundar Rockefeller Foundation (RF) på inrådan av sin rådgivare Frederick Taylor Gates.

Denna stiftelse är knuten till en speciell socialmedicinsk syn och politisk inramning av tvivelaktigt slag, den s.k. socialdarwinismen, som världssamfundet officiellt överger efter andra världskriget. Denna människosyn tycks utgöra ideologisk bas inom Rockefeller. I följande artikel ”Skolmedicinens historia IV” kommer jag att beskriva denna idéhistoriska ideologi.

Från Rockefeller sker talrika donationer för att bygga upp nya maktcentra, som så småningom leder till WHO efter andra världskriget LÄNK. Den första i raden av dessa institutioner som arbetade med hälsofrågor såväl nationellt som internationellt, var ”The International Health Commission” (1913 -1916) genom vilken man försökte utöva påtryckningar.

Kinesiskt apotek
Foto: Kian, 2018. Pixabay.com

Kontakten med Kina upprättas 1914

Ett av de första länderna som ekonomirådgivaren Gates vände blickarna mot var Kina, där det redan fanns en etablerad kontakt genom de amerikanska, protestantiska missionärer som var verksamma här.  [1]

Fastän Kina hade ett väl etablerat och eget holistiskt system att bota sjukdomar genom akupunktur och örtmediciner, drog sig inte Gates för att kraftfullt gå in för att försöka exportera det nya amerikanska sjukvårdssystemet och de syntetiska medicinerna. Han lät grunda China Medical Board (CMB) 1914 efter amerikansk förebild. [2]

Gates, som nu var vetenskapstroende från att tidigare varit baptistpastor, försökte sedan med all kraft vidareutbilda missionärerna i att även sprida kunskaper om ”den moderna amerikanska sjukvården”. Gates planerade att överta Peking Union Medical College och dela in denna institution i olika sektioner: filantropi, imperialism, affärsverksamhet, religion och vetenskap.

1924 försökte Gates övertala John D. Rockefeller att donera 265 miljoner dollar för ändamålet, men fick nej. Rockefellers son hade då tagit över efter fadern, men från och med nu var den första kontakten upprättad med Kina då det gällde det medicinska området, något som så småningom ledde fram till både vidgat samarbete under Mao Zedongs tid samt samarbete i det militärmedicinska laboratoriet i dagens Wuhan.

Idag är Kina en av världens största producenter av utfyllnadsmaterial till läkeindustrins mediciner i tablettform. Då och då rapporteras om orenheter i form av ohälsosamma biprodukter i dessa material.

Nationernas Förbund bildas 1920

1916 utökar Rockefeller sitt välde med ännu en organisation: ”The International Health Division” (IHD) 1916 – 1927 och [3]

Då Nationernas förbund (NF föregångare till FN) bildas 1920, får IHD tillfälle att bygga ut sin organisation ytterligare eftersom allmänhälsan är viktig i spåren efter första världskriget med dess krigstrauman och ekonomiska depression. Läkaren Alan Gregg spelar en viktig roll som chef för de medicinska vetenskaperna inom Rockefeller Foundation. Tillsammans med den schweiziske medicinhistorikern Henrik Sigerist talar han mycket om ”solidaritet och hälsa” och vinner därmed över vänsterorienterade politiker i Östeuropa. Det amerikanska John Hopkins University används som bas för lobbyverksamheten.

Ett stort och nära samarbete ägde rum mellan NF och Rockefellers International Health Board (IHD), som fick ett mycket stort inflytande både för uppbyggnaden av NF och för distribueringen av läkemedel. Rockefeller Foundation kom att spela en allt viktigare roll inom hela hälsoområdet då det gäller undernäring, infektionssjukdomar, barnadödlighet och allmänhälsa. Strategin är att göra sig själv oumbärlig.

Rockefellers organisation IHD växer och för kampanjer mot olika sjukdomar och investerar i snart sagt alla världsdelar, där de också lanserar sina nya syntetiska mediciner. I närheten av oljefälten i Mexico bekämpas gula febern med vaccinering. Hakmasken utrotas i Sydstaterna samt på övriga platser i Latinamerika. Tropiska sjukdomar som malaria och yaws behandlas i Afrika och Asien. Mediciner mot rabies och olika influensatyper lanseras, liksom syntetiska vitaminer vid undernäring.

Så småningom distribueras mediciner till nästan 100 länder och kolonier till en förtjänst av miljardtals dollar. För att lyckas med distribueringen sponsrar Rockefeller 25 medicinska högskolor och institut över hela världen. Rockefeller sponsrar även utbildningar för 2 500 läkare och sjuksköterskor i Asien, Afrika och Latinamerika. Dessa forskare och sjukvårdare kommer att arbeta i bästa Rockefelleranda och hjälpa till att sprida den ”moderna skolmedicinen” (industrimedicinen) ut över världen.

I: B Farben. Rockefellerstödd naxistindustri
I.B. Farben – farmaceutisk koncern som blev till en nazistindustri vilken bl.a. tillverkade nervgasen Zyklon B. Foto: Wikimedia.commons

Samarbete med Nazityskland

Samtidigt som Rockefellerkoncernen utåt sett idkar stor välgörenhet och ger med ena handen, tar den i det fördolda människoliv med den andra. Ett uppbyggt samarbete mellan Rockefeller och Tyskland fanns sedan länge. Abraham Flexner var invandrare från Tyskland och när han organiserade uppbyggnaden av den nya skolmedicinens läkarutbildning i USA hade han den tyska som förebild. Det tyska John Hopkins University i USA räknas än idag som USA:s mönsterutbildning för medicinsk forskning nummer ett.

Ett par kusiner invandrade från Tyskland till USA, där de lade grunden till läkemedelsföretaget Pfizer som expanderade internationellt på 50-talet i och med att de tillverkade antibiotika genom att använda sig av en ny fermentationsteknologi.

I följande artikel kommer jag att närmare gå in på det rashygienprogram som exporterades till Tyskland tillsammans med stora donationer, vilka mottogs så positivt av Adolf Hitler och användes av bl.a. dr Mengele i hans medicinska experiment innan han flyttade över dem till Auschwitz.

Jag vill ändå nämna IG Farben, världens då största kemiska och farmaceutiska bolagskoncern, grundad av judar 1925. Det var en sammanslagning av flera stora bolag, däribland Bayer och BASF som tillverkade konstgjorda färgämnen för bl.a. mediciner och  farmaceutiska preparat samt AGFA som tillverkade film. De farmaceutiska preparaten började tillverkas efter det att Bayers ordförande Carl Duisberg 1903 besökte Rockefeller – Standard Oil samt Carnegie – US Steel. Ett flöde av investeringar i varandras bolag påbörjades. Nazisterna övertog IG Farben, lägerfångar från Auschwitz användes som försökskaniner i läkemedelsframtagningar. De tvingades även till slavarbete i IG Farbens fabriker, som f.ö. började tillverka Zyklon B vilket 1942 – 45 användes i koncentrationslägrens gaskamrar.[4] Innan dess hade dock Rockefellerkoncernen tagit avstånd från IG Farben.

Standard Oil ingick senare affärsrelationer med nazisterna beträffande leveranser av bränsle till nazisternas U-båtar.

WHO:s flagga
WHO är uppbyggt av bl.a. Rockefeller Foundation. Foto: padrinan. Pixabay.com

Efterkrigstiden

1943 grundades United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) som dominerades av USA men bestod av 44 nationer med uppgift att se över hjälpinsatser till krigsdrabbade länder. Rockefeller Foundation var aktivt här i högsta grad. UNRRA uppgick sedan i FN då det bildades 24 oktober 1945. Högkvarteret byggdes upp i New York på mark skänkt av John D Rockefeller den yngre.

1948 är Rockefeller Foundation mycket aktiv i grundandet av WHO, världshälsoorganisationen, med högkvarter i Genève i Schweiz. WHO ser världshälsan som sitt ansvarsområde och kan ses som en fortsättning på IDH. Ett långvarigt och komplext samarbete uppstår mellan RF och WHO, något som t.o.m. kvarstått när de båda institutionerna förändrats över tid. Vaccinationer standardiseras världen över, bl.a. mot difteri och TBC. Just nu i coronatider argumenterar framför allt Bill och Melinda Gates Foundation kraftfullt för WHO och den vaccinationsforskning som de stöder där. Se vidare LÄNK 

Kritik mot pillerindustrin

Idag äter var sjätte svensk psykofarmaka, en konsumtion som ökat lavinartat sedan 2000. Samtidigt ökar sjukskrivningarna för psykiatriska diagnoser som det blivit på modet att upprätta istället för att ge samtalsterapier. Allra mest ökar antidepressiva medel bland ungdomar där självmorden går upp i rask takt, inte så sällan på grund av preparaten. Fram till slutet av 1990-talet var det förbjudet att skriva ut dessa preparat till dem så länge de växte.

Det förkommer att svenska läkare ibland erbjuds stora summor pengar av läkemedelsbolagen som vill muta in sig med någon medicin. I Läkartidningen kan man någon gång finna kritiska artiklar riktade mot läkemedelsindustrin. Här en recension av den danske läkaren Peter C Götzsches bok ”Deadly medicines and organized crime. How Big pharma has corrupted healthcare” LÄNK

Götzsches bok heter i svensk översättning ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” (2015). Ännu en kritisk bok kom ut 2014, nämligen ”Pillerparadoxen – varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?” av Robert Whitaker. Därtill kan läggas den svenske psykiatern Johan Stiernstedts bok ”Den galna psykiatrin – om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi” vilken har release 11 juni. (ISBN 978-91-88939-20-3)

I den fjärde delen av Skolmedicinens historia kommer jag att presentera socialdarwinismen, den ideologi efter vilken John D. Rockefeller byggde sitt imperium.

Kersti Wistrand

Referenser:
1. https://wmpeople.wm.edu/site/page/jlhannah/americanmissionariesinchina

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Taylor_Gates
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Health_Division
  3. https://sv.wikipedia.org/wiki/IG_Farben

Övriga källor: https://rockfound.rockarch.org/health , https://www.economicsvoodoo.com/wp-content/uploads/Backstage-Relationship-betw-Rockefeller-Foundation-and-WHO-Part-I-1940s1960s_Public-Health-2014.pdf

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.