Masspsykos eller masshysteri

1
1821

Originalartikel på Vetamera Länk

Masspsykos eller masshysteri [1] även inom sociologi och psykologi känd som masspsykogen sjukdom, kollektiv hysteri, grupphysteri eller kollektivt tvångsmässigt beteende är ett fenomen som överför kollektiva illusioner av hot, vare sig verkliga eller imaginära, genom en befolkning i samhället som ett resultat av rykten och överdrivna slutsatser orsakade av orimlig rädsla och panik. Masshysteri har också beskrivits som en farlig form av “gruppmentalitet” eller “grupptänk” [2]
I fall av masshysteri utvecklar hela gruppen (befolkningen) utifrån en vanlig rädsla, en orimlig hotspiral som leder till panik.[2]

“Gruppmedlemmarna matar varandras känslomässiga reaktioner, vilket får paniken att eskalera.” [2]

Masshysteri beskrivs också som att en population förenas i en kollektiv personlighet präglad av fördomar om exempelvis en folkgrupp (länk) eller av religiös fanatism, alternativt nationell idealism av politisk eller vidskeplig övertro på exempelvis hot. [3]

En av de farligaste formerna av masshysteri är krigshysterin som under världskrigen förblindade människors uppfattning och tillintetgjorde såväl medkänsla som sunt omdöme. Hitlers och Mussolinis förmåga att dupera är belägg för antagandet om suggestionens masspåverkan. [4]

Reaktionerna på coronaviruset kan också vara en form av masshysteri och där paniken har drabbat beslutsfattare med åtgärder som inte står i proportion till vare sig antalet smittade eller döda. [5][6][7]

Referenser
1) A condition affecting a group of persons, characterized by excitement or anxiety, irrational behavior or beliefs, or inexplicable symptoms of illness. Dictionary
2) Mass Hysteria Is a Dangerous Form of Groupthink, Lisa Fritscher November 25, 2019 Länk
3) Individual Psychology and Collective Psychology, Maurice Halbwach, American Sociological Review Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 615-623 Länk
4) Hitler’s Hysteria: War Neurosis and Mass Psychology in Ernst Weiß’s Der Augenzeuge, Norman Ächtler, 19 may 2009, Länk
5) Toilet paper, canned food: What explains coronavirus panic buying, Al Jazzeera 13 mars 2020. Länk
6) Coronavirus Mass Hysteria, Steven F. Hotze M.D. | March 10, 2020, Intellectual Takeout Länk
7) Dr. Drew Pinsky: Coronavirus Panic Must Stop, Press Needs to Be Held Accountable for Hurting People, Mars 10 2020, Real Clear Politics Länk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.