Expressen attackerar andlighet och medialitet

6
1374


En attack på andlighet och medialitet publicerades i Expressen den 5 maj. Artikelförfattaren heter Lars Lindström. Börje Peratt gör en textanalys och debatterar Lindströms utfall.

TEXT: BÖRJE PERATT
KLIPP: från Lindströms text i Expressen.

Nedan följer en text som använder Lindströms artikel som förlaga men blir en kritisk replik så kan läsaren göra sin egen bedömning om Lars Lindström, hans agenda och bakomliggande motiv.
Lindström använder en känd retorik i tre steg där författaren i detta sammanhang tar fram två egentligen ovidkommande ämnen, politikers syn på bidrag samt tiggare som ”bestraffas”, för att sedan angripa andlighet och medialitet. Jag följer således Lindströms eget upplägg och innehåll men lyfter ut hans text (Blå streck till vänster) och kommenterar hans påståenden.

Låt oss börja med artikelns rubrik.


Det är naturligtvis ett grovt och generaliserande påhopp. Och en kommentar är att Lindström som utger sig för att vara journalist i själva verket är en charlatan. Lindströms första frågeställning är:

Detta kan besvaras med motsvarande lika låga nivå: Är det möjligt att få kontakt med en pseudoskeptiker som går i EXPRESSENS ledband? Ja, möjligen från andra sidan. Och då menar jag pseudoskeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning. En förening som Lindström hänvisar till i sin artikel. Så kopplingen till VoF är uppenbar.

Lindström skriver: ”Det finns några ologiska och otäcka dimensioner av mänskligt beteende hos i övrigt normalfungerande personer som gör mig arg och ledsen.”

Jo minsann Lindström blir arg och ledsen. Offerkofta på. Att EXPRESSEN sedan länge dansat efter VoFs pipa är känt. Lars Lindström är bara ännu en i raden av ”normalfungerande” (?) reportrar som sålt sin själ. Visst han angriper politiker som ogillar bidrag och han propagerar för en ickehumanitär överlevnadsmetod vilken bryter mot våra värderingar och det som ett omhändertagande samhälle verkar för …men …:

Och han fortsätter: .. ”så kallade andemedier, estradörer som utan vetenskaplig grund hävdar att de ”känner av” och ”kan lyssna” på döda släktingar och vänner till den som betalar rätt summa pengar.”

Angående påståendet om vetenskaplighet så är dokumentationen för de fenomen som Lindström hänvisar till sedan länge av sådan art att fenomenen validerats enligt naturvetenskaplig specifikation och krav. Se:

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Det är en allvarlig brist att en som representerar journalistkåren på en av Sveriges största tidningar saknar vad som krävs för elementär faktagranskning.

Lindström borde ha upplyst sig om att de flesta som gör sådana insatser tar inte betalt. Människor som gjort medialitet till sitt yrke ska naturligtvis ha betalt för det och betala skatt.

Problemet här är att Lindström bestrider en verklighet som var femte person anser vara möjlig men han anser att hans egen trosuppfattning ger honom rätt att förtala och förringa dem som har en annan tro. Luktar inte det förföljelse av livsåskådning och trosuppfattning. Lindström tubbar med sitt angrepp på mänskliga rättigheter.

Tja Lindström,  visste du bättre skulle du veta hur kommunikationen kan uppstå och vad som kan förmedlas. Inte alltid särskilt märkvärdig för andra än för den som får den. Men ämnet är så mycket rikare och större än det som du trivialiserar.

Huruvida särskilt sinnliga personer har relevanta färdigheter att förmedla ”budskap” kanske kan jämföras med advokater och journalisters kompetens och moral att söka rättvisa och sanning. Det finns stora svängrum här … eller hur Lindström.
Inom snart sagt varje yrke förekommer olika nivåer på kvalifikationer av utövande från expertis till nybörjare och den sort som du Lindström representerar. Slå upp pseudoskeptiker.

Lars Lindström tydliggör sig som en som inte har ambitionen att sätta sig in i fenomen som han beskriver. Detta förhållningssätt bryter mot de krav som ställs på journalistikens sökande efter sanning. Evidensbaserad journalistik stöder sig på korrekta fakta och proportioner snarare än allmänt tyckande, vinklingar, faktaförvrängningar och hittepå. Denna antihumanistiska propaganda gror ur fördomar och dogmatism.

EXPRESSEN har återigen gjort ett klavertramp i VoFs tjänst och förtydligar sig som hEXPRocESSEN. Kan inte annat än hålla med dem som skrivit: Arrogant Lars Lindström sätter sig över människors mediala upplevelser.

Börje Peratt
Ursprungsartikel Lars Lindström – Expressenjournalist – charlatan, hEXPRocESSEN

6 COMMENTS

 1. ”sedan länge av sådan art att fenomenen validerats enligt naturvetenskaplig specifikation och krav.”
  Så bra. Kan du nämna två bra sådana valideringar? Tack.

  • Du får själv leta dig fram bland alla exempel.
   Kolla t ex referenser och länkar här https://vetamera764844872.wordpress.com/2019/01/06/medialitet/
   1) Study Finds the Unexpected in the Brains of Spirit Mediums, Psychology today Länk
   2) CIA files: Uri Geller has real powers – Ynetnews Länk
   3) Do Psychic Phenomena Exist? Länk
   4) So Are Psychics Real or What? Länk
   5) SCIENTISTS STUDY PSYCHIC EVIDENCE Länk
   6) Ranking San Francisco’s Top Psychics Link
   7) Three cases of near death experience: Is it physiology, physics or philosophy? US National Library of Medicine
   National Institutes of Health NCBI Link
   Förutom det min bok 12 sinnen finner du på nätet.
   Sedan kan du gå hit och hitta mer http://www.skepticalaboutskeptics.org/

   • Öh va? Jag bad inte om webartiklar med diverse individers troende och tyckande. Du antyder här ovan att det sedan länge finns vetenskapliga evidens för t ex medialitet (”snacka med de döda”). Eller var det inte vad du menade? Kan jag få två (2) bra sådana referenser var min fråga som härmed upprepas.
    Menar du på fullt allvar att 12 sinnen baseras på vetenskaplig forskning? Vi verkar har rätt olika uppfattning om vad ”naturvetenskaplig specifikation och krav” är.

    • Ulf Nyström, uppenbarligen har vi olika uppfattning om vetenskap men din kommentar håller en inkvisitorisk och otrevlig ton som normalt skulle ha hamnat i skräpposten. Jag låter dock din kommentar passera för att besvara den. Vetenskap baserad på empiri dvs insamling av data är inte detsamma som att köra om samma moment 200 000 gånger för att ev finna en avvikelse. Darwin och Linné ägnade sig åt insamling av data (även one case validation) som användes för teorier om naturens utveckling (evolution) och funktion. Eller menar du på fullt allvar att det inte är naturvetenskap? Den metoden har även använts för att samla in upplevelser och skapa kunskap om patienter som drabbats av hjärtstopp och återupplivats. Många av dessa patienter beskriver likartade upplevelser i detta nära döden landskap, där de kommunicerat med avlidna släktingar. Nära döden-upplevelser är således bekräftade genom rapporter beskrivna i vetenskapliga studier som sedan länge passerat kravet för att erkännas enligt naturvetenskapliga kriterier. Sök själv (NDE, Near Death Experience) om du inte accepterar de referenser jag lämnat. Tolv Sinnen ligger sist i referenslistan. Du kan hitta dina två exempel tidigare om du inte erkänner Grounded Theory (metoden som ligger till grund för 12 Sinnen), en accepterad vetenskaplig metod men svår att acceptera bland pseudoskeptiker. Det blir också knepigt för pseudoskeptiker med vetenskapliga studier som bekräftar deras svårighet att acceptera en verklighet de inte vill tillstå. Du får dock som sagt söka själv det är en pedagogik barn får lära sig i skolan. Och jo det finns mängder av referenser även i Tolv Sinnen som belägger vetenskaplig evidens för förstärkt sinnlighet och oberoende medvetande och även en teori för dessa fenomen, i enlighet med GT. Med NDU följer ofta en förstärkt sinnlighet som möjliggör ett antal ”översinnliga förmågor” däribland kommunikation genom ett oberoende medvetande (OM). Detta OM möjliggör alla de fenomen som rör ”medialitet” mm. Somliga tycks ha fått ”gåvan” med födseln. Troende och tyckande av klassisk pseudoskeptisk karaktär skulle väl aldrig erkänna bevis som ruckar om en materialistisk föreställningsvärld. Läs mer om om pseudoskeptisism. Tills dess håll till godo med denna redogörelse från en skeptiker https://www.bustle.com/p/11-things-people-have-said-after-coming-back-from-near-death-experiences-81001 /Börje Peratt

 2. Tack Börje Peratt för din utomordentliga artikel om journalisten Lars Lindströms nedgörande av olika medvetenhetsnivåer hos högkänsliga
  perennasjälar. Det är synnerligen tragiskt att individer med låg andlig medvetenhet har utbildat sig i yrken som är officiellt kritiska mot allt som de inte kan avläsa och därmed inte kan förstå på annat sätt än med hjälp av enbart sina fem sinnen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.