20 januari, 2019

Medialitet

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Medialitet innebär att varsebli bilder, signaler och budskap på mental och emotionell nivå utan att [kända] fysiska sinnen (ögonens syn, öronens hörsel, tungans smak, näsans lukt, hudens känslighet) är inkopplade och refererar därför till … [Read more...]

”Budbärare från det okända” av Elisabeth Lannge

Kersti Wistrand har i sin forskning djupintervjuat flera mediala personer, som varit mycket nära döden vid födelsen eller veckorna närmast efter.  Det kan bero på navelsträngen eller igentäppta luftgångar som nästan kvävt dem. Elisabet Lannge tillhör dessa medier. Hon berättar om sin uppväxt och … [Read more...]