Hillbilly – amerikansk vit arbetarkultur i kris

1
3223


Det västerländska samhället står i en omvandlingsprocess där nedläggning av gruvor, industrier och skeppsvarv samt införandet av modern teknik drabbat arbetarklassen och gett upphov till stora kriser. Kersti Wistrand granskar i några artiklar hur missnöjet drabbat de politiska valen i USA och Sverige, där republikanerna och sverigedemokraterna vuxit sig starka genom missnöjesröster.

TEXT: KERSTI WISTRAND
Foto: där ej namngivet Pixabay.com

Hillbilly, `bergsgetabock´, är ett begrepp som i USA används om människor som bor i avlägsna, lantliga bergsområden inom USA, framför allt Appalacherna. Det är en nedsättande term. Den stereotype hillbillyn ses som en fattig, obildad individ med ointresse för samhälls-och kulturfrågor och som hänger sig åt hembränning, superi, tjuvjakt och droger. De framställs ofta som överviktiga, ofta boende i husvagnsparker med många barn och dålig hygien. Liknande begrepp för denna stora samhällsgrupp är ”rednecks” och ”white trash”, `vitt skräp´, en term som togs i bruk under tidigt 1800-tal, då fattiga vita tvingades arbeta för slavägare i Sydstaterna för att överhuvudtaget kunna överleva. Skällsordet ”White trash” betonar laglösheten och kriminaliteten, medan ”hillbilly” mer associeras till ett isolerat bergsfolks okunskap och oförmåga att umgås socialt.

”White trash” en fattig sydstatsfamilj fotograferad 1913. (Wikicommons)

Till skillnad från välutbildade rika vita med rötter i det protestantiska Nordeuropa, härstammar hillbillies i allmänhet från Skottland och Irland, tillhör arbetarklassen och har inte gått på college. För dem är fattigdom en släkttradition. När deras förfäder steg i land i Nya Världen under 1700-talet kände de sig starkt dragna till bergstrakterna i Appalacherna som påminde dem om deras hemländer.

Denna skotsk-irländska grupp blev fattiga dagavlönare, ”white trash”, i Sydstaternas slavekonomi, sedan arrendatorer på godsägarnas marker, sedan kolgruvearbetare och på senare tid maskinoperatörer och fabriksarbetare. En typisk hillbillyman arbetade under 1900-talets första hälft inom kolgruvedistriktet i Appalacherna eller inom stål-och bilindustrin i de nordvästra delarna av Appalachområdet, som hör till det s.k. rostbältet.

Vy över landskap i Virginia med Appalacherna i bakgrunden. Pixabay.com

Appalacherna i östra USA är en bergskedja som har varit synnerligen rik på kolgruvor. I mellersta och södra delarna fanns olje- och gasfyndigheter, men även andra mineraler. Mellan 1906 och 1936 dog 600 män årligen i gruvolyckor. Många mycket stora olyckor skedde även senare. Bolagen vägrade ställa upp med skyddsutrustning. Fackföreningsrörelsen växte sig stark och strejkerna har varit många. Kampen mellan arbetare och gruvbolag var hård och många fackliga företrädare mördades. 2015 var det lägsta dödstalet någonsin. Förklaringen var att så få gruvor fanns kvar. Idag kapar man istället berg ovan jord med dynamit i den mån arbetstillfällen finns kvar.

Rostbältet markerat med rött. Wikimedia.

Rostbältet är en industriregion i nordöstra USA. Det sträcker sig från området mellan Boston och Washington D.C. (som själva i allmänhet inte räknas till Rostbältet) över delstaterna New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana och Michigan. Tidigare kallades området ”Tillverkningsbältet”. Många hillbillies flyttade dit för att få utkomster när gruvarbetena tröt. Under 1970-talet uppstod stålkrisen med svårigheter att anpassa sig till en global marknad. Industrierna förföll och i spåren av detta uppstod arbetslöshet och försvagad ekonomi. Städernas underhåll eftersattes och fattigdomen bredde ut sig.

Stålverk som revs i Pennsylvania 2007. På platsen uppfördes istället ett casino. Foto: Jschnatzer. Wikipedia

Hillbillymusiken

Kanske har du hört talas om hillbilly som musikgenre? Den är en föregångare till rockabilly och countrywestern. Typiskt för ”hillbillies” och deras traditionella musik, som härstammade från irländska och brittiska spelmanslag och blev populär från 1920-talet och framåt 60-talet, då Nashvillmusiken tog över, är att de spelar på (ofta egna byggda stränginstrument) som banjo, mandolin, gitarr och fiol (mountain fiddle) och sjunger nasalt till detta. Här är några smakprov på olika hillbillylåtar genom åren.

Hillbillys – arbetarklassens största undergrupp

De skotsk- och irländskättade som bebor Appalacherna – Rostbältet är en av de mest distinkta undergrupperna i USA. Samhällsforskare har noterat hur deras familjestrukturer, religion, politiska åsikter och umgängesliv alla förblivit tämligen oförändrade jämfört med hur radikalt traditionerna har övergetts på nästan alla andra håll i USA.

Särdraget att hålla så hårt på kulturtraditionen är både på gott och ont. Till de positiva följderna hör den starka lojaliteten inom gruppen med en brinnande hängivenhet för familj och fosterland och där man är beredd att göra vad som helst för att försvara familjemedlemmarnas heder och ära. Till de negativa hör att utbölingar, dvs. sådana som inte ser ut som eller beter sig som dem eller viktigast av allt – inte låter som dem – ogillas på det bestämdaste. Det är inte för inte som det i Appalachområdet har gått värst utför med den vita arbetarklassen med dess låga sociala rörlighet, fattigdom, familjevåld, skilsmässor, drogmissbruk och alltför tidig död. ”The American dream”, den amerikanska drömmen att lyckas genom hårt arbete, är som bortblåst.

Idag är arbetslösheten och bidragsberoendet stort. Enligt flera opinionsundersökningar är den vita arbetarklassen just här den mest pessimistiska i hela USA, mer än både svarta och latinamerikanska invandrare. Hillbillies är också mer socialt isolerade än någonsin tidigare och isoleringen förs vidare till barnen. Många har hamnat utanför på arbetsmarknaden eller själva gjort valet att inte flytta för att få bättre möjligheter. Och många av dem har övergivit sina tidigare generationers tro på facket och demokraterna och istället röstat på republikanska partiet och Trump. Cirka 15 % av hans väljare sägs komma från detta distrikt.

I följande artikel kommer J.D. Vance bestseller ”Hillbilly – en familj och kultur i kris” (2016) att ligga till grund för skildringen inifrån Hillbillysamhället. J.D. Vance (född 1984) är själv uppvuxen som en hillbilly bland hillbillies i Kentucky och Ohio, men kunde genom tursamma omständigheter göra klassresan. Syftet med hans bok är, enligt honom själv, att visa på vad som sker i verkliga människors liv när den industriella ekonomin rasar ihop. Den handlar om värsta tänkbara reaktion på olyckliga omständigheter och om en kultur som i allt högre grad bäddar för socialt förfall istället för att motverka det. Författaren hoppas kunna ge förståelse för hur klass och familj påverkar fattiga människor oavsett ras: en känsla att tappa kontrollen över sitt liv, en känsla att vara illa behandlad, brist på egna initiativ och en benägenhet att skylla på andra.

J.D. Vance är idag jurist och som sådan i färd med samhällsanalyser och politisk rådgivning för att förändra arbetarklassens situation i Appalacherna- Rostbältet till det bättre.

Kersti Wistrand

Källor:
Engelska wikipedia, http://www.nsd.se/kultur/doden-i-appalacherna-10131486.aspx samt boken ”Hillbilly – en familj och kultur i kris” (2016) av J.D. Vance. Bokförlaget Dualis. ISBN: 978 – 91- 87852 -59-6.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.