Cancer och förklaring till Cancerfondens agerande/misslyckande?

5
1165
Journalist Hans Brattberg Foto: Filip Sjöfors, Smålandsposten

I 23 år – 1976-99 arbetade Hans Brattberg som reporter på dåvarande nyhetsbyrån FLT (Förenade Landsortstidningar). Först som riksdagsjournalist – tills han kom fram till att “politikernas myckna prat grundas på allt annat än allmängiltig logik”.

TEXT Hans Brattberg

Som fri skribent efter att ha lämnat FLT fick jag fritt spelrum, skriva om sånt som kom att intressera mej, vilket ledde till åtskilliga andra, brustna illusioner. En av de sista var föreställningen att Cancerfonden arbetar för att se till att färre och färre människor dör i cancer.

Efter att ha träffat en läkare från Australien, Sam Chachoua och i sällskap med en läkarutbildad lyssnat till hans rön ifråga om cancern kom jag i direkt kontakt med Cancerfondens forskningschef. Som inte brydde sig om att besvara mina frågor.

Följden blev denna min slutsats:

Cancerfonden verkar för mig vara själva förklaringen till att fler och fler i vårt land dör i cancer. Fondens ändamål är nämligen inte att bota cancersjuka utan att ordna pengar till alltfler forskare.

Fondens ansvariga är följaktligen inte intresserade av forskare som redan kan ha löst cancerns gåta. Dr Chachoua föreläste på Karolinska Sjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus på temat ”Är cancer och AIDS obotliga?” den 28 november 1998. (Jag har den på video).

Min intervju kom att publiceras i ett dussintal landsortstidningar, men var – vilket jag insåg på förhand – utan chans ifråga om Cancerfondens journalistpris. Detta trots eller kanske snarare på grund av att dr Chachoua ansåg att min artikel var den bästa som dittills skildrat hans forskarrön. Han sa nämligen:

– Nej, sådana institutioner belönar bara artiklar som gör att de själva får in mer
pengar. Det är det enda dom är intresserade av. Helst ska det vara texter som griper folk i hjärterötterna och får dem att skicka in bidrag!

Han hade rätt – och jag ska väl vara tacksam över att jag inte blev pristagare. Vinnaren det året var nämligen själv svårt cancersjuk och avled kort därefter.

Här kommer inledningen av mitt reportage:

Stockholm (FLT)

 • Cancer är i sig ingen sjukdom. Cancer är en programmerad respons, som ger stöd åt vårt immunförsvar. Cancercellen kapslar in livsfarliga mikrober, t ex stelkrampsbakterier, som annars tar död på oss på bara några timmar.
 • Cancer fungerar också som kroppens naturliga fyllnadsmaterial, som ersätter celler som skadats av för mycket solljus, rökning, alkohol, stress etc och inte längre förmår dela sig. Till skillnad från friska celler kan cancerceller dela sig i det oändliga.
 • Cancer är inget omedvetet vilddjur utan en högt specialiserad cell, med flera naturliga funktioner.

Det är några slutsatser som Sam Chachoua, läkare och forskare från Australien dragit sedan han ingående studerat några fall av spontant tillfrisknande från cancer.– Hittills har cancern betraktats som ett odjur, som ska angripas och dödas. Men när man inser de funktioner som cancercellerna av naturen har, öppnar sig nya och betydligt mera effektiva behandlingsmetoder, säger dr Chachoua.

Själv har han framställt ett slags genetiskt vaccin, som angriper sådana mikroorganismer – virus, bakterier, svampar – som hålls inkapslade av cancerceller.

– När dessa dör, så uppfattar cancercellen att den inte längre behövs och begår självmord – det kallas apoptosis, förklarar Sam Chachoua, som kallar sin metod ”Induced Remission Therapy”.

Tekniken har funnits i några år. Sam Chachoua reser över världen och föreläser om den på sjukhus, senast på Karolinska sjukhuset i Solna. Med sig har han en stor samling av diabilder – röntgenbilder, diagram och laboratoriedokument – som stöd för sin terapis effektivitet. Han finansierar fonder som gör oberoende studier av metoden. Och han erbjuder vilket forskningsinstitut som helst upptill 100 000 dollar för att utvärdera den och bidra till att göra den känd.

Sam Chachoua är 36 år. Hans intresse för cancerforskning började i tidiga tonåren då hans far Isaac, själv läkare, drabbades av cancer. Efter fem år hade Sam funnit ett medel, tusentals gånger mera effektivt än andra som användes då, mot cancer. Men fadern, som lyssnat till kollegors råd om konventionell terapi, avled året därpå.
Som färdig läkare kom Sam Chachoua att ägna sig åt patienter, som andra läkare förlorat intresset för. Människor som betraktades som obotligt sjuka och vårdades i hemmen.

I två fall fick Sam uppleva spontana tillfrisknande från cancer. En kvinna med bröstcancer och en man med leukemi.

– Båda drabbades av varsin hudinfektion och när den försvann, så blev de friska. Jag frågade mig: Hur var detta möjligt? Vad visar Naturen själv för utväg ur för oss obotlig cancer?

Sam Chachouas studier ledde till att han upptäckte en genetisk mekanism. Ett direkt genetiskt budskap från den döende bakterien till cancercellen. ”Jag dör, det är tid för dig att också dö.”

Med ledning av informationen har Sam komponerat ett genetiskt vaccin, som görs av material från patienterna själva.

– Vaccinet angriper den utlösande sjukdomsorsaker och reparerar skadan – och det också genetiskt. Det verkar inte bara mot cancer, utan också mot aids, Alzheimer och en rad andra sjukdomar, eftersom det återställer cellernas genetiska matris.

– Vaccinet agerar som immunstimulans och särskild cellreparatör. Det arbetar genom att utlösa en programmerad celldöd utan att det orsaka någon traumatisk reaktion från kroppen. Jag har då inte märkt att det har några biverkningar alls, säger doktor Chachoua.

Cancer är alltså – enligt Sam Chachouas sätt att se – en mekanism som understöder människans immunförsvar. Han betvivlar det vanliga påståendet att smittkoppor, polio, tuberkulos och epidemisk lunginflammation försvann på fyrtiotalet för att vi utvecklade antibiotika, vaccin och bättre hygien.

– I själva verket utvecklades antibiotika 5-10 år efter det att minskningen började, vaccinet 10-15 år senare. Och i vissa områden där smittkopporna försvann förbättrades inte hygienen.

– Sanningen är att när människan visade ökad benägenhet att utveckla cancerceller, så minskade dessa infektioner. I samma utsträckning som tuberkulosen minskade, ökade lungcancern.

– Evolutionen bryr sig mer om artens livslängd än individens. Till skillnad från kroniska infektioner som tuberkulos, syfilis, malaria så smittar inte cancer. Cancern betjänar en immunrespons, vår arts livslängd ökar.

Så långt min artikel. Dr Chachoua som hänvisades till Cancerfondens ansvariga tillfrågades om han ville ha pengar. Nej, han ville i stället ha deras tid.

– Ge mej två, tre timmar så kan jag visa hur man får cancerceller att begå självmord.

Men si, det var man inte intresserad av. Dr Chachoua kände sig bemött enligt jantelagen.

Självklart är det helt fel att en forskningsfond ges ansvar för cancersjuka människor.
Forskningen som ändamål blir självändamål. Nu beviljar man visst pengar till flera hundra forskare, samtidigt som det förkunnas i annonserna att en av tre får cancer men att alla drabbas. Vem ställer krav på s k leverans av en institution som i god tro stöds av den svenska allmänheten?

Det finns en princip
som inte låter sig rubbas
av informationer
som inte låter sig rubbas
av motargument
och som oundvikligt
dömer en människa
till evig okunnighet.

Denna princip är förakt
innan någon undersökning
har företagits.

Herbert Spencer (1820-1903)

5 COMMENTS

 1. Kommentar på Facebook Monica Fredberg: Jag förstår inte… Hur kommer det sig då att tex här i Sverige där bakterie och virussjukdomar minskar och cancer ökar?

  • Hur är vi säker på att bakterie- och virussjukdomar har minskat?
   Jag tänker på den stora majoriteten med Epstein Barr, Herpes osv.
   Och sen då även candida och mögel som ofta återfinns i människokroppar.
   Jag har länge vetat om teorin att kroppen kapslar in “skit” i form av vaccingifter, bakterier osv. Fast jag hittills bilden av att det gällde de så kallade godartade tumörerna.

   Mycket spännande text här ovanför!
   Blir förundrad över hur det menas med att vi “visade ökad benägenhet för cancer” kan förklaras evolutionärt. Det är ju med rasande hastighet. Om man syftar på våra gener så känns det overkligt eftersom mutationer mm tar evinnerligt lång tid på sig.
   Kan någon förklara?

   • Andrea, tack för din frågeställning. jag är inte naturvetare och har inte den kompetens som krävs för att förklara biologiska och organiska processer utifrån de kunskaper som krävs i din kommentar. Hans Brattberg har återgett ett möte med en läkare som här tillåts deklarera sin teori. Det får sedan bli upp till andra (mer kunniga) att reflektera, diskutera och förklara just detta. Hoppas på att vi får till en sådan diskussion./BP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.