Problemet med ateism

5
1754

Häromkvällen visades dokumentären ”The Trouble with Atheism” på Axess TV. Den brittiska journalisten Rod Liddle granskar ateismen och några av dess företrädare i Storbritannien och USA. Filmen sändes första gången på Channel 4 i Storbritannien i december 2006.

TEXT: BÖRJE PERATT
Här presenteras ett redigerat urval från originalartikel i Utforskaren ”Problemet med [ny]ateism

Filmen (utan svensk subtitle, länk längst ned) innehåller intervjuer med ett antal framstående ateister tillika debattörer såsom Richard Dawkins, Peter Atkins och Ellen Johnson, president för amerikanska ateister som alla är – säkra på att Gud inte finns. Dessa hängivna ateister kan enligt Liddle jämföras med fundamentalistiska religiösa i sin arrogans och intolerans.

Deras argumentation uppvisar paralleller till inskränkta religiösa attityder och detta karaktäriserar nyateismen som myntades av bland annat Richard Dawkins. I Sverige har man bland annat på Wikipedia försökt förminska eller ändra på denna historik.

Liddle karaktäriserar Atkins och Dawkins som ”ateismens evangelister”. Deras påståenden om att ”vetenskapen är en överlägsen metod för att förstå världen” är också häftad med religiös fanatism.

En av ateisterna/forskarna hänvisar till den ”överlägsna vetenskapliga metoden”. Och den direkta kritiken mot detta kan enkelt formuleras … som om en per review artikel skulle automatiskt ge en sann bild av världen. …

”Problemet med ateister är att vetenskapen kanske inte är så långt bort från religionen som man tror”.

I filmen kliver vi in i ett amerikanskt nationellt laboratorium (Fermilab) med inriktning på partikelfysik. Liddle beskriver det som ett ”vetenskapens tempel”, och karaktäriserar Charles Darwins, om arternas uppkomst och det naturliga urvalet, som en ”helig text” för ateister. Med sina 150 år på nacken har Darwins slutsatser blivit föråldrade, främst rör detta huruvida evolutionen följer en långsam utveckling eller kan ske språngvis utan synbara mellanled vilket skulle gå mot Darwins teori. Flera exempel pekar på att så sker och det skulle då betraktas som anomalier.

Liddle sätter Fermilabs mest framstående forskare på plats då han frågar denne forskare om vad som hände innan The Big Bang. Forskaren menade att det kan han inte veta men att hans spekulationer över detta är vetenskapliga (häpp!). Detta problem är ju den centrala frågeställningen! Attityden att hans spekulationer skulle vara vetenskapliga, medan andra då inte skulle vara det, visar upp just den slags arrogans som Liddle kritiserar.

Några egna slutsatser om vetenskapens förhållande till skapelsetro, Gud och andlighet som publicerats i boken ”Succebo-fröet till framgång” (sid 10).

/ …
Teorin om Big Bang går ut på att innan den, ingenting. Varken tid, materia eller liv. Även bibeln hävdar detta och här förenas således ateistiska fysiker och sekulära humanister med de bibeltrogna i ”Allt var öde och tomt”. Men lika förmätet som det är att kalla trosuppfattningar före judendom eller kristendom hedniska, lika förmätet är det att påstå att Big Bang är alltings början, av sig själv, utan inverkan av något initiativ. Alla förutsättningarna fanns före Big Bang. Att kvantfysiker lyckats framställa partiklar och energi ur vakuum, (nollpunktsenergi) vilket först skedde av en slump, bevisar bara att något finns som vi ännu inte helt förstår. I begynnelsen var icketomheten, men redan här fanns vågen som kunde övergå till en partikel.//Slut citat

Den kanske viktigaste frågan rörde huruvida olika trosföreställningar orsakat krig och mord på oskyldiga.
Peter Atkins hävdade här att dylika krig och mord aldrig utförts av ateister. Liddle kommenterade det med att några av de värsta folkmorden faktiskt utförts av ateistiska regimer såsom Stalins utrotningskrig mot religion och morden på 2 miljoner religiösa och påstådda politiska förrädare. Atkins försökte försvara det med att Stalin var konfucian. Liddle avfärdade detta simpla argument med att det var en kommunistisk regim med religionskrig på agendan. Man kan här lägga till Röda Khmererna som styrde Kambodja från april 1975 till januari 1979. Under dessa år förslavades, torterades och mördades landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt ateistiskt bondesamhälle. Det beräknas att befolkningen decimerades med var fjärde person, ca 2 miljoner människor.

Liddle gav också exempel på samhällen där materialismen tagit över och kastat ut andligheten som därefter degenererat till maktfullkomlighet, övergrepp, intolerans och egoism [Sverige ett exempel?]. Liddle använde inte begreppen antihumanism eller nyateism men denna rörelse med rötter i marxism och kommunism har en tydlig ateistisk ideologi med åtföljande politik och förföljelse av troende och människor med ”avvikande” uppfattningar.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Är då socialismen undantagen? Nej det finns en mycket stark vänstervriden kraft som vi kan se i Julian Huxleys och Paul Kurtz samverkan för att bygga antihumanismen (baserad på ateism) i världen. I Sverige representerad av Förbundet [anti]humanisterna och dess systerförening Vetenskap och Folkbildning den senare på initiativ av Socialdemokratiska krafter och därefter med tentakler ut i medier och myndigheter. Detta har lett till ett förmynderi som förföljer och bestraffar människor i Sverige och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Professor Jeffrey Schwartz, antropologist vid Pittsburg universitet, är agnostiker och står för den möjligen mest korrekta vetenskapliga uppfattningen om Gud presenterad i dokumentären, att vi kan inte med säkerhet vare sig avfärda och fastslå Gud som en universell varelse.
Vi finner motsvarande ställningstagande i en 3000 årig religiös Vedaskrift.

Hinduismens filosofiska grund vilar på om inte ett ifrågasättande så åtminstone en öppenhet för att vi inte vet vem eller vad Gud är (Vedaskrifterna 1500 f. Kr). Denna osäkerhet erbjuder oss att tro på vad och vem vi vill, även ateism.
”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Succébo sid 7:)

Börje Peratt

5 COMMENTS

  1. Mycket bra om hur en klok reporter ifrågasätter ateister. Dock är kapitalismen med girigheten som ett offer till Mammon en minst lika stor människofientlig bov som kommunism och socialism . Bara ett aktuellt exempel 5000 barn under 5 år dör varje dag pga sjukdomar som vi lätt kan behandla om vi fördelar resurser rätt. se min uppsats Barnens hälsa offras på girighetens altare http://www.drpilotti.info/solidaritet.html . Så det kapitalistiska systemet begår dagligen folkmord. Själv ser jag ingen motsättning mellan en sann frihetlig kommunism där vi fördelar Jordens och Guds gåvor rättvist och en tro på Gud.

    • Tack Jan för din kommentar. Någon sann frihetlig kommunism finns ej att spåra så långt ögat når. Nordkoreas diktatur håller hela folket på svältgränsen. Kinas har eliminerat mänskliga rättigheter. Däremot kan den kapitalism som råder i Europa och främst då i Norden stoltsera med demokratier som på ett mer rättvisande sätt bildar skyddsnät även för de mest utsatta utom då Rumänien och Bulgarien som är tacksamma för att deras fattigaste har fritt tillträde till att tigga i andra EU-länder. Ditt exempel om 5000 barn torde dessutom vara i underkant då det i övriga världsdelar antagligen är väldigt många fler som lider av undernäring och svält med dödlig utgång.

  2. Ja siffran är i underkant det ska vara 25000 per dag dvs 10 miljoner per år. Vad hjälper demokrati om kapitalet styr så vi inte ens räddar barnen vare sig från sjukdom och svält?

    • Jan, vi har möjligen olika uppfattning om konsekvenser av diktatur och demokrati. För mig är demokrati den enda vägen den må vara bristfälligt genomförd på många håll. Ja även i Norden där den ändå i regelbunden mångårig granskning av internationella institut anses vara bäst genomförd/utvecklad av Democracy Index, ett Demokratiindex som årligen graderar demokratier. Länder som Ryssland och USA ligger långt ned på denna skala. Diktaturer som Syrien och Nordkorea bland de sista.
      Hur illa det kan gå vet vi efter katastrofer från rämnande diktaturer som Hitler-Tyskland, fascismen i Italien och Spanien, Irak under Sadam mm, och inte minst Sovjets Östblock. Än idag finns rester av sådan diktatur och dess ledare är allt annat än altruister. Minns Nicolae Ceaușescu i Rumänien.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.