När sanningen stirrar i vitögat underlättar skygglapparna

1
1385
Shirley Chisholm

Stötte på en sida där två personer diskuterade begreppet antihumanism och den ena försvarade användandet medan den andre ansåg det fruktansvärt att anlägga den termen på Sturmarks förbund. Trots ett stort antal länkar som ger den internationella ideologiska bakgrunden till detta antihumanistiska förbund vägrade ”sanningssökaren” acceptera källorna.

TEXT Börje Peratt

Marcello Truzzi, med rötter i antihumanism kom att mynta begreppet pseudoskeptiker: syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som låter egna fördomar och privata uppfattningar råda över fakta och vetenskap. I sin besvikelse över den skeptikerrörelse Truzzi var med och startade lämnade han den.

David Brolin har gjort en ansträngning att reda ut begreppen under rubriken Mänskligt, alltför mänskligt?
Humanismen är idag inget lättförståeligt begrepp. Det har stötts och blötts, förvanskats och förvillats. Särskilt besvärligt är det då en  rörelse lyckats begränsa begreppet med egoistiska, materialistiska och nyateistiska uppfattningar.

Antihumanismen tar över humanismen

IHEU (International Humanist and Ethical Union), bildades på initiativ av Julian Huxley (dåvarande generalsekreterare i Unesco) år 1952. Det är en internationell paraplyorganisation för det man [bedrägligt] kallar den sekulära humanismen med ett stort antal skeptiker-, rationalist-, ateist- och [anti]humanistorganisationer över hela världen. I Sverige representeras IHEU av [det bedrägliga begreppet] humanisterna.

J. Huxleys vision var en världsregering på marxistisk socialistisk grund med dragning åt kommunism. Föraktet för borgerlighetens humanistiska ideal innebar att man ansåg religion vara ett opium för folket och ambitionen var att utrota inte bara religion utan andlighet som sådan. Människan var ett stycke kött och blod inte mer än så.

J. Huxley hade tidigt snappat upp förespråkare för humanism och det manifest som togs fram av en grupp ansedda vetenskapsmän och akademiker (1933). Gemensamt för dem var det medmänskliga och öppna klimatet med tolerans för varandras olika livsåskådningar och trosuppfattningar. De kom fram till ett slutdokument benämnt ”Humanist manifesto”.

J. Huxley insåg att antihumanism inte var en framkomlig rubrik och beslöt att kapa både manifestet och termen.

VoF (Vetenskap & Folkbildning) har liksom Sturmarks förbund antihumanismen och nyatismen som ideologisk grund. Man har lyckats förvandla sig till häxjägare. Sammanfattningsvis är denna rörelse ett allvarligt hot mot yttrandefrihet och mot våra mänskliga rättigheter.

Paul Kurtz, professor i filosofi vid State University, USA blev ordförande i Humanistunionens styrelse och skulle bli Julian Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en ren ateistisk agenda.

I och med Humanist Manifesto II, 1973 blev kampen för ateism och mot andlighet själva utgångspunkten för rörelsens verksamhet med målet att gradvis ta över samhällets institutioner. I detta ingick att genom entrism överta och förvandla motståndarnas begrepp. Man eftersträvade att inrätta en världsregering på marxistisk grund:

”we look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

1976 grundade professorerna Marcello Truzzi och Paul Kurtz skeptikerrörelsen CSICOP, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, (senare förkortat till CSI).

CSI ville bekämpa dem som hade tro på det andliga och det övernaturliga. Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal. Truzzi ansåg att medlemmarna bestod av pseudoskeptiker. Denna rörelse betraktades som en del av den antihumanistiska.

I deras förvillande ideologi ingick att utge sig för att försvara humanismens grundvärderingar.

Låt oss se hur antihumanismen förvanskat humanismens värderingar

  • Att varje individ tar ansvar för att skapa mening i sitt eget liv

Hur hänger det samman med ”mental sanering”, förföljelser, störande av möten, anonyma hatinlägg mot dem man vill röja undan och bevakningen och bestraffningen av journalister som inte håller sig till deras ramar. Länk

  • Insikten om den goda kraften i vänskap, kärlek och erotik

– I själva verket har man en hatisk propaganda riktad mot dem som man anser ha felaktiga trosuppfattningar och livsåskådningar. Nyrekryteringen av unga ovetande pågår ständigt vilket är nödvändigt då många, som efterhand inser vad antihumanism står för, lämnar dessa organisationer. Kvar blir de oftast outbildade som tror sig försvara vetenskapen. Vilket är ett självbedrägeri då de i praktiken försvarar kommersiella och politiska särintressen. Offer för den svenska antihumanismen

  • Medkänsla och engagemang för andras behov och intressen

– Att denna grupp tar ordet medkänsla i sin mun är ett hyckleri. I själva verket orsakar man med sina förföljelser av oliktänkande svåra lidanden. Somliga av de mest aktiva är fanatiska och när de stormar fram mot utsedda offer påminner de om en militariserad sekt vilket kommunikationsforskare PA Forstorp granskat i en omfattande studie ”Makten över folkvettet” (2011).

”- I sin väktarroll är de inte så mycket revolutionärer som försvarare av den befintliga ordningen, dvs. en slags poliser… det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” (P A Forstorp, Makten över folkvettet)

  • Samtalets betydelse för att lösa etiska konflikter

– Nej man eftersträvar inte samtal utan monolog och därvidlag har man övertagit predikstolen i det offentliga rummet. Senaste exemplet på det är fejkdebatterna om hälsa och forskning. Innan dess finns många exempel på hur man sökt och lyckats förhindra föredragshållare genom att skrämma lokaluthyrare. Löst folk går lös på yttrandefrihet

  • Individens ansvar inför resten av mänskligheten och kommande generationer

– Det låter bra men vad innebär det då man deltar i propagandan och kravet på vaccinering av svenska folket med svininfluensavaccin som istället dödade och och orsakade kroniska skador hos friska människor.

Hippokrates betonade att läkaren i första hand skulle använda sig av medel som inte skadade kroppen.
Dr Erik Enby har denna grundsyn, han anser att även om man måste operera bort alltför sjuka delar av en organism så kan man förbereda och eftervårda en sådan insats:

”… genom att med olika infektionshämmande substanser påverka de vävnadsförstörande mikrofloror som förekommer i kroppsvätskor och vävnader vid olika former av kronicitet. Detta kan uppnås med olika slags mineraler och även med hjälp av vitaminpåverkan i hög dosering.”

Dr Enby har på detta sätt behandlat människor med allt från kroniska sjukdomar till cancer och resultaten har, jämfört med sjukvårdens traditionella insatser, varit enastående. Erik Enbys idé om C-vitamin får 2017 stöd i ett stort antal vetenskapliga studier.

Trots sina framgångar med behandling av patienter har Enby således bestraffats och pådrivande bakom detta är en hydra där Humanisterna och VoF (Vetenskap och Folkbildning) står för angreppen mot hälsofrihet.

Sista striden är uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp.

  • Ett öppet förhållningssätt som inbegriper kritiskt tänkande och ständig omprövning

– Jag tror att alla som känner till dessa gruppers aktiviteter har svårt att hålla sig för ett ironiskt skratt. Deras påstående om öppet förhållningssätt ekar mot inskränkta hålrum. Deras förföljelser av journalister och vetenskapsmän som drar andra slutsatser än de gör är omvittnat.
VoF bevakar journalister
Vår tids inkvisition

Dan Larhammar förvillar mest i förvillardebatten

  • Jämställdhet mellan könen och lika villkor för sexuella minoriteter

– Förbundets tilltänkta ungdomsordförande hoppade av rörelsen pga av sexistiska övergrepp och efteråt hotades hon av föreningens följare. Hoten fick Jessica Schedvin att lämna Unga humanister

En märkligt hög andel av pedofiler i framträdande ställning utgör rörelsens ledarskap. James Randi och Rickard Dawkins förhållande till pedofili

  • Jämlikhet mellan olika grupper i samhället baserat på ömsesidig respekt

– Ömsesidig respekt …??? Den 27 februari 2012 publicerades en artikel av Christer Sturmark i Aftonbladet ”Kommuner ska inte upplåta lokaler åt kvacksalvare” .

”- En del kritiker, bland annat från Humanisterna, menar att kommunen inte borde hyra ut sina lokaler till ovetenskapliga seanser. Terry har trakasserats och hängts ut. Hårt och ­ofta. Hans fanpage på Facebook har vandaliserats och i december 2011 polisanmälde han en representant från föreningen Vetenskap och folkbildning för förtal. Utredningen lades emellertid ner.”

Detta angrepp på yttrandefrihet och mötesfrid är flagrant. Det kan jämföras med den maktfullkomliga fejkdebatt som ägde rum på Kulturhuset/Stadsteatern (mars 2018) med Dan Larhammar och Sturmark som anförare. Det var en propagandistisk partsinlaga och allt annat än vetenskaplig. Vi var många som ansåg den olämplig i detta forum och kväljande i sin arrogans.

  • Erkännandet av betydelsen av kulturella uttrycksformer som till exempel litteratur, konst och musik.

Sturmark har ägnat sig åt att anmäla TV-dokumentärer som inte håller sig inom hans och antihumanismens världsbild.
Här har även filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” drabbats genom att systerorganisationen angripit biografer som velat visa filmen. VoF störde filmvisning i Göteborg

Ett annat exempel belyses här: Bäste Martin Rundkvist ordf i VoF och Christer Sturmark ordf i Humanisterna

Att rörelsen har ett intimt stöd av våra större medier liksom även Public Service är ett besvärande faktum. En artikel i ETC är en illustration till hur denna groteska journalistik kan gå till. Tidningen ETC i maskopi med VoF mot alternativmedicin

Förutsättningar för dylik propaganda är en förankring inom Socialdemokratin som har ett spår att fördriva det som idag går under begrepp som alternativ och andlighet.

Du sköna nya värld

Julian Huxleys bror Aldous Huxley skrev den världsberömda novellen ”du sköna nya värld” som är en vision av en värld där en diktatorisk makt tagit över.

Den 20:e mars 1962, strax före sin död, höll Aldous Huxley ett tal på Berkley Universitet. Han sade att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var ren fiction utan beskrev en plan utformad av en elit för att åstadkomma ett kontrollerat och ett förslavat samhälle.

Hur har det då gått med dessa skräckscenarior? Om vi bortser från de vulgära diktaturerna och fokuserar på väst är det framför allt Aldous onda aningar som har besannats.

Orwell varnade för att den fria människan kommer att övermannas av totalitärt förtryck. Men i Aldous vision, behövde väst ingen Big Brother för att beröva människor deras integritet, självständighet och historia. Som Aldous såg det, kommer folk att ha tillit till statens propaganda, och tillbe den teknik som avstänger dem från förmågan till egen kritisk analys. Även om kritiska röster skull höjas skulle de inte komma igenom den så kallade fria medievärlden för även den skulle vara kontrollerad.

Orwell fruktade en statskontrollerad censur som skulle beröva oss information. Aldous fruktade istället dem som skulle ge oss så mycket information att vi skulle översköljas av den och sakna förmågan att urskilja det väsentliga vilket skulle reducera flertalet till eskapism, en verklighetsflykt som gör att man slipper se verkligheten som den är. Här skulle självcensuren utelämna eller dölja verkligheten.

Orwell fruktade att sanningen skulle döljas från oss av en centralt styrd kontroll. Aldous fruktade att sanningen skulle dränkas i ett hav av irrelevans. Orwell fruktade att vi skulle bli fångna inom en totalitär kultur. Aldous fruktade att vi skulle få en trivialiserad kultur, bli självupptagna av egoistiska behov av självbekräftelse och ytlighet.

REFLEKTION
Makten över medierna är densamma som makten över vilken information som kommer ut. Idag med internet så är den inte lika lätt att kontrollera. Google är trots det inget fritt sökforum utan kontrollerat och styrt av starka intressen. Tittar man på ett begrepp som ”antivaccin” så är det nästan helt uppstyrt på försvar för vaccin och angriper antivaccinsajter. Detta handlar inte om att försvara människors hälsa utan läkemedelsindustrins särintressen. Och här utgör antihumanismen en kraft för dessa särintressen.

Det finns också en slags tröstlöshet över begreppet humanism och hur det missbrukats och smulats sönder. Men humanismen står för medmänsklighet, förståelse och dialog och detta är livsviktigt.

Den romerske stoikern Seneca, formulerade humanism i meningen Homo homini sacra – ”människan är för människan något heligt”.
Med detta följer ett moraliskt ansvar för sig själv och alla andra. En respekt för vars och ens liv och rätt till livsåskådning. I detta finns inget utrymme för de övergrepp som begås i antihumanismens häxjakter.

Börje Peratt

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.