Vart är vi på väg? Del III: Valet är ditt!

1
1170

Test av atombomb i Nevadaöknen, 1940-talet. Wikiwand

Vad händer i Sverige om en vätebomb detonerar i vår omedelbara närhet?

TEXT: KERSTI WISTRAND

Vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina 1986 spreds det radioaktiva stoftet med vindarna ända in i Sverige, där stora områden blev förgiftade i decennier. Det var farligt att äta svamp från Uppsala-Gävleområdet och rennäringen i Norrland åsamkades stor skada genom att renköttet inte kunde ätas med risk för strålningsskador.

På samma sätt kan radioaktivt nedfall från detonationer över Ryssland och närliggande Natoländer drabba Sverige. Den mest fasansfulla faran för oss skulle kunna bli en atomvinter med global mini-istid och enligt forskare 15 grader kallare än normalt. (1) Detta orsakat av ett tusental detonationer som kan tänkas användas i ett nutida krig och som förmörkar atmosfären i åratal. Skördarna skulle utebli och den globala matproduktionen skulle kollapsa. Hur många av oss svenskar skulle överleva? Hur många av världens invånare överhuvudtaget?

Eller om datasystemet slås ut på grund av ett världskrig med EMP-attacker? (2) Elnätet och elektronik skulle kunna slås ut över hela Europa och kaos utbryta. All kommunikation på avstånd upphör, radio-TV-datatrafik tystnar; sjukhusen kan inte fungera optimalt; uppvärmningen av våra bostäder uteblir; det blir mörkt i våra hus och svårt att laga mat. Redan i våras uppmanades vi av svenska myndigheter att ha matförråd för tre dygn i händelse att detta skulle inträffa.

Är detta realistiskt? Ja, visst! Vi har aldrig stått närmare ett scenario likt detta än nu. Och varför? Vi är omgivna av narcissistiska och sociopatiska ledare och politiker som är förblindade av sina egons storhet och viljan till makt. Och de är mestadels män.

Om Kim Jong-Un lyckas få iväg en kärnvapenbestyckad missil i den demilitariserade zonen mot Sydkorea skulle miljoner dö. Om Donald Trump knappar in kärnvapenkoderna i den ökända presidentportföljen kan han ödelägga stora delar av jorden. Om NATO avsänder kärnvapenladdade kryssningsrobotar från norra Skandinavien in mot Ryssland, tar det fyra minuter för Putin att som svar sända en kärnvapenbestyckad Iskanderrobot från Kaliningrad mot Malmö och Köpenhamn.

Jag har i tidigare artiklar skrivit historik om atombomben och vätebomben och dess konsekvenser LÄNK

Donald Trump frågade en utrikespolitiska rådgivare tre gånger under en genomgång varför han inte kunde använda kärnvapen och vid ett tillfälle: ”Om vi har dem, varför kan vi inte använda dem?”

Risk för kärnvapenkrig?

Ett skott i Sarajevo blev gnistan som fick första världskriget att flamma upp. Ett litet misstag i de alltmer upptrappade konflikterna skulle enkelt kunna tänkas bli en liknande utlösande faktor i det spända läge som råder. Det finns två scenarier, dels konflikten mellan USA – Nordkorea, dels USA/Nato och Ryssland(/Kina?). Låt oss granska läget.

USA och Nordkorea

Det är mycket allvarligt att Nordkorea fortsätter att utveckla kärnvapen. Natten mot den 12 september beslöt FN:s säkerhetsråd enhälligt om sanktioner mot Nordkorea, som utfört sitt sjätte kärnvapentest i början av september.

Säkerhetsrådet beslöt att all nordkoreansk textilindustri ska stoppas liksom en stor del av införseln av råolja och naturgas. Syftet är att strypa Nordkoreas tillgång på utländsk valuta och göra det svårare att finansiera kärnvapenindustrin, men som alltid kommer landsbygdsbefolkningen att bli lidande med risk för svält. En massflykt av nordkoreaner in på kinesiskt och ryskt territorium är inte något dessa länder önskar sig. Mina vänner i Vladivostok är starkt oroade.

Detta var den nionde resolutionen mot landet sedan 2006 och de hårdaste sanktionerna någonsin som man beslutat att genomföra. Men inte fullt så hårda som USA önskat. För att få med sig Kina och Ryssland var Trump tvungen att backa något. Han uttrycker sig besviket till nyhetsbyrån Reuters:

”Det är ett mycket litet steg på vägen. Det är ingenting i jämförelse mot vad som i slutändan måste ske när det gäller att handskas med landets kärnenergiprogram.”

Trump har för någon vecka sedan uttalat sig om handelsförbud mot länder som handlar med Nordkorea och här syftade han framför allt på Kina. Troligt är därför att han har för avsikt att pressa Kina för att få fram ännu tuffare sanktioner framöver.

Oron är stor i det närliggande Kina samt i Ryssland, inte minst för Donald Trumps sätt att kommunicera, utmana och provocera Kim Jong-Un och därmed Nordkorea. Amerikanska militära övningar i närområdet är inte något man vill ha. Situationen kan lätt eskalera och bli gnistan till ett tredje världskrig. Kinas och Rysslands önskan är och har hela tiden varit att USA och Nordkorea ska kunna mötas i diplomatiska samtal och detta är nu inskrivet i resolutionen. Sydkorea har för några dagar sedan vänt sig till Putin för hjälp med medlande samtal.

En vilja att ”se” Nordkorea och dess lidande genom historien samt ge det någon form av bekräftelse som land och folk, skulle betyda mycket och vara en god början för dialog, men narcissistiska ledare har som bekant svårt med sådant. Istället fortsätter USA och Nordkorea att hota varandra. Den 11 september, dagen innan säkerhetsrådets beslut om nya sanktioner gick igenom, förklarade Nordkoreas försvarsdepartement:

”Åtgärderna kommer (om de beslutas) att åsamka USA den värsta smärtan och lidandet i landets historia!”

John MacCain på högerflygeln i amerikansk politik menar att om USA kommer att hotas med militära medel, finns det endast en väg kvar, nämligen att förinta Nordkorea.

Konflikten USA/NATO – Ryssland

Den 11 september drogs Aurora 17, den största svenska försvarsövningen på 23 år, igång. 20 000 svenska militärer och över 40 civila myndigheter övar tillsammans på Gotland och i Östergötland – Göteborgsområdet – Mälardalen under tre veckor. Men inte nog med det. Förband från nio andra länder deltar, bl.a. Danmark, Finland, Norge, Litauen, Estland, Frankrike och USA. 1500 av de tjugo tusen militärerna är amerikanska NATO-soldater.

Samarbetet med NATO har fördjupats under de tre senaste åren genom alliansens försorg och där ovan nämnde amerikanske John MacCain varit en av de rådgivare som flera gånger besökte Sverige och alliansen lyssnat till.

Den tänkta fienden ”A-landet” ligger i öst och alla stridskrafterna tränar på att möta denna invasion: ”I en orolig värld kommer vi att försvara vårt land – det är scenariot. Försvara vårt land där andra länder ingår är en naturlig del av vårt säkerhetssystem!”

Försvarsminister Peter Hultqvist hävdar bestämt att övningen som ingår i Sveriges strategi har en defensiv profil och att vi har all rätt att utföra Aurora 17:

”Vi försöker bygga ett nätverk som ska vara stabiliserande i vår del av Europa. Vi följer Wienkonventionen och har internationella observatörer på plats, även ryska. De samarbeten vi tidigare haft med USA:s försvarsdepartement ligger fast, men detta är en svensk övning och skulle något oförutsett hända så är det endast den svenska militären som agerar. Detta är en svensk angelägenhet! Aurora 17 är viktig ur flera synvinklar. Dels för att utvärdera vad vi behöver bli bättre på, dels för att signalera säkerhetspolitiskt att vi är beredda att försvara vårt land.”

Folkpartiets ledare Jan Björklund (fp), själv gammal militär, menar att denna övning är ett sätt att knyta Sverige närmare NATO, medan försvarsminister Peter Hultqvist förnekar detta.

Ungefär samtidigt som Aurora 17 pågår drar motsvarande ryska-vitryska militärövning Zapad 17 i gång mot gränserna till de baltiska staterna. Det kommer att bli den största militära övningen sedan kalla krigets dagar. Det är ovisst hur många som deltar. Mellan 13 000 och 100 000 militärer har nämnts.

”Denna typ av övning genomförs av ryssarna rutinmässigt vart fjärde år, men av någon anledning förstoras detta upp i västerländsk massmedia mer än någonsin”, menar Bert Sundström, korrespondent i Moskva, i kvällens Rapport SVT 1 (13 september).

Det tycks ligga i tiden att misstänkliggöra, förstora upp och oroa. Zapad 17 är liksom Aurora 17 en defensiv övning och jag har tidigare skrivit om det ryska folkets skräck för anfall från NATO. LÄNK .  Från ryska vänner hör jag berättas om de 650 amerikanska militärbaser som omringar deras land och ligger långt från USA:

”Dessa baser har inget med försvaret av USA att göra utan utnyttjas för att kontrollera andra områden och försvara USA:s s.k. globala intressen. Vi ryssar har bara två sådana baser. De ligger i Syrien och Vietnam. De 25 övriga befinner sig mot grannländernas gränser mestadels i söder.”

Max Tegmark maj 2017. Foto: Future of Life Institute

FN:s konvention om kärnvapenstopp

Den 27 mars i år startade i FN:s generalförsamling samtalen för att få till stånd ett globalt kärnvapenförbud. Sverige med Margot Wallström i spetsen är ett av de länder som ligger bakom. Resultatet blev att 193 medlemsländer röstade ja. De deltar nu i försök att få tillstånd ett globalt förbud mot kärnvapen. Flera nationer har dock valt att bojkotta samtalen och rösta nej, däribland USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Israel och Japan.

Två tredjedelar av FN:s medlemsstater stödjer arbetet med att förbjuda kärnvapen och trotsar därmed stormakterna. De har starkt stöd av bl.a. utrikesministrar, påven, Internationella Röda korset och Svenska läkare mot kärnvapen.

I en tidigare artikel i år har jag redogjort hur den svenske kosmologen Max Tegmark, professor i fysik vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, överlämnade ett brev som stöd för FN undertecknat av 4 000 vetenskapsmän från 80 länder som alla pläderade för kärnvapenstopp. 28 av dessa vetenskapsmän är nobelpristagare. LÄNK

I slutet av augusti redogör svensk press för hur USA varnar Sverige att skriva under FN-konventionen om kärnvapenstopp. I ett möte med utrikesminister Margot Wallström (s) har landet framfört att ett underskrivande kan få långt gående konsekvenser.

I ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist (s) meddelar USA:s försvarsminister James Mattis att NATO i så fall inte kommer att förnya Sveriges nära partnerskap med försvarsalliansen.

De borgerliga partierna kräver besked om regeringens hållning och vill helst kasta förslaget i papperskorgen. (1) LÄNK

Nu förhåller det sig faktiskt så att Nya Zeeland förbjöd kärnvapen på sitt territorium, men ändå förklarade general Petr Pavel, ordförande i NATO:s militära kommitté, att NATO och N.Z delar ett äkta partnerskap.

I DN 14 september kommer en debattartikel undertecknad Max Tegmark och nio nobeltagare sättas in. Där argumenterar dessa mot den ovetenskapliga anda som råder i den svenska debatten om kärnvapen. I påstående efter påstående kommer gruppen med motargument och hävdar å det bestämdaste att ett totalstopp är nödvändigt. Läsare av denna artikel uppmanas läsa även denna viktiga debattartikel ”Argumenten är slående ovetenskapliga”.

Valet är ditt! Ta aktivt ställning i frågan om kärnvapenstopp. För eller emot?

Kersti Wistrand

Referenser:
1. Journal of Geophysical Research 2007.
2. https://www.secretsofsurvival.com/survival/emp.html

Källor: Nyhetsprogram på TV, dagstidningar

Tagged: Aurora 17, Donald Trump, FN, FN:s konvention om kärnvapenstopp, Kim Jong-Un, Kina, Max Tegmark, NATO, Peter Hultqvist, Nordkorea, Ryssland,Vladimir Putin, Zapad 17

1 COMMENT

  1. Allt detta är mycket större än jag å andra kloka kan tänka, men om det är sant att vårt Jordklot är ett levande väsen, som älskar oss, och sig själv, borde vi väl vara ganska lugna..?

    Om det dessutom är så att hela vårt solsystem å hela vintergatan också är levande, tror jag inte vi behöver oroa oss för att vårt klot skulle ödeläggas totalt..

    Säkert är, tänker jag att alla som inte fattar att humanismen förbjuder krig, måste få uppleva själva de smärtorna som planeras…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.