Suveränitet

6
2898

Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som handlar om självständighet (autonomi) från yttre kontroll och den högsta politiska makten i samhället.

Suveränitet skiljer från lydstater (vasallstater) och provinser (delstater). Statens rätt till suveränitet är en allmän rättsprincip och innebär att den enda som kan stifta lagar och döma efter dessa lagar är den suveräna staten.

Begreppets historik

William Blackstone hävdade i Commentaries on the Laws of England (1765–1770) att det i alla stater måste finnas en högsta, obetvinglig, absolut och okontrollerad auktoritet, vilket är vad som berättigar suveränen. Konsekvenserna för en demokrati är att vare sig kung eller president står över denna lag utan måste underordna sig folkets vilja genom de folkvalda.

Suveräniteten berör också en annan rättsprincip, den om nationellt självbestämmande, det vill säga den kollektiva rätten för folk att bestämma över sitt eget öde. Den enskilda individens suveränitet tar stöd i de mänskliga rättigheterna, det vill säga individens rätt gentemot staten.

Roger Scruton skiljer suveränitet i två delar:

Extern suveränitet: det internationella erkännandet att staten ifråga har jurisdiktion över ett visst folk och över ett visst territorium. Det ses också som förverkligandet av den sociala och politiska ordningen.[Rosseau]
Intern suveränitet: Politisk makt över befolkningen. Carl Schmitt ansåg att sådan suveränitet har den som tar kontrollen under kris, och att när så sker är det per definition legalt. Detta kallas också koersiv inre suveränitet, det vill säga att de facto (i praktiken) men inte de jure (juridiskt) inneha den politiska kontrollen.

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

Folkrättsligt handlar suveräniteten om staters relationer till varandra, och det innebär dels att andra stater erkänner en annan stats regering, dels territoriell suveränitet där andra staters gränser respekteras. FN kan bryta mot den externa och interna suveränitetsprincipen om FN:s säkerhetsråd anser att situationen i landet utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet och det begås allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sverige har genom två omröstningar i Riksdagen övergivit suveräniteten och i grundlagen gett EU makten över lagstiftning och överhöghet när det rör en rad frågor.

EUs Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Sveriges demokrati vilar således inte på svensk grundlag och har övergett sin suveränitet och självständighet. Det innebär en bräcklig grund för demokrati och valfrihet vilket har tydliggjorts vid flera tillfällen då Sverige beordrats uppdrag som rör exempelvis flyktingar.

Läs mer på Vetamera

6 COMMENTS

 1. Då finns det skäl att ifrågasätta varför t ex Sverige struntar att följa EUdomstolens domar, som Sverige dessutom har skriftligen medgett att landet skall följa!

  Exempel 1: Trafikskadedrabbades rätt till ersättning från såväl myndigheten Försäkringskassan, som försäkrings-branschen och dess ägda och styrda Trafikskadenämnd (TSN)!

  Exempel 2: EUdomstolen har även fastställt att karteller är förbjudna inom EU/EESområdet! Men vad är TSN annat än en kartell – där branschens alla bolag bakom sina för de skadedrabbade stängda dörrar tar gemensamma beslut om vad som skall gälla i enskilda trafikolyckors konsekvenser – utan att den skadedrabbade eller dennes representant har den minsta chans att få framföra frågor eller argument i det aktuella ärendet!

  Exempel 3: Försäkringsläkare skall till punkt och pricka följa hur alla etiska regler gällande skall följas, samt att brott mot dem skall leda till förlust av läkarlegitimation, skadestånd samt fängelsedom! Trots att sådana läkare vittnat falskt t ex genom omtolkning av sambandsfrågor – vilket granskande journalister kunnat avslöja i ett antal prejudicerande domar så får dylika försäkringsläkare undgå straff för dylika JÄV!

  Ett praktexempel är vad som skedde i Länsrätten i Göteborg år 2006! Trots anmälan till JO hände ingenting vare sig för professorerna och docenterna vilka där ägnade sig åt jäv!

  Exempel 4: Vid samma rättegång ägnade sig dessutom sittande domare, samtidigt då fungerade som Ordförande i Socialstyrelsens Rättsliga Råd, åt JÄV genom att samtidigt representera Rättvisan, som myndigheten Socialstyrelsen!

  Vilka myndigheter eller ledande SMS-media reagerade då?

  Slapphet eller direkta brott mot Rättsstatens skyldigheter fick passera förbi utan minsta kommentarer?

  Kan dylika ageranden vara acceptabla i en Rättsstat?

 2. Alldeles nyss, efter mer än 17 år sedan min olycka har jag av ”misstag” fått ut papper från Trafikskadenämnden, vilka klart påvisar vilket skojeri/bedrägeri som tycks pågå uppe hos den!

  Jag tror att jag har nämnt för Dig att EU-domstolen fastställt att kartellbildningar skulle vara totalt förbjudna inom EU!

  Karteller gällande bensin, asfalt etc blev omedelbart bestraffade med jättelika böter etc Det skedde för några år sedan …

  Trafikskadenämnden är inget annat än en kartell! Bakom dess dörrar får varken den trafikskadedrabbade eller dennes ombud komma för att påtala fel och brister i de dokument som används där!

  Den drabbade måste alltså tvingas att dra sitt försäkringsbolag inför rätta – trots nära nog 100% risk att förlora och därefter klart även tvingas bort från hus och hem!

  Som totalt ruinerad när dennes bolag med hjälp av ljugande/omtolkande försäkringsläkare vinner i domstol!

  Svensk domarkår har i enkäter medgett att den saknar all nödvändig medicinsk kunskap – för att kunna döma i sådana processer, men gör det ändå trots allt!

  Att försäkringsbranschen totalt litar på alla sina anställda professorer och docenter, vilka som fungerar just precis som försäkringsläkare – stämmer helt –

  Detta framkom vid möten vi i Nackskade-förbundet haft med ledningen för Svensk Försäkring! Varken dess egna jurister eller handläggare hade alls en nödvändig medicinsk kunskap – utan behövde denna externa kompetens för att branschens alla skadeärenden skulle bli helt ”korrekt bedömda”!

  Av rent misstag från mitt försäkringsbolag har jag råkat få ut några dokument i mitt eget skadeärende! Dessa visar bland annat klart entydigt hur två sådana ledande försäkringsprofessorer grälar och bråkar med varandra om konsekvenserna av den olycka där min bil blev krockad av en drogad person, vilken kom i 155km/tim både enligt polisutredning samt vittnes-förhör i två skilda domstolar!

  – Trots detta vågar jag inte dra mitt eget försäkringsbolag inför domstol! Jag äger knappast mitt hus och hem längre, har under 17 år helt klart tappat så betydande inkomster till följd av all värk dag, som natt – vilket numera kan klart bevisas via utredningar hos Skatteverket! De bygger på hela 27 (tjugosju) års kontinuerlig uppföljning av alla mina inkomster! – D v s där flera år före olyckan ingår i underlaget – klart bevisande inkomstutvecklingen!!!!

  – Jag förvägras fortfarande att få ut alla nödvändiga bilder och utredningar från mitt bolag – behövda för att alls kunna påvisa alla möjliga fel och brister i alla gällande underlag i mitt ärende, vilket numera har varit uppe till Trafikskade-nämnden 3 (tre) gånger! OBS!!! – Enligt uppgift något helt avvikande från det helt normala!

  Efter den senaste omgången tillerkändes jag slutligen en ersättning motsvarade c:a 75öre/dygn för mer än 17 års dygnet-runt-besvär!

  ”Huvudskälet” till mina ”besvär” torde då ha varit ”ålders-förändringar”! Något som fanns med i en tidig ”bedömning”! Den har sedan följts av flera, vilka jag aldrig har tillåtits få ta del av – trots upprepade krav! Har själv fungerat som läkare under flera decennier inom olika specialiteter, samt ägnat mig åt egen forskning vid tre skilda universitet, doktorerat, samt därefter rest jorden runt gällande den grundläggande forskningen!

  Har t o m varit inbjuden att hålla föredrag på en amerikansk nackskadekongress – vilket i sin tur lett till många kontakter med internationellt ledande nackskadeexpertis

  Att alla besvär klart startade akut i själva krockögonblicket finns nog alls inte med i aktuell sammanfattning (som jag ännu ej har kunnat få ta del av)!

  Innan krocken var jag hur spänstig och frisk som helst.

  Sällan sjukskriven, utom efter min svåra trafikolycka för nu mer än 17 år sedan!

  Bor på ett ställe i Värmland där jag mer eller mindre tidigare helt egenhändigt satt upp och inrett både bostadshus, men även ett antal timmerhus, vilka först hade blivit nedtagna i norra Värmland och Dalarna!

  Fram tills operationer i min urinblåsa och prostata för något år sedan – var min matchvikt drygt 80kg – efteråt har den krympt till drygt 60 – till följd av alla mina efter alla operationer uppkomna besvär!

  Mot försäkringsmaffian har knappast ens miljardärer någon chans! Fick visserligen ett erbjudande om s k preskription – d v s en möjlighet att kunna utmana mitt bolag till en kommande process!

  Vem tusan vågar det – när man upplevt hur den ena drabbade familjen efter den andra praktiskt taget alltid förlorar mot den klart korrupta försäkringsbranschen – därför att den svenska domarkåren tyvärr saknar den minsta nödvändiga medicinsk kunskap, samt att den helt och hållet litar på branschens alla anställda försäkrings-läkare!

  Något drygt femhundra domare har skriftligen medgett i upprepade enkäter avkrävda av oss i Nackskadeförbundet!

  Var i riksdag och regering hittas någon som vill eller orkar sätta sig in i den här typen av problematik?

  Löften har visserligen givits om att detta skulle utredas, nu senast skulle det göras av Finansinspektionen, men när, var eller hur detta kommer att ske – är fortfarande ännu inte klarlagt!

  – Den som lever får väl kanske se om eller vad som faktiskt kommer ut av det hela till slut!

  – Tvivel råder eftersom politiker ständigt lovar och lovar igen – nästan på ”heder och samvete”!

  Men i dagens värld vet vi aldrig om eller när några löften alls faktiskt blir uppfyllda!

  – Den typen av klart tomma löften känns väl igen???

  – Eller håller Du inte med mig ????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.