Behövs en sanningskommission i Sverige

3
669

retzius_fjallstedt-harjedalen_skallmatning_472px
Sannings och försoningskommission är benämning på en statlig undersökning och redovisning av allvarliga övergrepp på ett lands befolkning och även med fokus på ursprungsbefolkning. Nu i slutet av oktober pågår seminarier och diskussioner om kravet på en svensk sanningskommission.

TEXT: Börje Peratt

Den första sanningskommissionen anses ha varit i Chile som en rannsakning av brutaliteterna under Pinochets diktatur. [1] Rapporten omfattar kränkningar av mänskliga rättigheter, tortyr, mord och försvinnanden i Chile under Augusto Pinochets militärdiktatur från den 11 september 1973 till den 11 mars, 1990

Därefter har följt i tur och ordning Sydafrika [2] och Kanada [3]

Det svenska sametinget har ställ frågan: Behövs en sanningskommission? [i Sverige rörande hur svenska staten har behandlat samerna]
Det svenska Sametinget formulerar problematiken på sin hemsida. Här redovisas ett utsnitt:

En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte göra sig fri från gamla föreställningar om samer.

Internationella organ som FN och Europarådet, påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation. Diskrimineringsombudsmannen och Sametinget har pekat på behovet av en förändring och efterlyst åtgärder som tar avstånd från och bryter med det koloniala arvet och diskriminerande strukturer. Även samiska organisationer har tidigare vid olika tillfällen lyft frågan.

Den dåvarande jordbruks- och sameministern Annika Åhnberg bad 1998 å regeringens vägnar samerna om ursäkt för hur staten behandlat dem genom historien. Den ursäkten ledde aldrig till någon egentlig politisk kursändring, även om minoritetsspråkreformen i alla fall gett större möjligheter att bevara och återta de samiska språken.

Sametingets styrelse arbetar tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe – Centrum för samisk forskning för att öka förutsättningarna för samer att ställa relevanta krav på Sverige att inrätta en sanningskommission.

Den 25-26 oktober 2016 arrangerade Sametinget ett rundabordssamtal i Umeå där man inbjudit internationella experter och representanter för samiska riksorganisationer och sametingspartier. Avsikten är att få ett bra underlag och samla in olika slags synpunkter. Idag, den 27 oktober pågår ett öppet seminarium vars utfall vi rapporterar om i kommande artikel.

Börje Peratt

Referenser

1) Den nationella kommissionen för sanning och försoning i Chile
2) Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika
3) Sannings- och försoningskommissionen i Kanada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.