Karolinska Institutet-Forskningsfusk och donationsbedrägeri

0
632

Till Karolinska Institutet för vidare befordran till dem det gäller

Med anledning av den påbörjade granskningen omkring kirurgen Paolo Macchiarinis skandalösa verksamhet är vi många som önskar att granskningen av KIs forskningsverksamhet breddas till att även omfatta de oegentligheter som verkar ha uppstått omkring paret Oshers donation och skapandet av Osher Centrum, där syftet var att skapa ett centrum för vetenskaplig forskning runt de olika alternativa metoder och medel som florerar i medicinens värld. Donationen var på 43 miljoner kronor (5,5 miljoner US dollar) och offentliggjordes år 2005. I avtalet mellan KI och donatorerna framgick en förhoppning om att man med hjälp av donationen skulle förändra den medicinska praxisen genom att bygga broar mellan konventionell skolmedicin och alternativmedicinen. Uppdraget som ledare för verksamheten gick till professor Martin Ingvar, som trots gedigna meriter i övrigt totalt saknade kunskaper och erfarenheter inom alternativ medicin. Vi undrar naturligtvis hur detta kunde ske och vad som blev resultatet av detta.

För en ingående, mer detaljerad information, se artiklarna om Osher Centrum på Karolinska – Miljonrullning till ingen nytta – En summering, på Newsvoice av Ingemar Ljungqvist. LÄNK

Det finns ytterligare dokumentation som underlag för utredningen hos olika intressenter. I en utredning av detta slag bör naturligtvis representanter för alternativmedicinen delta.

Det är således inte bara dr Macchiarinis verksamhet som kan ifrågasättas, även den verksamhet som blev resultatet av att verksamheten vid Osher Centrum inte gick i linje med de statuter som paret Osher satte upp för sin donation.

Jag bilägger nedan den skrivelse jag tidigare skickade till forskningsministern.
Jag emotser också en bekräftelse på att min skrivelse mottagits.

Med hälsning
Pia Hellertz
Fil.dr. Socionom
F.d. universitetslektor
Psykoterapeut, Mental tränare

Bilaga

Till forskningsministern Helene Hellmark Knutsson

Med anledning av den pågående granskningen av Karolinska Institutets forskning

Vi är många som nu hoppas på en större granskning av Karolinska Institutets göranden och låtanden när det gäller forskningen.

För några år sedan läste jag professor Johan Thybergs utmärkta och skrämmande bok Forskning till salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda. Jag har själv arbetat i den akademiska världen i många år och deltagit i diskussioner om “den fria forskningen” kontra “den kommersiella forskningen”, för att uttrycka dilemmat enkelt. Idag verkar den kommersiella forskningen ha tagit överhanden och därmed skapat en problematisk situation för både forskare och avnämare. Särskilt allvarlig är ju läkemedelsforskningen, eftersom den ytterst handlar om liv och hälsa.

Jag har också läst Ralf Sundbergs Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin, Maciej Zarembas Patientens pris samt John Virapens Piller & Profiter. Med inblickar som dessa så är det mycket lätt att tappa förtroendet både för läkemedelsindustrin och för forskningsverksamheten inom medicinen. …

I dagarna återkommer webbtidningen NewsVoice med en uppmaning om en förnyad granskning av Osher Centrum med anledning av den märkliga hantering som KI gjort med den donation som makarna Osher gav till KI för att man skulle skapa ett centrum för vetenskaplig forskning runt de olika alternativa metoder och medel som florerar i medicinens värld. (Se ovan)

Johan Thyberg – Forskning till salu – PDF
Forskningsfusket – PDF
Patientens pris – PDF
Piller & profiter – PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.