Maktdemonstration

2
1058

Fuglesam sluddrar

Jag skrev en kommentar, “Larhammars maktdemonstration!” till artikel på DN Debatt ”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel” 10 dec. Kommentaren togs inte in.

TEXT: Börje Peratt

Jag blev inte förvånad då DN i många år undvikit att ta upp allt som kan tänkas vara kritik mot VoF och Larhammar.

Dan Larhammars artikel följer på en lång serie inlägg under de senaste 10 åren. I detta fall ser han till att bygga upp stöd genom att få med sig ett antal kollegor från vetenskapsakademin. Men detta handlar inte om homeopati utan om en maktdemonstration.

Som forskare behöver man inte tro på att något fungerar för att forska på det. Det är en del av vetenskapens grundbultar. Dan Larhammar har på olika sätt iscensatt nedgörande attacker mot homeopati och han går så långt att han ignorerar en donators tydliga viljeinriktning (Stölden av Zetterlingska fonden) om att forska på och föreläsa i homeopati på Uppsala Universitet där han verkar.

Dan Larhammar har ansökt om medel för teman som istället går mot donatorns önskan. Han upprepade samma beteende då han gav stöd för att sänka Osher Centrums inriktning på forskning av komplementär medicin. Torbjörn Sassersson har gjort en imponerande undersökning av  KI´s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum.

Larhammars har således aktivt förhindrat forskning som går emot hans egen världsbild. Jag har belyst detta pseudovetenskapliga handlingssätt i några artiklar vilket gör att Larhammar tackar nej till intervju med mig rörande hans ansvar för förföljelsen av läkaren Erik Enby.

Larhammar anför som orsak att jag har skrivit om VoFs aktiviteter rörande homeopati såsom då Fuglesang påstods göra ett självmordsförsök på homeopatiskt sömnmedel I Almedalen och där Fuglesang i direktsänd TV-debatt med trötta ögon sluddrade sig genom sina inlägg.

Video: Christer Fuglesang sluddrar efter homeopatisk överdos

Eftersom jag själv var tveksam till homeopati fick detta uppträdande mig att undra över om homeopati ändå kunde fungera.

Jag kontaktade Larhammar för att få besked om detta försök hade någon vetenskaplig design. Det visade sig att så inte var fallet. Istället utsattes min person för nedgörande kritik på Vofs forum för att jag ställt frågan.

Min fråga innehöll också undringar över varför man stoppar forskning på homeopatiska produkter. Varför gör Larhammar allt för att förhindra sådan forskning som en gång för alla kan klargöra om homeopati fungerar eller inte?

Och vad säger det om Dan Larhammar när han måste ta hjälp av anonyma näthuliganer för sin subversiva verksamhet?
Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Börje Peratt
Välkommen till min mediala värld

2 COMMENTS

 1. Jag hade också tänkt kommentera (men just detta DN-inlägg var ju så faktabaserat att det bara inte går att säga emot…):
  “Öppet sinne i kombination med logisk förmåga – krävs det egentligen mer? Inte mycket. Med öppet sinne menas att man inte är så inskränkt som många av debattörerna, och framförallt att man inte är avlönad av den industri vars syfte är att med alla medel öka sin ekonomi. En förmåga kan tilläggas: förmågan att leva och låta leva.

  Jag tillåter andra att låta sig vaccineras – leva och låta leva – vilket dock inte innebär att jag själv tänker låta mig eller mina nära genom denna ‘pseudovetenskap’ (för att använda debattörernas vokabulär) besprutas eller ens vara nära nyligen besprutade (för att undvika att smittas av dessa onaturliga virusstammar). Jag skulle vara mindre negativt inställd till GMO – leva och låta leva – om det inte vore så att de specialiserade och patenterade grödorna sprider sig till oönskade områden, och där tar över med patentmål, personliga konkurser och självmord som följd.

  Åter till homeopati: är jag positivt inställd? Ja. Har jag personliga erfarenheter av homeopati? Nej. Kan jag fortfarande tillåta mig att tro på de många positiva vittnesmål som finns från spridda källor, utan att den antroposofiska industrin har bekostat jättestudier samt betalat dem som ska stämpla OK på studierna? Ja. Kan jag tillåta mig att tro på de många personliga vittnesmål som jag har fått via personliga dialoger, vittnesmål som beskriver hur namngivna vaccinskadade (av läkemedelsvärlden konstaterat ‘obotliga’ eller ‘kroniskt sjuka’) har blivit friska utav homeopatiska behandlingar? Ja. Jag lever och låter andra leva, oavsett eventuell tro på dessa vittnesmål till homeopatins försvar. Debattörerna må tycka att all koppling mellan den Nobelprisade malariaforskningen och antroposofi är “direkt ohederlig”. Men de som medföljde Tu Youyou till Sverige var i alla fall tillräckligt öppensinnade för att på egen begäran besöka Vidarkliniken i Järna.

  Atomen var odelbar, solen roterade kring jorden, och någon förklaring till gyrofunktionen eller bevis för vad ett gyro verkligen har en fix riktning mot har jag aldrig sett trots studier i flygteknik – men förlita oss på principen ska vi. “Gamla myter och orimliga resonemang” skriver debattörerna. För alla oinvigda betyder det att jorden ännu inte – i debattörernas begreppsvärld – har bekräftats kunna rotera kring solen även om många vet att så är fallet, och att atomen består av mindre elementarpartiklar även om debattörerna ifråga ännu inte har behagat titta i mikroskopet själva med risk att överbevisas.

  Debattörerna har sin religion. Den kallas för ‘vetenskap och beprövad erfarenhet’. Det är en religion minst lika mycket som de anser att antroposofi är en religion, tro inget annat. Precis som inom andra religioner har man en stark tro och vägrar att se något utanför de egna begreppsramarna. Skillnaden mot många andra sammanhang är att denna religions överstepräster har ekonomiska incitament från industrin. Jag skulle vara tillåtande mot denna religion – leva och låta leva – ifall den var lika tillåtande mot andra trossamfund och övertygelser. Men denna religion har på uppdrag av bakomliggande industri bedrivit korståg/jihad mot andra övertygelser under lång tid, och tyvärr har dess vapenkraft varit övermäktig.

  Om dessa debattörer vore verkligt intresserade av att begreppet ‘läkemedel’ (med allt vad det innebär i form av finansiering) ska vara reserverat för “medel som kan läka”, så skulle de behöva tillåta alla medel eftersom alla medel kan läka. Om de istället menar medel som troligen hjälper mer än de stjälper, så skulle de behöva skrota hela sin begreppsvärld (religion). De skulle behöva inse att de verkliga erfarenheterna är att utskrivna preparat stjälper mer än de hjälper och har gjort så under många hundra år, och att intag av de flesta utskrivna preparat är som att släppa en bomb över eget huvud och hoppas på att man själv överlever mer än det man vill bli av med. Dagens läkemedelsvärld fungerar dessutom som följer: Överlevde du industrins bomber? Det är industrins förtjänst. Överlevde du inte? Då var det obotligt, och framförallt inte industrins fel. Systemet är uppbyggt så att industrin och industrins hantlangare aldrig har något att förlora. Och så länge som principen win (industrin) – win (hantlangarna) – win-or-loose-who-cares (patienten) fortsatt får råda så kommer vi att ha ett sjukt samhälle.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.